01/10/2020 | Yazar: Yıldız Tar

Bölge İdare Mahkemesi, Ankara Valiliği’nin LGBTİ+ etkinlik yasağının kaldırılmasına itirazını reddetti. Av. Dikmen, “Bu kararla birlikte Ankara Valiliği’nin hukuksuz işleminin altı bir kez daha çizildi” diyor.

Bölge İdare Mahkemesi de Ankara’daki LGBTİ+ yasağının kaldırılmasını onayladı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin Kaos GL Derneği’nin Ankara’daki “ikinci süresiz LGBTİ+ etkinlik yasağına” ilişkin açtığı davada yasağı iptal kararını Bölge İdare Mahkemesi de onayladı.

Ankara 2. İdare Mahkemesi, 29 Ocak’ta verdiği kararla 3 Ekim 2018 tarihinde Ankara Valiliği’nin Emniyet Müdürlüğü’ne ilettiği yazı ile haberdar olunan ikinci süresiz LGBTİ+ etkinlik yasağını iptal etmişti.

Valilik bu kararı istinafa taşıdı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi Valiliğin istinaf talebini reddederek yasağın hukuka aykırı olduğunu bir kez daha vurgulamış oldu.

“Ankara Valiliği’nin hukuksuzluğunu üst mahkeme de onaylamış oldu”

Kaos GL Hukuk Koordinatörü Av. Kerem Dikmen, Bölge İdare Mahkemesi’nin bu kararını KaosGL.org’a şöyle değerlendirdi:

“Ankara Valiliği tarafından kamuoyunda ‘ikinci LGBTİ+ etkinlik yasağı’ denilen genel yasaklama kararına ilişkin Kaos GL olarak dava açmış ve kazanmıştık. Fakat bunun üzerine Valilik, bir üst mahkeme olan Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu. İlk kararın kaldırılması ve yasaklama kararının da devamını talep etti. Bugün Bölge İdare Mahkemesi’nin verdiği bu kararla, Ankara Valiliği’nin itirazı reddedildi. Bu karar, idare mahkemesinin verdiği yasağın iptali kararının hukuka uygun olduğunu ve ayrıca Ankara Valiliği’nin genel yasaklama kararlarının ise hukuka, kanuna ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunun bir de üst mahkeme tarafından onaylanması anlamına geliyor. Bu kararla birlikte Ankara Valiliği’nin hukuksuz işleminin altı bir kez daha çizildi. Ankara Valiliği’nin hem olağan hem de olağanüstü dönemde bu kararı veremeyeceğini göstermiş oldu. Ankara Valiliği’nin bundan böyle bir genel yasak kararı vermesi, suç teşkil edebilecektir.”

TIKLAYIN - Ankara’daki ikinci LGBTİ+ etkinlik yasağı da kaldırıldı!

Ankara 2. İdare Mahkemesi ne karar vermişti?

İdare davasının duruşması 27 Ocak’ta görüldü. Duruşmaya Kaos GL Derneğini temsilen avukatlar Hayriye Kara ve Kerem Dikmen katıldı.

Ankara Valiliği, savunmasında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca bu işlemi gerçekleştirmeye yetkisi olduğunu savundu. 17. madde Valiliğe “millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla belirli bir toplantıyı bir ayı aşmamak üzere erteleme veya suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması hâlinde yasaklayabilme” yetkisi veriyor.

2. İdare Mahkemesi Valiliğe bu madde kapsamında getirdiği yasakla ilgili araştırma, bilgi notu, rapor var ise kendilerine iletmesini talep etti. Ankara Valiliği ise mahkemeye herhangi bir somut belge sunamadı, hukuk dışı kararını “mülki amirlerin güncel olayları dikkate alarak ya da edinilen istihbari bilgileri değerlendirdikleri” ifadeleriyle savundu.

Mahkeme tarafları dinledikten sonra 29 Ocak’ta karar verdi. 29 Ocak 2020 tarihli kararını ise 23 Mart’ta geç saatlerde açıkladı.

2. İdare Mahkemesi, Kaos GL Derneği’nin daha önce olağanüstü hal döneminde ilan edilen ve kamuoyunda birinci süresiz LGBTİ+ etkinlik yasağı olarak bilinen yasağın 2019 Nisan ayında Bölge İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldığını, olağanüstü hal döneminde dahi hukuka uygun bulunmayan yasağın olağan dönemde de bulunamayacağını belirtti.

İdare Mahkemesi “olağanüstü dönemde dava konusu işlemle aynı gerekçelerle tesis edilen ve hukuka aykırılığı Mahkeme kararı ile sabit bulunan işlem ile aynı gerekçelerle fakat farklı olarak olağan dönemde tesis edilen dava konusu işlemin, hukuka aykırı olduğuna” karar verdi.

Ankara’daki yasakların tarihi

Ankara’da bulunan LGBTİ+’lar ve LGBTİ+ haklarını savunan dernekler için; biri OHAL döneminde (Birinci yasak) diğeri ise OHAL sonrası olarak adlandırılan dönemde (İkinci yasak) Ankara Valiliğince yürürlüğe sokulan iki ayrı süresiz yasaklama kararı vardı.

OHAL döneminde, Kasım 2017’de Ankara Valiliği’nin ilan ettiği süresiz LGBTİ+ etkinlik yasağına ilişkin Kaos GL Derneği verdiği hukuk mücadelesini kazandı.

Bölge İdare Mahkemesi Nisan 2019’da, OHAL’de ilan edilen yasağın süre bakımından sınırsız olduğunu ve yasaklanan eylemlerin niteliğine ilişkin bir sınırlama ve belirlilik olmadığını söyledi. Mahkeme, etkinliklere dönük bir tehdit varsa yasaklamak yerine kolluk tedbirleri alınması gerektiğini belirterek yasağın hukuka uygun olmadığına hükmetti. Yasak kararının kaldırılmasına karar verdi.

Öte yandan OHAL kaldırılmasına rağmen Ankara Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü’nün aynı gerekçelerle 3 Ekim 2018’de İl Emniyet Müdürlüğü’ne ilettiği yasak kararına ilişkin yargı süreci devam etti. İdare mahkemesinin kararı ile birlikte ikinci yasak da kaldırılmış oldu. Böylece Ankara’daki süresiz LGBTİ+ etkinlik yasakları son buldu. Bölge İdare Mahkemesi de istinaf talebini reddederek yasağın iptalini onaylamış oldu.


Etiketler: insan hakları
bülten