13/04/2023 | Yazar: Gözde Demirbilek

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ve Kuir Kıbrıs Derneği, Uganda parlamentosunun Eşcinsellik Karşıtı Yasa’yı geçirmesini kınayarak herkesin temel insan haklarını korumak ve saygı göstermek için yürürlükten kaldırmaya çağırdı.

“Bu tasarının kabul edilmesi, Uganda’da yaşayan LGBTİ+’lar için yıkıcı sonuçlar doğuracak” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

TIKLAYIN – Uganda parlamentosu nefret yasasını kabul etti

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Uganda parlamentosunun LGBTİ+’ların hayatlarını daha da zorlaştıran Eşcinsellik Karşıtı Yasa’yı geçmesinin yıkıcı ve rahatsız edici olduğunu söyleyerek Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni’ye yasayı yürürlüğe koymaması için çağrıda bulundu.

“Yasa, rızaya dayalı ve rızaya dayalı olmayan ilişkileri birbirine karıştırıyor. İlki asla suç sayılmamalı, ikincisi ise failin cinsiyeti veya cinsel yönelimi ne olursa olsun çocuklara yönelik olanlar da dahil olmak üzere her türlü cinsel şiddete son vermek için önlemler gerektiriyor.

Uganda’nın herkes için eşitlik ve ayrımcılık yapılmamasını şart koşan kendi anayasal hükümleriyle çelişmekle kalmıyor, aynı zamanda ülkenin insan haklarına ilişkin uluslararası yasal yükümlülüklerine ve sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin siyasi taahhütlerine de ters düşüyor.”

Yüksek Komiser ayrıca “Bu ‘değerler’le ilgili değil. İnsanlara oldukları ve sevdikleri kişilere yönelik şiddeti ve ayrımcılığı teşvik etmek yanlıştır ve bunu ‘değerler’ temelinde meşrulaştırmaya yönelik her türlü girişim kınanmalıdır” dedi.

“Uganda’daki LGBTİ+ topluluğu ve Kıbrıs’ta ikamet eden Ugandalı LGBTİ+’lar ile dayanışma içerisindeyiz”

Kuir Kıbrıs Derneği, Eşcinsellik Karşıtı Yasa’yı kınayarak herkesin temel insan haklarını korumak ve saygı göstermek için yürürlükten kaldırmaya çağırdı:

“Kuir Kıbrıs Derneği, Uganda hükümeti tarafından geçtiğimiz günlerde kabul edilen 2023 Eşcinsellik Karşıtı Yasa Tasarısını şiddetle kınamaktadır. Bu yasa tasarısı LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılık ve damgalamayı sürdürmekle kalmayıp aynı zamanda onlara yönelik şiddet ve istismarı da teşvik etmektedir. Ayrıca, LGBTİ+ olmanın doğal olmadığı, ahlak dışı olduğu ve kişisel tercihe dayandığı şeklindeki yanlış ve zararlı düşünceyi de pekiştirmektedir ki bu varsayım araştırmalarla güçlü bir şekilde çürütülmüştür.

Bu tasarının kabul edilmesi, halihazırda her gün ayrımcılık, şiddet ve zulümle karşı karşıya kalan Uganda’da yaşayan LGBTİ+’lar için yıkıcı sonuçlar doğuracaktır. Bu yasa tasarısı LGBTİ+’ları daha da izole edecek, marjinalleştirecek ve sağlık, eğitim ve istihdam olanaklarına erişimlerini engelleyecektir.

Uganda hükümetini, cinsel yönelimleri veya cinsiyet kimlikleri ne olursa olsun HERKESİN temel insan haklarını korumak ve saygı göstermek için bu insanlık dışı tasarıyı yürürlükten kaldırmaya çağırıyoruz. Uganda’daki LGBTİ+ topluluğu ve Kıbrıs’ta ikamet eden Ugandalı LGBTİ+’lar ile dayanışma içerisindeyiz.”

TIKLAYIN - Ugandalı LGBTİ+’lar, nefret yasasının ardından hayatlarından endişeli


Etiketler: insan hakları, dünyadan
nefret