26/01/2012 | Yazar: Aslı Alpar

Mevcut eğitimin heteroseksist bir içeriğe sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Işıl Ünal, eğitim hakkının, eğitimin içeriğine ilişkin taleplerden bağımsız ele alınamayacağını söyledi.

Eğitim Hakkı Talebi Eğitimin İçeriğine de Başkaldırmalı! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı
Mevcut eğitimin heteroseksist bir içeriğe sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Işıl Ünal, eğitim hakkının, eğitimin içeriğine ilişkin taleplerden bağımsız ele alınamayacağını söyledi.
 
Kaos GL Çarşamba Seminerlerinin Ocak ayı programı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinden Prof. Dr. Işıl Ünal’ın Feminist Perspektiften Eğitim Hakkı konulu sunumu ile son buldu.
 
Prof. Dr. Işıl Ünal, sunumuna ’eğitim hakkı’ve ’eğitime ulaşım hakkı’kavramlarının birbirinden ayrı kavramlar olduğunu vurgulayarak başladı. Mevcut eğitimin heteroseksist bir içeriğe sahip olduğunu belirten Ünal, eğitimin, ücretsiz olmasının ya da ulaşabilir olmasının ’hak’ olarak ifade edilemeyeceğini ve eğitim hakkının, eğitimin içeriğine ilişkin taleplerden bağımsız ele alınamayacağını söyledi.
 
“Her ulus devlet ’heteroseksist’ ve ’tekçi’bir eğitim sistemine sahiptir”
 
Her ulus devletin ’heteroseksist’ ve ’tekçi’bir eğitim sistemine sahip olduğunu ama eğitilenlerin farklılıkları sebebiyle eğitimin çoğulcu bir yapıya sahip olduğunun ve tam olarak da bu sebeple hiç bir ulus devletin ’tekçi’ eğitim kurgusunda bütünüyle başarılı olamadığının altını çizen Ünal, eğitimin içeriğini dönüştürme çabasının bu paradokstan güç aldığını belirtti. Eğitimin içeriğinin dönüştürülebilmesini hedefleyen eğitim hakkı mücadelesinin, kamusal bir şekilde örgütlenmesi gerektiği ve buradaki kamu ifadesinin toplumun tüm kesimleri olduğunu sözlerine ekledi.
 
Eğitimde şiddetin her zaman fiziksel şiddet olmadığını belirten Ünal, ’Eğitimde simgesel şiddet’e dikkat çekti:
 
“Simgesel şiddet, eğitilen bireylerin en çok örselendiği yeri yani sistemin bizlerde açtığı görünmeyen yarayı görünür kılan bir tanım. Eğitimin, farklılıkları yok eden, ’kalıba’ uygun olmayanları ötekileştiren ve kalıba uydurmaya çalışan içeriği bu tanımdan hareketle, bir ’hak’ olarak tanımlanamaz aksine ancak ’maruz kalma’ olarak ifade edilebilir.”
 
Ünal, örnek olarak ’Eğitim-Sen’in ’parasız eğitim’ talebi içeriğe yönelik bir talep olmadığından yetersiz ve eğitim hakkı olarak ifade edilemez.’ dedi.
 
Ünal simgesel şiddetin yol açtığı travmaların yanı sıra iki özelliğine daha değindi: “Simgesel şiddet, muhalif olan tüm kesimlere, muhalifliğin çerçevesini çizme gücünü de elinde tutmakta aynı zamanda, üzerinde iktidar kurduğu bireyin kendini ’egemen’ olarak görmesiyle sonuçlanabilecek bir şiddet süreci.”
 
“Haklar hiyerarşisine göre değil, el birliğiyle, eş zamanlı ve örgütlü bir mücadele yürütülmeli”
 
LGBT öğrencilerin heteroseksist sitemden aldığı yaraların bir benzerinin, milliyetçi eğitimden Kürt öğrencinin, cinsiyetçi eğitimden kadın öğrencilerin aldığını belirten Prof. Dr. Işıl Ünal, şöyle devam etti:
 
“Sistem bir bütün olarak çalışıp örgütlenmiş olduğundan, etrafımıza örülen bu tekçi algının parçalanması için toplumsal muhalefetin tüm odaklarıyla birlikte mücadele edilmeli. Bu mücadele ise haklar hiyerarşisinin tanımlamalarına göre değil, el birliğiyle, eş zamanlı ve örgütlü bir biçimde yürütülmeli.”
 
Sunum, katılımcıların eğitim sürecindeki deneyimleri ve mücadelenin nasıl örülmesi gerektiği üzerine sohbet ile tamamlandı.
 
"ÇARŞAMBA SEMİNERLERİ"
 
Kaos Akademi’ye evrilmesini planladığımız Çarşamba Seminerleri, birlikte öğrenmek, birlikte mücadeleyi büyütebilmek için sürecek, bu sebeple katılımınız ve katkılarınız oldukça önemli.
 
Her hafta Çarşamba günü, saat 18:30’da, Kaos Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Çarşamba Seminerleri” herkesin katılımına açık yapılıyor.
 
Kaos Kültür Merkezi
GMK Bulvarı, 29/12, Demirtepe/Kızılay-Ankara
0312 230 0358 / 12
 
Fotoğraflar: Hürdoğan Aydoğdu 
 
Kaos GL Çarşamba Seminerleri Başlıyor
Erbaydar ve Candansayar Çarşamba Seminerleri’nde
Çarşamba Seminerleri’nde Sıra Selçuk Candansayar’da
Yamaner, Cömert ve Üstün "Çarşamba Seminerleri" Kasım Programında
Çarşamba Seminerlerinde Güzin Yamaner’le "Taciz" Üzerine Konuştuk
"Kadınsı Olan Her Şey Erkeğin Taciz Nesnesi Olabiliyor!"
"Çarşamba Seminerleri’nde Bu Hafta "Queer" Konuşulacak
"Mağduriyetten Politikaya Taciz" Çarşamba Seminerinde
Aralık’ın İlk Çarşamba Semineri: "Ulusun Cinsiyeti"
Çarşamba Seminerlerinde "Suçunuz Travesti Olmak"
"Açılmanın Politikası" Çarşamba Seminerinde
Politik Bir Eylem Olarak Açılma Üzerine İlay Ertetik’i Dinledik
Sığınma Evi Politikalarında LGBT Bireyler
Psikolog Tosun: "Sığınağa Alma Kriterleri LGBT’leri Dışlıyor!"
Muhafazakâr İdeoloji ve Siyaset Çarşamba Semineri’nde
Muhafazakârlığın Neo-Liberalizme Flörtü Haklara Karşıdır!
"Muhafazakâr Politika Olur mu?"
Çarşamba Semineri Bu Hafta Aileye Açılıyor!
Psikiyatr Dr. Koray Başar: Aileler LGBT Çocukları İçin Birbirlerine Destek Olmalı!
Eğitim Hakkı Çarşamba Semineri’nde Feminist Perspektiften Ele Alınacak
 


Etiketler: insan hakları, eğitim
Bayram