18/07/2023 | Yazar: Aslı Alpar

LGBTİ+’ların barınma hakkı ihlallerine yer verdiğimiz “Gidecek yerim mi var” yazı dizisinde “Ev sahipleri kiracı seçebilir mi?” sorusunu yanıtlıyoruz.

Gidecek yerim mi var: “Ev sahipleri kiracı seçebilir mi?” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

LGBTİ+’ların barınma hakkı ihlallerine yer verdiğimiz “Gidecek yerim mi var yazı” dizisinde bugün bir soruya yanıt arıyoruz: “Ev sahipleri kiracı seçebilir mi, kiracıda aradığı özelliklere ilişkin şart koyabilir mi?”

Av. Kardelen Yılmaz’ın hazırladığı, 17 Mayıs ve Kaos GL derneklerinin yayımladığı “Kiracı hakları ile ilgili bilgi notu” bu soruyu detaylı biçimde yanıtlıyor. Broşürde kira sözleşmelerini düzenleyen kanuna (Türk Borçlar Kanunu) bakıldığında ev sahibinin, meslek, medeni durum vb gerekçelerle kiracı seçebileceğinin düzenlenmediği belirtiliyor.  “Ancak bir ev için birden fazla başvuran olduğundan, ev sahibinin istediği kiracıyı seçebilir.”

Ev sahibi bazen sorumluluğu “apartman yönetiminin aldığı karar”a atsa da broşürde bu konuya dair iki ayrı Türkiye İnsan Hakları Kurumu’na (TİHEK) yapılan başvuru inceleniyor:

“Kiracı Hakları İle İlgili Bilgi Notu 7 Kiracı Hakları İle İlgili Bilgi Notu Kiracı Hakları İle İlgili Bilgi Notu 8 Bu karara göre, apartman yönetiminin öğrenciye ev verilemeyeceğine ilişkin kararının, özellikle öğrenci nüfusunun yoğun olduğu bir yerde çokça mağduriyete sebebiyet verecek olmasından dolayı ayrımcılık yasağı ihlal ettiği sonucuna varılmış ve para cezası kesilmiştir.

“Yine aynı kararda ‘medeni durum farklılıklarına ilişkin kıyas yapılması, evli olanların bekar olanlara kıyasla daha özenli olacaklarına ilişkin varsayımlarla karar alınmasının meşru olmayacağından’ bahsedilmiştir.

Bekar kiracı kabul etmemek ayrımcılık yasağı ihlali

“Yine aynı şekilde TİHEK’e yapılan başka bir başvuru bulunmaktadır. Burada da başvurucu medeni durumu nedeniyle ayrımcılık yapıldığını iddia etmiştir. Bu kararda da ayrımcılık yasağının ihlal edildiği sonucuna varılmış ve yine evi kullanan kişilerin birbirlerine kıyasla evleri daha özenli kullanacaklarına ilişkin varsayımla karar alınmasının meşru olmayacağından bahsedilmiştir.”


Etiketler: insan hakları, kent hakkı, barınma
İstihdam