09/01/2017 | Yazar: Yıldız Tar

Kaos GL’nin farklı alanlarda nasıl örgütlendiğini, ülke genelindeki çalışma grup ve ağlarını dernek başkanı Seçin Tuncel’e sorduk.

Gökkuşağı ağlarıyla örgütlenen Kaos GL! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL’nin farklı alanlarda nasıl örgütlendiğini, ülke genelindeki çalışma grup ve ağlarını dernek başkanı Seçin Tuncel’e sorduk.

                                                         Foto: Sibel Yükler

1994 yılında Ankara’da bir dergi ile yola koyulan Kaos GL, farklı alanlardaki ağlarla mücadelesine devam ediyor. Peki, Kaos GL nasıl örgütleniyor? Hangi alanlarda, hangi ağlar ne yapıyor? Kaos GL Derneği Yürütme Kurulu Başkanı Seçin Tuncel’e sorduk, Kaos GL’nin örgütlenme stratejisini anlattı.

20 yıldan fazla süredir dergi, 10 yıldan fazla süredir ise KaosGL.org internet gazetesi okurlarıyla buluşuyor. Buluşuyor da nasıl buluşuyor?

Kaos GL’nin yerel muhabir ağı, farklı şehirlerden lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve homofobi karşıtı heteroseksüel bireylerden oluşuyor. Gönüllü muhabirler kendi yerellerindeki sorunların yanında gökkuşağı forumu ile LGBTİ hareketin gündemine yön veriyorlar. Düzenli olarak senede iki ya da üç kez temel muhabir eğitimi yapıyoruz.

Bu muhabir eğitimlerine ek olarak insan haklarına ilişkin farkındalıklarını geliştirmek amacıyla temel insan hakları eğitimi, ulusal insan hakları mekanizmalarını etkin kullanımı, dijital güvenlik ve yeni medya teknolojileri, dava izleme, sözlü tarih atölyeleri, cinsel sağlık, HIV/AIDS ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi farklı alanlarda muhabirlerin kapasitelerini geliştirmeye yönelik eğitimler düzenliyoruz.

Kaos GL Muhabir Ağı, Aktivist temelli bir muhabir ağıdır.

Hukuk Kaos GL’nin çalıştığı önemli alanlardan biri. Yasa değişikliklerinin yanı sıra avukat ağı da var. Avukat ağından biraz bahseder misin?

Avukat Ağı, 2011 yılında ilk kez düzenlenen avukat eğitimleri ve sonrasında Pembe Hayat LGBTT Derneği ile birlikte Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu Projesi kapsamında, Antalya, İzmir, Mersin, Adana, Antep, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, Trabzon, Ankara’da eğitimler yapıldı. Nefret Etme projesi kapsamında avukat ağı düzenledi ve bu ağa katılan avukatların katılımı ile esnek bir ağ oluşturuldu. Bu ağdan beklenti, avukatların birbirleriyle deneyimlerini paylaşabilecekleri, LGBTİ davalarına görüş verebilecekleri esnek bir platform olmak. Ağın koordinasyonunu Pembe Hayat ve Kaos GL Derneği birlikte yürütüyor.

Peki, Kaos GL’nin stratejik planı nasıl belirleniyor?

Kaos GL Danışma Kurulu toplantılarında Kaos GL’in stratejik planı, eylem planları, faaliyet önerileri ve LGBTİ’lerin gündemi tartışılıyor. Senede iki kere toplanıyor. Kaos GL’in belirli alanlarda uzmanlık çalışma grupları oluşturulduğunda danışma grubunun alt grubu olarak çalışabiliyor.

Senin en çok çalıştığın alanlardan birisi eğitim. Eğitim Çalışma Grubu’ndan da bahsedebilir misin?

Eğitim alanındaki çalışmalarımız Eğitim-Sen İstanbul 3, 6 No’lu Şube LGBTİ Komisyonu, İzmir Eğitim-sen 2 ve 4 No’lu şubelerde LGBTİ çalışmaları, Kıbrıs Öğretmen Sendikası ve Kaos GL Eğitim Çalışma grubu ile birlikte yürütülüyor. Sene içinde 6 ile 10 farklı şehirde öğretmen eğitimi yapılıyor. Farklı şehirlerde eğitim fakültelerinde öğretmen adaylarıyla buluşuyoruz. Sendika içinde LGBTİ farkındalığının şube düzeyinde gelişmesini hedeflerken aynı zamanda sendikal hareket içinde bir dönüşüm yaratılması hedefleniyor.

Sendika demişken, sendikal çalışmalar da ayrı bir başlık değil mi?

Sendikal Çalışma Grubu ile Eğitim Çalışma Grubu genellikle paralel gündemlerle toplantı yapıyor. “Sendikalarda LGBTİ işçi ve memurlar vardır” şiarıyla kurulan grup, sendikal hareket içerisinde LGBTİ görünürlüğünü arttırmaya yönelik etkinlikler düzenliyor. Ulusal ve uluslararası düzeyde organize edilen sendikal etkinliklere katılıyor ve ev sahipliği yapıyor. Kaos GL’nın sendikal alanda faaliyetlerini planlıyor ve hayata geçiyor. 3 ayda bir toplanıyor ya da etkinlik yapıyor.

Bu sene Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum’un teması sosyal hizmetti. Sosyal hizmet alanında Kaos GL nasıl örgütleniyor?

Sosyal Hizmet Çalışma Grubu, Kaos GL’de staj yapan sosyal hizmet uzmanlarının bir araya gelmesiyle gelen bir çalışma grubu. Birbirine en temelde süpervisör desteği sunuyor. Aynı zamanda Kaos GL’nin sosyal hizmet alanındaki etkinliklerinin organizasyonundan ve yürütülmesinden sorumlu. Kaos GL’ye başvuran sosyal hizmet müracaatçılarına verilen desteğin örgütlenmesinden, Kaos GL stajerlerinin eğitiminden sorumlular. 3 ayda bir toplanıyor ya da etkinlik yapıyor. Önümüzdeki süreçte Sosyal Hizmet Sempozyumu kitabını yayına hazırlayacak ve 2017 Eylül’ünde yayınacak. Danışmanlık maillerinin tasniflenmesi ve LGBTİ akran danışmanları için el kitabı hazırlanması da gelecek çalışmaları arasında.

Başka çalışma grupları da var mı?

Son olarak İnsan Hakları İzleme Grubu; dernek gönüllü avukatları, akran danışmanları, lobi ve savunuculuk koordinatörü ve veri uzmanı, bilgisayar programcısı, Kaos GL medya ekibi ve Pembe hayat avukatı ve raportörlerinin danışmanlığında 2016’da ilk kez bir araya gelen grup. 2017 yılı boyunca, LGBTİ insan hakları ihlallerinin etkili izlenmesi ve raporlanması için veri tabanı oluşturulması çalışması yürütecek. 2017’nin ilk altı ayında ayda bir kez bir araya gelecek grup, 2017 ikinci yarısı ve diğer yıllarda 3 ayda bir araya gelecek. 

Yine Mülteci Destek Grubu; dernek avukatı, sosyal hizmet uzmanı, sosyal hizmet stajyerlerinin katılımı ile oluşuyor. İnsan hakları izleme grubunun alt grubu olarak çalışacak.

İnsan Hakları İzleme Grubu, Kaos GL’nin şimdiye kadar yayınladığı dönemsel raporlardan da sorumlu olacak. Bu raporlar: LGBTİ İnsan Hakları Raporu, Nefret Suçları Raporu, Özel Sektörde LGBTİ Çalışanların Sorunları, Kamuda LGBTİ Çalışanların Sorunları, Mülteci LGBTİ’lerin Sorunları, İnternette LGBTİ’lerin İfade Özgürlüğü Raporu, Sağlığa Erişim Raporu, Eğitim Hakkı Raporu. 


Etiketler: insan hakları
nefret