09/01/2019 | Yazar: Kaos GL

Kaos GL Derneği yaptığı çalışmalar hakkında takipçilerini bilgilendirmek için Aralık ayı faaliyet raporunu yayımladı.

“Hikâyemizi nasıl anlatıyoruz?” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL Derneği yaptığı çalışmalar hakkında takipçilerini bilgilendirmek için Aralık ayı faaliyet raporunu yayımladı.

İllüstrasyon: Aslı Alpar

Kaos GL Derneği yaptığı çalışmalar hakkında üye, gönüllü ve takipçilerini bilgilendirmek amacıyla hazırladığı “Aylık Faaliyet Raporu” yayınlarına devam ediyor. Derneğin Aralık 2018 faaliyet raporunun tamamı dijital ortamda yayımlandı.

Kaos GL yayınları kitapçılarda ve online erişimde…

LGBTİ+’ların kendi sözlerini söyleyebilecekleri, kendi sorunlarına sahip çıkarak söz alabilecekleri ve bunları paylaşabilecekleri bir alan yaratmak amacıyla yayın hayatına devam eden Kaos GL Dergi yılı farklı alanlara değindiği 6 dosya konusu ile tamamladı. Türcülükten sağ popülizme, yaşlılıktan mizaha 2018’de Kaos GL Dergi’nin gündemi neler oldu birlikte hatırlayalım.

İşte Aralık ayında yayımlanan kitaplar:

“LGBTİ kişilere yönelik nefret suçlarında polis hizmetleri”

“İnsan hakları ve interseks kişiler”

“Ayrımcılığa ve Şiddete Karşı Hakları ve Hayatı Savunmak İçin: Sosyal İçerme”

“Herkes Özgür ve Eşit Doğar”

“Cinsel Yönelim Veya Cinsiyet Kimliği Temelli Ayrımcılıkla Mücadele: Avrupa Konseyi Standartları” 

“Nerden Nereye? Hikâyemizi Nasıl Anlatıyoruz?”

Kaos GL Medya Okulu’nun ikinci aşaması 14-17 Aralık’ta İzmir’deydi. Adana, Ankara, Antakya, Antalya, Denizli, İstanbul, İzmir ve Kocaeli’den LGBTİ+ hak savunucuları, kaosGL.org gönüllü muhabir ve yazarları dört gün boyunca hikâye anlatmanın farklı araçlarını tartıştı.

Kaos GL, sözlü tarih çalışmaları kapsamında 17 Aralık’ta İzmir’de panel düzenledi. “Nerden Nereye? Hikâyemizi Nasıl Anlatıyoruz?” panelinde Yıldız Tar’ın moderatörlüğünde Cadının Bohçası ve Kestirmeden Hikâyeler oyunlarıyla hikâye anlatıcılığına yeni bir soluk getiren oyuncu Esmeray; 90’larda trans kadın mücadelesi ve Ülker Sokak’ı anlattı. Avukat Yasemin Öz ise 90’lardan günümüze lezbiyen, biseksüel kadın örgütlenmesinden bahsetti.

kaosGL.org olarak sözlü tarih çalışmaları kapsamında yeni bir video söyleşi serisine başladı. “Renkli Ekran” adındaki bu seride LGBTİ+ kişilerin gündelik hayatlarından örgütlenmeye; 80 ve 90’lı yıllardaki mücadeleden medyaya birçok konu ele alınıyor.

İşte “Renkli Ekran” konukları…

Acaba L…’miyim? – Renkli Ekran söyleşileri: Oya Burcu Ersoy

Kaos GL dergisi nasıl çıktı? – Renkli Ekran söyleşileri: Ali Özbaş ve Ali Erol

Bir insan ömrünü neye vermeli? – Renkli ekran söyleşileri: Umut Güner

Benim gibi birisi var mı? – Renkli Ekran söyleşileri: Yasemin Öz

Ülker Sokak ve bohçadan taşanlar – Renkli Ekran söyleşileri: Esmeray

Böyle geldi ve böyle gitmeyecek – Renkli Ekran söyleşileri: Tuğrul Eryılmaz

LGBTİ yasaklanamaz!

Ankara’da bir yılı geride bırakan LGBTİ+ etkinlik yasağı sürüyor. Ankara Valiliğinin Kasım 2017’de, Olağanüstü Hal Kanunu’na dayanarak ilan ettiği süresiz “LGBTİ+ etkinlik yasağı” ile Ankara şehri LGBTİ+’lar açısından bir hapishaneye çevrildi.

Kaos GL Derneği ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İzmir Şubesi 8-9 Aralık 2018’da İzmir’de ile birlikte Uluslararası Sosyal İçerme Çalıştayı düzenledi. Çalıştayı’nın ardından İrem KaraDefne Işık ile Şeyda Acar kaosGL.org’a yazdılar. 

Kaos GL’nin 2018’de temel insan haklarıyerel yönetimleriletişimSTK yönetimiHIV ve AIDS gibi başlıklarla düzenlediği Aktivizm Okulu’nun sonuncusunda temel insan hakları oturumuna katılan aktivistlerle insan hakları izleme üzerine tartışıldı.

Sivil toplum, sivil dayanışma, birlikte mücadele…

İzmir Barosu LGBTİ+ Hakları Komisyonu ile Kaos GL Derneği, 21-22 Aralık’ta, “Cinsel Yönelim Ve Cinsiyet Kimliği Temelli Ayrımcılık Konulu Bireysel Başvurularda (AYM / AİHM) Avukatların Kapasitesinin Arttırılması Eğitimi” düzenledi

Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu 7-8 Aralık’ta Ankara’da “Ötekileştirmeyen Sağlık Hizmetleri: LGBTİ ve Sağlık” isimli bir eğitim düzenledi. Eğitime Kaos GL Derneği’nden Aslı Alpar ve Umut Güven de konuşmacı olarak katıldı.

Uluslararası Af Örgütü ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) Eskişehir şubesi, ‘Temel İnsan Hakları ve Ayrımcılıkla Mücadele Eğitimi’ düzenledi. Eskişehir’de 15 Aralık’ta yapılan etkinlikte Kaos GL Sosyal Hizmet Çalışma Grubu’ndan Tarık Şimşek de sunum yaptı.

Kaos GL’den Yıldız Tar, CHP’nin “İnsan Haklarında Eşitlik ve Adalet Çalıştayı”nda Ankara Valiliği’nin LGBTİ+ etkinlik yasağı ve istihdamda ayrımcılığı anlattı.

Kamu ve özel sektör araştırma raporları yayınlandı

Kaos GL’nin Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Merkezi ile yürüttüğü kamu çalışanı ve özel sektör çalışanı LGBTİ’lerin durumunu araştıran anket çalışmaları tamamlandı ve rapor olarak yayınlandı.

2018 Nefret Suçları Araştırması anket çalışması tamamlandı. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) “2018 Yıl Sonu Eğitimde Cinsiyetçilik Raporu”da LGBTİ öğrencilerin eğitim hakkına yer verirken, Kaos GL Derneği’nin yayımladığı “2017 Yılında Türkiye’de Gerçekleşen Homofobi Ve Transfobi Temelli Nefret Suçları Raporu”na atıfta bulundu.

Danışmanlık hizmeti için iletişim: danisma@kaosgl.org

Kaos GL Derneği sosyal danışmanlık hizmeti sağlamaya devam ediyor. Yasal haklar, eğitim, sağlık, askerlik başta olmak üzere Kaos GL ile danisma@kaosgl.org adresi üzerinden iletişime geçilebilir.

Kaos GL Derneği 2018 Aylık Faaliyet Raporları, OcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuz-AğustosEylülEkimKasım ve Aralık bültenleri işte burada…


Etiketler: yaşam
Telegram