17/02/2024 | Yazar: Yıldız Tar

İHD, 2021’de hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı’nı LGBTİ+ hakları bağlamında değerlendirdiği raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre, LGBTİ+’lar ve LGBTİ+ hareketi; hiç olmadığı kadar hedefte.

İHD’den LGBTİ+ hakları raporu: Kara propaganda görülmemiş düzeyde arttı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

İnsan Hakları Derneği (İHD), “İnsan Hakları Eylem Planı Çerçevesinde LGBTİ+ Hakları ve Hak İhlalleri” raporunu açıkladı. İHD Genel Merkezi’nde bugün (17 Şubat) yapılan basın toplantısında, “ayrımcılığın son bulduğu, böylesi raporların hazırlanmak zorunda olmadığı bir dünya umuduyla” LGBTİ+ hak sahiplerini hedef alan ihlaller paylaşıldı.

Basın toplantısına İHD Eş Genel Başkanı Av. Eren Keskin’in yanı sıra; derneğin Ankara, İstanbul ve Mersin şubelerinde LGBTİ+ Hakları Komisyonu temsilcileri ve Antalya şubesinden yetkililer katıldı.

Rapor, LGBTİ+ hakları ve hak ihlallerini Adalet Bakanlığı’nın 2021’de hazırladığı “İnsan Hakları Eylem Planı” çerçevesinde değerlendiriyor.

TIKLAYIN - Kaos GL’den açıklama: LGBTİ+’ları dışlayarak insan hakları için “reform” yapılamaz!

“LGBTİ+'lar hiç olmadığı kadar kolektif bir nefretin objesi haline getirilmiştir”

Yayınlandığı dönemde LGBTİ+ haklarını kapsamadığı için eleştirilen, LGBTİ+’ların insan haklarını açıkça korumayan, LGBTİ+’ların haklarına erişiminin önündeki engelleri kaldırmayan, LGBTİ+’ların insan haklarını geliştirmek için adım atmayan eylem planını değerlendiren İHD’nin raporunda, aynı dönemde İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması şöyle eleştiriliyor:

“Eylem Planı’nın açıklandığı Mart 2021 tarihinde Türkiye, ilk imzacısı olduğu Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nden 19 Mart 2021 tarihli 3718 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile çekilmiştir. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma sürecinde siyasal iktidar ve iktidar ortakları sıklıkla, İstanbul Sözleşmesi ile ailenin ortadan kaldırıldığı, eşcinsel evliliklere ve cinsel yönelimlere hukuki koruma sağlandığı seklinde beyanlarda bulunmuştur. LGBTİ+’ların geçmişten günümüze kadar maruz bırakıldığı dışlanma ve devlet baskısı, özellikle İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme sürecinde eşi görülmemiş bir şekilde artmış, devletin en üst makamlarının da iştiraki ve teşvikiyle LGBTİ+'lar hiç olmadığı kadar kolektif bir nefretin objesi haline getirilmiştir.”

Raporda; ayrımcılık, nefret söylemi, yaşam hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, özel hayata ve aile yaşamına saygı hakkı, ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı başlıkları yer alıyor.

İHD, dünden bugüne LGBTİ+ haklarındaki gelişmeleri özetlediği raporunda İstanbul Sözleşmesi’nin yanı sıra; siyasetçilerin LGBTİ+’ları hedef gösterdiği örnekleri, Onur Yürüyüşü yasaklarını, Büyük Aile Yürüyüşü adı verilen etkinliklerle LGBTİ+’lara ayrımcılık ve nefret söyleminin nasıl büyütüldüğünü aktarıyor.

“LGBTİ+ hareketine nefret söylemleri siyasal iktidarın desteğiyle görülmemiş düzeyde arttı”

Raporda öne çıkan bazı başlıklar şöyle:

“*İnsan Hakları Eylem Planı’nın açıklanmasından bu yana geçen üç yıllık sürede siyasal iktidar tarafından arttırılan nefret söylemi, ifade özgürlüğüne yönelik yargısal ve idari müdahaleler, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin yaygın yasaklar ve müdahalelerde sistematik olarak işkence ve kötü muamelede bulunulması, hapishanelerde yaşanan hak ihlalleri bu tersine işleyişin açık örnekleridir.

“*LGBTİ+ hareketi güç bir dayanışma ve örgütlenme pratiği göstermiş, hem gelişmiş hem de diğer hak örgütlerinin gelişmesinde büyük katkılar sunmuştur.

“*Sağcı akımların küresel düzeyde ortaklaşa sürdürdükleri LGBTİ+ hareketine yönelik kara propagandası ve saldırıları LGBTİ+ kazanımlarını tehdit etmekte, LGBTİ+’ların her alanda haklarının ihlal edilmesine neden olmaktadır. Bu saldırı ve kara propaganda sağcı iktidarların Rusya örneğinde olduğu gibi LGBTİ+’lar aleyhine düzenlemeler yapılmasına yol açmaktadır.

“*Türkiye’de de küresel düzeydeki akımlarla paralel olarak sürdürülen LGBTİ+ hareketine yönelik kara propaganda ve nefret söylemleri siyasal iktidarın desteğiyle son 3 yılda görülmemiş düzeyde arttırılmıştır. Hem iktidar partisi milletvekilleri hem de iktidar ortağı milletvekillerinin LGBTİ+’lar aleyhine yasal düzenlemeler yapılması gerektiğine dair yapılan açıklamalar yeni Anayasa çalışmalarında LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı düzenlemelerin de yer almasından endişesine neden olmaktadır.”

İHD Adana Şubesi’nde de LGBTİ+ Hakları Komisyonu kuruldu

Öte yandan daha önce İstanbul, Mersin ve Ankara’da kurulan komisyonların ardından, Adana Şubesi de LGBTİ+ hakları için çalışmak üzere yola koyuldu.

Komisyon, dün (16 Şubat) İHD Adana Şubesi’nde kuruluşunu ilan etti. Basın açıklamasını okuyan Yönetim Kurulu Üyesi Havin Ölmez, “Artık susma zamanı değil. Sesimizin artması, insanların kenetlenmesi ve bu nefret sarmalına karşı birlikte mücadele etme zamanı. Bu sarmal her geçen gün hayatlarımıza biraz daha sirayet ediyor, yaşadığımız alandaki çemberi biraz daha daraltıyor” dedi.

Ölmez, “LGBTİ+ların 'biz varız ve bizi yok etmeye gücünüz yetmeyecek' söylemlerine ses veriyoruz” diyerek İHD’nin LGBTİ+ hakları konusundaki duyarlılığı ve mücadelesini şube olarak da sahiplendiklerini ve LGBTİ+ Hakları Komisyonu’nu kurduklarını belirtti.

Derneğin ilk LGBTİ+ Hakları Komisyonu, İstanbul Şubesinde 30 Ocak 2022’de kuruldu. İHD İstanbul LGBTİ+ Hakları Komisyonu’nun aynı yıl 10 – 17 Aralık İnsan Hakları Haftası kapsamında gerçekleştirdiği “Hapishanelerde LGBTİ+ Mahpusların Sorunları ve Sağlık Hakkı” panelinde konuşan İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin, LGBTİ+ komisyonlarının tüm şubelerde kurulması gerektiğine değindi:

“Bütün şubelerimizde olması gereken LGBTİ+ Komisyonu sadece İstanbul şubemizde var. Oysa heteroseksizmin ırkçılıktan hiçbir farkı yok. Mesela trans kadınlara Kabahatler Kanununa göre ceza kesiliyor, bu cezalara sebep olarak ‘çevreyi kirletmek, çevreye zarar vermek’ gibi ifadeler yazılıyor. Bu, açıkça ırkçılıktır. Devlet dili o kadar ötekileştirici ve nefret üretici bir yerde -ki bu topluma yayılıyor-. Bu yüzden şiddetin politik olduğunu söylüyoruz. Nitekim son dönemde nefretin örgütlenişine de çok yakından şahit oluyoruz.”

2023 Kasım ayında derneğin ikinci komisyonu ise Mersin’de kuruldu. İHD Mersin Şubesi, LGBTİ+ Hakları Komisyonu kuruluşunu “Devlet ideolojisi tarafından desteklenen her türlü nefret aile içine, okullara, üniversitelere, kafelere, sinemalara, parklara, sokaklara, kısacası tüm yaşam alanlarına daha hızlı yayılıyor. Şehrimizde nefret ideolojisi istemiyoruz” diyerek duyurdu.

TIKLAYIN - İHD Ankara Şubesi’nde LGBTİ+ Hakları Komisyonu kuruldu

Son olarak 2023 Aralık ayında Ankara Şubesi LGBTİ+ Komisyonu kuruldu. İHD’nin Genel Kurulu’nda aldığı teşvik kararının ardından kurulan komisyon, İnsan Hakları Haftası kapsamında kuruluşunu ilan etti.

İHD Ankara Şube’de yapılan basın açıklamasına, dernek üyelerinin yanı sıra LGBTİ+ hak savunucuları katıldı. İHD Ankara Şube Eş Başkanı Aslı Saraç, komisyon kuruluşunu şöyle ilan etti:

“Kurulduğu ilk günden beri insan hakları mücadelesinde önemli bir yere sahip olan İnsan Hakları Derneği’nin sadece İstanbul ve Mersin şubelerinde LGBTİ+ komisyonu bulunmaktadır. Türkiye’nin ve dünyanın bu köklü insan hakları örgütünde bu durumun eksikliğinin farkındayız. Ankara’da LGBTİ+’lara ait bir komisyonu kurabilmek için yolları kesişmiş olan insan hakları savunucusu LGBTİ+’lar ve LGBTİ+ ebeveynleri olarak dernekle yaptığımız görüşmeler sonucunda komisyonumuzu kurmuş bulunmaktayız. Derneğimizin bütün şubelerinde LGBTİ+ komisyonlarının kurulmasının mücadelesini yürüteceğimizi de belirtmek isteriz.”


Etiketler: insan hakları
İstihdam