23/06/2022 | Yazar: Kaos GL

Eşitlik İçin Kadın Platformu, Danıştay 10. Dairesi’nde bugün gerçekleşecek İstanbul Sözleşmesi duruşması öncesinde basın açıklaması yaptı.

“Kadınlar, LGBTİ+'lar Danıştay’dayız” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Eşitlik İçin Kadın Platformu, Danıştay 10. Dairesi’nde bugün gerçekleşecek İstanbul Sözleşmesi duruşması öncesinde basın açıklaması yaptı.

EŞİK’in açıklamasının tamamı şöyle:

“Eşitlik İçin Kadın Platformu olarak, İstanbul Sözleşmesi’nden bir Cumhurbaşkanı Kararı ile çekilmenin hukuka aykırı olduğunu, kararın yayınlandığı günden bu yana dile getiriyoruz. İstanbul Sözleşmesi’nden hiçbir gerekçe sunmadan çıkıldığını belirten Cumhurbaşkanı kararının iptali istemiyle açılan davaların esastan görüşüldüğü dördüncü duruşma gününde bir kere daha Danıştay’dayız. Kadınlar, LGBTİ+lar, eşit yurttaşlar olarak demokratik hukuk devletinde yaşamak isteyenler bir aradayız. Ve sizlerin de yanımızda olmanız, sözümüzü topluma duyurmanız hepimiz için çok kıymetli.

“Bugün öncelikle hatırlatmak istiyoruz ki hala kendilerine duruşma tarihi tebliğ edilmemiş kadın örgütleri var. Onlarca dosya görüşüldü ama görüşülmeyi bekleyen onlarca dosya daha var. EŞİK Platformu olarak mahkeme başkanından bu konuda açıklama beklediğimizi kamuoyuna ve ilgililere duyuruyoruz.

“İlk imzacısı olduğumuz İstanbul Sözleşmesi ile medeniyete katkı sunan bu ülkenin yurttaşları olarak gurur duyduk. Şimdi de uluslararası saygınlığa sahip bir ülkenin yurttaşları olarak, yaşama devam etmek isteyenler buradayız. Hukukun üstünlüğü ilkesinin yaşama geçtiğini gösteren bir karar bekliyoruz. Cumhurbaşkanı kararı kadınların yaşamına, eşitlik bilincine, demokrasiye, adalete ve eril şiddetle mücadeleye ağır bir darbe indirdi. Hukuksuz kararın yargı erki üzerindeki olumsuz baskısını Pınar Gültekin kararında gördük. Faile yine erkeklik indirimi verildi. Suça yardım ve yataklık edenler kayırıldı. Dava süresince, yaşam hakkı ihlal edilen kadının yaşam tarzı sorgulandı.  İstanbul Sözleşmesi hükümlerince ortadan kaldırılması gereken yanlış alışkanlıkların, davanın sürecine egemen olduğu görüldü; sonuç da şiddetle mücadele ilkelerine ve İstanbul Sözleşmesi’ne muhalif, toplum vicdanını yaralayan adaleti öldüren bir karar oldu ne yazık ki!

“Hukuksuz çekilme kararının iptali istemiyle açılan davaların esastan görüşüldüğü duruşmalar sürecine rastlayan Pınar Gültekin kararı, aynı zamanda sözüm ona şiddetle mücadele şovu için yapılan yeni GÖSTERMELİK TCK DEĞİŞİKLİKLERİ sonrası verilen ilk kararlardan birisi olma özelliğine sahip. Eril şiddetle mücadele şiddetin önlenmesi ancak mağdurun korunması, failin etkin kovuşturulması ve şiddeti durdurmak için bütüncül politikalar geliştirilmesiyle mümkün. Sanık Cemal Metin Avcıya verilen ödül gibi cezanın ve delil karartan, yardım ve yataklık eden aile üyelerine verilen beraat kararının üst mahkeme süreçlerinde bozularak adaletin sağlanması için tüm kadınların sonuna kadar mücadele edeceğini bir de buradan duyuruyoruz.

“Eril şiddetle mücadele için bütüncül politikalar geliştirilmesini gerektiren İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyor Danıştay tarafından hukuksuz çekilme kararının iptal edilmesini istiyoruz!

“İstanbul Sözleşmesi’nden, haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz!”

Önceki duruşmalar hakkında

20 Mart 2021 tarihinde İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına karşı kadınların ve LGBTİ+’ların hukuk mücadelesi sürüyor. Kararın iptali talebiyle Danıştay’a açılan 200’e yakın davaya ilişkin duruşmalardan ilk 10’u 28 Nisan’da, 15’i ise 7 Haziran’da Danıştay 10. Dairesi’nde görüldü. Danıştay Savcısı Aytaç Kurt, her iki duruşmada da “çekilme kararınının iptal edilmesi” yönünde mütalaa sundu.

14 Haziran’da görülen duruşmalardaysa Danıştay Savcısı Nazlı Yanıkdemir, fesih kararının iptali yönünde mütalaa verdi. Danıştay 10. Dairesinde görülecek duruşmayı bugün kaosGL.org adına Sibel Yükler takip ediyor. 


Etiketler: insan hakları, kadın
İstihdam