05/01/2021 | Yazar: Yıldız Tar

Kaos GL; 2020 yılında 73 tematik rapor, broşür, kılavuz, kitap, dergi ve bilgi notları yayınladı.

Kaos GL 2020’yi 73 yayınla kapattı! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Çizim: Aslı Alpar

LGBTİ+ toplumunu, LGBTİ+’ların eşitlik ve özgürlük mücadelesini güçlendirmek, LGBTİ+ haklarını savunmak için farklı alanlarda düzenli olarak tematik rapor, broşür, kılavuz, kitap, dergi ve bilgi notları yayınlayan Kaos GL Derneği 2020’ye 73 yayınla veda etti.

Dernek, 2020 yılında 73 Türkçe, İngilizce, Farsça ve Arapça rapor, broşür, kılavuz, kitap ve bilgi notları yayınladı. 2021’e merhaba derken o yayınlardan bir seçkiyi hatırlatıyoruz.

Raporlar: Medya, insan hakları, nefret suçları ve istihdam

kaos-gl-2020-yi-73-yayinla-kapatti-1

Kaos GL’nin 2019 Medya İzleme Raporu’na göre LGBTİ+’ları ve haklarını hedef gösteren gazete sayısı arttı, yazılı basında yayınlanan tüm metinlerin yüzde 56’sı ayrımcıydı ya da nefret söylemi içerdi ve LGBTİ+ örgütlerine çok az mikrofon uzatıldı:

“2019 yılında 2018’den farklı olarak çok fazla metinde LGBTİ+’ların ifade ve örgütlenme özgürlüğü ihlal edildi. 2018’de sadece 341 metinde bu ihlal yaşanırken; 2019’da 1077 metinde yaşandı. Sistematik olarak LGBTİ+ etkinliklerinin hedef gösterilmesi, etkinliklerin yasaklanması için basın yoluyla çağrı yapılması, etkinlik yasaklarının meşrulaştırılması bu artışın sebebi olarak görülebilir. Ülke genelinde birçok şehirde Onur Haftası ve Onur Yürüyüşleri’nin yasaklanmasında basının yasakları olumlayan ve bu şekilde LGBTİ+’ların örgütlenme özgürlüğünü ihlal eden bir yaklaşım sergilediği gözlemlendi.”

Rapora ulaşmak için tıklayın.

kaos-gl-2020-yi-73-yayinla-kapatti-2

Kaos GL, 2020 yılına ait raporu 2021 yılında yayınlanacak. Ancak dernek sene devam ederken Diyanet’in nefret hutbesinin medyaya nasıl yansıdığına ilişkin özel bir rapor da yayınladı:

“Yazıların geneline baktığımızda konunun ağırlıklı olarak, dayanaksız, temelsiz cümlelerle tartışıldığını görüyoruz. Yaratılan bir “düşman” etrafında, ona ve onunla bağlantılı olan ya da olduğu iddia edilen herkese, her şeye yönelik komplo teorileri rahatlıkla dolaşıma sokulabiliyor. Akılcılıktan ziyade anlık, olumsuz, güçlü duygular yaratma amacında bir yayıncılık yapıldığını görüyoruz.”

Rapora ulaşmak için tıklayın.

Kaos GL Derneği, “Homofobik ve Transfobik Nefret Söyleminin İnternet Seyri” başlıklı “2019 Sosyal Medya Raporu”nu dijital ortamda yayımladı. Kaos GL, 2019 yılı boyunca sosyal medya ortamları ile internet yayıncılığında cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesi ile LGBTİ+ varoluşlara yönelik ayrımcı yaklaşım, homofobik ve transfobik söylem içeren haber ve gelişmeleri aylık takibe aldı. Medya çalışmaları kapsamında sosyal medya mecrasını izleyen Kaos GL, internet yayıncılığında dikkat çeken, sosyal medya ortamlarında öne çıkan Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks (LGBTİ+) odaklı homofobik ve transfobik nefret söylemi üreten ve yayan haberler ile mesajların sene boyunca takibini ve irdelemesel kaydını tuttu.

Rapora ulaşmak için tıklayın.

kaos-gl-2020-yi-73-yayinla-kapatti-3

Kaos GL Derneği, 2019 yılına ait LGBTİ+’ların İnsan Hakları Raporu’nu 17 Mayıs 2020’de yayınladı. Av. Yasemin Öz’ün hazırladığı raporda; 2019 yılında LGBTİ+’ların insan haklarına erişimini engelleyen uygulama ve insan hakları ihlallerine ilişkin vakalar yer alıyor. Rapor kapsamında, yargıya veya basına yansıyan veya doğrudan Kaos GL Derneği’ne ulaşan başvuru ve bilgiler doğrultusunda 2019 yılında LGBTİ+’ların insan hakları alanında toplam 72 vaka ele alınıyor. Bu vakalarda çoğu zaman birden fazla ihlal yaşanıyor. İncelenen toplam ihlal sayısı ise 134. Raporda ihlal sonucundaki süreç adaletin yerine geldiği olumlu bir sürece evrilmişse, olumlu olarak sonuçlanan vakalara da yer veriliyor. Böylece rapor LGBTİ+’lar açısından 2019 yılında gerçekleşen insan haklarına ilişkin tüm gelişmeleri ele almaya çalışıyor.

Raporda 2019 yılı ile 2018 yılında gerçekleşen ihlaller de karşılaştırılıyor. Buna göre:

*Nefret Cinayetleri, Nefret Suçları, Nefret Söylemi, Cinsel Şiddet Suçları, Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali, Çalışma Yaşamı, Eğitim, Sağlık, Mal ve Hizmetlere Erişim, Mülteciler ve Cezaevindeki LGBTİ+’ların durumu alanlarında ihlal sayıları benzer.

*İşkence ve Kötü Muamele Yasağı, İfade Özgürlüğü, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü ile Barınma-Seyahat ve Miras Hakkı alanlarında ihlal sayısı arttı. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği alanında ihlal sayısında ise yoğun bir artış var.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın.

Kaos GL Derneği, 2019 Yılında Türkiye’de Gerçekleşen Homofobi ve Transfobi Temelli Nefret Suçları Raporu’nu kamuoyu ile paylaştı. Kaos GL Derneği, rapora temel oluşturacak verilerini toplamak SurveyMonkey Pro çevrimiçi anket programını kullandı. Kaos GL, mağdurlara ve tanıklara ulaşmak için, her gün güncellenen haber portalından ve diğer sosyal medya araçlarından faydalandı. Rapora göre nefret suçları kamusal alanlarda, görgü tanıklarının gözü önünde işleniyor. Polis ise pek çok vakaya kayıtsız ya da küçümseyici yaklaşıyor.

Rapora ulaşmak için tıklayın.

kaos-gl-2020-yi-73-yayinla-kapatti-4

Kaos GL Derneği ve Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi; Türkiye’de kamu ve özel sektörde LGBTİ+’ların durumunu inceledikleri yıllık araştırma sonuçlarını açıkladı. İstihdamda LGBTİ+’ların durumunu araştıran çalışmanın 2020 sonuçları “Türkiye’de Kamu Çalışanı LGBTİ+’ların Durumu” ve “Türkiye’de Özel Sektör Çalışanı LGBTİ+’ların Durumu” başlıklı iki raporda kamuoyu ile paylaşıldı. Raporlara göre LGBTİ+ çalışanlar ayrımcılık, dışlama, aşağılama, dedikodu ve nefret söylemiyle karşılaşıyor. İşini kaybetme ve daha ağır bedeller ödeme korkusuyla haklarını arayamıyor.

“Türkiye’de Özel Sektör Çalışanı LGBTİ+’ların Durumu” raporuna ulaşmak için tıklayın.

“Türkiye’de Kamu Çalışanı LGBTİ+’ların Durumu” raporuna ulaşmak için tıklayın.

kaos-gl-2020-yi-73-yayinla-kapatti-5

“HIV benim çoğu zaman unuttuğum bir şey. Büyük bir kimlik olarak almıyorum kendime. Günde bir kez hatırladığım, içtiğim ve unuttuğum bir şey. Bazen hapın ne hapı olduğunu bile silmiş oluyorum kafamdan. Aslında böyle yaşamak istiyorum ama bazen buna engel olunuyor işte. Sorun yaşadığım alanlar olmasa, ifade edemediğim alanlar olmasa çok da dert etmem. Sağlık boyutunda beni hiç etkilemiyor. Bir tane ilaç, altı ayda bir kontrol. Ama karşılaşmalar ve fobiklik beni rahatsız ediyor.”

Bu cümleler Kaos GL ve 17 Mayıs Derneklerinin, HIV’le Yaşayan LGBTİ+’ların İnsan Hakları Raporu’ndan. Defne Güzel’in hazırladığı rapor, HIV’le yaşayan LGBTİ+’lara mikrofon uzatıyor ve onların deneyimlerini bir araya getiriyor. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan rapor için HIV’le yaşayan on LGBTİ+ kişi ile derinlemesine görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerden alıntılarla zenginleştirilen rapor, “Tanı öncesi HIV bilgisi”, “HIV ile tanışma”, “Sağlık sisteminin ve sosyal güvenlik sisteminin yanıtı”, “HIV’in kurumsal ve politik boyutu”, “HIV’in toplumsal boyutu” ve Av. Kerem Dikmen’in mevzuat araştırması ile oluşturulan “HIV’in hukuki boyutu” bölümlerinden oluşuyor. Raporun kapak çizimi ise Semih Özkarakaş’a ait.

Rapora ulaşmak için tıklayın.

17 Mayıs Derneği, Kaos GL ile “Yaşlı LGBTİ+’lar: Dünyada ve Türkiye’deki Durum” raporunu Türkçe ve İngilizce yayınladı. Av. Yasemin Öz’ün hazırladığı raporda yaşlı LGBTİ+ haklarının ulusal ve uluslararası mevzuatlardaki yeri, Türkiye’de ve dünyadaki uygulamada iyi örnekler ve çözüm önerileri tartışılıyor. Raporda, alandaki akademik çalışmalar ve tavsiyeler de yer alıyor. Rapor, hayatın her alanında ayrımcılık ile karşılaşabilen LGBTİ+’ların diğer ayrımcılık biçimlerinin yanı sıra, yaşlılığın getireceği insan hakları sorunlarına karşı korunmasına ışık tutmayı amaçlıyor.

Rapora ulaşmak için tıklayın.

Broşürler, kılavuzlar, temel kaynaklar

kaos-gl-2020-yi-73-yayinla-kapatti-6

Kaos GL Derneği 2020 yılında temel kaynak kitaplarından biri olan Sıkça Sorulan Sorular broşürünü güncelleyerek yeniden yayınladı. Gelişen ve değişen terminoloji ışığında güncellenen broşürde şu kavramlara dair bilgiler yer alıyor: Cinsel Yönelim, Cinsiyet Kimliği, LGBTİ+, Eşcinsel, Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Bi+, Trans, Transseksüel, Uyum Süreci, Non-binary, Gender non-conforming, İnterseks, Aseksüel, Aromantik, Monoseksüel, Heteroseksüel, Cisgender, Natrans, Atanmış Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet Rolü, Cinsiyet İfadesi, Drag, Heteronormativite, Heteroseksizm, İkili Cinsiyet Rejimi, Cisnormativite, Cisseksizm, Monoseksizm, Alloseksizm, Homofobi, Lezbofobi, Geyfobi, Bifobi, Transfobi, İnsan Hakları, Nefret Suçu, Ayrımcılık, Önyargı, Kalıp yargı, Damgalama. Broşürde kavramlara dair bilgilerin ardından sıkça sorulan sorulara yanıtlar bölümü yer alıyor.

Broşüre ulaşmak için tıklayın.

Kaos GL Derneği, Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks (LGBTİ) kişilere ilişkin ‘sıkça sorulan sorular’a yaşamın içinden ve uzmanından cevaplarla hazırladığı broşürün Arapça’sını yayınladı. Dernek, broşürde yer alan soruların, üniversitelerde girdikleri derslerde, sivil toplumun herhangi bir sahasındaki karşılaşmalarda, cinsel yönelimler ve cinsiyet kimliklerine dair bilgilendirme etkinliklerinde kendilerine yöneltilen sorular olduğunu ifade ediyor.

Broşüre ulaşmak için tıklayın.

Kaos GL Derneği Mülteci Hakları Programı, Türkçe, İngilizce, Farsça ve Arapça dillerinde “LGBTİ+ Mülteci Özbakım Rehberi” yayımladı. Rehber, LGBTİ+ mülteci olmanın zorluklarına Covid-19 pandesiminin sebep olduğu sorunların da eklenebileceğine dikkat çekiyor ve “Bu süreçte yaşadıklarınızı anlamlandırmayı kolaylaştırması için sizin için bir kit hazırlamak istedik. İçine de rahatlamanıza yardımcı olabilecek bazı egzersizler koyduk. Bu bilgiler bu alanda uzman olan psikiyatristler ve klinik psikologlar tarafından paylaşılmış, güvenilir bilgilerdir” diyor. Rehberde “travmatik stres” belirtileri, travmatik stresle başa çıkabilmek için yapılabilecek gevşeme ve odaklanma egzersizleri ile bir takım öneriler yer alıyor.

Türkçe broşür

İngilizce broşür

Farsça broşür

Arapça broşür

kaos-gl-2020-yi-73-yayinla-kapatti-7

Kaos GL Derneği, Medya ve İletişim Programı kapsamında “LGBTİ+ Hakları Alanında Çeviri Sözlüğü” yayınladı. Deniz Gedizlioğlu’nun hazırladığı sözlükte LGBTİ+ alanındaki kavramların Türkçe çevirilerinin yanı sıra açıklamalar da yer alıyor. Kavramların kökenlerine dair bilgiler ve birbiri ile ilgili terimlerin yer aldığı sözlükte 103 kavram yer alıyor. Her bir kavram eğer Türkçe’de karşılığı varsa karşılığıyla eğer yoksa açıklama ve önerilerle yer alıyor.

Sözlüğün online haline ulaşmak için tıklayın.

Kaos GL Derneği’nin temel yayınlarından olan “LGBTİ+ Hakları Sendikal Haklardır” broşürünün gözden geçirilmiş ve güncellenmiş dördüncü baskısı yayınlandı. Sendikacılara LGBTİ+ hakları konusunda bir kaynak oluşturmak, olumlu örnekleri çoğaltmak ve heteroseksizme karşı sendikacılığı güçlendirmek için yayınlanan broşür 11 bölümden oluşuyor.

Broşürün dijital haline ulaşmak için tıklayın.

Kaos GL Derneği’nin sosyal hizmet uzmanları için yayınladığı “Heteronormatif Olmayan Bir Sosyal Hizmet Mümkün” kitapçığının güncellenmiş ve geliştirilmiş beşinci baskısı yayınladı. Daha önce kitap olarak da basılan yayın sadeleştirildi, uluslararası deneyimlerle güçlendirildi. Kitapçığa temel kavramlara ilişkin bir bölüm de eklendi.

Kitapçığa ulaşmak için tıklayın.

kaos-gl-2020-yi-73-yayinla-kapatti-8

Kaos GL Derneği’nin biseksüel kimliğe ve biseksüel+ların yaşadığı ayrımcılıklara odaklanan “Bi+seksüeller Burada!” broşürünün üçüncü baskısı çıktı. Broşür, “Minik Bi+ Sözlük”, “Biseksüel nedir?”, “Peki ya Biseksüeller?”, “Bi+seksüel Sağlığı”, “İlk Biseksüel Manifestosu”, “Monoseksizm ve Bi+fobi aynı şey mi?” ve “Dünyada Biseksüel Örgütlenmeler” olmak üzere yedi bölümden oluşuyor.

Broşüre ulaşmak için tıklayın.

Kaos GL Derneği'nin 2018 yılında 26 Nisan Lezbiyen Görünürlük Günü'nde ilk baskısını çıkardığı “Söylemekten Çekinme: Lezbiyen” broşürü güncellendi. Broşürün güncellenmiş üçüncü baskısında “Terimler ve Tanımlar, “Söylemekten Çekinme: Lezbiyen”, “Lezbiyenlere Sıkça Sorulan Sorular”, “Stereotip: Hiç Lezbiyene Benzemiyorsun”, “Lezbiyen Örgütlenme: Sapphonun Kızları ve Lezbiyen Biseksüel Feministler” ve “Burada Bir Tarih Var: Kadın Kadına Öykü Yarışması” olmak üzere altı bölüm yer alıyor.

Broşürün güncellenmiş üçüncü baskısına ulaşmak için tıklayın.

kaos-gl-2020-yi-73-yayinla-kapatti-9

Kaos GL Derneği, LGBTİ+ öğrenciler ve aileleriyle çalışan eğitimciler için kılavuz yayınladı. Cinsellik Eğitmeni ve Danışmanı Efsun Sertoğlu’nun hazırladığı “LGBTİ+ Öğrencileri Aile ve Okul Kıskacına Karşı Nasıl Korumalı?” kılavuzunda LGBTİ+ öğrencilerin haklarını aile ve okul kıskacına karşı korumak için eğitimcilere öneriler yer alıyor. Toplam 92 sayfadan oluşan kılavuzun kapak görseli ise Kaos GL’den Aslı Alpar’a ait. Kılavuzda LGBTİ+ çocukların haklarına, ihtiyaçlarına ve onları desteklemek için eğitimciler olarak sorumluluklara odaklanılıyor. LGBTİ+ öğrencilerin yaşadıklarının yanı sıra, eğitimcilerin atabileceği adımlar, iyi uygulamalar ve temel kavramlar yer alıyor. Kılavuzda ayrıca çok sayıda ek kaynak da öneriliyor.

Kılavuzun çevrimiçi haline ulaşmak için tıklayın.

Bilgi notları

Kaos GL, pandeminin LGBTİ+ haklarına etkilerini gündemleştirmek ve raporlaştırmak için bir dizi etkinlik düzenledi. Çeşitli kurumlarla ortaklaşarak düzenlenen etkinliklerin ardından bilgi notları şeklinde mini raporlar yayınladı. 

Bugüne kadar yayınlanan bütün bilgi notları ise şöyle:

1.    Olağanüstü Hal LGBTİ+’lar İçin Devam Ediyor!

2.    Olağanlaştırılan OHAL’den Çıkış Dayanışmayla Mümkün!

3.    Pandemi Ankara’daki LGBTİ+ Derneklerini Nasıl Etkiledi?

4.    LGBTİ+’ları Şiddete Karşı Koruyacak Mekanizmalar İnşa Edilmeli

5.    Çankayalı LGBTİ+’ların Dünyasına Yolculuk

6.    1 Aralık’a Doğru: Ayrımcılık ve Damgalamaya Son!

7.    LGBTİ+ Hakları Sendikal Haklardır

8.    Mevzuattaki Boşluklar HIV ile Yaşayanlar Aleyhine Dolduruluyor

9.    Pandemi, LGBTİ+ Öğrencileri Nasıl Etkiledi?

10. Yaşlı LGBTİ+’lar İçin Sosyal Hizmet ve Sosyal Politikalar

11. Heteronormatif Olmayan Bir Sosyal Hizmet İçin Neler Yapılabilir?

12. Dayanışma Sınır Tanımaz

13. “Ötekiden Korkulduğu Kadar Koronadan Korkulmuyor”

14. Pandemi LGBTİ+’ları Nasıl Etkiledi?

Kitaplar

Kaos GL Derneği’nin 2018 yılından beri yürüttüğü sözlü tarih çalışmasının ürünü olan “Patikalar: Resmi Tarihe Çentik” kitabı yayınlandı. Derneğin, LGBTİ+ hak savunucularının hayat hikayelerini merkeze alan sözlü tarih çalışması kapsamında bir “ara durak” olan kitapta LGBTİ+ hak savunucularının hayat hikayelerinden pasajlar yer alıyor. Kitapta 17 kişinin anılarına yer veriliyor. Kitapta 90’lar ve 2000’lerin başında Kaos GL ve Lambdaistanbul’la yolları kesişen 17 kişinin hikâyesi yer alıyor. Dernek, sözlü tarih çalışmasını sürdürerek yeni içerikler ve yayınlar üretmeye devam edecek.

Kitaba ulaşmak için tıklayın.

kaos-gl-2020-yi-73-yayinla-kapatti-10

Kaos GL Derneği, jinekoloji muayenelerinde hasta haklarını yok sayan yaklaşım ve uygulamalara maruz bırakılan kişilerin deneyimlerini aktardığı yazı dizisi “Jinekolog Muhabbetleri”ni kitaplaştırdı. Kitap, 2017 Nisan ayında kaosGL.org’da yayımlanmaya başlayan ve 41 anlatıdan oluşan jinekoloji muayeneleri deneyimlerinin yanı sıra cinsel sağlık ve jinekoloji alanında uzmanlarla yapılan görüşmeleri de içeriyor.  

Kitaba ulaşmak için tıklayın.

kaos-gl-2020-yi-73-yayinla-kapatti-11

Kaos GL, Defne Güzel’in hazırladığı “AIDS’li İğne” kitabını yayınladı. HIV ve insan haklarına ışık tutmak, HIV’e dair güncel tartışmaları derlemek için yayınlanan kitapta HIV aktivisti Defne Güzel’in yazılarının yanı sıra röportajlar da yer alıyor. Kitap; HIV’le yaşayan LGBTİ+’lar, HIV aktivistleri, doktorlar, avukatlar ve sivil toplum örgütleri ile röportajlardan oluşuyor. Kitabın kapak görseli ise Aslı Alpar’a ait.

Kitabın çevrimiçi haline ulaşmak için tıklayın.

kaos-gl-2020-yi-73-yayinla-kapatti-12

Kaos GL, Yunus Emre Demir’in hazırladığı “Lavanta Tavan” kitabını yayınladı. LGBTİ+’ların iş hayatında yaşadıklarını, ayrımcılığı ve ayrımcılığa karşı mücadele yollarını gündemleştirmeyi hedefleyen kitapta farklı iş kollarında çalışan LGBTİ+’larla röportajlar yer alıyor. Kitapta LGBTİ+’ların iş hayatına dair deneyimlerinin ardından sendikalar için kısa bir rehber de yayınlandı.

Kitabın çevrimiçi haline ulaşmak için tıklayın.

kaos-gl-2020-yi-73-yayinla-kapatti-13

Kaos GL, Gazeteci Sibel Yükler’in hak örgütleriyle röportajlarından oluşan “Şimdi Tam da Sırası” kitabın yayınladı. Kitapta hak örgütlerinin LGBTİ+ haklarına yaklaşımları hem tarihsel hem de güncel olarak tartışılıyor.

Kitabın çevrimiçi haline ulaşmak için tıklayın.

kaos-gl-2020-yi-73-yayinla-kapatti-14

Kaos GL Derneği’nin 2006’dan bu yana her yıl farklı temalarla düzenlediği “kadınlardan kadınlara, kadınlardan kadınlar için” ilk öykü yarışması olan Kadın Kadına Öykü Yarışması’nın derece alan öykülerinin yer aldığı Aşkın L* Hali kitap seti NotaBene Yayınları’ndan çıktı. Yarışmadan 2006-2008 ve 2009-2011 yıllarını kapsayan ilk iki cildin editörlüğünü Burcu Ersoy, 2012-2014 ve 2015-2017 yıllarını kapsayan üçüncü ve dördüncü cildin editörlüğünü Karin Karakaşlı, 2018-2020 yıllarını kapsayan cildin editörlüğünü ise Pelin Buzluk yaptı. Seri editörlüğünü ise Aylime Aslı Demir üstlendi. İlk cildin kapak işi Elif Tekneci’nin, ikinci cildin kapak işi Ugemfo’nun, üçüncü cildin kapak işi Gözde İlkin’in, dördüncü cildin kapak işi Meltem Elmas’ın ve son cildin kapak işi Şafak Şule Kemancı’nın elinden çıktı.

“‘Yok-muş’ gibi yaşanan dünyaya önce ‘bal gibi var’ diye haykırmak gerekiyor” sloganıyla yayınlanan seti buradan satın alabilirsiniz.

Dergiler

1994 yılından beri yayın hayatını sürdüren Kaos GL Dergisi’nin 2020 yılında 6 sayısı yayınladı. Kaos GL Dergisi’nin tüm sayılarında toplam 101 yazı yayınlandı. Bu yazılar arasında toplamda 22 tane özel röportaj yer aldı. 99 farklı aktivist, akademisyen, sanatçı, yazar ve organizasyon yazılar için katkı sundu. 12 farklı sanatçının imzasını taşıyan 15 farklı çalışma kapakta, umumda ve yazı görsellerinde yer aldı.

Queer Göç

Ocak-Şubat 2020 tarihli 170. Sayı Queer Göç dosya konusuyla yayınlandı. Yaşadığımız coğrafyadaki LGBTİ+’ların yaşadığı iç ve dış göçün arka planında yatan nedenlere bakmak gerekliliğiyle hazırlanan sayı Türkiye’den Almanya’ya yönelen göçe odaklandı. Queer Göç sayısında toplam 14 yazı yer aldı.

Queer Göç II

Mart-Nisan 2020 tarihli 171. Sayı Queer Göç II dosya konusuyla yayınlandı. Önceki sayıda Türkiye’den Almanya’ya yönelen göçleri ele alan Kaos GL Dergi, “Queer Göç II” dosyasında ise “LGBTİ+ aktivistler neden göç ediyor? LGBTİ+’ların göç gerekçeleri ve bu göçün ardından yaşanılan zorluklar neler? Göç LGBTİ+'ların eğitim hayatını, sosyal yaşamını, sosyal haklara erişimini nasıl etkiliyor? Mülteci LGBTİ+’ların Türkiye ve Türkiye dışındaki durumu nedir? Avrupa ve Göç politika metinleri bizlere ne söylüyor?” gibi soruların cevaplarını birçok akademisyen ve aktivist ile birlikte tartışmaya açtı. Queer Göç II sayısında toplam 19 yazı yer aldı.

Karantina I

Mayıs-Haziran 2020 tarihli 172. Sayı Karantina I dosya konusuyla yayınlandı. Kaos GL Dergisi 172. sayısı, “Korona virüs (COVID-19) ile beraber yaşamlarımızın merkezinde konumlanan karantina kavramı, LGBTİ+’lar için ne ifade ediyor? Korona virüs, LGBTİ+’ların yaşamını nasıl etkiledi ve sosyal politikalar bu noktada yeterli mi? Bir hastalık önlemi olmasının ötesinde ‘sosyal izolasyon’ kavramını incelediğimizde nelerle karşılaşıyoruz?” gibi sorular ve daha fazlasına birçok aktivist ve akademisyen ile birlikte yanıtlar aradı. Karantina I sayısında toplam 17 yazı yer aldı.

Karantina II

Temmuz-Ağustos 2020 tarihli 173. Sayı Karantina II dosya konusuyla yayınlandı. Kaos GL Dergisi 173. sayısı, “Uluslararası ve Türkiye medyası pandemiyi nasıl ele aldı? Türkiye’deki Hiv ve Korona politikaları nedir ve aralarında nasıl bir ilişki var? İnsan Hakları bağlamında pandemi süreci nasıl yürütülmekte? Korona virüsün farklı meslek alanlarındaki LGBTİ+’lara etkileri nedir?” gibi soruları tartışmaya açtı. Karantina II sayısında toplam 17 yazı yer aldı.

Normativite

Eylül-Ekim 2020 tarihli 174. Sayı Normativite dosya konusuyla yayınlandı. 174. sayıda, “eylemlerimizi iyi veya arzu edilebilir; istenmeyen veya kabul edilemez olarak belirleme gücüne sahip normativite kavramından azade bir kültür inşa ettiğimiz ve ‘güvenli alanlar’ yarattığımız söylenebilir mi?” sorusu tartışıldı. Bedenlerimiz, cinselliğimiz, arzularımız, eğlence kültürümüz, sosyal ortamlarımız ve politik söylemlerimizin izinden giderek normativiteyi konuşmak üzere birçok isim Kaos GL’nin 174. sayısına katkıda bulundu. Normativite sayısında toplam 16 yazı yer aldı.

Biseksüel+

Kasım-Aralık 2020 tarihli 175. Sayı Biseksüel+ dosya konusuyla yayınlandı. Kaos GL Dergisi 175. sayısı, hem gündelik yaşantıda hem LGBTİ+ hareketin içinde biseksüellerin deneyimlerinin kalıp yargılar içine sıkıştırılmasına ve tek tipleştirilmesine değindi. Biseksüel görünürlüğünün sağlanması ve bi+ politikalar üretilmesinin önündeki engeller birçok aktivist ile birlikte ele alındı. Biseksüel+ sayısında toplam 18 yazı yer aldı.

Kaos GL Dergiye kitapçılardan veya Notebene Yayınları’nın sitesinden ulaşabilirsiniz. Online aboneler dergi sitesinden dergiyi okuyabilir.

Hakemli queer çalışmaları dergisi KaosQueer+’nın “Tarih” dosya konulu dokuzuncu sayısı yayınlandı. Ezgi Sarıtaş’ın editörlüğünü üstlendiği sayıda “Çeviri”, “Teoria Hakemli Bölüm” ve “Queeresk” bölümleri yer alıyor. Çeviri bölümünde Ece Durmuş’un çevirisiyle Valerie Traub’un “Queer Çalışmalarda Yeni Gayritarihselcilik”, Yonca Cingöz’ün çevirisiyle Ann Cvetkovich’in “Lezbiyen Hisler Arşivinde” ve Ece Durmuş’un çevirisiyle Elif Ceylan Özsoy’un “Suç Olmaktan Çıkarmaya Dair Analizleri Sömürgeci Anlayıştan Bağımsızlaştırma: 1858’de Osmanlılar Eşcinselliği Suç Olmaktan Çıkardı mı?” makaleleri yayınlandı. Derginin hakemli bölümünde yer alan makaleler ise şöyle:

“Güç edip haddi aşmak” Osmanlı İstanbul’unda livata davalarının queer bir analizi - M. Fatih Torun & Yılmaz Yeniler

Suya Yazılanı Görmek: Modern Tarihyazımında Kuir Mekana Eleştirel Bir Bakış - Burkay Pasin

Gey ve Lezbiyen Dili Araştırmalarının Queer’leşme Süreci - Cihan Alan

Derginin son bölümü olan Queeresk’te ise Abdülhamit Arvas’ın “Homofobi: ‘Doğululaşmış’ Bir Batı İcadı” yazısı, Selim Sırrı Kuru ile söyleşi, Sevcan Tiftik’in “Sevgililer Çağı: Erken Modern Osmanlı-Avrupa Kültürü ve Toplumunda Aşk ve Sevgili” yazısı ve Burkay Pasin’in kaleminden Murathan Mungan’ın Hamamname kitap tanıtımı yer alıyor.

KaosQueer+ dergisine birçok kitabevinden, online kitap sitelerinden ulaşabilir veya abone olabilirsiniz. Abone olmak için semih@kaosgl.org adresine mail atmak yeterli. Derginin dağıtımını NotaBene Yayınları yapıyor. Dergiyi online olarak satın almak için tıklayınız.

Kaos GL Dergi Türkiye’de yaşayan LGBTİ+ mültecilerin katkılarıyla “Gökkuşağı Sınır Tanımaz” temalı özel bir sayı yayımladı. Türkiye’de yaşayan LGBTİ+ mültecilerin ikamet ettikleri şehirlerde temel haklara, resmi organlara ve sosyal ağlara erişimlerini kolaylaştırmayı hedefleyen derneğin Mülteci Hakları Programı editörlüğünde hazırlanan Dergi, mülteci yazar ve çizerlerin katkılarından oluşuyor. Dergi’nin “Gökkuşağı Sınır Tanımaz” özel sayısı Arapça, Farsça ve İngilizce dillerinde yayımlandı.

Arapça dergi

Farsça dergi

İngilizce dergi

Kaos GL Derneği’nin Türkçe yayınlarının tamamına şuradan, İngilizce yayınlara ise şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.


Etiketler: insan hakları, medya, kültür sanat, yaşam
nefret