24/03/2006 | Yazar: Kaos GL

Eylül 1994'ten bu yana yayınlanan Türkiye'nin ilk lezbiyen ve gey dergisi Kaos GL, 8. yaşını bir dizi etkinlikle kutladı. Kaos Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikler şunlardı:

Eylül 1994'ten bu yana yayınlanan Türkiye'nin ilk lezbiyen ve gey dergisi Kaos GL, 8. yaşını bir dizi etkinlikle kutladı. Kaos Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikler şunlardı:

16 Ekim'de gerçekleştirilen ‘Medya, Popüler Kültür ve Eşcinsel İmge’ başlıklı söyleşiye Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nden Prof. Dr. Yusuf Eradam ile aynı üniversitenin İletişim Fakültesi'nden Dr. Nilgün Tutal konuşmacı olarak katıldılar. Popüler kültür sürecinde eşcinsel imgenin ortaya çıkışı, dönüşümü ve medyadaki yansımaları tartışıldı. Eşcinselliğin bir kimlik ve hareket olarak ortaya çıkma sürecinde medyayla ilişkiler ve yaşanan sorunlar üzerinde duruldu.

‘Zorunlu Eğitim, Zorunlu Heteroseksüellik ve Eşcinsel Öğrenciler’ başlıklı söyleşi ise 18 Ekim’de Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Hakan Mehmet Gündoğdu ile Hüseyin Ergen'in katılımı ile gerçekleştirildi. Eğitim-Sen merkez yönetiminden de bir kişinin davet edildiği söyleşiye söz konusu sendikadan katılan olmadı. Diğer tüm söyleşilerde yoğun tartışmalar ve yüksek katılım yaşandığı halde ‘Zorunlu Eğitim...’ söyleşisinde tartışma ortamının pek oluşmadığı görüldü. Yine de söyleşiye Milli Eğitim'den bir memur ve öğretmenlerin de gelmesi tartışmaya giriş anlamında bir başlangıç olarak görülebilir.

19 Ekim'de ‘Psikiyatri: İşleyişi ve İnsana Yaklaşımı’ konulu söyleşiye Çukurova Üniversitesi'nden Psikolog Dr. Üstün Öngel, Gazi Hastanesi'nden psikiyatr Doç. Selçuk Candansayar ve Ankara Üniversitesi'nden psikiyatr Prof. Dr. Yıldırım B. Doğan katıldılar. Psikiyatrinin mevcut işleyişine eleştirel yaklaşımın yanı sıra bir kurum olarak psikiyatrinin eleştirildiği anti-psikiyatrik yaklaşımın dillendirilmesi katılımcı akademisyenler arasında kılıçların çekilmesine yol açtı. Psikiyatri tarihinin aynı zamanda eşcinsellere yönelik bir zulüm tarihi olarak da değerlendirilebileceği ve elektroşok tedavisi ile ilaç tekellerinin eleştirilmesinin yanı sıra mevcut psikiyatrinin farklı uygulamalarına rağmen neden savunulması gerektiği de karşılıklı bir hararetle dillendirildi.

‘İnsan Hakları’ genel başlıklı söyleşi ise İHD’den Y. Bülent Peker, Uluslararası Af Örgütü’nden Levent Korkut ve sosyolog Pınar Selek’in katılımıyla 20 Ekim'de yapıldı. Söyleşide lezbiyen ve gey haklarının da insan hakları arasında değerlendirilmesi gerektiği herkesçe kabul gördü ve altı çizildi.

Kutlama haftası kapsamında son söyleşi ‘Feminizm ve Eşcinsel Kurtuluş Hareketi’ başlığını taşıyordu. Söyleşiye Pazartesi Dergisinden Ayşe Düzkan ile KAOS GL'den Yeşim T. Başaran konuşmacı olarak katıldılar. İzleyicilerden tartışmaya katılımın en yoğun olduğu sohbet, cinsiyetçilik, homofobi tartışmalarından hareketler arası koalisyonun Türkiye'de gerçekleşebilmesi için neler yapılabileceğine kadar çeşitlilik gösterdi. Feministlerin homofobiden, erkek eşcinsellerin de cinsiyetçilikten muaf olmadığının altı çizilmekle birlikte söz konusu hareketlerin birlikte mücadelesinin gerekli ve mümkün olduğu vurgulandı.Etiketler: medya
nefret