25/10/2019 | Yazar: Kaos GL

Kaos GL, 6 Kasım’da Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu’nda (TBB) yapacağı araştırma toplantısına Türkiye’den Almanya’ya göç etmiş LGBTİ+ aktivistlerini davet ediyor.

Kaos GL’den Berlin’de Türkiye’de LGBTİ+ hakları ve göç üzerine araştırma toplantısı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL Dergisinin 2020 sayılarından biri Türkiye’den yurtdışına göç eden/göç etmek zorunda kalan LGBTİ+ hak savunucularının deneyimlerine odaklanacak.


İktisadi, sosyal, siyasal ve kimi başka nedenlerle insanların topluluk ya da bireysel olarak yer değiştirmesi olarak tariflenen göç olgusunu Türkiye’den Almanya başta olmak üzere çeşitli ülkelere göç eden LGBTİ+ aktivistlerinin deneyimi ışığında tartışmak isteyen dernek, dergi sayısı öncesi Berlin’de bir araştırma toplantısı düzenliyor.


6 Kasım’da 18.00-20.00 arasında Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu’nda yapılacak toplantıda LGBTİ+’lar açısından küçük şehirlerden büyük şehirlere olarak tariflenen iç göç ve Türkiye’den LGBTİ+ haklarının görece kazanıldığı ülkelere yapılan dış göçler konusu konuşulacak.


Toplantının açılışında Kaos GL’den Aylime Aslı Demir Türkiye’de LGBTİ+ yasakları ve alternatif mücadele yollarını; Yıldız Tar ise yasaklarını LGBTİ+’ların hayatlarını nasıl etkilediğini anlatacak. Toplantının moderatörü ise Yener Bayramoğlu. Açılış konuşmalarının ardından forum yapılacak. Etkinliğe kayıt yaptırmak gerekmiyor. 


Forumda şu sorular tartışılacak:

*LGBTİ+ aktivistler neden göç ediyor?

*LGBTİ+ örgütleri olarak LGBTİ+ göç gerekçeleri ve bu göçün ardından bu aktivistlerin yaşadığı zorluklar neler?

*Göç LGBTİ+’ların eğitim hayatını sosyal yaşamını, sosyal haklara erişimini nasıl etkiliyor?

*LGBTİ+ örgütler bu sorunu nasıl görünür kılabilir ve ne tür olası çözüm önerileri geliştirebiliriz?

Araştırma toplantısının tam programı ise şöyle:


Göçmek: Araştırma Toplantısı

Tarih ve saat: 6 Kasım 2019 Çarşamba, 18.00-20.00

Mekan: Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu TBB, TBB-Türkischer Bund in Berlin-Brandenburg e.V. Oranienstraße 53, 10969 Berlin

Moderatör:

Yener Bayramoğlu

Açılış konuşmaları:

Aylime Aslı Demir: Türkiye’de LGBTİ+ yasakları ve alternatif mücadele yolları

Yıldız Tar: Yasaklar, LGBTİ+’ları hayatlarını nasıl etkiliyor?


Forumun çağrı metni ise şöyle:

“Göç olgusu iktisadi, sosyal, siyasal ve kimi başka nedenlerle insanların topluluk ya da bireysel olarak yer değiştirmesi olarak tariflenmektedir. Türkiye’de şimdiye kadar hem iç göç hem de dış göçler üzerine ciddi bir literatür gelişmiş olmasına karşın LGBTİ+’lar açısından küçük şehirlerden büyük şehirlere olarak tarifleyeceğimiz iç göç ve Türkiye’den LGBTİ+ haklarının görece kazanıldığı ülkelere yapılan dış göçler konusu çalışılmamıştır.

Kaos GL olarak önümüzdeki dönemde yaşadığımız coğrafyadaki LGBTİ+’ların yaşadığı iç ve dış göçün arka planında yatan nedenlere bakmak gerektiğini düşünüyoruz. Bu göçün siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik, kentsel ve yapısal birçok sorunla ilgili olabileceğini öngörürken, bütün bunların bilgisini kayda geçirmenin, nedenlerin ortaya çıkarılmasının, bunlara yönelik çözümler ve politikalar geliştirilebilmesi için elzem olduğunu düşünüyoruz. İç ve dış göç büyük şehirler dışında LGBTİ+ oluşumlarının kısa ömürlü olmasına neden olup, aktivizmin sürekliliğinin önündeki en büyük sorunlardan biri olarak çıkmakta.

“LGBTİ+ aktivistler neden göç ediyor? LGBTİ+ örgütleri olarak LGBTİ+ göç gerekçeleri ve bu göçün ardından bu aktivistlerin yaşadığı zorluklar neler? Göç LGBTİ+’ların eğitim hayatını sosyal yaşamını, sosyal haklara erişimini nasıl etkiliyor? LGBTİ+ örgütler bu sorunu nasıl görünür kılabilir ve ne tür olası çözüm önerileri geliştirebiliriz? Ülkenin politik atmosferi doğrultusunda büyümekten ziyade mevcut varlığını korumaya çalışan aktivizmin daha az yıpranması ve mevcut aktivitelerini-aktivistlerini koruyabilmek için ne tür önlemler alabiliriz soruları bizim bu toplantıyı örgütleme motivasyonumuz.

Bu toplantıda aynı zamanda Berlin’deki Queer Feminist örgütlerle birlikte göçmen LGBTİ+larla nasıl çalışmalar yürütüldüğü, hangi alanlarda birlikte ortaklaşma olanakları tartışmaya açmak istiyoruz. Aynı zamanda Türkiye’nin içinde bulunduğu özellikle LGBTİ+lara yönelik artan baskıların Berlin queer feminist aktivistlerle tartışma zemini oluşturma arzusundayız.”

*Bu etkinlik Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından desteklenmektedir.


Etiketler: insan hakları, yaşam
Dijital