09/01/2019 | Yazar: Kaos GL

Kaos GL dergisinin Mart-Nisan sayısı “Dostluk” dosya konusuyla çıkacak. Yazı göndermek için son tarih 10 Şubat.

Kaos GL dergisi “Dostluk” yazılarını bekliyor! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL dergisinin Mart-Nisan sayısı “Dostluk” dosya konusuyla çıkacak. Yazı göndermek için son tarih 10 Şubat.

Kaos GL dergisi Mart-Nisan 2019 sayısında dostluğa odaklanacak. Sayının çağrı metni şöyle:

“Neye karşı mücadele ettiğimizi tarihlerken pek çok kişiyle ortaklık kurulabilmekte: “Cinsiyetçiliğe Karşı”, “Homofobiye Karşı”, “Transfobiye Karşı” sözleri oldukça geniş bir insan grubunu bir araya getirmek konusunda oldukça kudretli karşı çıkışlar. Peki ama bu mücadeleyi birlikte, zaman zaman omuz omuza örgütleyecek olan biz aktivistler, birlikte nasıl çalışıyoruz, birlikte eylemenin ahlakını nasıl kuruyoruz?”

“Aristoteles’ e göre, ahlakilik hakiki dostluğun özünü oluşturur; Ahlakilik, sadece özel hayatın değil, kamusal, hatta politik hayatın da özü niteliğindedir. Kamusal hayatta dostluk (dolayısıyla dayanışma) yoksa, toplumsal grupların çıkar çatışması kamusal hayatı dejenere edecek kadar baskın hale gelir.”

“Ona göre 3 farklı dostluk türü vardır; İnsanların birbirlerine faydalı olmalarından doğan dostluk (iş arkadaşlığı, politik yandaşlık gibi). Birbirinden hoşnut olmadan doğan dostluk (oyun, içki, dedikodu arkadaşlığı gibi). Son olarak ise erdeme, bir iyiyi paylaşmaya, bir iyinin peşinde olmaya dayanan dostluk (ortak amaçlar için beraber çalışmadan doğan dostluk).”

“Aristoteles’in “gerçek dostluk” dediği üçüncü tip dostluktur ve bunu “kamusal dostluk” olarak adlandırır. Kamusal Dostluk, ortak yarara hizmet eden bir nitelik göstererek, neticede politik topluluğun oluşturulmasını ve kendini devam ettirme olanağını sağlar. Bu ise, insanın diğerlerinin “iyi”sini de kendi iyisi gibi gözetmesini (korumasını ve kollamasını) gerekli kılar.”

“Gerçek dostluğun” peşinde eyleme pratiklerimizi masaya yatıracağımız bu sayıda, feminist ve queer yoldaşlığın olanaklarını araştıracağız.”

“Dosya konusu “Dostluk” olan Mart-Nisan sayısı için katkılarınızı ise 10 Şubat’a kadar editor@kaosgl.org adresine bekliyoruz.”

Kadın Kadına Öykü Yarışması da “Dostluk” dedi

Bu yıl on dördüncüsü düzenlenen Kadın Kadına Öykü Yarışması, “Bir Dostluktan Neler Doğar?” temasıyla başvurularını bekliyor. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2019, Cuma.

Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgi için burayı ziyaret edebilirsiniz. 


Etiketler: medya
Telegram