17/11/2017 | Yazar: Kaos GL

Katkılarınızı 10 Aralık tarihine kadar editor@kaosgl.org adresine bekliyoruz.

Kaos GL dergisi türcülüğü tartışmaya açıyor Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL dergisi yeni yılın ilk sayısında “Türcülük” dosya konusuyla çıkacak. Katkılarınızı 10 Aralık tarihine kadar editor@kaosgl.org adresine bekliyoruz.

İllüstrasyon: Jiaqi He

Kaos GL dergisi Ocak-Şubat 2018 sayısında “Türcülük” dosya konusuyla çıkacak. 1994 yılından beri aralıksız çıkan dergi, 158. sayısında türcülük ve heteroseksizm arasındaki ilişkiye, vegan deneyimlere, LGBTİ+ hareket içerisindeki türcülük tartışmalarına, hayvan özgürlük mücadelesine odaklanacak.

Dergi yeni sayı çağrı metni şöyle:

Richard Ryder’ın 1970’lerde ortaya attığı bir kavram olan türcülük (“speciesism”) insan dışı canlıların sömürülmesi ve ayrımcılığa maruz kalmasını meşrulaştıran “insan üstünlüğü” iddiası olarak özetlenebilir.

Türcülük yaşamın ve ölümün her anında sistemi şekillendiren bir ideoloji-söylem bütünü olarak önümüzde duruyor. İnsan dışı canlıların ölü bedenleri bile insanlardan farklı bir dil ile tanımlanıyor. “Hayvan” olmanın kendisi hem söylemsel hem de fiziksel düzeyde bir hakaret aracı olarak kullanılıyor. “İnsandışılaştırma” gücünü türcülükten alarak diğer ayrımcı ideolojilerle işbirliğine girişiyor.

Peki türcülük heteroseksizmle nasıl işbirliği yapıyor? Hayvanların sömürülmesini meşrulaştıran arka plan ne? Hayvan sömürüsü ile nefret ideolojileri olan homofobi, bifobi ve transfobi arasındaki ilişki nasıl kuruluyor? Bilimin ve çeşitli düşünce sistemlerinin iddia ettiği gibi türler arasında aşılmaz ayrımlar var mı? Zorunlu heteroseksüellik ile “zorunlu etoburluk” arasında nasıl bir ilişki var? Cinsel kimliği düzenleyici söylemler ile beslenme kimliğini düzenleyen söylemler arasında bir ilişki kurulabilir mi? Hiçbir türün çocuğu olmayan, yetim ve aynı zamanda kendisinin annesi olan koyun Dolly ataerkil akrabalık sisteminin cinsiyet ikiliklerini aşarken ‘insansonrası’ için bize ne söyler?

Bütün bu sorulara ve dahasına yanıt arayacağımız yeni sayımızda katkılarınızı 10 Aralık’a kadar editor@kaosgl.org adresine bekliyoruz.


Etiketler: medya
Nefret