12/12/2019 | Yazar: Kaos GL

Kaos GL Derneği, çalışma ve mücadele alanlarını yaratan programlarının faaliyetlerini yayımlıyor.

Kaos GL Derneği Mülteci Hakları Programı neler yapar? Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Çizim: Aslı Alpar

Bu yıl 25. yaşını kutlayan Kaos GL Derneği, çalışma ve mücadele alanlarını yaratan programlarının faaliyetlerini yayımlıyor. Bugün Mülteci Hakları Programı’nın çalışma alanlarını kaosGL.org okurlarıyla paylaşacağız.

Mülteci Hakları Programı, LGBTİ+ mültecilerin ikamet ettikleri şehirlerde temel haklara, resmi organlara ve sosyal ağlara erişimlerinin kolaylaştırılmasını hedefliyor. Program, bu doğrultuda program bünyesinde çalışan avukat ve sosyal hizmet uzmanları aracılığıyla hukuki ve sosyal danışmanlık sağlamakta. Ayrıca program alanda çeşitli konularda eğitimler ve sosyal etkinlikler düzenliyor.

Program çalışmalarını 6 başlıkta yürütüyor.

Danışmanlık faaliyetleri

Mülteci Hakları Program ekibi yıl boyunca düzenli aralıklarla LGBTİ+ mültecilerin yoğun olarak ikamet ettikleri illere ziyaretler gerçekleştirir ve danışanlar ile bireysel dosya görüşmeleri yapar. Hak ve hizmetlere erişimde mülteci ve LGBTİ+ olarak sistem içinde karşılaşılan engellere dair danışmanlık verir ve başta BMMYK olmak üzere kurumlara ihtiyaç temelli yönlendirmeler yapar. Yüz yüze danışmanlığa ek olarak telefon ve mail yoluyla da Farsça, Arapça, Türkçe, İngilizce dillerinde danışmanlıklar sağlar. Sağlanan danışmanlıklar her ay düzenli olarak kaydedilir ve raporlama faaliyeti yürütülür. Program bünyesinde yürütülen hukuki ve sosyal danışmanlık faaliyetlerinin detaylı kapsamı şu şekildedir:

·       Sosyal hizmet uzmanı sığınma prosedürü, uydu kentler, hak ve yükümlülükler, yaptırımlar konularında danışanların bilgiye ulaşmasını sağlar. Hukuki desteğe ihtiyacı olan danışanları başta Kaos GL’nin avukatları olmak üzere avukatlara ve barolara yönlendirir.

·       Maddi destek talebinde bulunan danışanları yerellerde maddi destek sağlayan kurumlara yönlendirir. Gerektiğinde bu kurumlarda çalışan meslek profesyonelleri ile iletişim kurar.

·       Bedensel ve ruhsal sağlık konularında Kaos GL ile iletişime geçen danışanları ulaşılabilir, homofobik ve transfobik olmayan hastane ve doktorlara yönlendirmeye çalışır. Farklı şehirlerde sağlık hizmetleri yetersiz ise yeterli olan en yakın şehre yönlendirme yapar. Hastanelerden randevu alma süreçlerinde danışanlarla birlikte hareket eder. Bunun yanı sıra yol ve tercüman desteği için BMMYK ve yerel kurumlarla iletişime geçer.

·       Trans geçiş ve hormon kullanım süreçleri konularında danışanların doğru bilgiye ulaşmasını sağlar. Türkiye’de bu süreçlere hâkim olan çok az sayıda hastane olduğu için yetkin hastanelere yönlendirme yapar. Hormonlara erişimlerinin olmadığı durumlarda gerekli kurumlarla iletişim kurar.

·       Eğitim hayatına devam etmek isteyen LGBTİ mültecilere sosyal hizmet uzmanı prosedür hakkında bilgi verir. Dil öğrenmek isteyen danışanları yerellerde kurs veren kurumlara yönlendirir.

·       Güvenlik/sosyal yaşantıya ilişkin danışmanlık sağlar, gerektiği durumlarda şehir değişikliği için yönlendirmeler yapar. 

·       Kaos GL kendi şehrindeki LGBTİ’ler ve LGBTİ oluşumları ile tanışmak isteyen danışanların ise o şehirlerdeki aktivistlerle ve LGBTİ toplulukları ile iletişime geçmesine yardımcı olur. Farklı şehirlerde düzenlenen ve danışanların entegre olabileceği etkinlikleri paylaşır.

·       Tercüme desteğine ihtiyaç olduğu durumlarda bu desteğin sağlanabilmesi için ilgili şehirlerdeki mültecilerle çalışan kurumlarla iletişim kurar.

Mülteci LGBTİ+’lara yönelik sosyal etkinlikler

Mülteci Hakları Programı mülteci LGBTİ+’larla dayanışmayı güçlendirmek, görünürlüğü artırmak için sosyal faaliyetler düzenler. Faaliyetlerin ne olacağı ve içeriği danışanlardan gelen talepler, ihtiyaç bildirimleri doğrultusunda belirlenir. Yıl boyunca farklı aralıklarla düzenlenen drama atölyeleri, ırkçılığa ve homofobiye kırmızı kartın gösterildiği futbol maçları, çizim atölyeleri, “beden” ve “şiddet” konularının tartışmaya açıldığı atölyeler, piknikler bunlardandır. LGBTİ mültecilerin uydu şehirlerde yaşadıkları aşırı izolasyon göz önüne alındığında, bu sosyal etkinlikler karşılıklı destek ve dayanışma için temas kurmanın bir yolu olarak işlev görür.

Atölyelerde üretilen çalışmalar, ele alınan gündemler üretilen sözün ve dayanışmanın görünür olması için www.kaosgl.org’ta kendine yer bulur. 

Mülteci hakları alanında çalışanlara yönelik insan hakları ve cinsel yönelim cinsiyet kimliği eğitimleri

Bu eğitimlerle LGBTİ mültecilerle alanda doğrudan temas halinde olan STK ve Devlet çalışanlarına temel LGBTİ kavramlarının ötesinde cinsel kimliklerin gelişimi, ayrımcılık ve damgalanma konularına dair bütünsel bir bakış sağlanması hedeflenir. Bu kapsamda alanda çalışan kurumların yoğun olduğu illerde ikişer günlük uzman eğitimleri verir. Bu bağlamda Kaos GL il düzeyinde LGBTİ mültecilerin özel ihtiyaçlarını tanımlamak ve bu ihtiyaçları göz ardı etmemek için neler yapılması gerektiğini tartışmak için bir platform oluşturmayı amaçlar. Tartışmaların gerçekleşmesi için bölgesel vaka çalışmaları gerçekleştirilir ve problemleri, çözümleri ve güvenli alanlar oluşturmak için neler yapılabileceğini tartışmak için forum düzenlenir.

LGBTİ+ mülteciler ile değerlendirme toplantıları

Mülteci Hakları Programı her faaliyet yılının sonunda etkinlik ve saha ziyareti yürüttüğü illerde sağlanan danışmanlıkların, düzenlenen etkinliklerin kapsamı, niteliği ve bir sonraki yıl organize edilebilecek faaliyetlerin neler olabileceğinin konuşulduğu toplantılar düzenler. Toplantılarda alınan geri bildirimler, tespit edilen ihtiyaçlar ışığında çalışmalar gözden geçirilir ve gelecek yıl faaliyetleri planlanır. Toplantı çıktıları mülteci hakları programının politikasına şekil verir.

Mülteci LGBTİ+’lar ile bulgulama toplantıları

Bu toplantılar ile farklı ülkelerden gelen mülteci LGBTİ+’ların yaşadıkları illerde hak ve hizmetlere erişimde karşılaştıkları engeller ve mülteci ve LGBTİ+ kimlikleri nedeniyle maruz bırakılan ayrımcılık, ırkçılık, damgalanmanın tespit edilmesi ve bunların aşılabilmesi için birlikte hangi politikalar geliştirilebileceği tartışılır. 

Yazılı üretim

Kaos GL yukarıdaki faaliyetler neticesinde elde ettiği çıktıları raporlama faaliyeti yürütür.

Kaos GL Dergisi ve www.kaosgl.org haber sitesinde mülteci LGBTİ+’lara dair gündemler düzenli aralıklarla kendine yer bulur.

Bunun yanı sıra mülteci LGBTİ+ olmanın kimliksizletirici etkisini bertaraf etmek ve LGBTİ mültecilerin hayatı ulus-aşırı eksende yeniden üretme pratiklerinin kendi dillerinde ses bulmasını hedefleyen özel mültecilik sayısı yayınlamıştır.

 

 


Etiketler: insan hakları, mülteci
İstihdam