16/12/2019 | Yazar: Kaos GL

Kaos GL Derneği, çalışma ve mücadele alanlarını yaratan programlarının faaliyetlerini yayımladı.

Kaos GL Derneği program faaliyetlerini yayımladı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

İllüstrasyon: Aslı Alpar

Bu yıl 25. yaşını kutlayan Kaos GL Derneği, çalışma ve mücadele alanlarını yaratan programlarının faaliyetlerini yayımladı. Medya, insan hakları, akademi ve mülteci hakları başlıklarında oluşturduğu programlarının çalışma alanlarını takipçileri ile paylaşan dernek, programların hedef ve ilkelerine de yer verdi.

Derneğin program faaliyetleri şöyle:

Medya ve İletişim Programı

Kaos GL Medya ve İletişim Programı, yürüttüğü etkinlikler ve çalışmalarla medyada LGBTİ+ temsilini sağlamayı, medyanın ayrımcı dilinin dönüştürülmesini, medya ve sosyal medyadaki ayrımcı söylem ve nefret söylemini izleyerek raporlamayı, LGBTİ+ yayıncılığını güçlendirmeyi, LGBTİ+’ların kendi hikâyelerini anlatmalarına zemin oluşturmayı, sosyal medya eylemleri ile farkındalık yaratmayı hedefliyor.

kaos-gl-dernegi-program-faaliyetlerini-yayimladi-1

Program bunların yanı sıra Kaos GL Derneği’nin iletişim stratejisini oluşturur ve uygular, derneğin basın ile iletişimini sağlar. Program kapsamında diğer LGBTİ+ örgütlerine kapasite geliştirme eğitimleri düzenler ve danışmanlık verir. Programın çalışma alanları arasında arşiv, hafıza ve sözlü tarih de yer alır.

Program çalışmalarının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

İnsan Hakları Programı

Kaos GL İnsan Hakları Programı, evrensel insan hakları ilkeleri ve standartları ışığında Türkiye’de ve uluslararası düzeyde mülteciler dâhil LGBTİ+ haklarının korunması, kullanılması ve geliştirilmesi için çalışır; yasal, politik ve sosyal değişimi hedefler.

kaos-gl-dernegi-program-faaliyetlerini-yayimladi-2

Bu misyon doğrultusunda uluslararası, ulusal ve yerel ölçekte farkındalık, savunuculuk ve kapasite geliştirme etkinlikleri düzenler ve böylesi etkinliklere katılım sağlar. LGBTİ+ haklarına dair literatürü zenginleştirme çalışmaları kapsamında yayınlar üretir ve uluslararası kaynakları Türkçe’ye veya Türkiye’de kullanılan diğer dillere kazandırır. İzleme ve belgeleme faaliyetleri yoluyla LGBTİ+’lara ilişkin insan hakları raporları yayımlar veya böylesi raporlama süreçlerine katkı sunar.

Kapasite geliştirme hedefi uyarınca LGBTİ+’lara, insan hakları savunucularına, karar alıcılara, politika belirleyicilere, meslek gruplarına, sivil toplum örgütlerine ve diğer sosyal taraflara yönelik etkinlikler düzenler.

Program çalışmalarının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Akademik ve Kültürel Çalışmalar Programı

Akademik ve Kültürel Çalışmalar Programı, Türkiye ve dünya genelindeki kültür politikalarına, temsil ideolojilerine ve birey/grupların var oluş hallerine queer/LGBTİ perspektifinden tartışma zeminleri yaratmayı hedefler.

kaos-gl-dernegi-program-faaliyetlerini-yayimladi-3

Program, sempozyum, forum, sergi, homofobi karşıtı buluşma gibi etkinliklerin beraberinde düzenli olarak güncel ve akademik yayınlarla queer ittifaklar geliştirmeyi, tektipleştiren politik ve kültürel ekseni dönüştürmede etki yaratmak için çalışıyor.

Program çalışmalarının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Mülteci Hakları Programı

Mülteci Hakları Programı, LGBTİ+ mültecilerin ikamet ettikleri şehirlerde temel haklara, resmi organlara ve sosyal ağlara erişimlerinin kolaylaştırılmasını hedefliyor.

kaos-gl-dernegi-program-faaliyetlerini-yayimladi-4

Program, bu doğrultuda program bünyesinde çalışan avukat ve sosyal hizmet uzmanları aracılığıyla hukuki ve sosyal danışmanlık sağlamakta. Ayrıca program alanda çeşitli konularda eğitimler ve sosyal etkinlikler düzenliyor.

Program çalışmalarının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

 


Etiketler: insan hakları
bülten