07/09/2006 | Yazar: Kaos GL

"Eğer "eşcinsellik" denilince insanların aklına sadece, medyada sergilenen rezillikler geliyorsa, KAOS GL'nin "poşet" içinde satılması söz konusu önyargıları yeniden üretecek ve "eşcinsellik" denilince insanların aklına otomatikman kâr amaçlı pornografik yayınlar ve fuhuş gelecektir. Kendi cinsini sevmekten başka farkları olmayan bu ülkenin eşcinsel vatandaşlarının böyle bir ithamı hak etmediklerini düşünmekteyiz. Aynı şekilde Gey ve Lezbiyen Araştırmaları Dergisi - KAOS GL'nin de yayın politikamız gereği "küçüklere zararlıdır" damgasını hak etmediğini düşünmekteyiz."

"Eğer "eşcinsellik" denilince insanların aklına sadece, medyada sergilenen rezillikler geliyorsa, KAOS GL'nin "poşet" içinde satılması söz konusu önyargıları yeniden üretecek ve "eşcinsellik" denilince insanların aklına otomatikman kâr amaçlı pornografik yayınlar ve fuhuş gelecektir. Kendi cinsini sevmekten başka farkları olmayan bu ülkenin eşcinsel vatandaşlarının böyle bir ithamı hak etmediklerini düşünmekteyiz. Aynı şekilde Gey ve Lezbiyen Araştırmaları Dergisi - KAOS GL'nin de yayın politikamız gereği "küçüklere zararlıdır" damgasını hak etmediğini düşünmekteyiz."

KAOS GL"Kurulunuzun, yayınlamakta olduğumuz Gey ve Lezbiyen Araştırmaları Dergisi - KAOS GL'nin birinci sayısından hareketle vermiş olduğu, 16. 02. 2000 tarih ve 2000/1 sayılı kararından, 07. 03. 2000 tarihinde bize yapılan bildirimle haberdar olduk. Bir sonraki sayı ile gelecek sayıların "küçükler için muzır nitelikli" olmadığını düşündüğümüzden, dergimizin yeniden incelenmesi için, Kurul kararından yaklaşık bir ay sonra haberdar olmamız ve bayram nedeniyle ancak başvurabiliyoruz. Yakında çıkacak olan 3. sayımız muzır nitelik taşımadığı halde, Kurul kararından hareketle bize bildirildiği şekilde, kapalı zarf içinde satılacaktır.

KAOS GL Dergisinin, ülkemizde de onlarcası yayınlanan "erotik" ya da "pornografik" dergilerle uzaktan yakından alakasının olmadığı aşikardır. Dergimiz, eşcinsellik realitesini, başta sosyoloji ve psikoloji bilimleri olmak üzere, edebi ve bilimsel yaklaşımların yol göstericiliğinde tartışmak amacıyla yayınlanmaktadır. Eşcinselliğin sadece cinsellikten, cinselliğin de sadece pornografiden ibaret olmadığı gerçeği, KAOS GL Dergisini, cinsellik merkezli bildik yayınlardan ayrı bir kategoriye koymaktadır. Gey (erkek eşcinsel) ve lezbiyen (kadın eşcinsel) bireylerin kendi sözlerini üretme ve söyleme haklarını kullandıkları bir yayın olan KAOS GL, hiçbir yayın grubundan destek almadan, sınırlılıklar içinde ve amatörce yayınlanmaktadır. Altı yüz adet çoğaltılarak, sınırlı sayıda kitapevine dağıtılmaktadır.

Psikoloji ve Psikiyatri bilimleri eşcinselliği, "hastalık" listelerinden çıkaralı yaklaşık otuz yıl olduğu halde; Türk Ceza Kanunu eşcinselliği; "suç" olarak tanımlamadığı halde, ülkemizde eşcinsellik gerçeği, ne kendini eşcinsel olarak görenlerce ne de karşıcinsel bireylerce tanınmaktadır. Tanımamanın ve önyargının bir sonucu olarak da eşcinsel bireyler, "ahlâksız", "zararlı" görülebilmektedir. Eğer "eşcinsellik" denilince insanların aklına sadece, medyada sergilenen rezillikler geliyorsa, KAOS GL'nin "poşet" içinde satılması söz konusu önyargıları yeniden üretecek ve "eşcinsellik" denilince insanların aklına otomatikman kâr amaçlı pornografik yayınlar ve fuhuş gelecektir. Kendi cinsini sevmekten başka farkları olmayan bu ülkenin eşcinsel vatandaşlarının böyle bir ithamı hak etmediklerini düşünmekteyiz. Aynı şekilde Gey ve Lezbiyen Araştırmaları Dergisi - KAOS GL'nin de yayın politikamız gereği "küçüklere zararlıdır" damgasını hak etmediğini düşünmekteyiz.

Kurulunuzun kararından haberdar olmamızdan 1 ay önce yayınladığımız Şubat - Mart 2000 tarihli 2. sayımız incelendiğinde erotik ya da pornografik bir yayın amacımız olmadığı açıkça görülecektir. Her şeyden önce jenital organları odaklayan "açık saçık" fotoğraflar yer almamaktadır. Günlük gazetelerin bile "insan", "yaşam" ve benzeri sayfalarında yayınladıkları resimlerin yanında KAOS GL'de yayınlanan resimlerin fazlasıyla masum kaldığı gerçeği bir yana; insanların kafasında yer etmiş önyargılardan biri olan "eşcinseller seksten başka bir şey düşünmezler" yanlışını düzeltme gayretindeyiz.

Eğer "muzır" ve küçüklere zararlı olan eşcinsel varoluşumuz değilse, dergimizde hangi fotoğraf ya da yazının muzır nitelikte olduğunu anlamakta güçlük çekmekteyiz."


Kaynak: Kaos GL, Nisan-Mayıs 2000, Sayı 3
Etiketler: insan hakları
Telegram