23/01/2021 | Yazar: Yıldız Tar

Yeni Akit, Milli Gazete, Doğru Haber, Milat ve Aydınlık, 2020 yılında tek bir tane bile LGBTİ+'ların haklarını gözeten içerik yayınlamayarak nefret kampanyalarının merkezi oldu.

LGBTİ+’lara nefret merkezleri: Yeni Akit, Milli Gazete, Doğru Haber, Milat ve Aydınlık Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL Derneği, LGBTİ+’ların gazetelerde nasıl yer aldığına ilişkin 2020 Medya İzleme Raporu’nu yayınladı. On üç yıldır medyada LGBTİ+ temsilini mercek altına alan derneğin 2020 yılı raporu için araştırmayı Ali Özbaş yürüttü. Raporu ise derneğin Medya ve İletişim Program Koordinatörü Yıldız Tar yazdı.

11 bölümden oluşan raporda bütün bir yıla dair anahtar bulgular ve nefret söylemi oranlarının yanı sıra; gazete bazlı incelemeler, yıllara göre karşılaştırmalı tablo, ayrımcılık ve nefret söylemi örnekleri, olumlu haber kupürleri, temel kavramlar, sıkça sorulan sorular ve Av. Kerem Dikmen’in hazırladığı ifade özgürlüğü üzerine bilgi notu da yer alıyor. Rapor sadece nefret söylemi ve ayrımcı dili izlemiyor, bir yandan da haber, söyleşi ya da köşe yazılarının gazetenin hangi sayfasında yayınlandığı, kimlerin görüşlerine başvurulduğunu da araştırarak yazılı basında LGBTİ+ temsilini gözler önüne seriyor.

lgbti-lara-nefret-merkezleri-yeni-akit-milli-gazete-dogru-haber-milat-ve-aydinlik-1

TIKLAYIN – 2020 Medya İzleme Raporu

Yirmiden fazla değişken ile yazılı basını inceleyen araştırma kapsamında 2020 yılında yazılı basında yayınlanan 3476 metin incelendi. Bu metinlerin yaklaşık yüzde 54’ü (1882 metin) ulusal medyada yayınlanırken; yüzde 46’sı (1594 metin) yerel medyadaydı.

Yaygın medyada durum ne?

Yaygın medyada 2020 yılında LGBTİ+’ların yer aldığı 1882 haber, söyleşi ve köşe yazısı yayınlandı. Yayınladıkları haber, köşe yazısı ve söyleşilerin ayrımcılık, nefret söylemi, önyargı veya LGBTİ+’lara yönelik herhangi bir hak ihlali içerip içermediğine bakılmaksızın LGBTİ+’ları sayfalarına taşıyan ilk 11 gazete şöyleydi:

*Yeni Akit, 270 metin, yaklaşık yüzde 14

*Cumhuriyet, 140 metin, yaklaşık yüzde 7

*BirGün, 129 metin, yaklaşık yüzde 7

*Gazete Pencere, 105 metin, yaklaşık yüzde 6

*Milli Gazete, 94 metin, yaklaşık yüzde 5

*Hürriyet, 93 metin, yaklaşık yüzde 5

*Evrensel, 78 metin, yaklaşık yüzde 4

*Yeni Yaşam, 76 metin, yaklaşık yüzde 4

*Doğru Haber, 73 metin, yaklaşık yüzde 4

*Milat, 71 metin, yaklaşık yüzde 4

*Aydınlık, 71 metin, yaklaşık yüzde 4

LGBTİ+ karşıtlığı tesadüf değil

Medyadaki LGBTİ+ karşıtlığına dair raporda şu ifadeler yer alıyor:

“Medyadaki LGBTİ+ karşıtlığı ve düşmanlığı, tesadüfi ya da rastlantısal değil. Gerek bu raporda gerekse de diğer izleme faaliyetlerimizde belli dönemlerde kamu otoritelerinin, bakanların, Cumhurbaşkanı’nın ve üst düzey kamu görevlilerinin LGBTİ+’ları hedef alan açıklamalarına paralel bir şekilde medyada çok hızlı bir şekilde düşmanlaştırma politikalarının devreye sokulduğunu fark ediyoruz. LGBTİ+’ları düşmanlaştırmak için en çok kullanılan stratejiler arasında itibarsızlaştırma, LGBTİ+ örgütlerini ve LGBTİ+’ları “marjinal”, “toplum dışı unsurlar” olarak gösterme, LGBTİ+’ları gündeme göre “Batı kaynaklı” olarak işaretleyip LGBTİ+ olmanın kendisini dışsal bir meseleye dönüştürme, LGBTİ+’ları bir kutuplaştırma aracına dönüştürme eğilimleri öne çıkıyor. Medyada tekelleşme, sansür ve gazetecilerin tutuklanması, yargılanması gibi gerçeklerle birlikte düşünüldüğünde; LGBTİ+ karşıtlığını yayın politikasına dönüştürmüş bir blok ile karşı karşıyayız. Bütün bu sorunlara ilaveten, özellikle son yıllarda “aile” ve “din” kavramları üzerinden soyut karşıtlıklar hem LGBTİ+ karşıtı blok medya hem de Hükümet tarafından farklı vesilelerle gündeme getiriliyor. LGBTİ+’lar ile din, eşyanın doğasına aykırı bir şekilde birbirine karşıt iki ayrı olgu gibi sunuluyor. Benzeri bir yaklaşım özellikle İstanbul Sözleşmesi etrafında şekillenen karalama kampanyalarında “aile” kavramı üzerinden karşımıza çıkıyor. LGBTİ+ karşıtlığını yayın politikasına dönüştüren medya kurumları, hem siyasetçilerin LGBTİ+ karşıtı açıklama ve uygulamalarını meşrulaştırmayı kendisine görev addediyor hem de siyasetçilere LGBTİ+ karşıtı açıklamalar yapmalarını tavsiye (!) ediyor.

“Toplumdaki LGBTİ+ algısını değiştirmek, LGBTİ+ düşmanlığını ve nefreti yaygınlaştırmak için kamu görevlilerinin açıklama ve uygulamalarının yanı sıra; Hükümet yanlısı medya kurumları da sistematik ve organize karalama kampanyaları düzenliyor. Adeta LGBTİ+’lara karşı ideolojik ve politik bir mücadele yürütülüyor. Bu haliyle, içinden geçtiğimiz süreçte LGBTİ+’ları hedef alan nefret söylemini salt konu hakkında bilgi sahibi olmama ya da hata yapma ile açıklayamayız. Gerek medya izleme çalışmaları gerek kamunun uygulamaları, LGBTİ+ karşıtlığının bilinçli, ideolojik bir tutumun gereği görerek sistematik bir yaklaşım olduğunu gösteriyor. LGBTİ+ karşıtlığı, bir yandan da toplumsal cinsiyet eşitliğine dönük baskıcı uygulamalar ile el ele ilerliyor. Bu durum, medyada da yansımasını buluyor. “LGBTİ+ aktivizmi ve feminizm” düşmanlaştırılarak; mücadeleler itibarsızlaştırmaya çalışılıyor. Ülke genelinde yayın yapan LGBTİ+ karşıtı medyanın haberleri katlanarak ve çoğalarak yerel medyaya da sirayet ediyor. Gazeteler; aynı gazetenin farklı isimlerine dönüşüyor. Pandemi devam ederken, Diyanet’in hutbesi ile güçlenen bu LGBTİ+ karşıtı iklim, olağanüstü halin LGBTİ+’lar açısından devam ettiğini gösteriyor.”

Nefreti görev bilenler: Yeni Akit, Milli Gazete, Doğru Haber, Milat ve Aydınlık

Yeni Akit

 lgbti-lara-nefret-merkezleri-yeni-akit-milli-gazete-dogru-haber-milat-ve-aydinlik-2

Yeni Akit’te 2020 yılında yayınlanan 270 haber, söyleşi ya da köşe yazısının tamamında ayrımcı dil ya da nefret söylemi üretildi. Yıl boyunca LGBTİ+’ları ve LGBTİ+ örgütlerini haber ve köşe yazılarıyla hedef gösteren Yeni Akit, özellikle İstanbul Sözleşmesi tartışmaları ve Diyanet’in hutbesinin ardından karalama kampanyalarına hız verdi. Yeni Akit’in sistematik nefret kampanyası kapsamında ürettiği içerikleri özellikle yerel basında tekrar tekrar kullanıldı. Yeni Akit, LGBTİ+ düşmanlığını yayın politikasının temel eksenlerinden biri olarak kurguladı.

Milli Gazete

lgbti-lara-nefret-merkezleri-yeni-akit-milli-gazete-dogru-haber-milat-ve-aydinlik-3 

Milli Gazete’de 2020 yılında yayınlanan 93 haber, söyleşi ya da köşe yazısının tamamında ayrımcı dil ya da nefret söylemi üretildi, 1 metinde ise LGBTİ+’ların sadece adı geçti. Yıl boyunca LGBTİ+’ları ve LGBTİ+ örgütlerini haber ve köşe yazılarıyla hedef gösteren Milli Gazete, özellikle İstanbul Sözleşmesi tartışmaları ve Diyanet’in hutbesinin ardından karalama kampanyalarına hız verdi. LGBTİ+’lara ve LGBTİ+ örgütlerine neredeyse her içeriğinde “sapkın” diyen Milli Gazete, “aile” ve “din” eksenli içeriklerinde LGBTİ+’ları hedef gösterdi. LGBTİ+ örgütlenmesinden “aileyi yıkma projesi” olarak bahseden Milli Gazete, LGBTİ+ örgütlerinin insan hakları çalışmalarını hedef göstermekten de geri durmadı.

Doğru Haber

lgbti-lara-nefret-merkezleri-yeni-akit-milli-gazete-dogru-haber-milat-ve-aydinlik-4 

Doğru Haber’de 2020 yılında yayınlanan 73 haber, söyleşi ya da köşe yazısının tamamında ayrımcı dil ya da nefret söylemi üretildi. Yıl boyunca LGBTİ+’ları ve LGBTİ+ örgütlerini haber ve köşe yazılarıyla hedef gösteren Doğru Haber, özellikle İstanbul Sözleşmesi tartışmaları ve Diyanet’in hutbesinin ardından karalama kampanyalarına hız verdi. LGBTİ+’lara ve LGBTİ+ örgütlerine neredeyse her içeriğinde “sapkın” diyen Doğru Haber, “aile” ve “din” eksenli içeriklerinde LGBTİ+’ları hedef gösterdi. LGBTİ+ örgütlenmesinden “aileyi yıkma projesi” olarak bahseden Doğru Haber, LGBTİ+ örgütlerinin insan hakları çalışmalarını hedef göstermekten de geri durmadı.

Milat

lgbti-lara-nefret-merkezleri-yeni-akit-milli-gazete-dogru-haber-milat-ve-aydinlik-5 

Milat’ta 2020 yılında yayınlanan 71 haber, söyleşi ya da köşe yazısının tamamında ayrımcı dil ya da nefret söylemi üretildi. Yıl boyunca LGBTİ+’ları ve LGBTİ+ örgütlerini haber ve köşe yazılarıyla hedef gösteren Milat, özellikle İstanbul Sözleşmesi tartışmaları ve Diyanet’in hutbesinin ardından karalama kampanyalarına hız verdi. LGBTİ+’lara ve LGBTİ+ örgütlerine neredeyse her içeriğinde “sapkın” diyen Milat, “aile” ve “din” eksenli içeriklerinde LGBTİ+’ları hedef gösterdi. LGBTİ+ örgütlenmesinden “aileyi yıkma projesi” olarak bahseden Milat, LGBTİ+ örgütlerinin insan hakları çalışmalarını hedef göstermekten de geri durmadı.

Aydınlık

lgbti-lara-nefret-merkezleri-yeni-akit-milli-gazete-dogru-haber-milat-ve-aydinlik-6 

Aydınlık’ta 2020 yılında yayınlanan 71 haber, söyleşi ya da köşe yazısının tamamında ayrımcı dil ya da nefret söylemi üretildi. Yıl boyunca LGBTİ+’ları ve LGBTİ+ örgütlerini haber ve köşe yazılarıyla hedef gösteren Aydınlık, özellikle İstanbul Sözleşmesi tartışmalarıyla karalama kampanyalarına hız verdi. Aydınlık, yabancı düşmanlığı ile LGBTİ+ düşmanlığını da birleştirerek LGBTİ+ örgütlerinin insan hakları çalışmalarını hedef göstermekten de geri durmadı.


Etiketler: insan hakları, medya, nefret suçları
İstihdam