21/08/2023 | Yazar: Kaos GL

Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı LGBTİ+ kapsayıcı bir biçimde oluşturmak, açık kimlikli LGBTİ+’ları istihdam etmek, Eşitlik Birimi oluşturmak… Yerel yönetimlerin LGBTİ+’ların insan haklarını desteklemek için yapacağı çok şey var…

LGBTİ+’ları geride bırakmayan bir yerel yönetim-4 Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

İllüstrasyon: Golden Cosmos, wynstudios.org

Her 5 yılda bir yapılan yerel seçimlere 8 ay kala “LGBTİ+’ları geride bırakmayan bir yerel yönetim” yazı dizimizde bugün seçim vaatlerini duyurmadan önce LGBTİ+ seçmenlerin taleplerini hatırlayacağız.

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. Peki, yerel yönetim adayları neler yapabilir?

Kaos GL Derneği’nin “LGBTİ+ Kapsayıcı Yerel Yönetimler İçin Politika Belgesi” bu soruya yanıt verebilir. 

İşte o tavsiyeler

a) Belediyeler LGBTİ+ yurttaşlarını yurttaş olarak kabul etmeli ve LGBTİ+ yurttaşlarını gözetecek, ayrımcılıktan koruyacak protokolleri ve hizmetleri hayata geçirmelidir.

b) LGBTİ+ kültürüne dair olan özel gün ve haftalar belediyeler nezdinde benimsenmeli ve belediyeler bu konuda gerekli kutlamaları yapıp faaliyetler yürütmelidir.

c) Belediyeler şehirlerindeki LGBTİ+ örgütleriyle etkileşime geçmeli, örgütleri stratejik planlama süreçlerine dâhil etmeli ve desteklemelidir.

d) Belediyeler LGBTİ+ politikaları ve faaliyetleri hususunda gerçekçi bir duruş sergilemeli, iç denetleme mekanizmalarını harekete geçirmeli ve bu politikalar ile faaliyetleri kişilerin inisiyatifine bırakmaksızın bir rutin haline dönüştürmelidir.

e) Belediyeler LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’ne imzacı, Gökkuşağı Şehirler Ağı’na üye olmalı, Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı LGBTİ+ kapsayıcı bir biçimde oluşturmalıdır. Hali hazırda protokollere imzacı, ağlara üye olmuş ve eylem planlarını hazırlamış belediyeler ilgili maddelere bağlı kalmalı ve gereklilikleri yerine getirmelidir.

f) Belediyeler açık kimlikli LGBTİ+ personelleri ayrımcılık karşıtlığını göstermek için istihdam etmelidir.

g) Belediyeler yurttaş eşitliğinin LGBTİ+ kapsayıcı bir yerden kurulması için Eşitlik Birimi kurmalıdır. Kurulu birimlerin ise aktif çalışmasını sağlamalıdır.

h) LGBTİ+’ların özellikle hizmet aldığı sosyal destek, danışmanlık ve anonim test hizmeti gibi hizmetler tamamen LGBTİ+ kapsayıcı hale getirilmeli ve beklenmeyen koşullara hazırlanarak, alternatif geliştirerek her fırsatta LGBTİ+’lara hizmet vermeyi kesintisiz devam ettirmelidir.

i) LGBTİ+ haklarının insan hakları olduğunu göz önünde bulunduran belediyeler bu hakkın siyasi oluşumlardan ve siyaset hallerinden öte bir hak olduğu bilincinde davranmalıdır.

j) Kent Konseyi gibi kentin hak ve hukukunu tesis edecek oluşumlara LGBTİ+ yurttaşların dâhil olabilmesi için belediyeler gerekli adımları atmalı, bu oluşumlarda Eşitlik Meclisi, LGBTİ+ Çalışma Grubu gibi kurumlar hayata geçirilerek LGBTİ+’ların kent hakkındaki söz hakkı arttırılmalıdır.


Etiketler: insan hakları, kent hakkı
İstihdam