11/01/2023 | Yazar: Kaos GL

Çoğu zaman kendi bireysel çabalarında derdini anlatabilecek zemini; sözünü dinleyecek bir memuru/polisi/adliye görevlisini dahi bulamayan LGBTİ+ müvekkil açısından avukatın, yargı sisteminin parçası olarak algılanması çok olasıdır.

LGBTİ+ müvekkille kurulan güven ilişkisi Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL Derneği’nin, avukatların LGBTİ+ müvekkilleriyle iletişiminde dikkat etmesi gerekenlere dair rehberi dijital ortamda erişilebilir.

Derneğin Hukuk Koordinatörü Av. Kerem Dikmen’in hazırladığı rehberde kavramlar, Lubunca, görüşme saatleri, mekanı, müvekkile nasıl hitap edilmesi gerektiği, müvekkilin mahremiyet hakkı, müvekkille kurulan güven ilişkisi, basınla ilişkiler ve adli yardım gibi çok sayıda konuda avukatlara öneriler yer alıyor.

LGBTİ+ müvekkillerime nasıl hitap etmeliyim?

LGBTİ+ müvekkillerin yanında olduğunu hissettirmek

LGBTİ+ müvekkille yapılan görüşmelerin gizliliği ve içeriği

Güven ilişkisi kurmak

Adalete erişim LGBTİ+ müvekkil için çok yakıcı bir sorundur. Çoğu zaman kendi bireysel çabalarında derdini anlatabilecek zemini; sözünü dinleyecek bir memuru/polisi/adliye görevlisini dahi bulamayan müvekkil açısından avukatın, yargı sisteminin parçası olarak algılanması çok olasıdır. Zaten avukatlık bir kamu görevidir ve meslek örgütleri tarafından yargı erkini oluşturan sac ayaklarından biri olarak nitelenir, bu bakımdan LGBTİ+ müvekkilin avukatı yargı sisteminin bir unsuru olarak gören algısı dayanaktan yoksun değildir.

LGBTİ+ müvekkilin avukatından beklentisi sorunu ile ilgili hukuki bilgi almaktır. Bu, avukatın müvekkili adına atacağı adımların müvekkil nezdinde doğurabileceği olumsuz sonuçlarını da onunla paylaşmayı zorunlu kılar. Örneğin davanın kaybedilmesi halinde müvekkilin ödemek zorunda kalacağı yargılama giderleri ve karşı taraf vekalet ücreti baştan ifade edilmeli; karşı taraf vekalet ücretinin avukatın almasının müvekkilin ücret ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığı belirtilmelidir. Bir ceza davası söz konusu ise avukatın kendi öngörüsünü aktarırken, kendisine göre düşük ihtimaller de olsa en olumsuz ve olumlu ihtimallerin de söz konusu olabileceğini belirtmesi, müvekkilin avukata güvenini azaltmak bir yana arttıracaktır.

Davanın sahiplenildiğini algılaması müvekkille avukat arasındaki güven ilişkisini güçlendirecektir. Gerekli durumlarda bilgilendirici iletişim kurmanın da böyle bir etkisi olacaktır. Bu iletişimde müvekkile verilebilecek en büyük zarar, maddi dayanağı olmamasına rağmen müvekkil nezdinde haksız bir beklenti oluşmasına neden olmaktır. Haksız şekilde yaratılan bu beklentinin gerçekleşmemesi, müvekkille olan güven ilişkisine zarar verecektir.

Tabii ki avukatlık bir özel meslektir ve ücret karşılığında yapılmaktadır. Avukat müvekkilinin ödeme gücü olmadığının farkına vardığında ona adli yardım veya Ceza Muhakemesi Kanunu’nun avukata erişimle ilgili güvenceleri hakkında bilgi vermelidir. Öte yandan verdiği hizmetin olağan kanun yolları başvuruları dışındaki yollara başvuruyu içermediğini; Anayasa Mahkemesi veya İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi bireysel başvurusu gibi ikincil yargı süreçlerini kapsamayacağını baştan belirtmek önemlidir.

Müvekkil kimi zaman üçüncü kişi veya avukatlar arası iletişim sonucunda avukatına ulaşır. Bu durum kendiliğinden avukatı müvekkil gözünde güvenilir bir özne, iletişim için yarattığı alanı ise güvenli alan haline getirmez. O alanı güvenli hale getirecek olan şüphesiz avukat olarak müvekkile yaklaşımdır.

Avukatın LGBTİ+ Müvekkil ile İletişimi rehberine buradan ulaşabilirsiniz.


Etiketler: insan hakları, çalışma hayatı
İstihdam