30/08/2017 | Yazar: Aslı Alpar

Hem bir klişe hem de ayrımcı bir söyleme sahip olan ‘Eşcinsel itirafı’ başlığı artık bitsin!!!

LGBTİ’leri unutmayan gazeteler var, umutluyuz Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Hem bir klişe hem de ayrımcı bir söyleme sahip olan “Eşcinsel itirafı” başlığı artık bitsin!!!

Fotoğraf: Eski Dünya Şampiyonu Britanyalı atlet ve BBC spor temsilcisi Colin Jackson

LGBTİ’lerin en temel insan haklarının ihlal edildiği, basında bu ihlallerin oldukça az yer aldığı ve aksi gibi LGBTİ’lere yönelik önyargıyı besleyen haberlerin yapılmaya devam ettiği günümüzde iyi haberlere sevinmeyelim mi… Sevinelim! Bir günde üç ayrı haber, üçü de LGBTİ’leri yok sayan, yok etmeye çalışan haber diline karşı hazırlanmış.

Gastelerde LGBTİ gündeminde bugün, İzmir 9 Eylül, Evrensel, Tunceli Emek, Akşam ve Adana’da yayınlanan Medya Yenigün gazetelerine göz atacağız. Keyifli okumalar.

İzmir 9 Eylül Gazetesi OHAL’de LGBTİ’lere yönelik nefret saldırılarını ele alıyor

İzmir 9 Eylül Gazetesi’nden Emine Yılmaz, OHAL'de kadın ve LGBTİ’leri ele aldığı köşesinde şöyle yazıyor: “Geçtiğimiz OHAL'in ilanından bu yana birçok kadın şiddete uğradı, birçok çocuk istismar edildi, farklı cinsel yönelimlere sahip bireyler hakaretlere ve saldırılara maruz kaldı.”

Yılmaz yazısında, kamuoyuna da yansıyan bu olayların ardından açılan davalarda birçok saldırganın serbest kaldığını ve mağdurların giysileri ya da varoluşları nedeniyle başına gelenlerden sorumlu tutulduğunu belirtiyor.

Herkes için sağlık hakkı!

Evrensel Gazetesi’nde Zeki Gül, OHAL’de sağlık hakkına yönelik yaşanan ihlalleri köşesinde değerlendiriyor. Yazısına, “İnanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin, görevimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğime, cümlesinin belkemiğini oluşturduğu hekim andının hayata geçirilmesinin hiç de kolay olmadığı günlerden geçiyoruz” diyor. Cizre Devlet Hastanesinde kadın hastalıkları ve doğum doktoru olmadığı gerekçesiyle bir annenin henüz doğmamış bebeği birlikte öldüğüne değindiği yazısında Gül, sağlık hakkının herkes için erişilebilir olması gerektiğini vurguluyor.

Tunceli Emek Gazetesi medyada LGBTİ’leri görünür kılıyor

Tunceli Emek Gazetesi’ndeki köşesinde Baki Senday toplumsal örgütlenmeye dair yazmış, yazısında LGBTİ’leri toplumun dışında bırakmamış: “ Yatay toplum örgütlenmelerinde esas olan sivil toplum kuruluşları ve onların öz savunma birimleridir. Sendikalar, dernekler, meslek odaları, ekolojik kurum ve kişiler, çevreciler, hayvan severler, feministler, Lgbt bireyler, doğa ile barış içinde olan herkes, yatay toplumun bir öğesidir.”

O bir klişe: Eşcinsellik itirafı!

Akşam Gazetesi eski Dünya Şampiyonu Britanyalı atlet ve BBC spor temsilcisi Colin Jackson’ın eşcinsel kimliği ile açılmasını “Eşcinsel itirafı” başlığıyla gördü.

Hem bir klişe hem de ayrımcı bir söyleme sahip olan bu başlık artık bitsin!!! Haber şöyle devam ediyor: Eski Dünya Şampiyonu Britanyalı atlet Colin Jackson, İsveç'te verdiği bir röportajda eşcinsel olduğunu açıkladı. Jackson, 2006'da ailesinin bu durumu öğrendiğini ve kendisine sahip çıktığını da söyledi.

Siz hiç “travestili şarkıcılarla” coştunuz mu?

Son olarak, Adana’da yayınlanan Medya Yenigün Gazetesi’nde yer alan Hasan Alparslan’ın köşesine bakalım. Alparslan köşesinde “enjekte edilen yozlaşma”dan bahsediyor ve “travestili şarkıcılarla coşan” ifadelerini kullanıyor. Komplo teorileri ile bezediği metni saldırgan bir dille süsleyen Alparslan “Vatanımda gözü olan, ülkemizi bölmek için her kötülüğü yapan” başlığını taşıyor.


Etiketler: medya
nefret