03/03/2016 | Yazar: Ata Kan

Kocaeli’nde Kaos GL’den Yıldız Tar ve Pembe Hayat’tan Ozan Uğur’un katılımıyla ‘Heteroseksizm ve Ataerkiye Karşı Queer Yoldaşlık’ tartışıldı.

Kocaeli’nde Kaos GL’den Yıldız Tar ve Pembe Hayat’tan Ozan Uğur’un katılımıyla “Heteroseksizm ve Ataerkiye Karşı Queer Yoldaşlık” tartışıldı.

Kocaeli LGBTİ İnisiyatifi’nin ev sahipliğinde “Heteroseksizm ve Ataerkiye Karşı Queer Yoldaşlık” paneli Kocaeli Eğitim-Sen binasında dün (2 Mart) yapıldı. Etkinlikte Kaos GL’den Yıldız Tar ve Pembe Hayat’tan Ozan Uğur konuştu. İki saatlik tek oturum şeklinde yapılan panel çoğunlukla soru cevap ve tartışmalar şeklinde ilerledi.

İlk sözü alan Yıldız Tar, heteroseksizm ve ötekileştirme dinamiklerine değinip, queer teori bağlamında gelişen mücadelenin tarihsel arka planını aktardı. 8 Mart öncesine denk gelen etkinlikte kadın ve LGBTİ mücadelesinin hangi çerçevelerde ne derece ortaklaşabileceklerini tartışmaya açtı. Homofobi, transfobi kavramlarının derinlemesine tahlilinin yapılması gerektiğini belirten Tar, farklı grup ve kimliklerin söz konusu homofobi ve transfobi olduğunda ayrımcılıkta ortaklaştığını söyledi.

“Özgürlük ve eşitlik dediğimiz meselenin karşısında duran tüm ideolojiler bir şekilde birbiriyle ilişkilidir. Böylesi bir birliğe karşı hiyerarşi karşıtı beraberliklerin yolunu aramak hepimizi özgürleştirebilir. Feminizm erkek egemenliği ile mücadele noktasında ön açıcı olsa da, ikili cinsiyet rejimi dışında kalan var oluşlara odaklanmamız, ataerkiyi heteroseksizm ile birlikte düşünmemiz gerekiyor” diyen Tar, ayrıca ülkeye hakim olan savaş ikliminde görünmez kılınmaya çalışılan kimliklere de değindi.

Ozan Uğur ise deneyim aktarımları yaparak homofobik ve transfobik unsurların zamanla nasıl dönüştürülebileceğine dair paylaşımlarda bulundu. Pek çok pratikle dayanışmanın büyütülebileceğinden ve yaygınlaştırabileceğinden bahsedip bu konuyu tartışmaya açtı.

Tartışma kısmında Kocaeli özelinde birlikte mücadele, yoldaşlık hukukunun queer perspektifi, kadın mücadelesi ve LGBTİ mücadelesinin dinamizmi tartışıldı.

*Bu etkinlik Kaos GL ve Pembe Hayat’ın Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu Projesi kapsamında Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı destekleriyle gerçekleştirildi.  


Etiketler: yaşam
İstihdam