06/06/2017 | Yazar: Yıldız Tar

Mersin Onur Haftası’nın ikinci gününde KHK’lar sonrası hayat ve yasın politik olanakları tartışıldı.

Mersin Onur Haftası’nda yasın politik olanakları tartışıldı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Mersin Onur Haftası’nın ikinci gününde KHK’lar sonrası hayat ve yasın politik olanakları tartışıldı.

Bu sene üçüncüsü düzenlenen Mersin Onur Haftası’nın ikinci gününde Kanun Hükmünde Kararname’ler (KHK) sonrası hayat tartışıldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı’nın da katıldığı oturum, Monard Hotel’in ayrımcı tutumundan sonra Eğitim-Sen Mersin Şubesi’nde yapıldı.

CHP Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı ile KaosGL.org özel söyleşisini okumak için tıklayınız.

Barış Akademisyenleri; eğitim, sağlık, büro ve belediye emekçileri ile Jeoloji Mühendisler Odası, Tabipler Odası ve Makine Mühendisleri Odası’ndan katılımcılar KHK’ların hayatlarını nasıl etkilediğini, dayanışmanın nasıl örgütlenebileceğini tartıştı.

Yas ve melankoli

Günün ikinci oturumunda Barış Akademisyeni Hakan Altun, “Yasın ve Melankolinin Politik Olanakları” üzerine konuştu. Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden KHK ile ihraç edilen Yrd. Doç. Dr. Hakan Altun, Sophokles’in Antigone oyunu üzerinden “Kimin yası tutulur” sorusunu tartışmaya açtı.

Antigone oyununun seyrini aktaran Altun; yasa ve direniş kavramlarını anlattı. Barış İçin Akademisyenler bildirisi ile Antigone’nin Tanrı ve devletin yasalarına karşı duruşunu karşılaştıran Altun, “Antigone’nin duruşu etik bir duruş. Barış İçin Akademisyenler bildirisine imza atmak da etik bir duruştu” dedi.

“Bu topraklarda biz Antigone’yi yaşıyoruz” diyen Altun, oğlunun kemiklerine kavuşmak için açlık grevi yapan Kemal Gün’ü hatırlattı.

Antigone hakkında

Sofokles’in M.Ö. 440’larda yazdığı Antigone tragedyası, Kral Oidipus, Oidipus Kolonas’ta oyunlarıyla birlikte Sophokles’in “Thebai Üçlemesi” veya “Oidipus Üçlemesi” şeklinde adlandırılan üçlemenin son oyunu.

Tiyatro dergisi Mimesis’te oyun hakkında yazılanlar şöyle:

Oedipus doğduğunda, bir kahin onun babasını öldürüp annesiyle evleneceğini söyler. Kral olan babası Laios bebek Oedipus’u uzaklara gönderir. Günü geldiğinde Oedipus, yaptığının farkında olmayarak babası Laios’u öldürür ve annesi Iokaste’yle evlenerek ülkesinin kralı olarak taç giyer. Bu evlilikten iki erkek (Eteokles ve Polyneikes) iki de kız (Antigone ve Ismene) dünyaya gelir. Sonra, birden Oedipus’un hüküm sürdüğü Thebai kenti, ardı arkası kesilmeyen felaketlere tanık olmaya başlar.  Oedipus’un gerçek kimliği açığa çıktığında felaketin nedeni de anlaşılır. Sonuçta Iokaste kendini asar ve Oedipus da kendini kör eder.

Oedipus oğulları ülkeyi idare edecek hale gelene kadar Thebai’de kalır; ardından kızı Antigone’nin yardımıyla Kolonos’a gider. Ancak oğulları arasında gelişen husumetler yeni bir kehanet doğurur: Oedipus’un gömüldüğü yer bilinmezse kardeşlerin büyük bir felaketle karşılaşacağı ilan edilmiştir. Eteokles ve Polyneikes kendi çıkarları için babalarını kullanmaya çalışırlar, Oedipus ise buna izin vermez. Oğulları kendisini zorla Thebai’ye getirtmeye kalkınca onlara beddua okur. Ardında huzur içinde ve kendi topraklarından uzakta ölür.

Eteokles ve Polyneikes, babalarının bedduasının gerçekleşmemesi için aralarındaki husumeti çözmeye çalışırlar. Ülkeyi bir sene Eteokles, sonraki sene Polyneikes olmak üzere dönüşümlü olarak yönetmeye başlarlar. Ancak hükümdarlık hırsı galip gelir ve Eteokles sırası geldiğinde tahtı kardeşi Polyneikes’e devretmeyi reddeder. Ülkeden sürülen Polyneikes, tahtı elde edebilmek için Argos Kralı’nın kızı ile evlenir ve Argos Kralı’nı Thebai’ye saldırmak için ikna eder. Argos Kralı’nın altı kumandanını da yanına alan Polyneikes, Thebai’nin yedi kapısının önüne dikilir. Hakkı olan tacı istediğini ilan ederek kardeşini savaşa çağırır. Savaşta karşı karşıya gelen kardeşler birbirlerini öldürürler.

Antigone’nin öyküsü burada başlar. Tahtın mirasçısı olan kardeşlerin ölümüyle amcaları Kreon en yakın erkek akraba sıfatıyla tahta geçer. Kreon, yurdunu savunmak için ölen Eteokles’in kahramanlara layık bir törenle gömülmesini, diğer kardeş Polyneikes’i ise vatana ihanetten mahkûm ederek gömülmeden, cesedi kuşlar ve kurtlar tarafından parçalanacak şekilde bırakılmasını emreder. Antigone, kardeşi Polyneikes’e yapılan bu haksızlığı kabullenmez ve devletin başı olan Kreon’un emrini ihlal eder.

Hafta nasıl devam edecek?

Mersin Onur Haftası kapsamında günün son oturumunda “Mozaik Yapısı Olan Mersin Kentinin Ötekileri Neleri Reddediyor” başlığıyla Mersin’den farklı sivil toplum örgütü temsilcileri dayanışmayı ve kent hakkını tartışacak.


Etiketler: kültür sanat
nefret