13/12/2018 | Yazar: Aslı Alpar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) güncellenen Görsel-İşitsel Yayıncılık Etik İlkeleri’nde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ifadeleri yer almıyor.

RTÜK’ün etik ilkelerinde LGBTİ+’lar yok Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) güncellenen Görsel-İşitsel Yayıncılık Etik İlkeleri'nde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ifadeleri yer almıyor.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) güncellenen Görsel-İşitsel Yayıncılık Etik İlkeleri dün medya hizmet sağlayıcılar tarafından imzalanarak, kabul edildi. 20 maddelik ilkelerde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ifadeleri yer almıyor.

“İnsan onuruna, temel hak ve özgürlüklere saygılı olmak”, “Irk, dil, din ve cinsiyet ayrımcılığına; aşağılama ve ön yargılara yer vermemek” gibi ilkelerin yer aldığı 20 maddede RTÜK LGBTİ+’ların ekrandaki temsilini ve haklarını koruyacak bir maddeye yer vermedi.

LGBTİ+’ların payına düşen sansür

RTÜK Eylül ayında P!nk’in “Secrets” şarkısının klibine “Homoseksüel nitelikte erotik dans figürlerine yer verildiği” gerekçesiyle idari para cezası uygulamış ve benzer şekilde TV8 14 Kasım günü yayımladığı Jet Sosyete dizisinde RTÜK tarafından cezalandırılmamak için “gey” kelimesini sansürlemişti.

BÜLGBTİ+ soruyor: “Bu ilkelerinize ‘gey’ gibi sözcüklerin SANSÜRLENMEMESİ de dahil mi?”

Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü (BÜLGBTİ+) RTÜK’ün yeni imzalanan etik ilkelere uyup uymayacağını sordu.

BÜLGBTİ+ Twitter hesabında RTÜK’ün etiketleyerek şöyle sordu: “Yeni etik ilkelerinize ‘Irk, dil, din ve cinsiyet ayrımcılığına; aşağılama ve ön yargılara yer vermemek’ şeklinde bir madde eklemişsiniz. Bu ilkelerinize LGBTİ+ kişilerin televizyonlarda aşağılanmaması ve ‘gey’ gibi sözcüklerin SANSÜRLENMEMESİ de dahil mi?”

İlkeler neler?

Medya hizmet sağlayıcıların imzaladığı 20 maddelik etik ilkeler ise şunlar:

- İnsan onuruna, temel hak ve özgürlüklere saygılı olmak

- Türkçe'nin doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasının yanı sıra dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımından kaçınmak

- İfade özgürlüğü ve haber alma hakkı çerçevesinde, olay ve olguları doğru ve tarafsız vermek

- Milli iradeye saygılı olmak

- Toplumun inanç, değer ve hassasiyetlerini gözetmek

- Irk, dil, din ve cinsiyet ayrımcılığına; aşağılama ve ön yargılara yer vermemek

- “Çocukların korunması” ilkesini gözeterek, çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini olumsuz etkileyen yayınlar yapmamak

- Ailenin bütünlüğünü ve sürekliliğini desteklemek

- Kadını istismar eden içeriklere yer vermemek

- Özel hayatın gizliliğini korumak

- Şiddeti teşvik etmemek ve meşrulaştırmamak

- Çok sesliliğe ve kültürel çeşitliliğe önem vermek

- Kişilerin ve kurumların cevap ve düzeltme haklarına saygılı olmak

- Terör örgütlerinin amaçlarına hizmet etmemek

- Savaş, terör amaçlı saldırı, doğal afet ve benzeri olağanüstü durumların ortaya çıkardığı kriz zamanlarında sağduyulu ve sorumlu davranmak; toplumda korku ve infial oluşturabilecek yayınlardan kaçınmak

- Alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu maddeler ile kumar başta olmak üzere, her türlü bağımlılıkla mücadele konusunda gereken hassasiyeti göstermek

- Genel sağlığa zarar verecek yayınlar yapmamak, sağlık ile ilgili yayınlarda bilimselliği ve uzmanlığı ön planda tutmak

- İzleyiciyi yanıltıcı ve zaaflarını istismar eden ticari iletişim yayınlarına yer vermemek

- Çevrenin ve hayvanların korunması bilincini geliştirmek

- Haksız amaç ve çıkarlara hizmet etmemek.


Etiketler: medya
nefret