08/02/2011 | Yazar: İbrahim Elmas

İstanbul Tabip Odası, hekimleri sorunlarını konuşmak ve tartı

Sağlıkta Dönüşüm Politikası Mutlu Doktor Bırakmadı! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı İstanbul Tabip Odası, hekimleri sorunlarını konuşmak ve tartışmak için Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda toplantı düzenledi.

Toplantıya Türk Tabibler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu ve İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Taner Gören de katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Dr. Taner Gören, Sağlıkta Dönüşüm politikası sonucunda hastanelerde, sağlık merkezlerinde mutlu doktor görmenin mümkün olmadığına dikkat çekti. Hekimlik mesleğinde 24 saat mesainin söz konusu olduğuna işaret eden Gören, “Hekimlerin verdiği hizmetin parayla karşılığı yoktur. Ancak hekimlerin çalışma koşulları sağlıkta dönüşüm projesiyle birlikte ağırlaştırılmış, sağlık hizmeti rant alanına dönüşürülmüştür” dedi.

12 Eylül askeri darbeyle birlikte hekimlik yasasında yapılan değişikliklerle hekimlerin sendikaya üye olma zorunluluğunun ortadan kaldırıldığını söyleyen Gören, “2002'de AKP iktidarıyla birlikte acil eylem planı açıklandı ve Aile Hekimliği, GSS, hastanelerin özelleştirilmesi, tam gün çalışma yasası, büyük sağlık kampüslerinin kurulmasıyla birlikte sağlık alanında 'hortumlama' devir başlamış oldu ve sağlık emekçilerinin emeğinin sömürüsü gündeme geldi” diye konuştu.

Sağlıkta Dönüşüm Projesine karşı ve hekimlerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek için 13 Mart'ta Türkiye'nin dört bir yanından gelen hekimlerle birlikte Ankara'da miting düzenleyeceklerinin duyurusunu yapan Gören, 20 Mart'ta da İstanbul hekimlerinin bir yürüyüş yapacaklarını açıkladı.

Gören, "Eğer bu sürece dur demezsek, 15-20 yıl sonra sağlık alanı büyük paraların kazanıldığı ve kimsenin nitelikli hizmet alamadığı bir sektöre dönüşür" dedi.

Şişli Etfal Hastanesi sağlık çalışanları adına konuşan Ortapedi Klinik Şefi Prof. Dr. Ünal Kuzgun, 42 yıllık hekimlik yaptığına vurgu yaparak, “Hiç bir dönemde tıp eğitiminin ve hekimliğin bu kadar rencide edildiğini görmemiştim” dedi. Türkiye'de toplam 120 bin hekimin olduğunu belirten Kuzgun, birlikte mücadele ederlerse aşamayacakları engelin olmadığını söyledi.

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu yaptığı sunumda Türkiye genelinde 40 ilde yaptıkları araştırmalarda hekimlere çeşitli sorular sorduklarını, elde ettikleri veriler sonucunda mesleki örgütlenmelerinin amaçlarını bilmediklerini gördüklerini söyledi.

Sağlıkta dönüşüm projesinin uygulanmaya devam ederse 2015 yılında yaşanacak olan sağlık hizmeti sorunlarına dikkat çeken Bilaloğlu'nun 2015'de yaşanacak olan sorunlar özetle şu şekilde: GSK tarafından kişi bazında sağlık riskinin yönetildiği yapıyla birlikte, paran kadar sağlık, Kamusal ve sektörel rekabet içinde hizmet veren yapının oluşturulmasıyla birlikte, hastaların kör olmasına yol açan Afyon örneğindeki gibi bedava ve minibüs içerisine hocaların tıkılarak verildiği sağlık hizmetleri, Sağlıkta katılım payının alınmasıyla birlikte, toplum içerisinde eşitsizliklerin artması, Tıp fakültelerinde ekonomi, işletme, pazarlama derslerinin de okutulmasıyla birlikte, doktor değil işadamlarının yetiştirilmesi, Tam gün yasasının mantığının hayat bulduğu biçimiyle sağlık hizmetlerinin ve çalışanlarının satışa çıkarılması.Etiketler: insan hakları, sağlık
Nefret