01/10/2020 | Yazar: Kaos GL

Şişli Çarkı’nın dördüncü durağı Tatavla (Kurtuluş).

Şişli Çarkı dördüncü durak: Tatavla Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Bir kent hafızası koruma projesi olan Şişli Çarkı*, çokkültürlü yapısıyla, ötekileştirilen kimliklerin bir arada yaşadığı Şişli’yi merkezine alıyor. Ataerki tarafından dışlanan LGBTİ+’ların da yoğun olarak yaşamakta olduğu ve bir getto haline gelen Şişli, burada yaşanan sayısız deneyim ve bu deneyimler sonrası ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda bu yönde dönüşüyor. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Şişli’yi Şişli yapan özelliklere dikkat çekmeye çalışan ekip LGBTİ+’ların semtin çeşitli yerlerindeki deneyimlerini kaydetmeyi ve alternatif bir anlatımla aktarmayı hedefliyor.

Çarkın ilk durağı Şişli Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi, ikinci durağı Şişli Kent Kültür Merkezi ve üçüncü durağı ise Şişli Semt Polikliniği’ydi. Dördüncü durak ise Tatavla (Kurtuluş).

Şişli’nin kozmopolit yapısının simgelerinden ve eski bir Rum mahallesi olan Tatavla, nam-ı diğer Kurtuluş. 1955’te yaşanan ve Rumlar’ın ırkçı saldırılara uğradığı 6-7 Eylül olaylarına kadar kozmopolit yapısını arttırarak devam ettiren Kurtuluş, diğer semtlerden kaçıp gelen Rumlar’a kucak açmış ama gelenler için ülkeyi terk etmeden önceki son durak olarak kullanılmış. Bugün çoğunlukla orta sınıf, gittikçe yaşlanan ve yok olmaya yüz tutan gayrimüslim bir nüfusun, sonradan bazı kısımlarına yerleşmiş Türklerin ve genellikle ekonomik sebeplerle göç etmiş Kürtlerin oturduğu bu semt, bir süredir ise LGBTİ+’lar için bir yaşam alanı diğer bir tabirle getto haline gelmiştir.

LGBTİ+’ların yoğunlukta yaşamaya başladığı bir semt olma özelliği 2010’larda başlamış, Gezi Direnişi sürecinde ve sonrasında büyük oranda artmıştır. Bunun başlıca sebepleri Gezi ve sonrasında Beyoğlu’nda yaşanan dönüşüm ve bu semtin LGBTİ+ sosyal hayatının merkezi olan Beyoğlu’na yakınlığıydı. Ekonomik sebepler ise hem 1996 sonrası Cihangir’den göçler için hem de Gezi sonrası göçler için önemli etkenlerdi. Günümüzde ise şehrin pek çok semtine göre daha kapsayıcı olması, daha uygun ekonomik koşulları, LGBTİ+ nüfusunun sayıca fazlalığı, Beyoğlu’na yakın merkezi konumu ve tutucu olmayan dayanışma kültürü sayesinde genç LGBTİ+’lar için hala önemli bir alternatiftir.

Şişli Çarkı’nın dördüncü durağının; Hollandaca, İngilizce ve Türkçe videolarını üzerine tıklayarak izleyebilirsiniz.


Etiketler: kent hakkı
İstihdam