27/02/2020 | Yazar: Aslı Alpar

Şubat ayının ilk haftasında basında LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı söylemi kaosGL.org okurları için derledik.

Şubat’ın ilk haftasından LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı haberler Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Şubat ayının ilk haftasında (1-9 Ocak) yazılı basında LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı söylem üreten haberleri kaosGL.org okurları için derledik. Yeni Asya, Ayrıntılı Haber, Akit, Akşehir Postası, Bizim Sivas, Yeni Konya, Milat, Diriliş Postası gazeteleri yeni yılın ilk ayrımcı haberlerine sahip.

Yeni Asya, 1 Şubat

Şubat’ın ilk günü Yeni Asya’da Metin Çetin, “Fıtrî cinsiyet yerine ise her nev'i sapıklığa ‘cinsel yönelim’ adı altında ayrıcalıklı koruma altına alındı” diyerek eşcinsellere yönelik nefret kusuyor.

Ayrıntılı Haber, 2 Şubat

İstanbul’da yayımlanan Ayrıntılı Haber’den Süleyman Gülek, eşcinselliği “ahlâkî çöküntünün ve çürümüşlüğün bir tezahürü” olduğunu ileri sürerek nefret söylemi üretiyor.

Akit, 3 Şubat

Akit, Şubat’ın ilk haftasında da nefret yaymayı sürdürdü. Gazetenin “cinsiyetsizleştirme projesi” isimli komplo teorisine göre haber, bazı reklamların “eşitlik maskesiyle cinsiyetsizlik fitnesini” yaydığını ileri sürüyor.

Akşehir Postası, 5 Şubat

Konya’da yayımlanan Akşehir Postası Ali Kerrar Ulu doğal afet ve virüs salgınlarından eşcinselleri sorumlu tuttuğu yazısında eşcinsellere yönelik ayrımcı söylemi yaygınlaştırıyor: “Avustralya'da eşcinsel evliliğin olması konusunda kanun teklifleri yapılıyor, halka sunuluyor, halkın yüzde 6l'i ahlak dışı, insanlıkla ilgisi olmayan hayvanlarda bile yaşanmayan böyle ahlaksız bir öneriyi kabul ediyorlar. Bu yaşananların bir ders ve uyarı olması gerekir.”

Bizim Sivas, 5 Şubat

Sivas’ta yayımlanan Bizim Sivas gazetesinden Ömer Emin Doğan İstanbul Sözleşmesi’ne karşı çıktığı yazısında LGBTİ+’lar için “sapkın” kelimesini kullanıyor: “LGBTİ oluşumları Türkiye'de yapılanmaya gittiler. Birçok sivil toplum kuruluşu, bu maddeye dayanarak bu sapkın gruplara destek olmaya başladı...”

Yeni Konya, 5 Şubat

Konya’da yayımlanan Yeni Konya gazetesinde Alaettin Ekizer yazısında “eşcinsel eğilimleri teşvik etme” iddiasından bahsediyor. Ekizer “Dünyada garip şeyler oluyor. ABD-Çin arasındaki ekonomik savaş, Orta-Doğu'da bitmeyen savaşlar, güçlü devletler eliyle kurulan ve desteklenen terör örgütleri, genetiğiyle oynanmış gıdalar, ilaç sektöründen gelen pis kokular, tohumu hibrit hale getirme ve tekelleştirme çalışmaları, pornonun yaygınlaştırılması, eşcinsel eğilimleri teşvik etme, v.s....” diyor ve cinsel yönelimi dayatılan bir algı olarak yorumlayarak ayrımcı söylem üretiyor.

Milat, 7 Şubat

Milat gazetesinden Abbas Pirimoğlu yazısında eşcinselliğin anormal olduğunu iddia ediyor ve ayrımcı söylemde bulunuyor: “Bugün dahi eşcinsel ilişkiyi normal kabul etmek mümkün olmayacağından kınanmayı hak edecektir.”

Yeni Asya, 8 Şubat

Yeni Asya’dan Mehmet Çetin kendince tarih ‘dersleri’ verirken “cinsel yöneliminin zaman zaman adı değişse de aynı sapıklık devam edegelmiş” diyor ve eşcinselleri kastederek ayrımcı söylem üretiyor. Heteroseksizmin de bir cinsel yönelim olduğundan bihaber cümle kurmayı sürdürüyor…

Diriliş Postası, 9 Şubat

Abdullah Şenarslan Diriliş Postası’ndaki yazısında “toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında eşcinsellik propagandası yapabiliyorlar” diyerek eşcinselliğe yönelik ayrımcı söylemi üretip yaygınlaştırıyor.

subat-in-ilk-haftasindan-lgbti-lara-yonelik-ayrimci-haberler-1

Ocak ayında yerel ve ulusal basında LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı söylemi takip etmek için burayı ziyaret edebilirsiniz.


Etiketler: medya
İstihdam