24/07/2019 | Yazar: Kaos GL

Denge ve Denetleme Ağı, toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin ilke ve değerlerini deklare eden bir yaklaşım belgesi yayınladı.

“Toplumsal cinsiyet eşitliğini siyasetlerüstü bir insan hakları mücadelesi olarak görüyoruz” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Denge ve Denetleme Ağı, toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin ilke ve değerlerini deklare eden bir yaklaşım belgesi yayınladı.

“Toplumsal adaletin sağlandığı, yönetimin hesap verdiği, hak ve özgürlüklerin garanti altına alındığı çoğulcu bir Türkiye istiyoruz” diyerek yola çıkan ve aralarında Kaos GL Derneği’nin de bulunduğu 281 sivil toplum örgütünden oluşan Denge ve Denetleme Ağı, “Toplumsal Cinsiyet Yaklaşım Belgesi” yayınladı.

Belge, Denge ve Denetleme Ağı’nda toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik yürüteceği çalışmaları, denge ve denetleme perspektifinden bakarak geliştirmek için bir araya gelmiş gönüllülerden oluşan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu tarafından oluşturuldu.

“Kendimizi ayrımcı, cinsiyetçi, fobik, şiddet içeren ve kişi haklarına zarar veren her türlü eylem ve söylemin karşısında konumluyoruz”

Ağın toplumsal cinsiyetle ilgili belirlediği ilke ve değerler şöyle:

“Toplumsal cinsiyet eşitliğini, siyasetlerüstü ve evrensel bir insan hakları meselesi olarak görüyor ve demokratik yönetişim alanının önemli bir ögesi olarak kabul ediyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışının, sadece kadın haklarını gözetmeksizin evrensel insan hakları ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler çerçevesinde ele alınmasını sağlayacak çalışmalar yürütmek üzere kendimizi sorumlu ve zorunlu hissediyoruz.”

“Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin anlayışımızı, cinsiyetin toplumsal olarak inşa olduğu tüm kesişimsel boyutları (sınıf, milliyet, etnik köken, ten rengi, yaş, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet özelliklerini) kapsayan bilimsel bir duruşu temel alarak, denge ve denetleme perspektifi çerçevesinde geliştirmeyi önemsiyoruz. Ancak böylesine kapsayıcı bir yaklaşımla, ortak sorunlar karşısında gerçekçi çözümler üretebileceğimizi düşünüyoruz.”

“Toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışının bilimsel bir duruş üzerinden inşa edilmesi sürecinde, toplumdaki kalıpyargılarla yüzleşmenin, özfarkındalığımızı geliştirmenin, işbirliğinin, bilgi ve deneyim paylaşımının önemli olduğu kabulü üzerinden hareket etmeyi önceliyoruz. Bunu tarafsızlığımızın sürdürülebilirliği için önemli bir temel olarak görüyoruz.”

“Toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışımızı uluslararası ve ulusal mevzuatlarda tanımlanmış olan ayrımcılık yasağı ve eşitlik ilkelerine dayandırıyoruz. Bu ilkeler ışığında kendimizi ayrımcı, cinsiyetçi, fobik, şiddet içeren ve kişi haklarına zarar veren her türlü eylem ve söylemin karşısında konumluyoruz.”

“Kimsenin toplumsal olarak inşa edilmiş kalıp yargılardan bağımsız olmadığını kabul ederek, eşitsizlik üretebilecek eylem ve söylemler karşısında, olumlu ve ayrımcı olmayan yapıcı bir iletişimi ve karşılıklı samimiyeti temel eleştiri üslubumuz olarak kabul ediyoruz.”

“Toplumsal cinsiyet eşitliği anaakımlaştırma çalışmasının planlama, uygulama ve izleme süreçlerini katılımcı ve şeffaf, iç ve dış paydaşlara danışarak, uzmanlıklarından faydalanarak yürütmeyi ve hesap verebilir olmayı önemsiyoruz.”

Denge ve Denetleme Ağı’nın “Toplumsal Cinsiyet Yaklaşım Belgesi”nin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.


Etiketler: medya
Dijital