26/05/2022 | Yazar: Aslı Alpar

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün “Türkiye'de Aile İçi Şiddetle Mücadele: Koruyamamanın Ölümcül Etkisi” raporu; Türkiye’de hükümetin kadına ve LGBTİ+’lara yönelik şiddetin önüne geçmesi için tavsiyelerini sıralıyor.

“Türkiye’de hükümet LGBT’leri koruma yükümlülüğünü üstlenmek istemiyor” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Fotoğraf: Dilara Açıkgöz / csgorselarsiv.org

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sebep olduğu şiddeti önlemeyen hükümeti odağına alan bir rapor yayımladı.

Rapor, Türkiye’de yetkililerin kadınları şiddetten yeterince koruma, şiddetin tekrarını önleme ve faillerden hesap sorma konusundaki başarısızlığını inceliyor. HRW en son 2011 yılında benzer bir rapor yayımladı.

“Türkiye'de Aile İçi Şiddetle Mücadele: Koruyamamanın Ölümcül Etkisi” başlıklı metin, Türkiye’de kocaları tarafından öldürülen ya da yaralanan kadınların hukuki süreçlerine dair verdiği bilgiyle başlıyor.

HRW örneklediği davalarda faillerin cezalandırılmamasını şöyle yorumluyor: “Türkiye’de devletin; aile içi şiddete karşı etkili koruma sağlama, aile içi şiddete maruz kalanlara yardım etme ve failin kadına yönelik suçları sistematik olsa bile onları cezalandırma konusundaki başarısızlığının en açık örnekleri arasında”.

Türkiye neden İstanbul Sözleşmesi’nden çekildi?

Rapor, Türkiye'nin 2021'de İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini şöyle yorumluyor:

“İstanbul Sözleşmesi hükümleri, tüm cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikleri de dahil olmak üzere tüm mağdurlara uygulanmakta. Hükümetin açıklamaları, sözleşmede LGBT’leri koruma yükümlülüğünün devlet tarafından üstlenilmek istemediği düşüncesini haklı çıkarıyor. En açık konuşma, cumhurbaşkanının iletişim danışmanının, sözleşmenin ‘eşcinselliği normalleştirmeye çalışan bir grup insan tarafından gasp edildiği, bunun Türkiye'nin sosyal ve aile değerleriyle bağdaşmadığı’ iddiasıyla sözleşmeden çekilme kararını savunduğu 21 Mart 2021'e ait.”

HRW raporu hükümetin mevcut politikalarını tartışıyor ve önleyici, koruyucu yasalara rağmen öldürülen mağdurların hukuki süreçlerini anlatıyor.

Türkiye hükümetine öneriler

Rapor, hükümete önerilerini şöyle sıralıyor:

Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele konusunda uluslararası hukuka uyacağınız taahhüttünü yenileyin ve bunlara uyun

·       Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Opuz - Türkiye davasında tespit edilen tüm tedbirlerin tam olarak uygulanmasını sağlamak;

·       Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi’nin (CEDAW) 2016 Türkiye incelemesinde yayınladığı tüm tavsiyelerin ve diğer ilgili BM organları ve komitelerinin toplumsal cinsiyetle mücadeleye ilişkin tavsiyelerinin tam olarak uygulanmasını sağlamak;

·       Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi kararını iptal edin ve sözleşmeye yeniden katılın. Türkiye'nin kadına yönelik her türlü şiddeti ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde ortadan kaldırma taahhüdünü derhal yeniden teyit edin.

Raporun tamamını buradan okuyabilirsiniz.Etiketler: insan hakları, kadın, siyaset
Telegram