18/04/2024 | Yazar: Kaos GL

ÜniKuir, Örgütlenme ve Dayanışma Programı’nda tam zamanlı istihdam etmek üzere çalışma arkadaşı arıyor. Son başvuru tarihi, 21 Nisan.

ÜniKuir Derneği’nden iş ilanı: Topluluk Çalışmaları Koordinatörü Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

İş ilanının detayları şöyle:

İş tanımı

 • LGBTİ+ öğrenci topluluklarının ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve ihtiyaçların program koordinatörüne iletilmesi
 • LGBTİ+ öğrenci topluluklarının düzenli olarak izlenmesi ve raporlanması
 • Periyodik aralıklarla derneğin LGBTİ+ öğrenci topluluklarıyla olan çalışmalarının planlanması, stratejik hedeflerin belirlenmesi ve uygulamaya geçirilmesi
 • Yıllık LGBTİ+ öğrenci toplulukları raporunun hazırlanması
 • LGBTİ+ öğrenci topluluklarına yönelik düzenli olarak gerçekleştirilen faaliyetlerin yanında, toplulukların özel olarak talep ettiği etkinliklerin planlanması
 • LGBTİ+ öğrenci topluluklarına veya topluluklarda örgütlenen aktivistlere örgütlenme, toplulukların resmiyet süreçleri, topluluk içi  sorunların ve çatışmaların yönetimi vb. konularda danışmanlık verilmesi
 • Kuruluş aşamasında olan LGBTİ+ öğrenci topluluklarına gerekli danışmanlıkların verilmesi, motivasyonun güçlendirilmesi için çalışmalar yapılması ve etkinlikler düzenlenmesi
 • LGBTİ+ öğrenci toplulukları ağı kapsamında etkinliklerin planlanması, gerçekleştirilmesi ve raporlanması
 • Derneğin tüm programları tarafından hazırlanan yayınlara çalışma alanı kapsamında destek verilmesi ve katkı sunulması
 • Derneğin metropol dışı şehirlere yönelik yürüttüğü çalışmalarda; etkinlik düzenleme, ağdaki kişilerle iletişim kurma, metropol dışındaki şehirlerde kuruluş aşamasında olan topluluklara danışmanlık ve destek sağlanması gibi faaliyetlere katkıda bulunmak
 • LGBTİ+ öğrenci topluluklarıyla aylık buluşmaların planlanması, gündeminin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi
 • Derneğin iç işleyişi içerisinde gerçekleştirilen periyodik ya da olağanüstü toplantılara katılım gösterilmesi
 • Derneğin iç işleyişi çerçevesinde gerçekleştirilen kapasite güçlendirme etkinliklerine katılımın sağlanması
 • LGBTİ+ örgütleriyle düzenli iletişimin sağlanması ve gerekli durumlarda derneğin  ilgili programlarına aktarımların yapılması

Aranan nitelikler

 • LGBTİ+ hakları alanında çalışma konusunda motivasyonu olmak
 • Toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim konularında bilgili olmak
 • Daha önce LGBTİ+ aktivizmi alanında derneklerde, öğrenci topluluklarında vb. örgütlenmelerde profesyonel ve/veya gönüllü çalışma deneyimi olmak
 • İstanbul’da veya Ankara’da ikamet ediyor ya da edebilecek durumda olmak
 • Gerektiğinde şehir dışı seyahat edebiliyor olmak
 • MS Office ve Google Workspace programlarını etkin biçimde kullanabilmek
 • Kriz anlarında gelişen olaylara hızlı reaksiyon verebilecek iletişim becerilerine sahip olmak
 • Ekip çalışmasına ve geri bildirime açık olmak
 • Tercihen İngilizce biliyor olmak
 • ÜniKuir Derneği’nin ilke, değer ve politikalarını paylaşıyor olmak

Başvuru için gerekli belgeler

Motivasyon Mektubu: Lütfen motivasyon mektubunuzda (1) LGBTİ+ alanındaki profesyonel ve/veya gönüllü çalışma deneyiminizden, (2) Türkiye’deki LGBTİ+ aktivizminin güncel durumuna dair görüşlerinizden ve (3) Türkiye’de hem genel anlamda hem üniversitelerde yürütülen öğrenci aktivizmi özelinde size göre (a) en büyük kazanım, (b) en büyük engel ve (c) en kuvvetli olunan yönden bahsediniz. Mektupta sizin bakış açınızı ve neler yapılabileceğine dair sizin fikirlerinizi görmemiz önemlidir.

CV: Lütfen CV’nizi Türkçe olarak ve fotoğrafsız bir şekilde hazırlayınız. CV’nizin son kısmına sizi tanıyan ve LGBTİ+ alanındaki çalışmalarınızı bizzat bilen en az iki referans kişisi ile referansların iletişim bilgilerini yazınız. İlkesel olarak ÜniKuir çalışanlarından hiçbiri referans olmayacaktır, lütfen ÜniKuir çalışanlarına bu konuda ricada bulunmayınız.

Başvuru yöntemi

Pozisyona başvurmak için motivasyon mektubunuzu ve içinde en az iki referans bilgisi içeren fotoğrafsız Türkçe CV’nizi en geç 21 Nisan 2024 günü saat 23:59’a kadar başlık satırına “ÖRG-İş Başvurusu” yazarak info@unikuir.org adresine göndermeniz gerekiyor.

Başvurular sadece bu yöntemle alınacak olup başvuru sürecine dair iletişimi sadece info@unikuir.org adresi üzerinden sağlamanız önemle rica olunur. Tüm başvuranlara, başvurularının sonucu hakkında en geç 15 Mayıs 2024 tarihine kadar bilgi verilecektir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile CV ve niyet mektubu içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin ÜniKuir Derneği ile paylaşılmasını, bu bilgilerin işlenmesini ve saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.


Etiketler: yaşam
İstihdam