30/01/2022 | Yazar: Aslı Alpar

LGBTİ+ aktivistler iklim krizini Ankara’da düzenlenen İklim Krizi Çalıştay’ında konuşuyor. Çalıştayın ikinci günü ilk oturumunda Funda Uğraş anlattı: “Ayrımcılık karşıtı olmanın asgari yolu vegan yaşamdır.”

“Vegan olmak, dünyadaki açlığın önüne geçmenin ve iklim adaletini sağlamanın en etkili yolu” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

17 Mayıs Derneği ve Kaos GL Derneği’nin düzenlediği İklim Krizi Çalıştayı bugün (30 Ocak) ikinci gününde.

Çalıştay’ın ilk gününde iklim krizinin temel konularıyla iklim krizi bağlamında kent hakkı tartışıldı. Çalıştayın ikinci günü ilk oturumundaysa Funda Uğraş “İklim Krizi Bağlamında Hayvan Hakları” üzerine konuştu.

Uğraş, “Vegan hareketin çerçevesi dahilinde, queer hareket tarafından içselleştirilerek tartışılmasını çok kıymetli buluyorum” diyerek başladığı konuşmasında antroposentrizmin insan merkezciliğine dair felsefik yaklaşımları aktararak devam etti.

vegan-olmak-dunyadaki-acligin-onune-gecmenin-ve-iklim-adaletini-saglamanin-en-etkili-yolu-1

“Hiçbir insan ırkçı, homofobik, türcü doğmaz”

Türcülüğün diğer tüm ayrımcılık biçimlerinde olduğu gibi öğretilebilir olduğuna dikkat çeken Uğraş, “Hiçbir insan ırkçı, homofobik, türcü doğmaz. Bu ayrımcılık türlerinin hepsini içinde bulunduğu toplumda öğrenir” dedi.

Uğraş, IPCC 2021 İklim Değişikliği Raporu’nun ilk defa “İnsan faaliyetleri kesin olarak iklim değişikliğine sebep olduğunu” ortaya koydu ve “Bu rapora dek insanların hayvanlar üzerindeki tahakkümünün iklim değişikliğini bu kadar etkilediği ifade edilmiyordu ancak artık bu gerçekle karşı karşıyayız” dedi.

Ekolojinin insanı merkeze alan bir dalı olduğunu belirten Uğraş, biyolojik çeşitliliğin insanlar tarafından gördüğü zararı Living Planet Report 2020 verileriyle gösterdi.

vegan-olmak-dunyadaki-acligin-onune-gecmenin-ve-iklim-adaletini-saglamanin-en-etkili-yolu-2

Ekolojik yıkımı hayvan kullanım ilişkileriyle birlikte ele alan Uğraş, “Bitkisel beslenmek, vegan olmak iklim adaletini sağlamanın ve dünyadaki açlığın önüne geçmenin en önemli yolu” dedi.

“Hayvanları yemek giyecek denek binek, eğlence gibi alanlarda sömürmeye devam ediyoruz. Bunu sürdürdükçe iklim değişikliğinin önüne geçemeyeceğiz. Hayvan yiyen bir insanın sadece bedenini tükettiği canlının ölümüne neden olmadığı, beraberinde başka canlıların da öldürülmesine sebep olduğunu da akılda tutmak gerekiyor. Hayvan kullanımı etik dışıdır, ayrımcılık karşıtı olmanın asgari yolu vegan yaşamdır.”

Çalıştayın gelecek oturumu Özge Özgüner'in anlatacağı Kuir Feminizm ve Ekoloji başlığı olacak. 

Kılavuza buradan erişebilirsiniz.


Etiketler: insan hakları, ekoloji
nefret