01/06/2017 | Yazar: Kaos GL

Queer ve LGBTİ hareketi aktivistlerinin kaçırmaması gereken iki yeni kitap: ‘Mülksüzleşme’ ve ‘Ada Öyküleri’

Yeni siyasal duyarlılığın mimarı ‘Mülksüzleşme’ mi? Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Queer ve LGBTİ hareketi aktivistlerinin kaçırmaması gereken, iki yeni kitap: “Mülksüzleşme” ve “Ada Öyküleri”

Queer ve LGBTİ hareketi aktivistlerinin kaçırmaması gereken iki yeni kitap, “Mülksüzleşme” ve “Ada Öyküleri”ni sizin için kısaca tanıttık.

Athanasiou ve Butler'dan "Mülksüzleşme"

Mısır devriminin en ateşli günleri ve Yunanistan’da kemer sıkma politikalarına karşı muhalefetin en hararetli döneminde Judith Butler ve Athena Athanasiou’nun yürüttüğü diyalog sonucunda ortaya çıkan “Mülksüzleşme” Metis Yayınları aracılığıyla Türkçe okurla buluştu.

Kitap, Irigaray’ın çalışmalarından, Heidegger’in teknoloji eleştirisinden, Foucault’nun biyopolitika kavramından ve Lacan sonrası psikanalizden beslenen Athena Athanasiou ile Foucault’dan ve söz edimleri kuramından, toplumsal cinsiyet kuramından, queer aktivizmden ve heterodoks psikanalizden yola çıkan Judith Butler’ı “Siyasal duyarlılığı mümkün kılan nedir” sorusunu tartıştırarak birleştiriyor.

Bu kitap için, 2012 yılında yazılan önsözde Butler ve Athanasiou, mülksüzleşmeyi, eyleme ve direnişe, ötekilerle birlikte görünür hale gelerek adaletsizliğe son verilmesini talep etmeye yol açan bir duyarlılık biçimi olarak değerlendirdiklerini ifade ediyorlar.

Başak Ertür’ün çevirisi ile “Mülksüzleşme” yeni bir siyasal duyarlılığın peşindeki okurun ilgisini çekebilir.

Türkiyeli okur için önsöz: Ada Öyküleri

Bir diğer kitap, Edmund White’ın Ada Öyküleri. Amerikan ve LGBTİ edebiyatının en önemli isimlerinden Edmund White’ın “Ada Öyküleri” Edebi Şeyler Yayınevi tarafından basıldı. Ada Öyküleri, White’ın Türkçe’de yayımlanan ilk kitabı. Girit’te ve Edmund White’ın üç yaz geçirdiği Büyükada’da geçen öyküleri yazar, Türkiye okuru için özel olarak bir araya getirdi ve kitaba özel bir önsöz yazdı.

Roza Hakmen’in çevirisi ile “Ada Öyküleri”, öykü severleri ve LGBTİ edebiyatının sıkı takipçilerinin seveceği bir eser.

Edmund White'ı daha yakından tanımak için Fırat Demir'in 2015 yılında White ile yaptığı "Edmund White’ın bütün zamanları" röportajını okuyabilirsiniz.


Etiketler: kültür sanat
Nefret