18/03/2021 | Yazar: Ali Erol

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 Eylem Planı cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini de kapsıyor.

Yerel Eşitlik Şartı gereği İBB’den kapsayıcı eylem planı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “Yerel Eşitlik Eylem Planı”nı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle açıkladı. 

Kadınlar başta olmak üzere, eşit haklardan yararlanamayan tüm toplumsal gruplar için yaşanabilir bir kent inşa etmenin yol haritaları olarak tanımlanan Yerel Eşitlik Eylem Planları cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini de kapsıyor.

“Bu kentin kadınları; yönetimde de, hizmette de, bütçede de gerçekten var olacak” açıklamasıyla, tüm Türkiye'ye örnek olacağı vurgulanan “Yerel Eşitlik Eylem Planı”nın kamuoyuna tanıtılmasına katılan Başkan Ekrem İmamoğlu, “Bu şehirde kadınların eşit haklara kavuşmasına yönelik her adımın, Türkiye’nin dört köşesindeki kadınlar için de atılmış olacağını biliyoruz” diye konuştu.

İmamoğlu’nun, “Bu şehirdeki her kadının hayatını kolaylaştırıp eşit bireyler haline gelmelerini sağlayacak hizmet ve politikaları geliştireceğiz” sözleriyle paylaştığı, İBB’nin ilk kadın Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan’ın, planının esas temelinin T.C Anayasası olduğuna dikkat çektiği Yerel Eşitlik Eylem Planı tanıtım programında konuşan Danışman Özgün Akduran Erol, bir yıldır İlknur Üstün ile birlikte çalıştıklarını söyledi: “Bu plan aynı zamanda İBB’nin kendi evini toplum cinsiyet eşikliği perspektifini yeniden düzenlemişi işlevini de gördü. İBB yöneticilerine ve bütün birimlerine bu planın hayata geçirilmesi yönünde inancımız tam. Bu plan sadece İstanbul’un yerel eşitlik eylem planı değil. Ayrıca Türkiye’deki diğer yerel yönetimlerinde zamanı geldiğinde dönüp bakabileceği bir rehberdir.”

Kadınlar başta olmak üzere, eşit haklardan yararlanamayan tüm toplumsal gruplar için yaşanabilir bir kent inşa etmenin yol haritaları olarak tanımlanan ve İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde tanıtılan Yerel Eşitlik Eylem Planı’nda kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıktan sağlığa, kadının barınma ve konut ihtiyacından, istihdamına farklı alanda bugüne dek atılan adımlar ile devamına yönelik başlıklar yer alıyor.

Eşitlik Eylem Planları cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini de kapsıyor

Yerel Eşitlik Eylem Planları, kadınlar başta olmak üzere, eşit haklardan yararlanamayan tüm toplumsal gruplar için yaşanabilir bir kent inşa etmenin yol haritalarına cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini de dahil ediyor.

Toplumsal Cinsiyete Dayalı/Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılık bölümünde, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve anayasanın eşitlik ilkesi de dayanak gösterilerek, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimin gözetilmesi, görüşmelerde ortaya konan öneriler arasında sayılıyor.

İBB iş süreçleri kapsamında çalışma yaşamında cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli ayrımcılık yapılmaması talebi aktarılıyor.

İSADEM’lerin (İstanbul Aile Danışma ve Eğitim Merkezleri) sadece aile odaklı değil kadını da merkeze alarak ve anayasanın eşitlik ilkesi gereğince cinsiyet kimliği/cinsel yönelimi gözetecek şekilde yeniden düzenlenmesi talebi, yapılan görüşmelerde öne çıkan hususlar arasında belirtiliyor.

yerel-esitlik-sarti-geregi-ibb-den-kapsayici-eylem-plani-1

Kadınlara yönelik sağlık hizmetlerinde mevcut yetkinliği ve kapasiteyi geliştirmek eylem planları arasında, İBB sağlık birimlerinde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine duyarlı sağlığa erişimin sağlanması ve ayrımcılığa maruz kalmadan danışmanlık hizmeti alınabilmesi de hedefleniyor.

Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın barınma ve konut kısmında, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve anayasanın eşitlik ilkesi gereği cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimi temelli ayrımcılıktan uzak belediye misafirhanelerinin açılması, yapılan görüşmelerde öne çıkan öneriler arasında sayılıyor. Alan ilişkin izlenecek göstergeler arasında ise evsizlere yönelik hizmetlere yönelik cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ayrımı gözetmeksiniz geçici barınma olanakları sağlanan kişi sayısı da belirtiliyor.

İşe alım süreçlerinde anayasanın eşitlik ilkesi gereği medeni hal, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim vb. faktörlerle ayrımcılığa maruz kalmanın önüne geçilmesi öne çıkan talepler, Ekonomik Güçlenme ve İstihdam kısmında ele alınıyor.

Özellikle kriz dönemlerinde, kadınlar için İBB’nin atılabileceği somut adımlar sıralanırken, gene yapılan görüşmelerde öne çıkan bir diğer talep olarak da, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve anayasanın eşitlik ilkesi gereği cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği sebebiyle işgücü piyasasından dışlanmış kişilerin istihdamının desteklenmesi kayda geçiriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 dönemi boyunca hayata geçireceği Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında son olarak Halkla İlişkiler, Bilgilendirme ve Tanıtım kısmında, görüşülen kişi ve kurumlardan sadece hizmetlerin değil, hizmetlerin tanıtımının da kapsayıcı olması talebi iletilirken, anayasanın eşitlik ilkesi gereği cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim temelli ayrımcılıktan arındırılması talepleri ekleniyor.

Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı gereği

Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) üyesi olduğu Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR), “Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartını” 2005'te imzaya açtı. 2010'dan bu yana Türkiye'den yirmi beş belediye söz konusu Şart'a imza attı.

Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nı imzalayan yerel yönetimler, iki yılı geçmemek kaydıyla, bir Kadın-Erkek Eşitliği Eylem Planı'nı yürürlüğe koymayı taahhüt ediyor.

Kadın-Erkek Eşitliği Eylem Planı için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ise Başkan Ekrem İmamoğlu’nu 2020 Şubat ayı oturumunda yetkilendirdi.


Etiketler: insan hakları, kadın, kent hakkı
nefret