19/03/2019 | Yazar: Kaos GL

Yaklaşan yerel seçimler öncesi LGBTİ+’ları içeren yerel yönetimlerin nasıl olacağını, neler yapılabileceğini, bugüne dek dünyada nelerin yapıldığını inceliyoruz.

Nasıl bir yerel yönetim (14): “LGBTİ+ dostu yerel yönetimler istiyoruz” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Yaklaşan yerel seçimler öncesi LGBTİ+’ları içeren yerel yönetimlerin nasıl olacağını, neler yapılabileceğini, bugüne dek dünyada nelerin yapıldığını inceliyoruz.

Antalya 8 Mart 2018, Fotoğraf: Ekrem Berk Bilginer

Türkiye’de 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesinde LGBTİ+’ların yerel yönetimlere ilişkin talepleri, siyasetçilerin bu taleplere ilişkin yanıtları, yerel yönetimlerde LGBTİ+’ların varlığına bu yazı dizisi kapsamında değinmeye çalışacağız.

Bu kapsamda hazırladığımız yazı dizisinde bugün BİZ Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları Derneği yer alıyor.

2017’de topluluk olarak kurulan ve bu yıl 8 Mart’ta dernekleşen BİZ Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları Derneği, “BİZ seçmeniz” diyerek, insan hakları ve LGBTİ+ haklarını savunan LGBTİ+ seçmenler olarak, göreve seçilecek belediye başkanları ve meclis üyelerinin uygulamasını beklediğimiz talepleri sıraladı. Belediye bünyesinde Eşitlik Birimi kurulması, yerel yöneticilerin LGBTİ+’ların haklarını gözetiyor olması ve belediyelerin LGBTİ+ların hakları için çalışmalar yürütmeyi taahhüt etmesi bu taleplerden bazıları.  

“BİZ seçmeniz”

BİZ Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları Derneği’nin açıklamasının tamamı şöyle:

“Antalya'da, 15 Ocak 2017 tarihinde bir araya gelen BİZ Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları Derneği olarak, Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks ve +'ların (LGBTİ+) hakları için etkin çalışma yürütüyoruz. LGBTİ+'ların uğradığı hak ihlallerine yönelik, kentteki demokratik kitle örgütleriyle işbirliği, dayanışma ve ortak mücadele içerisindeyiz. Varoluşumuzu yok sayanlara, ötekileştirmeye çalışanlara karşı, LGBTİ+ların görünür olması ve hak mücadelemiz için her platformda sesimizin duyulmasını hedefliyoruz.

“LGBTİ+'lar, Avrupa'da ve birçok ülkede cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikleri nedeniyle eşit yurttaş olarak birçok hakka sahipken, 21. yüzyılda Türkiye'de hala nefret cinayetleri, ayrımcılık, şiddet ve cezaevlerinde de tecride maruz kalıyor. LGBTİ+ hakları, insan haklarıdır. Oysa biz hala cinsiyet kimliklerimizle anayasal ve yasal olarak tanınmıyoruz, yok sayılıyoruz. Bu nedenle de LGBTİ+ların öldürüldüğü cinayetler, birçok ülkedeki uygulamaların aksine ülkemizde nefret cinayeti olarak cezalandırılmıyor. Birçok trans kadının öldürüldüğü nefret cinayetlerinde görüldüğü gibi, transların cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği yargılamalarda tahrik unsuru sayılıyor ve sanıkların cezaları indiriliyor.

“Kişilik hakkımızın ayrılmaz parçası olan cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğimiz nedeniyle toplumda nefret söylemlerine, yargıda, kurumlarda ve siyasette de ayrımcılıklara maruz kalıyoruz.

“LGBTİ+'ların cinsiyet kimlikleriyle yasalarda eşit şekilde tanınması, ayrımcılık, nefret cinayetleri, nefret söylemleri ve bireylere yönelik tehditlere karşı etkin düzenleme istiyoruz. Varoluşumuza, haklarımıza sahip çıkmak, görünür kılmak ve yaşadığımız hak ihlallerine karşı Antalya ve ülke genelindeki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

“Bu doğrultuda, kentlerimizde de farklılıklarımızla birlikte yaşayabilmek için yerel yönetimlere birçok görev düşüyor. Yaklaşan 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri ile seçilecek ve göreve başlayacak belediye başkanları ile meclis üyelerinin hak temelli çalışma yürütmeleri önem taşıyor.

“BİZ Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliliği Araştırmaları Topluluğu olarak, kentimizi yönetecek belediye başkanları ve yerel yöneticilerin tüm hizmetlerde ve toplumsal alanlarda LGBTİ+'ların haklarını gözetmelerini, eşitlikçi, ayrımcılık karşıtı tavır içerisinde olmalarını bekliyoruz. Haklarımız ve kentteki çalışmalarımız için yerel yönetimlerle ortak çalışmaları artırmak istiyoruz. 

“BİZ seçmeniz. İnsan hakları ve LGBTİ+ haklarını savunan LGBTİ+ seçmenler olarak, göreve seçilecek belediye başkanları ve meclis üyelerinin uygulamasını beklediğimiz taleplerimiz şunlar: 

“LGBTİ+ dostu bir kent ve yerel yönetimler istiyoruz.

“Antalya'da seçilecek belediye başkanları, meclis üyeleri ve yerel yöneticiler, tüm farklılıklarımızla birlikte yaşayabilmek için Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası insan hakları sözleşmelerindeki LGBTİ+ haklarını uygulamalı.

“Belediyelerin bünyesinde LGBTİ+ hakları için çalışmalar gerçekleştirecek Eşitlik Birimi/LGBTİ+ Komisyonu kurulmalı. Belediye çalışanları LGBTİ+ hakları konusunda bilinçlendirilmeli, LGBTİ+'lar, belediye hizmetlerinden ayrımcılığa uğramadan, eşit şekilde yararlanabilmeli.

“Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerin bazı belediyelerinde örnekleri bulunan ücretsiz HIV/AIDS Cinsel Yolla bulaşan Hastalıklar Tanı ve Test Merkezi'nin Antalya'da da kurulması için belediyeler öncülük etmeli. Antalya'da da belediye bünyesinde böyle bir merkez açılmalı.

“Antalya genelinde LGBTİ+ dostu belediye başkanlarını yanımızda görmek istiyoruz. LGBTİ+ haklarını önemseyen, eşitlikçi, özgürlükçü, adil ve şeffaf belediye başkanlarının görev almasını istiyoruz. LGBTİ+ların sağlık, eğitim, istihdam, barınma gibi birçok konuda karşılaştıkları sorunları gidermek için çalışmalar yürütmeyi taahhüt eden belediye başkanları olmalı. Yerel yönetimler, LGBTİ+ örgütleriyle ortak çalışma yürütmelidir.

“Seçilecek belediye başkanları, LGBTİ+ bireylerin de açık kimlikleriyle belediye birim ve meclislerinde var olabilmelerinin önünü açmalı ve topluma eşitlik için öncülük etmeli.”

*Bu haber Siyah Pembe Üçgen ve Kaos GL’nin yürüttüğü, Avrupa Birliği’nin desteklediği “Türkiye Belediyelerinde LGBTİ Eşitlik Politikalarını Güçlendirme Projesi” kapsamında yayınlanmıştır. Bu, içeriğin Avrupa Birliği’nin resmi görüşünü yansıttığı anlamına gelmemektedir.

İlgili yazılar:

Nasıl bir yerel yönetim (1): Dünyadan iyi örneklerde İsveç

Nasıl bir yerel yönetim (2): Yanımda olan bir belediye

Nasıl bir yerel yönetim (3): Kadın Seçim Beyannamesi

Nasıl bir yerel yönetim (4): Dünyadan iyi örneklerde Birleşik Krallık

Nasıl bir yerel yönetim (5): Kentin her yerinde iyi hissedebilmek

Nasıl bir yerel yönetim (6): Ne ayrıcalık ne de ayrımcılık

Nasıl bir yerel yönetim (7): Kimsenin beni dikizlemediği…

Nasıl bir yerel yönetim (8): “Adayların LGBTİ+’lara karşı sorumlulukları var”

Nasıl bir yerel yönetim (9): “Şehirler kadınların ve LGBTİ’lerin yaşayabileceği şehirler halini alacak”

Nasıl bir yerel yönetim (10): Nefreti değil sevgiyi savunan

Nasıl bir yerel yönetim (11): LGBTİ+’ları da gözeten

Nasıl bir yerel yönetim (12): Dünyadan iyi örneklerde Finlandiya

Nasıl bir yerel yönetim (13): “LGBTİ+’ların kent haklarını karşılamak yerel yönetimlerin görevi”

 


Etiketler: insan hakları, kent hakkı
nefret