25/05/2017 | Yazar: Yıldız Tar

Dava Gözlem Atölyesi’nin son günü Dicle Çakmak’ın dava gözlemin aşama ve ilkelerini anlattığı sunumuyla başladı.

Dava gözlemin aşama ve ilkeleri Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Dava Gözlem Atölyesi’nin son günü Dicle Çakmak’ın dava gözlemin aşama ve ilkelerini anlattığı sunumuyla başladı.

Kaos GL, LGBTİ’lerin tarafı olduğu davaları gözlemlemek, duruşma salonlarından haber yazmak, yargı sürecindeki insan hakları ihlallerini izleyip raporlamak isteyen LGBTİ aktivistleri ve KaosGL.org gönüllü muhabirleri için Dava Gözlem Atölyesi yapıyor.

Dört günlük program 22 Mayıs Ankara Neva Palas Otel’de İnsan Hakları Ortak Platformu’ndan Dicle Çakmak’ın “İnsan haklarına ilişkin temel kavramlar” ve “Ayrımcılık ve nefret” sunumuyla başladı. 23 Mayıs’ta Av. Kerem Dikmen; davalarda sık yaşanan ihlalleri, ceza soruşturma ve kovuşturmalarda sivil toplumun rolünü ve yargılama süreci bittikten sonraki aşamaları anlattı.

Dava Gözlem Atölyesi dün, Pembe Hayat Derneği Avukatı Rıza Yalçın Koçak ceza davaları, translara yönelik hak ihlallerini sunumuyla başladı. Program, Kaos GL Derneği’nden Av. Hayriye Kara ve Av. Faika Deniz Paşa’nın göç mevzuatı ve LGBTİ mültecilerin Türkiye’de karşılaştıkları hak ihlalleri sunumuyla devam etti.

Dava gözlemin dört aşaması

Atölyelerin son günü ise İnsan Hakları Ortak Platformu’ndan Dicle Çakmak’ın “Adliye koridorlarından duruşma salonlarına neyi gözlemliyoruz?” sunumuyla başladı. Genel olarak dava izlemenin bir döngü olduğunu belirten Çakmak, “O döngü dört aşamadan oluşur” diyerek bu aşamaları şöyle sıraladı:

“İlk aşama bilgi toplamadır. Olayın ilk anından itibaren duruşmalara giderek bilgi toplanır. İkinci aşama analizdir. Duruşmalar esnasında elde ettiğimiz bilgi ve bulguları analiz etmeye çalışırız. Bu analizi dava konusu olayla ilgili haklar ve ihlallere ilişkin ulusal ve uluslararası hukuk bağlamındaki ilke ve kuralların ışığında yaparız. Üçüncü aşama; savunuculuktur. Duruşmaya gidiyoruz, takip ediyoruz, dava bitiyor, raporluyoruz, ardından bu raporu tanıtmak ve duyurmak lazım. Savunuculuk kısmı bu raporun duyurulması anlamına geliyor. Bu noktada farklı araçlar kullanılabilir. Son aşama takiptir. Daha genel bir yargı sistemi ile ilgili bir meseledir. Örneğin emsal bir dava izlediysek buradaki eksiklerin benzer davalarda doldurulup doldurulmadığını da takip etmek ve ihtiyaç olduğunda duyurmak lazım.”

Dava gözlemin temel ilkeleri

Çakmak dava gözleme ilişkin temel ilkeleri “adli süreçlere müdahale etmeme” ve “objektif, tarafsız ve bilgiye dayalı olma” şeklinde aktardı. “O davaya müdahil olmaya gitmiyoruz, eksiklikleri gözlemleye gidiyoruz. İhlallerle ilgili derdimiz olduğu için gözlemliyoruz, tarafız ancak tarafsızlık mevzusu dava izlemenin ardından çıkaracağımız her türlü kaynağın bilgiye dayalı olması anlamına geliyor” diyen Çakmak, yorum ve kişisel görüşlerin olduğu tarafgir bir anlatımla iyi bir dava gözlemin olamayacağını belirtti.

Atölyenin devamında Çakmak duruşma öncesi bekleme alan ve koşulları, duruşma sırası,  salonun koşulları, tarafların söyledikleri ve talepleri, tutum ve davranışlar üzerine deneyimlerini paylaştı.

Çakmak; dava gözlem raporlarında dava konusu, uluslararası standartlar ve iç hukuk normları, duruşma otlarının birleşimi, olumlu gelişmeler, süreçte yaşanan ihlaller, benzer davalar üzerinden karşılaştırma ve değerlendirme ile sonuç ve tavsiyelerin yer alması gerektiğini vurguladı.

*Bu etkinlik Rosa Lüksemburg Stiftung (RLS) tarafından desteklenmektedir. Bu durum RLS’nin etkinlik içeriğine katıldığı anlamına gelmemektedir.

İlgili haber:

Sıradan olaydan adli soruşturmaya yargı sürecinde neler yaşanıyor?

Dava Gözlem Atölyesi başladı: Hiçbir hak ihlali münferit değildir!

Dava Gözlem Atölyesi’nde ayrımcılık ve nefret tartışıldı

‘Dava Gözlem Kılavuzu’ yayınlandı!

Dava gözlem, soruşturma aşamasını da kapsamalı

Türkiye’deki LGBTİ mültecilerin yaşadığı hak ihlalleri neler?


Etiketler: insan hakları
nefret