17/04/2021 | Yazar: Yıldız Tar

17 Mayıs ve Kaos GL’nin yeni bilgi notu dedektiflik hizmetinin yasal durumunu, hangi durumlarda LGBTİ+’ların haklarını ihlal ettiğini ve hak ihlallerine karşı yapılabilecekleri anlatıyor.

“Dedektiflik şirketleri LGBTİ+’ların haklarını ihlal edebiliyor” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

İllüstrasyon: Lyne Lucien

17 Mayıs ve Kaos GL Dernekleri, hak sahibi LGBTİ+’ları güçlendirmek ve yasal haklarına ilişkin bilgi vermek için hazırladığı bilgi notlarına bir yenisini daha ekledi.

“Dedektiflik Hizmetinin İhlal Ettiği Haklarla İlgili Bilgi Notu”, kamu kurumu veya özel kişilerce verilen dedektiflik hizmeti kapsamında kişilerin istemleri dışında cinsel yönelim, cinsiyet kimliği veya cinsiyet karakteristiğine ilişkin bilgilerin edinilmesi, saklanması ve üçüncü kişilere aktarılmasının hukuki olarak ne anlama geldiği ve buna karşı başvurulabilecek yolları anlatıyor.

Dedektiflik hizmetinin Türkiye’de yasal bir tanımı olmadığını, yasaklayan veya düzenleyen bir kanunun da olmadığını belirten bilgi notu; dedektifin verdiği hizmetin içeriğinin LGBTİ+’lar açısından temel hakları ihlal edebileceğini, bu durumda dedektifin yaptığı işin yasadışı olacağını vurguluyor.

“Bu bir temel hak ihlalidir”

Bazı dedektiflik şirketlerinin kişilerin cinsel yönelimi, cinsiyet kimliği ve cinsiyet karakteristiğini istemi dışında araştırdıkları; talep eden kişiyle bu bilgileri paylaştıklarını belirten bilgi notu, “Bu bir temel hak ihlalidir” diyor.

Bilgi notu özel hayata saygı hakkını hatırlatarak, şöyle devam ediyor:

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre özel hayat gizlidir, dokunulamaz. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi de Anayasa gibi, kişilerin, özel hayatlarına saygı gösterilmesini isteme hakkı bulunduğunu belirtmektedir. Yani kişilerin lezbiyen, gey, biseksüel var oluşlarına veya cinsiyet kimliklerine dair kişi tarafından alenileştirilmemiş bilgilerin toplanması, himaye edilmesi, üçüncü kişilere verilmesi özel hayata saygı gösterilmesini isteme hakkının, özel hayatın dokunulmazlığı hakkının ihlali anlamına gelecektir.”

Neler yapılabilir?

Bilgi notunda dedektiflik nedeniyle mağdur edilen LGBTİ+’ların özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kapsamında savcılıklara şikayet dilekçesi verebileceği, bu tür dedektiflik şirketini Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na e-devlet üzerinden şikayet edebileceği belirtiliyor.

Bilgi notuna göre şikayet hakkında takipsizlik kararı verilirse veya idari para cezası verilmezse Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapılabileceği de hatırlatılıyor.

Bilgi notuna ulaşmak için tıklayın.

dedektiflik-sirketleri-lgbti-larin-haklarini-ihlal-edebiliyor-1

Diğer bilgi notları neler?

Transların, üniversite belgelerinin değiştirilmesi taleplerine üniversiteler nasıl yaklaşıyor?

17 Mayıs ve Kaos GL Dernekleri, Türkiye üniversitelerinden mezun olan transların üniversite resmi belgelerinin değiştirilmesi taleplerine üniversitelerin yaklaşımını inceleyen değerlendirme raporu yayınladı. Kaos GL Hukuk Koordinatörü Av. Kerem Dikmen’in kaleme aldığı rapor, bir sistematiğin geliştirilememiş olması nedeniyle, kişinin eski nüfus bilgilerine göre düzenlenmiş olan ve hala kullanılagelen bazı temel belgelerin, yeni kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmediğini ortaya koyuyor. Üniversitelerin çoğu cinsiyetin yasal olarak tanınmasını takiben nüfus kaydında gerçekleşen değişiklikleri temel mezuniyet belgelerine yansıtmayarak hak ihlaline neden oluyor.

Cinsiyet Geçiş (Uyum)* Süreci hakkında bilgi notu yayında

Cinsiyet geçiş (uyum)* süreçlerine dair hap bilgilerin yer aldığı bilgi notu, bu sürecin önemli noktalarında transların karşı karşıya kaldığı sorulara cevap vermeyi amaçlıyor. Bilgi notunda şu sorulara yanıtlar veriliyor: Cinsiyet geçiş (uyum) süreci kanunda nasıl düzenlenmiştir? Nüfus cüzdanındaki cinsiyet hanesi nasıl değiştirilir? “Cinsiyet değişikliğine izin” davası nasıl açılır? Sağlık kurulu raporu alındıktan sonra ne yapılır? Nüfus cüzdanındaki değişiklikler için ayrı dava açmak zorunlu mu?

İşyerinde mobbinge karşı haklarımız neler?

17 Mayıs ve Kaos GL’nin bilgi notu LGBTİ+’lara işyerinde mobbing örneklerini ve buna karşı yapılabilecekleri anlatıyor. Bilgi notunda cinsel yönelim, cinsiyet kimliği veya cinsiyet karakteristiği sebepleriyle işyerinde mobbing uygulanması halinde başvurulabilecek yollardan bahsediliyor.

Mal ve hizmetlere erişimim engellenirse haklarım neler?

17 Mayıs ve Kaos GL’nin bilgi notu mal ve hizmetlere erişimde eşitliği hatırlatıyor ve ayrımcılıkla karşılaşıldığında yapılabilecekleri sıralıyor. Mal ve Hizmetlere Erişimde Eşitlik Hakkında Bilgi Notu, mal ve hizmetlere erişimin kişilerin cinsel yönelim, cinsiyet kimliği veya cinsiyet karakteristiği sebepleriyle engellendiği durumların hukuki olarak ne anlama geldiği ve buna karşı başvurulabilecek yolları içeriyor.


Etiketler: insan hakları
İstihdam