04/06/2014 | Yazar: Yıldız Tar

SPoD, derinlemesine görüşme ve internet üzerinden anket ile LGBTİ’lerin sosyal ve ekonomik sorunlarını araştırıyor.

SPoD, LGBTİ’lerin Sorunlarını Araştırıyor Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı
SPoD, derinlemesine görüşme ve internet üzerinden anket ile LGBTİ’lerin sosyal ve ekonomik sorunlarını araştırıyor.
 
Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Türkiye’deki LGBTİ’lerin sosyal ve ekonomik sorunları üzerine bir araştırma projesi başlattı.
 
İnternet üzerinden gerçekleştirilen anket ile, LGBTİ’lerin kendi sorunlarına ilişkin verdiği cevaplar üzerinden güvenilir bilgi edinebilmek amaçlanıyor. Detaylı sorularla sosyal ve ekonomik sorunlara ışık tutan bu anket; LGBTİ örgütlerinin hak savunuculuğu çalışmalarını kolaylaştıracak.
 
Çalışmanın detaylarını araştırmanın yürütücülerinden Volkan Yılmaz kaosGL.org’a anlattı.
 
Araştırmanın hedefleri ile başlayalım istersen. Niçin böyle bir araştırma yapma ihtiyacı hissettiniz?
“Türkiye’de LGBTİ Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Sorunları Araştırması” Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu tarafından gerçekleştiriliyor. Araştırmanın temel hedefi Türkiye’de LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) bireylerin sosyal ve ekonomik sorunları üzerine güvenilir bilgi edinebilmek. Bu araştırma sonuçları, sorunlarımızı bilimsel yöntemler kullanarak daha görünür kılmamıza yarayacak ve LGBTİ hakları hareketinin tüm bileşenlerinin yürüttüğü savunu çalışmalarında ellerini kuvvetlendirecek.
 
Araştırmada hangi yöntemleri kullandınız? Kaç kişiye ulaşmayı hedefliyorsunuz?
Araştırmada hem niteliksel ve derinlemesine bilgi toplamak, hem de niteliksel yöntemlerle ulaşmamızın olanaksız olduğu kişilerin deneyimlerini de kapsayacak niceliksel bilgi toplamak istedik. Bu yüzden araştırmayı iki ayaklı olarak kurguladık: odak grup görüşmeleri ve online anket.
 
Şimdiye kadar İstanbul, Ankara, Mersin, Adana, Eskişehir, Trabzon, Edirne, Antep ve Antalya’da odak grup görüşmeleri gerçekleştirdik. Ayrıca LGBTİ camia içinde sesi görece daha az çıkan gruplarla odak gruplar gerçekleştirdik. Bu çerçevede lezbiyen ve biseksüel kadınlarla, seks işçiliği yapmayan trans kadınlarla görüştük. Sırada trans erkekler ve interseks bireyler var. Şimdiye kadar 200’ü aşkın kişiyle yüz yüze görüşme şansı bulduk. Yakın zamanda İzmir ve Diyarbakır’da da odak grup görüşmeleri yapacağız. Odak grup görüşmelerinin ayarlanmasında bize destek veren tüm LGBTİ dernek ve oluşumlarına teşekkür ederiz. Araştırmanın ikinci ayağı ise bir online anket. Online anket de uzun süreli çalışmaların sonunda bu ayın başında açıldı. Anket ile LGBTİ bireylerin sosyal ve ekonomik sorunlarına ilişkin niceliksel bilgi topluyoruz. Anket soru formunun oluşturulmasında bize destek veren LGBTİ Aktivistleri Danışma Kurulu’na teşekkür ederiz.
 
İnternet üzerinden gerçekleştirilecek bir anket ile LGBTİ’lerin sosyal ve ekonomik sorunlarına ilişkin temsil niteliği olan doğru verilere ulaşabilecek misiniz?
Önemli bir soru. Anket temelli çalışmalar temsil niteliği taşıdıklarında çok güçlü sonuçlar veriyorlar. Ancak LGBTİ bireylerle ilgili temsili bir örneklem seçebilmek mümkün değil. Çünkü rastsal çalışmanız gerekiyor. Yani kapı kapı gezip evde LGBTİ birey olup olmadığını sorabilmeniz gerekiyor. Ne yazık ki bunu yapabilmek içinde yaşadığımız toplumsal koşullarda olanaksız. Ancak temsil niteliği taşımasa da ulaşabildiğimiz sayıda LGBTİ bireyden bilgi toplayabilmek önemli. Bu bilgilerin Türkiye’de tüm LGBTİ bireyleri temsil ettiğini iddia etmeyeceğiz. Buna karşın, örneğin bini aşkın LGBTİ bireyden toplandığımız bilgiler temsiliyet iddiası taşımasa da bize bugüne kadar bilmediğimiz şeyler söyleyebilir.
 
Daha önce buna benzer çalışmalar yapıldı mı?
Türkiye’de yapılan araştırmalar var. Örneğin, Lambdaistanbul’un 2006 yılında bastığı “Bir Alan Araştırması: Eşcinsel ve Biseksüellerin Sorunları” çalışması çok önemli ve titiz bir çalışmaydı. Yine 2010 yılında Lambda İstanbul’un bastığı “Bir Alan Araştırması: İstanbul’da Yaşayan Trans Kadınların Sorunları” çalışması var. Bu yıl Kırmızı Şemsiye’nin yayınladığı “Görünmeyen Gerçeklik: Eşcinsel ve Biseksüel Erkek Seks İşçileri” çalışması var.
 
Biz “Türkiye’de LGBTİ Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Sorunları Araştırması” üzerine çalışırken, bu araştırmalardan faydalandık. Bizim yaptığımız araştırmanın bu araştırmalardan iki farkı var. Birincisi, biz hareketin coğrafi olarak genişlemesinin yarattığı fırsatı değerlendirdik ve araştırmayı farklı illerde de gerçekleştirebildik. İkincisi ise içerik ile ilgili. Gerçekleştirdiğimiz araştırma sosyal ve ekonomik haklar alanına giren sorunlara vurgu yapıyor. Türkiye’de yapılan araştırmalara ek olarak Viyana merkezli Temel Haklar Ajansı’nın Avrupa Birliği üye ülkelerinde gerçekleştirdiği bir LGBT araştırması mevcut. Biz hem Temel Haklar Ajansı ile iletişime geçip o araştırmanın yöntemlerini ve uygulamasını detaylı olarak inceleme şansı bulduk, hem de Türkiye’de AB ülkeleri ile kıyaslayabileceğimiz verileri nasıl oluşturacağımızı düşünme fırsatı bulduk.
 
LGBTİ’lerin sorunlarının görünür olması ve çözüm üretilmesi noktasında bu tarz kapsamlı anket çalışmalarının ne gibi faydaları var?
Aslında iki türlü faydası olduğunu düşünüyorum. Birincisi LGBTİ Hakları Hareketi’nin tüm bileşenlerinin hem birbirlerinin üyelerinin hem de hareketle ilişkisi zayıf olan ya da hiç olmayan bireylerin temel meseleler hakkında ne tür sorunlar yaşadığını öğrenmesi ve ne tür çözüm önerilerine cevaz verdiğini bilmesi önemli diye düşünüyorum. İkincisi ise hareketin savunuculuk faaliyetlerinde elinde bilimsel verilerin olmasının hareketin ikna kabiliyetini güçlendirebileceğine inanıyorum. 

Etiketler: yaşam
Bayram