02/02/2022 | Yazar: Ali Erol

Belediye meclislerinde AKP’li üyelerin nefret söylemleriyle gelenekselleşen “LGBTİ+ tartışması” bu kez İzmir Bornova Belediyesinde sahnedeydi

Bornova Belediye Başkanı: “Global bakınca LGBTİQ+ bireyler görmezden gelinemez” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

LGBTİ+’ların kent hakkını inkâr eden ayrımcı muhafazakâr siyaset İzmir Bornova Belediye Meclisi'nde sahnedeydi.

LGBTİ+’ların varlığını ve kent hakkını inkâr eden ayrımcı muhafazakâr siyasetin temsilcisi AKP’li meclis üyelerinin homofobik nefret söylemleriyle Belediye meclislerinde gelenekselleşen “LGBTİ+ tartışması” bu kez Bornova Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda yaşandı.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’un yönettiği olağan şubat ayı meclisinde yaşanan “LGBTİ+ tartışması”, Bornova Belediyesi ile Turuncu Derneği arasında yapılan “Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddetin Önlenmesi” işbirliği protokolüne AKP Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Sait Tatlı’nın söz almasıyla gelişti.

Bornova Belediyesi sosyal medya sayfalarından canlı yayınlanan (14.30’dan itibaren) Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda AKP Grup Sözcüsünün LGBTİ+’lara karşı ayrımcı sözleriyle homofobik nefret söylemi İzmir yerel basınından Gündeme Bakış, Ege Telgraf, EgeHaberAjansı, Etkitv, YeniGün ve SözBizde sitelerince ortak, “Bornova meclisinde LGBTİ+ tartışması” başlığıyla verildi. Egede SonSöz, “Bornova meclisinde LGBTİ+ tartışması” başlığı ile aktarırken, hak odaklı ve eleştirel yaklaşan İzGazete, “Bornova Belediye Meclisi'nde AKP'li üye LGBTİ+ bireyleri hedef aldı: 'Allah Lut kavmini neden yok etti?'” başlığını tercih etti.

AKP Meclis Üyesi Sait Tatlı’nın, Bornova Belediyesi ile Turuncu Derneği arasında yapılan “Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddetin Önlenmesi” işbirliği protokolüne tepki adı altında LGBTİ+’ları hedef alması ve “Turuncu dernek LGBTİ… Ben tam açılımını da bilmiyorum” deyip “Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transeksüel…” saymaya başlaması üzerine, Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Sait Bey biliyormuşsunuz ya…” gülümsemesiyle araya giriyor.

AKP Grup Sözcüsü: “Hakta hoşgörüde sıkıntımız yok... Genel ahlaka karşı toplumun gözüne sokulmasına karşıyız”

“Biz kişilerin tercihleriyle ilgilenmiyoruz, kendi içinde ne yaşarsa yaşasın” diye devam ederken “ama” diyen, ardından “gayri ahlaki dernek” diye ekleyip homofobik nefret söylemlerini saydıran Bornova Belediye Meclisi AKP Grup Sözcüsü Sait Tatlı’nın İzmir yerel basınına saçılan sözlerini derleyelim:

“Allah’ın yasakladığı şeyler var. Lut kavmi örneği var. Bunu normalleştirmenin karşısındayım. Haklara girdiğimiz zaman bir sıkıntımız yok. Kendi içinde ne yaşıyorsa yaşasın. Bunun toplumun gözüne sokulmasına karşıyım.”

“Turuncu Dernek, LGBTİ böyle bir dernek olarak bahsediliyor. Lezbiyen, gey, biseksüel, transeksüel bireylerin faaliyetleri üzerine çalışıyor bildiğim kadarıyla, bilmediklerimi bilmiyorum. Kişinin tercihleri ile ilgilenmiyorum ama bu gayri ahlaki olan dernekten toplumsal şiddetin önlenmesine dair eğitim alıyoruz. Derneğin bu faaliyetlerden haberi var mı meclis üyelerinin? Meclis üyeleri bizim kararımızdan sonra bu eğitimlere katılacak mı? Gey, lezbiyen faaliyet gayri ahlaki değil mi? Kişisel tercihlere saygı duyuyoruz ama bunu personele, vatandaşlara ve öğretmenlere dayatılmasına karşıyız. Bu faaliyet aile kavramını yok edecek. Meclis üyelerimiz bu eğitimlere gidince bunları ailelerine açıklayabilecek mi? Bireysel olarak kim ne yaparsa bizi ilgilendirmiyor, biz dini kurallar olarak bakıyoruz. Bu konular ne zaman normalleşirse birçok felaket başa gelmiştir.”

“Allah Lut Kavmini neden yok etti, araştırsınlar. Kim kendi içinde ne yapıyorsa yapsın ama bunu normalleştirmelerine biz karşıyız… Hoşgörüde bir sıkıntımız yok... Toplumun genel ahlakına karşı toplumun gözüne sokulmasına karşıyım ben.”

Bornova Belediye Başkanı: “Global olarak bakınca LGBTİQ+ bireyler görmezden gelinemez”

Belediye Meclisinden itiraz seslerinin yükselmesi üzerine AKP Grup Sözcüsü, “Gey faaliyetleri gayri ahlaki değil mi… Lezbiyen faaliyetleri gayri ahlaki değil mi…” sözleriyle ayrımcı dilinin altını çizerken nihayet seksist ve homofobik nefretin geleneksel nişanı ile sözlerini taçlandırıyor: “Yahya Bey (Belediye Başkan Yardımcısı) mesela siz katılacak mısınız… Personelimiz bu eğitimlerden sonra bunu ailelerine açıklayabilecekler mi?”

AKP Meclis Üyesi Sait Tatlı’nın ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Bahar Gürsul, Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) üyesi olduğu Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’nin (CEMR) Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı kapsamında yürürlüğe konan Kadın-Erkek Eşitliği Eylem Planı'nı hatırlatıyor: “2014 yılında valilik koordinasyonunda Toplumsal Eşitlik Protokolü vardı. Bu daha sonra sadece kadına şiddet konusuna döndü. Şiddet toplumsal bir yara ama sadece bu şiddet kadına yönelmiyor. Protokolün amacı toplumsal cinsiyet konusunda yaşanan şiddetlere karşı olan bir protokol.”

“Global olarak bakınca LGBTİQ+ bireylerin görmezden gelinemeyeceğini” belirten Bornova Belediye Başkan Mustafa İduğ, sözü alıyor: “Bu STK bir tek LGBTİ için kurulmamış. Toplumdaki ayrımcılığa uğrayan tün bireylerin sosyo ekonomik gelişimini sağlama hedefiyle kurulmuş. Sadece fiziksel şiddet değil, ayrımcılığa karşı olarak faaliyet yürütmektedir. Şiddetin boyutları var, hal böyleyken bu kurumların çalışmaları desteklenmeli. Tabi ki size katıldığım noktalar var, savunduklarınız Müslümanlıkta çok değerli ancak global olarak baktığınızda ilerleyen bir Türkiye’de görmezden gelmek doğru olmaz.”

CHP Meclis Üyesi Ulaş Polat, söz alıyor ve AKP Meclis Üyesi Sait Tatlı’nın suç işlediğini belirtiyor: “Ailemize vereceğimiz hesapları Sait beye anlatmak zorunda kaldık, konu neredeyse şeriata bağlanacak. Laik bir ülkede yaşıyoruz. Yasalara uygun kurulmuş, İçişleri, Valilik tarafından onaylanmış bir derneği gayri ahlaki olarak nitelendirerek Sait bey suç işliyor.”

İzmir yerel basınından bir tek İzGazete, Bornova Belediyesi Şubat Ayı Meclisi'nden AKP'li meclis üyesi Sait Tatlı'nın “LGBTİ+ bireylere yönelik ayrıştırıcı sözleri”ne dikkat çekti ve AKP'li üyenin “LGBTİ+ bireyleri hedef aldığını” yazdı.

Turuncu Dernek: “Cinsiyet kimliği veya yönelimi fark etmeksizin her birey eşit haklara sahip olabilmeli”

İzmir’de, 2018 yılında, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli’nin öncülüğünde kurulan Turuncu Dernek, ayrımcılığa uğrayan grupların topluma entegrasyonu için mücadele ediyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınlar ile çocuklar başta olmak üzere mülteciler, LGBTİ+’lar ve toplumdaki dezavantajlı grupların sosyoekonomik statülerini geliştirmek için çalışan Turuncu Dernek, toplumsal cinsiyet eşitliği ve cinsiyete dayalı şiddet ile ilgili yürüttüğü çalışmalara LGBTİ+’ları da dahil ediyor: “Türkiye'de her ne kadar LGBTİ+'lar günlük hayatlarında birçok haksızlıkla karşılaşsa da, toplum tarafından kabul edilmeyen gerçeklerden en önemlileri Türkiye'de bir suç unsuru olmadığı ve LGBTİ+ haklarının insan hakları olduğudur.”

Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına “LGBTİ+ hakları insan haklarıdır” yaklaşımıyla devam eden Dernek, “cinsiyet kimliği veya yönelimi fark etmeksizin her bireyin eşit haklara sahip olabilmesi için” çalıştığını beyan ediyor:

“Her birey kendi güvenli alanına ait hissediyor, standartlarını inşa ediyor ve hayatını sürdürüyor. Peki, güvenli alanından dışlanan, o alanda tanınmayan ve insani hakları elinden alınan bireyler hayatlarını nasıl sürdürüyor?

LGBTİ+'lar, geçmişte dünyanın hemen hemen her yerinde, günümüzde ise toplumsal gelişimini tamamlayamayan ülkelerde dışlanmaya, tanınmamaya ve haklarını kaybetmeye devam ediyor. Bizler, LGBTİ+ haklarının insan hakları olduğunu savunurken, toplum bilincini artırmak amaçlı empati duygusu aşılamaya da gayret ediyoruz. Cinsiyet kimliği veya yönelimi fark etmeksizin her bireyin eşit haklara sahip olabilmesi için çalışıyoruz.”

“Gökkuşağı renklerine bürünülerek birtakım şeyler yapılmak istendi”

LGBTİ+’ların varlığını ve kent hakkını inkâr eden ayrımcı muhafazakâr siyasetin temsilcisi AKP’li meclis üyelerinin cinsiyetçi, homofobik ve transfobik nefret söylemleriyle, toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı belediye meclislerinde sürdürdükleri muhalefet yeni değil.

Yerel yönetimlerde LGBTİ+’ların kent hakkını tanımayan AKP’li üyelerin Belediye meclislerinde yürüttükleri cinsiyetçi ve homofobik nefret siyasetinin seyri şöyle gelişti:

AKP’li üyenin Belediye Meclisi’nde sarf ettiği cinsiyetçi ve homofobik nefret söyleminin turnusolü “gökkuşağı” oldu: “Maltepe Belediyesi “LGBT”ye mi hazırlanıyor!”

İstanbul belediyelerindeki AKP muhalefeti, her “renkli” CHP logosunda “gökkuşağı” görüyor: “Bu renkler konusundaki ısrar nedir?”

Belediyelerdeki AKP muhalefetinin “gökkuşağı” takıntısı bu kez de İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ortaya çıktı: “Belediye Meclislerinde “LGBTİ+” tartışma sırası İzmir’de!”

LGBTİ+’ların varlığını ve kent hakkını inkâr eden ayrımcı muhafazakâr siyaset son olarak İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde kendini gösterdi: “LGBT’ler de bizim kardeşimiz. Ancak…”

Transfobik nefret söylemi üretme, yayma ve teşvik yayın organları, 20 Kasım’da CHP’li belediyeleri hedef aldı: “Nefret Suçları: LGBTİ+’lara yönelik varoluşsal bir tehdit!”

AKP’li meclis üyesinin homofobik ve transfobik nefret söylemleri bir kez daha Büyükşehir Belediye Meclis gündeminde: “İzmir Belediye Meclisi’nde “LGBTİ” konusu kapanmıyor!”

Mersin Belediye Meclisi’nin AKP’li üyesi, Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle dağıtılan prezervatifleri “toplumun örf ve adetlerine uygun” bulmadı: “CHP'li belediye okulda prezervatif dağıttı: ‘edepsizlik’ ‘ahlaksızlık’ ‘terbiyesizlik’”

Esenler Belediyesi’nde konuşan Yeni Şafak yazarından siyasetçiye hakaret, eşcinsellere nefret söylemi: “Homofobik nefret söylemini görmeyen medya, “skandal” ile “hakaret” arasında salınıyor!”

LGBTİ+’ların kent hakkını tanımayan AKP’lilerin nefreti son olarak Küçükçekmece Belediye Meclisi’nde görüldü: “Dünya KoronaVirüs İle Uğraşırken, Bizler Küçükçemece’de LGBTVirüsü ile Uğraşıyoruz”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”ne AKP itirazı: Bu müdürlüğün kurulması LGBT’nin savunulmasıdır: “Gökkuşağı renklerine bürünülerek birtakım şeyler yapılmak istendi”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP’li Meclis Üyesi: “Personele yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği eğitiminin amacı LGBT sapkınlığı meşrulaştırmak”: “İBB Meclisi’nde AKP muhalefetinden homofobik nefret nakaratı”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 Eylem Planı cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini de kapsıyor: “Yerel Eşitlik Şartı gereği İBB’den kapsayıcı eylem planı”

 


Etiketler: insan hakları, yaşam, kent hakkı, siyaset
nefret