30/11/2020 | Yazar: Defne Güzel

“LGBTİ+ karşıtlığında birleşen kurumların açıklamaları, hedef göstermeleri içinde bulunduğumuz pandemi süreciyle birlikte bizleri kaygılandırmanın yanı sıra belli önlemler almaya sevk etti.”

Pandemide LGBTİ+ Dernekleri: HEVİ anlatıyor Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

HEVİ LGBTİ+ Derneği, mülteci LGBTİ+’lar için pandemi destek paketi hazırladı.

COVID-19 pandemisinin LGBTİ+ derneklerini nasıl etkilediğini derneklerden dinlemek, pandemideki çalışmalarını, bu çalışmalarda ne gibi engellerle karşılaştıklarını, engelleri aşma yollarını öğrenmek için başladığımız “Pandemide LGBTİ+ Dernekleri” dosyasında giriş yazısıMuamma LGBTİ+ DerneğiSPoD ve Pembe Hayat’ın ardından söz HEVİ’de.

Covid-19 Pandemisi yavaş yavaş Türkiye’de de varlığını gösterirken bu durumu nasıl karşıladınız? Covid-19 Pandemisi toplantı gündemlerinize nasıl yansıdı?

HEVİ LGBTİ+ Derneği, Türkiye’de resmi olarak ilk vakaların açıklanmasıyla birlikte dernek ofisinden yürüttüğü çalışmaları online ortama taşıdı. Yüz yüze gerçekleştirilen koordinasyon toplantılarımız ve yönetim kurulu toplantıları online ortamlara taşındı. Resmi olarak alınan kararlar ekseninde Mart 2020 tarihinden itibaren dördüncü Genel Kurulumuzu gerçekleştirememekteyiz.

Covid-19 Pandemisine yönelik dernek olarak ne gibi tedbirler aldınız? Ofislerinizi ne kadar süre ile kapattınız? Evden çalışma sürecine nasıl hazırlandınız?

Covid-19 Pandemisi sürecinde ofisimiz Mart 2020 ile Kasım 2020 tarihleri arasında dönemsel olarak etkinlik, toplantı gibi insanları bir araya getiren faaliyetlere kapatıldı. Bu dönem içerisinde yüz yüze danışmanlık hizmeti online ortama taşındı. Pandemi sürecinde HEVİ LGBTİ+ Derneği üye ve gönüllüleri online platformlarda bir araya geldi. Evden çalışma süreci bizler için çok zorlayıcı bir dönem olarak önümüze çıktı. Evden çalışma sürecinde, çalışma ekipmanları HEVİ LGBTİ+ Derneği çalışanlarının çalışma ekipmanlarına rahat erişebilmesi için ev ortamına taşındı. Bu sayede kişiler evde çalışmaya devam etti.

Evden çalışma süreci nasıl geçti? Halen evden çalışma sistemini yürütüyor musunuz? Bu süreç sizin için nasıl geçti ya da nasıl geçiyor?

Pandemi döneminde evden çalışma sürecinde fiziksel olarak bir araya gelememek motivasyon anlamında bizleri olumsuz etkileyen bir süreç olarak karşımıza çıktı. Kısmi olarak halen çalışmalarımızı evden sürdürmekteyiz. Ofisimiz hafta içi, ofis çalışanı tarafından açılmakta. LGBTİ+, mülteci ve göçmen LGBTİ+lara verilen yüz yüze danışmanlık faaliyetleri randevu sistemine göre sosyal mesafe kurallarına göre verilmekte. Koordinasyon toplantı ve yönetim kurulu toplantılarımızı halen online ortamlarda sürdürmekteyiz. Diğer yandan etkinliklerimiz online ortamlarda devam etmekte.

Pandemi sürecinde gerçekleştirdiğiniz online etkinlikler oldu mu? Online etkinliklere nasıl hazırlandınız? Bu süreçte yaşadığınız teknik aksaklıkları nasıl giderdiniz ve online etkinlik sürecinde ne gibi çalışma metotları uyguladınız?

Pandemi döneminde gerçekleştirdiğimiz online etkinlikler kapsamında “Online Toplantı Güvenlik Dijital Güvenlik Bilgilendirme ve Onay Formu” hazırlandı. Online ortam kullanım kılavuzları katılımcılara etkinlik öncesi iletildi. Zoom, Google Meet, Jitsi gibi online toplantı alanlarına ilişkin önceden deneyim ve bilgimizin olmaması neyi nasıl yapacağımıza ilişkin bizleri endişelendirdi fakat biraz önce de bahsetmiş olduğumuz programlara ilişkin verilen eğitimler sayesinde bu sorunun üstesinden geldik. Online olarak ise Mülteci LGBTİ+lar özelinde 17 Mayıs IDAHOBIT Buluşmaları, İstanbul Onur Haftası kapsamında “Mülteci LGBTİ+lar, LGBTİ+ Hareketin Neresinde?” Adlı panel, Muamma LGBTİ+ ile hali hazırda devam eden “Mülteci LGBTİ+ Aktivist Buluşmaları” gibi etkinlikleri gerçekleştirdik.

Online etkinliklerin artı ve eksileri nelerdi?

Eksikleri olarak; fiziksel bir ortamın olmaması nedeniyle yan yana gelememe, motive olamama ve konsantrasyonun çabuk dağılması gibi sorunlar yaşandı. Artı olarak ise; farklı şehirlerdeki insanlarla daha sık bir araya gelinebilmesi, fiziksel mesafenin çalışmalara katılımda etkisinin azalması gibi avantajlar oldu.

Pandemi sürecinde diğer LGBTİ+ örgütleri ile iletişime geçtiniz mi? Bu süreçte birbirinizden öğrenmek mümkün oldu mu?

LGBTİ+ örgütler ile online uygulamalarda bir araya gelerek COVİD-19 süresince iletişim yolunun açık olması sağlandı. Özellikle COVİD-19 döneminde dernekler ve çalışmalarını birebir ilgilendiren kararnameler, düzenlemeler bu online gruplarda da gündemleştirilmişti ve deneyim aktarımları alınmıştı.

Pandemi sürecinin derneğiniz üzerinde yarattığı kaygı durumundan bahsedebilir misiniz? Etkinlik yasakları, toplantı yasakları, genel kurulların ve beyannamelerin ertelenmesi sizi nasıl etkiledi?

Dernek resmi işleyişine ilişkin genel kurul beyannamelerinin ertelenmesi gibi durumlar işleyişimizi ve karar alma süreçlerimizi olumsuz etkiledi. Etkinlik ve toplantı yasakları fiziksel olarak bundan sonra nasıl bir araya geleceğiz kaygısını beraberinde getirdi.

Pandemi sürecinin derneğiniz üzerinde yarattığı motivasyon kaynaklarından bahsedebilir misiniz? Olumsuz koşulların nasıl üstesinden geldiniz, bu süreçte neler öğrendiniz, dernek olarak nasıl örgütlendiniz?

İlk başlarda bocaladığımız pandemi sürecinde koşullar ne olursa olsun politika üretmeye devam etmeliyiz bilinci bizlere motivasyon kaynağı oldu. Online olarak olsa bile bir araya gelebilmek, yan yana durabilmek bu daha önce karşılaşmamış olduğumuz sürece dair bizleri güçlü kıldı.

Pandemi sürecinde Covid-19’a dair bilgilendirici içerik, yayın, toplantı düzenlediniz mi? Covid-19’a dair bilgileri dernek üyesi, gönüllüleri ve çalışanları ile paylaştınız mı?

Mülteci ve göçmen LGBTİ+lar alanında Covid-19 sürecine ilişkin bilgilendirici içerik ve bunun yanı sıra Covid 19 Pandemisi döneminde koruyucu olarak adlandırılan maske ve dezenfektan gibi ürünler mülteci ve göçmen LGBTİ+’lara derneğimiz tarafından ulaştırıldı.

Pandemi sürecinde bir yandan LGBTİ+’lar çokça hedef gösterildi. Milli Eğitim Bakanlığı, Netflix üzerinde RTÜK, Diyanet derken neredeyse bütün bir kamu LGBTİ+ karşıtlığında birleşti. Bu durum sizi nasıl etkiledi? 

LGBTİ+ karşıtlığında birleşen kurumların açıklamaları, hedef göstermeleri içinde bulunduğumuz pandemi süreciyle birlikte bizleri kaygılandırmanın yanı sıra belli önlemler almaya sevk etti. Sosyal medya organları üzerinden yürütülen ve hedefine Beyoğlu’ndaki LGBTİ+ derneklerini alan açıklamalar üzerine güvenlik tedbirlerimizi arttırdık.

Pandeminin ilk dalgasından sonra nasıl bir yol izlediniz? Normalleşme sürecine hangi çalışma metotları ile dahil oldunuz ve şu an derneğiniz Covid-19 Pandemisine yönelik nasıl bir strateji izlemekte?

Pandeminin ilk dalgasıyla birlikte ofisimizi kapattık ve evden çalışmaya başladık. Şu an için hafta içi ofisimiz Covid 19’a özgü tedbirler ekseninde açılmakta.


Etiketler: insan hakları, yaşam, sağlık
bülten