16/08/2023 | Yazar: Kaos GL

TİHV, hedef gösterilen hekim akademisyenler hakkında basın açıklaması yayınlayarak insan haklarından yana olan herkesi dayanışmaya çağırdı.

TİHV: Nefret yayınları bilimsel özgürlüğü engellemeyi amaçlıyor Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı, hekim akademisyenlerin bilimsel çalışmalarının açıkça suçlulaştırılması ve yayın yoluyla hedef gösterilmesiyle ilgili basın açıklaması yayınlayarak insan haklarından, iyi hekimlikten ve bilimsel özgürlüklerden yana olan herkesi dayanışmaya çağırdı:

“Türkiye’de ayrımcı, ötekileştirici ve düşmanlaştırıcı tutum ve dilin siyasette, medyada hakim olmaya, hatta bir yönetme stratejisinin temel araçlarından birisi olmaya başlamasıyla uluslararası insan hakları sözleşme ve belgelerinde açıkça suç olarak tarif edilmiş olan nefret söylemi sıradanlaşmaya, normalleşmeye ve en kötüsü cezasızlıkla ödüllendirilmeye başladı.

Bu tutumun son örneği İstanbul Üniversitesi’nde bir grup hekim akademisyenin bilimsel çalışmalarının açıkça suçlulaştırılması ve bu akademisyenlerin basın-yayın yoluyla hedef gösterilmesidir. 

Söz konusu olay, “Cinsiyet Hoşnutsuzluğu Olan Adölesan Bireylere Endokrinolojik Yaklaşıma Bir Örnek: Türkiye’deki Üçüncü Basamak Merkezde Çocuk Endokrinoloji Bölümü’nün Deneyimi” başlıklı bilimsel makaleyi kaleme alan 11 akademisyene fobik çevreler tarafından, fotoğrafları da yayınlanarak yöneltilen nefret söylemidir.

LGBTİ+’lara yönelik öjenik, ayıklama/temizleme amaçlı, artık yalnızca dışlayıcı ve değersizleştirici olmayan, giderek yok edici bir tutuma doğru yükselen bu nefret söyleminin, akademik ve bilimsel zemin ve normlara uygun bir biçimde gerçekleştirilmiş bir çalışmayı suçlulaştırıp, bu çalışmaya katılan akademisyenleri bir nefret ortamının hedefi haline getirmesi suçtur ve kabul edilemez.

Nefret söylemi ve kişileri bu nefret ortamının hedefi yapan yayınlar, öncelikle insanlık onuruna aykırı bir tutum sergiledikleri için ve aynı zamanda akademik ve bilimsel özgürlüğün bir hak olarak kullanımını engellemeyi amaçladıkları için suç işlemektedirler. Bu suçun temel insan haklarını ama önemlisi insanlık onur ve değerini korumakla yükümlü kurumlarca cezasız bırakılması, suçu normalleştirecektir.

Bu nedenle bu görevle yükümlü tüm kurumları bu suçu önleme ve suçluların cezalandırılması için gerekeni yapmaya davet ediyoruz. Ayrıca hedef gösterilmiş ve tehdit altındaki akademisyenlerin mutlaka korunması gerektiğini de hatırlatıyoruz.

Hekimlik mesleğinin etik ilkelerini, bilimsel normları ve insan hakları bakış açısını rehber edinen hekim akademisyen dostlarımız yalnız değildir. Dayanışmamızı her koşulda sürdüreceğimizi ve nefret söylemini teşvik eden cezasızlıkla mücadele edeceğimizi belirtmek isteriz. İnsan haklarından, iyi hekimlikten ve bilimsel özgürlüklerden yana olan herkesi de dostlarımızla dayanışmaya davet ediyoruz.”

Ne oldu?

Ürolog Zeki Bayraktar, Yeni Şafak gazetesi aracılığıyla İstanbul Tıp Fakültesi uzman hekimlerini hakemli uluslararası bir dergide yayınlanan makalelerini çarpıtarak hedef gösterdi. Bayraktar, cinsiyet disforisi teşhisi konulan çocukların ameliyat edildiğini öne sürerek ederek devletten LGBTİ+ düşmanı yasalar çıkartılmasını talep etti.

İstanbul Tabip Odası, Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Pediatri Kurumu ve Çocuk Endokrinolojisi Derneği, mesleğini icra eden ve bilimsel hakikati savunan uzman hekimlerin hedef gösterilmesini kınayarak yetkilileri harekete geçmeye çağırdı.

İstanbul Tıp Fakültesi öğrenci kulüpleri ortak bildiri yayınlayarak “Hocalarımızın yanındayız” diyerek ayrımcılığa karşı herkes için yaşamı savunmaya ve mesleklerini yapmaya devam edeceklerini duyurdu.

Türk Tabipler Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu ile birlikte 24 sağlık derneği sorumluluklarını yerine getiren hekimleri hedef göstermenin suç olduğunu hatırlatarak sağlık ve güvenlik otoriteleri olmak üzere tüm kurumları bu saldırgan tutumların engellenmesi, sorumluların hak ettikleri cezayı alması ve meslektaşlarının güvenliğinin sağlanması için göreve çağırdı.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, hedef gösterilen hekimleri çok disiplinli bir çalışmayla biriktirdikleri deneyimi bilim ortamı ile paylaştıkları için kutlayarak hekimleri hedef gösteren haberler hakkında TTB Trans ve İkilikdışı Cinsiyeti Olanların Sağlığı Tutum Belgesi ışığında gereken girişimleri başlattığını duyurdu.


Etiketler: insan hakları, medya, nefret suçları, çalışma hayatı
İstihdam