04/02/2022 | Yazar: Ali Erol

“İstanbul Sözleşmesi ve LGBT”den uzak duracağını söyleyen vakfın henüz tamamlanmayan sitesi homofobik ve transfobik nefret söylemleriyle doluyor taşıyor

İstanbul Aile Vakfı: “Cinsiyetsizlik, kaos, Batılı eşcinsel siyasetin dayatılması gibi taarruzlar”    Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Adını kamuoyuna ilk kez, başkanlığını Bilal Erdoğan’ın yaptığı İlim Yayma Vakfı’nın kurumlarından Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin “Türkiye'de Cinsiyet Algısı” araştırmasıyla duyuran İstanbul Aile Vakfı, ikinci ve son olarak, “Cumhurbaşkanlığının aile, gençlik ve çocuk ile ilgili yayınlanan genelgesine desteğini açıklayan bildirisi” ile gündeme geldi.

“Toplumumuzun temel değerlerine aykırı unsurlar”, “Birtakım semboller kullanılmak suretiyle verilmeye çalışılan mesajlar”, “Medya aracılığıyla milli ve manevi değerlerimizi yıpratmaya, aile ve toplum yapımızı temelinden sarsmaya yönelik açık veya örtülü faaliyetler”, “Milli ve manevi değerlerimize uymayan yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayım faaliyetleri aracılığıyla aile kurumunu, çocukları ve gençliği hedef alan tehdit ve tehlikeler” ve “Aile, çocuk ve gençlerin yanlış medya içeriklerinden korunmaları” gibi ifadelerin dikkat çektiği “Basın ve Yayın Faaliyetleri” ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelge Ocak ayının sonunda Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.

Aile kurumu “millî ve manevi”, Eşcinsellik ise “cinsiyetsizlik, kaos, Batılı siyasetin” dayatması!

Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin ortaklaşa yaptığını söylediği “Türkiye'de Cinsiyet Algısı” araştırma sonuçlarının kamuoyuna ilan edildiği tarihte henüz internet sitesi bulunmayan İstanbul Aile Vakfı, nihayet açılan sitesinden duyurduğu Anadolu Ajansı kaynaklı “Basın ve Yayım Faaliyetleri genelgesine destek” başlıklı açıklamasında “eşcinsellik”i unutmadı.

“Ailenin ihyası hususunu kendine şiar edinen ve bu alanda faaliyetler planlayan” İstanbul Aile Vakfı, “genelgeyi olumlu bulmakla birlikte yeterli olmadığını” söylerken yetinmiyor, “genişletilmesini” talep ediyor. Vakıf, “milli ve manevi değerlerimizden ilham alan ailevi yapımız”ın karşı karşıya kaldığı “taarruzlar”ı ise şöyle sıralıyor: “çocuklarımıza ve gençlerimize yönelen fesat akımlar”, “boşanma, cinsiyetsizlik, kaos, Batılı eşcinsel siyasetin dayatılması”

“Kuruluşu geçtiğimiz günlerde gerçekleşen İstanbul Aile Vakfı…”

İnternet sitesi henüz açılan, tamamlanmayan sayfaları arasında “Organizasyon Şeması” da bulunan İstanbul Aile Vakfı, sitesinde paylaştığı bir haberde “Kuruluşu geçtiğimiz günlerde gerçekleşen İstanbul Aile Vakfı” kaydı düşülürken, sitenin “Kurumsal” sayfasında ise “2021 Yılında İstanbul’da kuruldu”ğu yazıyor. Siteden verilen vakfın instagram sayfasının da henüz boş olduğu görülüyor.

“Dava”sını “aile merkezli toplumsal inşa” olarak ilan eden İstanbul Aile Vakfı, “Siyaset Belgesi”nde tanımladığı “İletişim Politkası”nda ise uzak duracağını söylediği “siyasileşmiş konular” arasında “İstanbul Sözleşmesi ve LGBT”yi sayıyor.   

“Toplumsal meselelere aile merkezli çözümler” üretmeyi hedeflediği belirten Vakıf, “İstanbul Sözleşmesi ve LGBT”den “uzak duracağını” söylerken, “stratejik amaçlar”ı arasındaysa “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (TCE) konusunda farkındalığı artırma”yı da saymaya devam ediyor.

İstanbul Aile Vakfı’nın “stratejik amaçlar”ı arasında sayılan “Aile Şurası”nın ise “Aile Bakanlığının organizasyonu ve CB himayelerinde” gerçekleştirilmesinin hedeflendiği kaydediliyor.

“1. Uluslararası Aile Sempozyumu” ise Vakfın henüz tamamlanmamış olduğu görülen sayfasından “duyurduğu” faaliyetler arasında yer alıyor.

“Toplumsal cinsiyet eşitliği eşcinselliği perdeleyen bir ideolojidir”

İstanbul Aile Vakfı’nın henüz tamamlanmayan internet sitesinin “Duyurular” sayfası, hükümet yanlısı muhafazakâr medyanın “haber” ve köşe yazıları”ndan seçilmiş cinsiyetçi, homofobik ve transfobik nefret söylemleriyle doluyor taşıyor.

“Basın ve Yayın Faaliyetleri” ile ilgili Cumhurbaşkanı imzalı genelgeyi desteklediğini duyuran İstanbul Aile Vakfı’nın ayrımcı dil ve nefret söylemiyle doldurduğu henüz tamamlanmamış sitesine aldığı “Sinemada LGBT Faşizmi” başlıklı “köşe yazısı” Yeni Şafak’tan: “LGBT’nin normalleştirilmesine karşı mücadele etmek isteniyorsa, mutlaka ama mutlaka yapılması gereken şey özel içerikler üretilmesidir. Kamu spotu formundan uzak, zamanın ruhuna vâkıf ve istikrarla devam eden içerik üretimi sağlanmalı.”

Vakfın sitesindeki medyadan seçme sayfalarını dolduran isimler arasında Yeni Şafak eski “köşe yazarı” Ergün Yıldırım başı çekiyor. İstanbul Aile Vakfı’nın “Türkiye’de Cinsiyet Algısı” araştırmasında ortaklaştığı İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nden araştırmayı yürüten, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümünden Prof. Dr. Ergün Yıldırım, “toplumsal cinsiyet eşitliği eşcinselliği perdeleyen bir ideolojidir” buyuruyor.

Sabahattin Zaim Üniversitesi’nden Ergün Yıldırım, İstanbul Aile Vakfı’yla ortaklaşa yaptıkları “Türkiye’de Cinsiyet Algısı” araştırma sonuçlarını sunarken, kendi yaptığı araştırmanın sonucunu gölgelemeyi göze alarak cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılıklara karşı LGBTİ+’ların hak (123456789) taleplerini “tuvalet”e indirgemeyi “bilimsel analiz” olarak sunmuştu.


Etiketler: insan hakları, medya
İstihdam