14/11/2020 | Yazar: Kaos GL

Kaos GL’nin “Pandemi, LGBTİ+’ları Nasıl Etkiledi?” online panelinde Genç LGBTİ+ ve SPoD LGBTİ+, pandemi raporlarını sundu.

“Kamu görevlilerinin LGBTİ+’ları hedef göstermesi fiziksel şiddeti de arttırdı” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL Derneği bugün (14 Kasım) online ortamda “Pandemi, LGBTİ+’ları Nasıl Etkiledi?” paneli düzenledi.

Pandeminin LGBTİ+ haklarına etkilerini bir dizi etkinlikle tartışmaya açan Kaos GL’nin bu etkinliğinde Genç LGBTİ+ ve SPoD LGBTİ+ derneklerinin pandemi raporları tartışıldı.

Yaklaşık otuz kişinin katıldığı söyleşide Anjelik Kelavgil’in kolaylaştırıcılığında Genç LGBTİ+’dan Şimşek Yiğit “COVID-19 Salgınında LGBTİ+ Topluluğunun Durumu Araştırma Raporu”nu, SPoD LGBTİ+’dan İrem Ege Tuğcu ise, “Pandemi Raporu”nu sundu.

Anjelik Kelavgil açılış konuşmasında şöyle dedi:

“2020 yılına damgasını vuran ve tüm dünyayı derin bir krizin içine sokan Covid-19 pandemisi toplumun farklı katmanlarını farklı biçimlerde etkilemeye devam ediyor. Halihazırda haklarına erişimde ciddi sorunlar yaşayan LGBTİ+’lar pandemi krizinden de en çok etkilenen grupların başında geliyor.”

kamu-gorevlilerinin-lgbti-lari-hedef-gostermesi-fiziksel-siddeti-de-arttirdi-1

Sağlık, barınma, ruh sağlığı, sosyal hayat, eğitim alanlarında sorunlar ve şiddet!

Ardından Genç LGBTİ+’dan Şimşek Yiğit, raporlarını sundu. Yiğit’in sunumundan satırbaşları şöyle:

“Online olarak yapılan anket çalışmasına 2020 Mayıs ve Haziran aylarında Türkiye’nin 81 ilinden 252 LGBTİ+ kişi katıldı.

“COVID-19 pandemisi sürecinde LGBTİ+’ların sağlık, barınma, ekonomi, ruh sağlığı, eğitim, sosyal koşulları ve şiddet deneyimleri bakımından durumlarını belirlemeyi hedefleyen çalışmanın analizleri ışığında bu alanlara ilişkin çeşitli sonuçlar ortaya çıktı.

Sağlık alanında elde edilen verilere göre COVID-19 pandemisinde LGBTİ+ topluluğunun %23’ü sağlık hizmetlerine ve ilaca erişimde sorun yaşadı. Özellikle polikliniklerin 1 Haziran 2020 tarihinden önce kapalı olması ve pandemiye dair kaygıdan dolayı sağlık hizmetlerine erişimde çekinceler oldu.

Barınma alanında elde edilen verilere göre COVID-19 pandemisi için alınan sokağa çıkma yasağı önlemi, kişisel karantina önlemleri ve bazı sektörlerin çalışmayı durdurmasına bağlı olarak işsiz kalınması gibi maddi sonuçlar LGBTİ+’ları mevcut yaşam alanlarını değiştirmeye zorladı. 

Ruh sağlığı alanında elde edilen verilere göre araştırmaya katılan LGBTİ+’ların genel olarak pandemi sürecinde, sürecin öncesine kıyasla psikolojik iyilik hallerini ‘daha olumsuz’ olarak değerlendirdiği görüldü.

Sosyal etkiler alanında ise COVID-19 pandemisinin tüm dünyadaki sosyalleşme pratiklerine etkisi düşünüldüğünde, pandemi ile birlikte alışkanlıkların değişmesi, kafe/barların kapanması, evde karantina önlemleri uygulanması vb. uygulamalar gündeme geldi.

Eğitim durumuna ilişkin veriler incelendiğinde ise COVID-19 pandemisi sırasında katılımcıların büyük çoğunluğunun (%75) online olarak eğitimini devam ettirebildiği görülmekle birlikte hem online eğitime hem de genel olarak eğitim yaşantısına ilişkin önemli sorunların yaşandığı görüldü.

“Son olarak şiddet deneyimine ilişkin elde edilen veriler ele alındığında katılımcıların %30’u pandemi sürecinde şiddete maruz kaldığını belirtti. Birden fazla şiddet biçimine maruz kaldıklarını ifade eden katılımcıların 42’si ev içi şiddete (aile ya da ev içinde yaşayan bir ya da birden fazla kişiden gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik vb. her türlü şiddet), 40’ı duygusal şiddete (bir kişinin duyguları ve duygusal ihtiyaçlarını o kişiye karşı baskı uygulamak için istismar etmek, yaptırım ve tehdit amacı ile kullanmak), 16’sı ekonomik şiddete (bir kişinin ekonomik kaynaklarını, parasını başka bir kişinin üzerinde bir tehdit ve kontrol aracı olarak kullanılması), 36’sı sözlü şiddete (bir kişiye dönük sözlü bir biçimde düzenli olarak korkutma, sindirme, aşağılama, cezalandırma ve cezalandırma aracı olarak kullanılması), 8’i fiziksel şiddete (bir kişiyi fiziksel güç ya da bir nesne kullanarak hırpalamak, dövmek, yaralamak), 2’si cinsel şiddete (bir kişiyi isteği dışında cinselliğine karşı dolaylı ya da doğrudan cinsel bir eyleme zorlama ve/veya kişiye istenmeyen cinsel sözler söylenmesi), 16’sı siber şiddete (bir kişinin internet ortamında özel bilgilerini ifşa ederek tehdit edilmesi, aşağılanması, utandırılması, taciz veya işkence edilmesi) maruz kaldığını ve 18’i şiddet tehdidi aldığını belirtti.”

Raporun tamamını buradan okuyabilirsiniz.

kamu-gorevlilerinin-lgbti-lari-hedef-gostermesi-fiziksel-siddeti-de-arttirdi-2

"Alo 183 hattı yetersizdi"

SPoD LGBTİ+’dan İrem Ege Tuğcu ise, COVID-19 pandemisinin üç ayına (11 Mart 2020 – 11 Haziran 2020) ilişkin verileri toplayarak hazırladıkları pandemi raporunu aktardı. İrem Ege’nin sunumundan satır başları şöyle:

“Rapora göre Türkiye’deki LGBTİ+’lar, COVID-19 sürecinde daha da kırılgan bir topluluk haline gelmeye başladı; yaşam hakkı başta olmak üzere eğitim, sağlık ve çalışma (istihdam sürecindeki eşitsizlikler, gelir kaybı ve işsizlik vb.) gibi diğer haklara erişimde ciddi sorunlar yaşadı. Bunun yanı sıra pandemi sürecinde LGBTİ+’lara yönelik nefret söylemlerinin yaygınlaşması ve evlere kapanmak zorunda kalınması ile birlikte artan ev içi şiddet raporda belirtilen olgulardan.

“Bu raporda, COVID-19 pandemisinin üç ayına (11 Mart 2020 – 11 Haziran 2020) ilişkin veriler toplanarak ilk aşamada SPoD’un Psikososyal Destek (Sosyal Hizmet, Psikolojik Destek, Pazar Sohbetleri, Danışma Hattı), Hukuk ve Adalete Erişim ile Akademi alanlarının LGBTİ+’lar özelindeki çalışma deneyimlerine yer verilmesi amaçlandı. Son bölümde ise alan deneyimlerinden yola çıkılarak kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerin LGBTİ+’lara yönelik ne tür politikalar ve çalışmalar gerçekleştirmesi gerektiği üzerinde durduk.

“Raporda, çalışma alanlarımıza gelen başvurular pandeminin ilk üç ayında iki katına çıkarak 11 Mart 2020 ile 11 Haziran 2020 tarihleri arasında 82 kişiye psikolojik destek ve 60 kişiye hukuki danışmanlık sağladık. LGBTİ+ Danışma Hattımız ise bu dönemde 481 başvuru aldı. Psikososyal destek, hukuk ve adalete erişim ile akademi alanlarında Türkiye’deki LGBTİ+’ların pandemiyle birlikte neler yaşadığına dair çarpıcı veriler sunan raporumuz, ilgili kurumların bu dönemde hak temelli bir yaklaşım geliştirmemesinin pandemiyle mücadelede LGBTİ+’ların talep ve ihtiyaçlarını görünmez kılarak topluluğu temelde korumasız bıraktığını ortaya koyuyor. Danışanlardan gelen geri bildirimler sonucunda, Alo 183 hattının HIV ve AIDS, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim çerçevesinde yetersiz kaldığı, Alo 144 hattının ise aşırı yoğunluk nedeniyle gelen çağrılara etkili yanıt veremediğini gözlemledik.

“SPoD olarak pandemi sürecinde verdiğimiz hukuki danışmanlıklarda en net gözlemlediğimiz husus, kamu görevlileri ve devlet kademelerinde yetkili bürokratların LGBTİ+’ları hedef gösteren açıklamaları sonrası, açık veya görünür kimlikli LGBTİ+’lara yönelen fiziksel şiddetin de artması. Söz konusu açıklamaların ifade özgürlüğünü aşarak LGBTİ+’ları pandeminin sorumlusu tutacak denli hedef haline getirmesiyle birlikte, danışanlarımızın aileleriyle yaşadıkları çatışmaların artarak fiziksel şiddete döndüğünü gözlemledik. Yine bu süreçte danışanlarımızın ev sahiplerinden, komşularından ve hizmet aldıkları yerlerden kendilerine yönelik sözlü saldırı ve sataşmaların da arttığı yönünde başvurular da aldık.”

SPoD’un raporuna buradan ulaşabilir, ayrıntılı inceleyebilirsiniz.

Kaos GL Pandemi buluşmaları hakkında

Kaos GL, pandeminin LGBTİ+ haklarına etkilerini gündemleştirmek ve raporlaştırmak için bir dizi etkinlik düzenliyor. Bu etkinliklerin ardından mini raporlar yayınlıyor. “Pandemi LGBTİ+’ları Nasıl Etkiledi?” etkinliğinin raporu da önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

Bugüne kadar yayınlanan raporlar ise şöyle:

Olağanüstü Hal LGBTİ+’lar İçin Devam Ediyor!

Olağanlaştırılan OHAL’den Çıkış Dayanışmayla Mümkün!

Pandemi Ankara’daki LGBTİ+ Derneklerini Nasıl Etkiledi?


Etiketler: insan hakları, nefret suçları, çalışma hayatı, eğitim, barınma, sosyal hizmet, sağlık
nefret