08/11/2021 | Yazar: Kaos GL

26 Ekim İnterseks Farkındalık Günü’nden 8 Kasım İnterseks Dayanışma Günü’ne dek Belgin Günay’ın kaosGL.org okurları için Türkçeleştirdiği metinleri derledik.

26 Ekim’den 8 Kasım'a!  Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

26 Ekim İnterseks Farkındalık Günü’nden 8 Kasım İnterseks Dayanışma Günü’ne dek Belgin Günay’ın kaosGL.org okurları için Türkçeleştirdiği metinleri derledik.

Metinler interseks haklarına dair dünyadan güncel gelişmelerle intersekslerin gündemine alan açıyor.

İnterseksler rıza veremeyecek kadar küçük yaşlarda ameliyat ediliyor

Avustralya İnsan Hakları Komisyonu'nun interseks haklarına ilişkin raporu, çocuklara rızaları olmadan yapılan gereksiz tıbbi müdahalelere karşı yeni yasal korumalar öneriyor. Avustralya İnsan Hakları Komisyonu tarafından yapılan bir araştırma, interseks kişilerin, genellikle rıza gösteremeyecek kadar genç yaşlarda tartışmalı ameliyatlara ve tedavilere maruz kaldığını bir kez daha ortaya koydu.

Komisyon, tıbbi prosedürler söz konusu olduğunda interseks olarak doğan kişilerin insan haklarının en iyi şekilde nasıl korunacağı konusunda tavsiyelerde bulunmak için interseks kişiler, aile üyeleri, akran desteği ve interseks örgütleri, klinisyenler ve hukuki haklar ve insan hakları gruplarıyla istişarelerde bulunuyor.

Okumak için burayı ziyaret edin.

ABD’de intersekslerin pasaport zaferi

ABD ilk kez resmen cinsiyet bölümünde kadın ya da erkek değil ‘‘X’’ ifadesi yer alan bir pasaport verdi. Devlet yetkilileri pasaportu alan kişinin adını açıklamasa da, interseks aktivisti Dana Zzyym’in bu konuda uzun süredir mücadele yürüttüğü tüm interseks hareketi içinde biliniyor.

İnterseks aktivisti Dana Zzym (Zimm diye okunuyor), pasaport ile ilgili haberlerin yayınlanmasından hemen sonra Associated Press ile telefonda görüşerek ilk “X” cinsiyet haneli pasaportu kendisinin aldığını doğruladı. Bu gelişme sadece interseksler için değil, non-binary, trans ve ikili cinsiyet sistemi içinde yer almak istemeyen tüm bireyler için çok önemli bir dönüm noktası.

Okumak için burayı ziyaret edin.

İnterseksler için seks nasıl bir şey?

Belçikalı model Hanne Gaby Odiele, 2017'de Vogue'a interseks olarak açıldığında, bir kişinin kromozomlarında, cinsel organlarında veya üreme anatomisinde tezahür eden otuzdan fazla interseks varyasyonunun kamuoyu tarafından anlaşılmasının önündeki engelleri kaldırdı. Odiele'nin açılması, küresel interseks hareketinin yıllarca süren atılımlarının ardından geldi.

Bugün, interseks bireyler genellikle LGBTQIA harflerinin genişletilmiş versiyonuna dahil ediliyor ve bir interseks aktivisti tarafından tasarlanan bayrağımız artık gökkuşağı bayrağının güncellenmiş bir versiyonunda da yer alıyor. Bununla birlikte, interseksler hâlâ bazen LGBTQ topluluğu içinde bile ayrımcılık ve yanlış anlama ile karşı karşıya kalıyor ve – üreme veya cinsel anatomisi erkek veya kadın kutucuklarına girmeyen - intersekslerin deneyimleri çoğu durumda hala gizli tutuluyor.

Ancak interseks olmak, insanların o kadar da nadir bir durum değil. Intersex Equality'e göre dünya çapında, nüfusun yaklaşık yüzde 1,7'si veya kabaca 130 milyondan fazla insan interseks olarak doğuyor, neredeyse kızıl saçlı olmak kadar yaygın.

Okumak için burayı ziyaret edin.

Yeni Zelanda nüfus sayımında bir ilki gerçekleştiriyor

2023 nüfus sayımında, Yeni Zelanda tarihinde ilk kez cinsel yönelim, cinsel kimlik ve cinsiyet özelliklerinin çeşitliliği (interseks) hakkında veri toplanacak.

Stats NZ (Yeni Zelanda İstatistik Kurumu) nüfus sayımındaki diğer yeni sorular arasında hareketlilik sınırlamaları / sakatlık hakkında da ek bilgiler alınacağını açıkladı.

Toplumsal ve nüfusa ilişkin gelecek projeksiyonları genel müdürü Jason Attewell, nüfus sayımının herkesi kapsadığını ve Yeni Zelanda'da farklı cinsiyet ve cinsel kimliklere sahip insanların yaşamı nasıl deneyimlediğinin ayrıntılı bir resmini sunacağını söyledi.

Okumak için burayı ziyaret edin.

“Anatomi metinleri, cinsiyeti interseksleri de içerecek şekilde bir spektrum olarak göstermeli”

Bilim insanları, cinsiyet özellikleri de dahil olmak üzere insan biyolojik çeşitliliği hakkında giderek daha fazla şey öğreniyorlar. Ancak insan vücudunun anatomideki görüntüleri çoğunlukla kaslı, beyaz ve cinsellik de dahil olmak üzere sınırlı çeşitliliğe sahip erkek olarak temsil edilmeye devam ediyor.
İnterseksler nüfusun yüzde 2’sinden biraz daha azını temsil ediyor (kızıl saçlı doğanlarla karşılaştırılabilir bir yüzde). Yine de Avustralya tıp okullarında kullanılan anatomi ders kitapları neredeyse tamamen erkek-kadın cinsiyet ikilisine bağlı. Daha önceki araştırmamızda, on yedi metindeki altı bin dört görüntüden sadece beşinde interseksin yer aldığını bulduk. Bu, sağlık sistemi içinde sürekli olarak ayrımcılığa uğrayan interseks kişileri marjinalleştiriyor.

Okumak için burayı ziyaret edin.

İnterseks ve yaşlanma ya da travma ile yaşlanmak

İnterseks meselesi bugüne dek sosyal, politik, psikolojik ve biyomedikal açıdan eskiye göre daha çok konuşulur olsa da, hala hiçbir dilde neredeyse hiçbir kaynağa ulaşamadığınız, gölgede kalan bir kısmı var: bir interseks olarak yaşlanmak.

Çoğunlukla tıbbileştirilerek ele alınan interseks meselesi, bu nedenle hak savunuculuğu bakımından da rıza dışı tıbbi uygulamaların yoğunlaştığı çocukluk ve ergenlik yıllarına odaklanıyor. İnterseksin LGBT+ ile kesişimi ve dayanışmasına baktığımızda ise özellikle geçmiş yıllarda yazar Iain Morland’in “kuir hedonistik aktivizm” olarak tanımladığı, kuir bireylerin meselelerinin (Aşk Aşktır sloganının da buradaki payını yadsımayalım) aşk, flört ve cinselliğe indirgendiği, “artık bu alanlarda var olmadığı” düşünülen yaşlıların da tamamen dışarıda bırakıldığı bir aktivizm tarzı görüyorduk. Bu aktivizm yaklaşımı çok farklı alanlarda sorunları, beklentileri ve ihtiyaçları olan interseks bireylere bir şey katamıyordu.

Şimdi LGBT+ hak savunucuları bu yaklaşımdan çıkarak yaşlılık çalışmaları, iklim değişikliği, kuir kişilerin ekonomik sıkıntıları ve eğitim gibi alanlara da açıldıkça, bu grup içerisinde genellikle daha az görünür olan interseksler için de bu alanlarda konuşma fırsatı oluşmaya başlıyor.

Okumak için burayı ziyaret edebilirsiniz.

“İnterseks sığınmacıların yerel interseks topluluğuyla irtibat kurmasını sağlayın”

Birçok interseks mülteci için zulüm ve ayrımcılığın diğer veya ek nedenleri cinsiyet ifadeleri ve cinsiyet özellikleri olabilir (SOGIESC[2]). Avrupa'ya vardıklarında, interseksin hâlâ damgalandığı ve bir tabu olduğu, interseks olmanın ne anlama geldiği konusunda hala çok az farkındalığın olduğu ve interseks kişilerin rıza dışı ameliyatlarının ve tedavilerinin hala norm olduğu bir ülkeye giriyorlar.

OII Europe (Uluslararası İnterseks Örgütü Avrupa) mülteciler ve sığınmacılarla çalışan kişiler için bu önemli alanda interseks sorunları hakkında farkındalık yaratmak için bir bilgi notu hazırladı. Bilgi notu güncellenmeye devam edilecek ve daha sonra bir kitapçık haline gelecek.

Okumak için burayı ziyaret edebilirsiniz.Etiketler: insan hakları, yaşam, dünyadan
İstihdam