17/08/2023 | Yazar: Kaos GL

İnter Dayanışma, hedef gösterilen hekim akademisyenlerle dayanışma açıklaması yayınlayarak “Yanlış olan tıbbın kendisi ya da bilimsel gerçekler değil, sosyal normların bilime karışmasıdır” dedi.

İnter Dayanışma: Elini bedenimden, iftiracı dilini doktorumdan çek! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

İnter Dayanışma, hekim akademisyenlerin bilimsel çalışmalarının açıkça suçlulaştırılması ve yayın yoluyla hedef gösterilmesiyle ilgili dayanışma mesajı yayınladı.

Dayanışma mesajda yanlış olanın tıbbın kendisi ya da bilimsel gerçekler değil; sosyal normların bilime karışması olduğunun altını çizdi:

“İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin hakemli bir dergide makaleleri yayınlanan doktorları hedef almasını kınıyor, bunun ülkenin bilim ve mantıktan uzaklaşmasına yol açabilecek tehlikeli bir gidişat olduğu konusunda uyarıyoruz. Yapılan itirazların bilimsel dayanak barındırmadığı etik kurul onayı alınarak yapılan bu bilimsel yayını, toplumda infial yaratmaya çalışan bir dille hedef göstermek, son derece kötü niyetli bir nefret saldırısıdır.

Biz interseksler sosyal normlar tıp bilimine karıştırılınca ve tıp etiği bu normlara kurban edilince neler olduğunu çok iyi biliyoruz. Tam da bu noktada, trans gençlerin hayatını kurtaran doktorları hedef alan transfobiklerin ikiyüzlülüklerini ortaya sermek istiyoruz. Kendi isteğiyle tıbbi bakım arayan trans gençleri ‘kurban’ olarak nitelendiren bu yalancılar, rıza dışı tıbbi müdahalelere maruz kalan interseks çocukları ise bir kez bile umursamadılar. Çünkü asıl amaçları çocukları korumak değil, bedenimizi kontrol etmek.

Çok tehlikeli olarak nitelendirdikleri cinsiyet geçişi uygulamalarının kendi rızası olan kişilere sunulmasını istemiyor ancak kendilerince gerekli gördükleri kişilere yani biz intersekslere küçük yaşlarda zorla uygulanmasını istiyorlar.

İnterseks hakları mücadelesi, kesin ve net bir biçimde trans hakları mücadelesinin yanındadır. Her iki hareket de beden otonomisi ve aydınlatılmış onam için savunuculuk yapmaktadır.

Bizler her şeye rağmen bilimin yanında yer almaya devam edeceğiz ve maruz kaldığımız tüm haksızlıklara rağmen tıp etiğine inancımızı koruyacağız. Burada yanlış olanın tıbbın kendisi ya da bilimsel gerçekler değil, sosyal normların bilime karışmasıdır.”

Ne oldu?

Ürolog Zeki Bayraktar, Yeni Şafak gazetesi aracılığıyla İstanbul Tıp Fakültesi uzman hekimlerini hakemli uluslararası bir dergide yayınlanan makalelerini çarpıtarak hedef gösterdi. Bayraktar, cinsiyet disforisi teşhisi konulan çocukların ameliyat edildiğini öne sürerek ederek devletten LGBTİ+ düşmanı yasalar çıkartılmasını talep etti.

İstanbul Tabip Odası, Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Pediatri Kurumu ve Çocuk Endokrinolojisi Derneği, mesleğini icra eden ve bilimsel hakikati savunan uzman hekimlerin hedef gösterilmesini kınayarak yetkilileri harekete geçmeye çağırdı.

İstanbul Tıp Fakültesi öğrenci kulüpleri ortak bildiri yayınlayarak “Hocalarımızın yanındayız” diyerek ayrımcılığa karşı herkes için yaşamı savunmaya ve mesleklerini yapmaya devam edeceklerini duyurdu.

Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER) ve LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG), dayanışma mesajları yayınlayarak “Çocuklarımızın sağlığı ve mutluluğu söz konusu olduğunda, bilim ve sevgi en önemli rehberlerimizdir. Çocuklarımızın kendileri olma mücadelesine katkı sunan hekimlerimize minnettarız, her zaman yanlarındayız” dedi.

Türk Tabipler Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu ile birlikte 24 sağlık derneği sorumluluklarını yerine getiren hekimleri hedef göstermenin suç olduğunu hatırlatarak sağlık ve güvenlik otoriteleri olmak üzere tüm kurumları bu saldırgan tutumların engellenmesi, sorumluların hak ettikleri cezayı alması ve meslektaşlarının güvenliğinin sağlanması için göreve çağırdı.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, hedef gösterilen hekimleri çok disiplinli bir çalışmayla biriktirdikleri deneyimi bilim ortamı ile paylaştıkları için kutlayarak hekimleri hedef gösteren haberler hakkında TTB Trans ve İkilikdışı Cinsiyeti Olanların Sağlığı Tutum Belgesi ışığında gereken girişimleri başlattığını duyurdu.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı, insan haklarından, iyi hekimlikten ve bilimsel özgürlüklerden yana olan herkesi hekim akademisyenlerle dayanışmaya çağırdı.


Etiketler: insan hakları, medya, nefret suçları, çalışma hayatı, sağlık, sağlık hakkı
İstihdam