03/06/2021 | Yazar: Kaos GL

17 Mayıs ve Kaos GL’nin yeni bilgi notu bekçiler üzerine: Bekçiler de kimlik göstermek zorunda, “makul” sebep olmadan durduramaz. Bekçilere verilen yetkiler insan haklarına aykırı!

Bekçiler ne yapabilir, ne yapamaz? Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

17 Mayıs ve Kaos GL Dernekleri'nin, hak sahibi LGBTİ+’ları güçlendirmek ve yasal haklarına ilişkin bilgi vermek için hazırladığı bilgi notları serisinde sıra “Çarşı ve Mahalle Bekçilerine İlişkin Bilgi Notu”nda.

Bekçilerin görevleri ve yetkileri hakkında bilgi almak isteyenler için hazırlanan bilgi notunda bekçilerin temel görevinin sorumluluk bölgelerinde devriye hizmeti yürütmek olduğu vurgulanıyor.

Bekçiler de kimlik göstermek zorunda

Mahalle bekçilerinin sebebini bildirerek kişileri durdurma, kimliğini veya bulundurulması gerekli diğer belgelerin ibraz edilmesini isteme yetkisi olduğunu belirten bilgi notu, bu işlemlerden önce bekçilerin kendisinin çarşı ve mahalle bekçisi olduğunu belirleyen belgeyi göstermek zorunda olduğunu hatırlatıyor.

Bilgi notunda bekçilere kanuna verilen yetkilerin birçoğunun insan haklarına ilişkin temel belgelere aykırı olduğu şöyle vurgulanıyor:

“Görüleceği üzere bekçilere kanunla birçok yetki verilmiştir ve bu yetkilerin birçoğu, insan haklarına ilişkin temel belgelere aykırılık doğurabilecek sonuçları üretebilir. Bu bilgi notuna temel insan haklarına hangi nedenlerle bu kuralların aykırılık teşkil ettiğine ilişkin bir ekleme bilinçli olarak yapılmamıştır.

“Zira bir başka yaygın insan hakları olan cezasızlık, kanunların tanıdığı hakların yurttaşlar tarafından kullanıldığında dahi resmi görevlilerinin başka insan hakları ihlalleri yapmalarına neden olabilmektedir. Hukuka ve insan haklarına aykırı işlemi bilinçli olarak yaptıktan sonra bu işlem veya eyleme maruz bıraktığı kişilere dönük “istersen sonra git şikayet et”, “istersen sonra git mahkemeye şikayet et” diyerek yaptığı hak ihlalinden geri adım atmayan resmi görevli Türkiye’de çok yaygındır.”

Bekçi “makul” sebep olmaksızın durduramaz

Bilgi notunda ayrıca bekçilerin neler yapamayacağı da anlatılıyor. Bunlardan bazıları şöyle:

*Bekçiler “makul” bir sebep olmaksızın keyfi biçimde durdurma işlemi yapamaz. Durdurma sebebini bildirmek zorundadır. Bu sebebe dayalı sorular sorabilir.

*Bekçilerin her ne kadar kimlik görme yetkisi varsa da kendilerinin de kimlik gösterme yükümlülüğü bulunmaktadır. Kişi kimlik göstermek istemezse Bekçi kişiyi tutarak polisi haberdar eder.

*Durdurma süresi, durdurmaya gerekçe olarak belirtilen sebebin gerektirdiğinden daha fazla olamaz.

*Bekçi, durdurma sebebinin ve makul sürenin dolmasının ardından kişinin veya aracının ayrılmasına izin vermek zorundadır.

*Bekçiler arama işlemini sadece silah ya da tehlike oluşturan başka bir eşyanın bulunduğu hususunda yeterli bir şüphesi varsa gerçekleştirebilir. Bu arama işlemi de el ile dıştan kontrol veya aracın dışarıdan görünen kısımlarına yönelik olabilir. Bekçilerin, kişilerin soyunması veya araç bagajını açmasını isteme yetkisi yoktur.

*Bekçilerin çalışma saatleri güneşin batış saatinden doğuş saatine kadardır. Bu zaman dilimi dışında Bekçilerin yaptığı işlemler ve elde ettiği deliller hukuka aykırı kabul edilmektedir.

Bilgi notuna ulaşmak için tıklayın

Diğer bilgi notları neler?

Transların, üniversite belgelerinin değiştirilmesi taleplerine üniversiteler nasıl yaklaşıyor?

17 Mayıs ve Kaos GL Dernekleri, Türkiye üniversitelerinden mezun olan transların üniversite resmi belgelerinin değiştirilmesi taleplerine üniversitelerin yaklaşımını inceleyen değerlendirme raporu yayınladı. Kaos GL Hukuk Koordinatörü Av. Kerem Dikmen’in kaleme aldığı rapor, bir sistematiğin geliştirilememiş olması nedeniyle, kişinin eski nüfus bilgilerine göre düzenlenmiş olan ve hala kullanılagelen bazı temel belgelerin, yeni kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmediğini ortaya koyuyor. Üniversitelerin çoğu cinsiyetin yasal olarak tanınmasını takiben nüfus kaydında gerçekleşen değişiklikleri temel mezuniyet belgelerine yansıtmayarak hak ihlaline neden oluyor.

Cinsiyet Geçiş (Uyum)* Süreci hakkında bilgi notu yayında

Cinsiyet geçiş (uyum)* süreçlerine dair hap bilgilerin yer aldığı bilgi notu, bu sürecin önemli noktalarında transların karşı karşıya kaldığı sorulara cevap vermeyi amaçlıyor. Bilgi notunda şu sorulara yanıtlar veriliyor: Cinsiyet geçiş (uyum) süreci kanunda nasıl düzenlenmiştir? Nüfus cüzdanındaki cinsiyet hanesi nasıl değiştirilir? “Cinsiyet değişikliğine izin” davası nasıl açılır? Sağlık kurulu raporu alındıktan sonra ne yapılır? Nüfus cüzdanındaki değişiklikler için ayrı dava açmak zorunlu mu?

İşyerinde mobbinge karşı haklarımız neler?

17 Mayıs ve Kaos GL’nin bilgi notu LGBTİ+’lara işyerinde mobbing örneklerini ve buna karşı yapılabilecekleri anlatıyor. Bilgi notunda cinsel yönelim, cinsiyet kimliği veya cinsiyet karakteristiği sebepleriyle işyerinde mobbing uygulanması halinde başvurulabilecek yollardan bahsediliyor.

Mal ve hizmetlere erişimim engellenirse haklarım neler?

17 Mayıs ve Kaos GL’nin bilgi notu mal ve hizmetlere erişimde eşitliği hatırlatıyor ve ayrımcılıkla karşılaşıldığında yapılabilecekleri sıralıyor. Mal ve Hizmetlere Erişimde Eşitlik Hakkında Bilgi Notu, mal ve hizmetlere erişimin kişilerin cinsel yönelim, cinsiyet kimliği veya cinsiyet karakteristiği sebepleriyle engellendiği durumların hukuki olarak ne anlama geldiği ve buna karşı başvurulabilecek yolları içeriyor.

“Dedektiflik şirketleri LGBTİ+’ların haklarını ihlal edebiliyor”

17 Mayıs ve Kaos GL’nin bilgi notu dedektiflik hizmetinin yasal durumunu, hangi durumlarda LGBTİ+’ların haklarını ihlal ettiğini ve hak ihlallerine karşı yapılabilecekleri anlatıyor. Dedektiflik hizmetinin Türkiye’de yasal bir tanımı olmadığını, yasaklayan veya düzenleyen bir kanunun da olmadığını belirten bilgi notu; dedektifin verdiği hizmetin içeriğinin LGBTİ+’lar açısından temel hakları ihlal edebileceğini, bu durumda dedektifin yaptığı işin yasadışı olacağını vurguluyor.

“Her ev kapatması çalışma ve barınma hakkı ihlalidir”

“Ev Kapatmalar Hakkında Bilgi Notu”, “fuhuş” için kullanıldığı iddiasıyla evlerin mühürlenmesinin temel haklar üzerindeki etkisini anlatıyor. Bilgi notunda devlet “fuhuş” iddiasıyla evini kapadığı her trans kadına barınma imkanı sağlaması gerektiği ve ev kapatmaların hem barınma hem de çalışma hakkı ihlali olduğu vurgulanıyor.

TİHEK, LGBTİ+’lara ayrımcılığa karşı aksiyon almak zorundadır

17 Mayıs ve Kaos GL Dernekleri, hak sahibi LGBTİ+’ları güçlendirmek ve yasal haklarına ilişkin bilgi vermek için hazırladığı bilgi notları serisinde sıra Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nda. “Ulusal İnsan Hakları Mekanizmaları ve Başvuru Yöntemleri (TİHEK)” hakkında bilgi notunda kuruma hangi durumlarda ve hangi yöntemle başvurulabileceğine ilişkin bilgi vermek amaçlanıyor. Kişilerin temel haklara erişirlerken uğradığı ayrımcılığın normal koşullarda TİHEK’in müdahale alanında bulunması gerektiğini vurgulayan bilgi notu, TİHEK’in yasaklanan ayrımcılık türleri içerisinde spesifik olarak cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet karakteristiğini saymamasının kendisinin ayrımcılık olduğunu vurguluyor.

“Kamu Denetçiliği Kurumu’nun LGBTİ+’lar açısından etkililiği şüpheli”

17 Mayıs ve Kaos GL’nin bilgi notu Kamu Denetçiliği Kurumu’nu inceliyor. Nasıl başvurulabileceğine dair bilgiler paylaşan not, kurumun daha önce reddettiği Kuirfest yasaklama kararını da hatırlatıyor. Bilgi notu, temel insan haklarına erişim için bir ulusal mekanizma olarak işaret edilen kamu denetçiliğine hangi durumlarda ve hangi yöntemle başvurulabileceğine ilişkin bilgi vermeyi amaçlıyor. Bilgi notunda kamu denetçiliğinin amacının kişiler tarafından yapılan şikayetler üzerine, devlet kurumlarının şikayetçi kişilere dönük işlemlerinde, insan haklarına, hukuka ve hakkaniyete uygun bir uygulamanın gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırmak ve gerekirse bu devlet kurumlarına tavsiye vermek olduğu hatırlatılıyor.

Bilgi notu: Askerlikten muafiyet süreci nasıl işliyor?

LGBTİ+’ların askerlikten muafiyet süreçlerine ilişkin bilgilendirmeyi amaçlayan bilgi notunda; muafiyet sürecinin mevzuatta nasıl düzenlendiği, sürecin nasıl işlediği ve itiraz mekanizmaları anlatılıyor. Askerlikten muafiyet sürecine ilişkin ilgili yasal mevzuatın sıklıkla değiştiğini hatırlatan bilgi notu, LGBTİ+’ların sağlık muayeneleri sonucunda “askerliğe elverişli değildir” raporu alabilmelerine ilişkin prosedürün de zaman içinde değiştiğini belirtiyor: Her ne kadar “vicdani ret” yasal bir düzenleme olarak bulunmasa da, askerlikten muafiyet, mevzuattan doğan bir hak olarak düşünülmelidir.

Dernekler mevzuatına ilişkin bilgi notu yayında!

Dernekler ve dernek kurmak isteyenler için, dernekler mevzuatına ilişkin bilgi vermeyi amaçlayan bilgi notunda şu sorulara yanıtlar veriliyor: Tüzükte Bulunması Gereken Zorunlu Bilgiler Nelerdir? Bildiriminin Zorunlu Olduğu Konular Nelerdir? Dernek Organları Nelerdir? Organların Sorumlulukları ve Cezai Hükümler. Genel Kurul Toplantıları Nelerdir? Genel Kurul Toplantı Çağrısı Nasıl Yapılır? Genel Kurul Toplantısı Sonrasında Neler Yapılmalıdır? Yetki Belgesi Nedir ve Nelere Dikkat Edilmelidir? Beyanname Nedir ve Nelere Dikkat Edilmelidir? Defterler ve Kayıtlar Nasıl Tutulur? Defterler ve Belgelere İlişkin Önemli Bilgiler

Dernekler ve vergi mevzuatına ilişkin bilgi notu yayında

Dernekler için, vergi hukukuna ilişkin bilgi vermeyi amaçlayan bilgi notu şu başlıklardan oluşuyor: Derneklerin Gelir Vergisi Karşısındaki Durumu, Dernek Gelirleri Nasıl Kaydedilir?, Derneğin Mali Kayıtlarının Saklanma Süresi Ne Kadardır?, Derneklerin Kurumlar Vergisi Karşısındaki Durumu, Derneklerin Bağış Kabul Etmesi ve Yardım Toplaması, Derneklerin Yardım Toplaması ve Bağış Kabul Etmesi İçin İzin Alma Zorunluluğu Var mıdır?, Bağışı Yapanlarca Düzenlenecek Belgenin Niteliği, Derneklerce Düzenlenecek Belge, Derneklerin Gelir Elde Edebileceği Faaliyetler İçine Neler Girmektedir? Bu Konuda Kısıtlamalar Var mıdır?, Üye Aidatları Vergiye Tabi midir?, Dernek Merkezimizin Bulunduğu Yerin Bir Şahıstan Kiralanması Durumunda Stopaj Vergisi Ödenmesi Zorunlu mudur?

Adli yardıma nasıl başvurabilirsiniz?

Adli süreçlere ilişkin genel kavramlar hakkında bilgi edinmek isteyenler için hazırlanan bilgi notunda “hukuk yargılaması”, “dava”, “davacı” ve “davalı” kavramları açıklanıyor. Notta ayrıca adli yardım süreçlerine ilişkin bilgiler de yer alıyor. Adli yardımın “maddi imkânları mahkeme harç ve masraflarını karşılayamayacak olan kişi için bu giderlerin karşılanması ve kendisi için bir avukat görevlendirilmesi” olduğunu belirten notta, adli yardıma nasıl başvurulacağı anlatılıyor.

Şiddet, tehdit, hakaret ve şantaja karşı hukuken neler yapabilirsiniz?

Ceza soruşturması ve davası aşamalarına ilişkin temel kavramlar hakkında bilgi vermeyi amaçlayan bilgi notunda; tanımlar, adli süreçlere ilişkin senaryolar, neler yapılabileceği ve idari yaptırımlara karşı başvurulacak yollar anlatılıyor. Bilgi notu hakaret, fiziksel şiddet, cinsel saldırı, tehdit ve şantaj durumlarında hukuken izlenmesi gereken yolları aktarıyor. Bunların yanı sıra ev kapatmalar ve idari para cezalarına karşı izlenebilecek yollardan da bahsediliyor.


Etiketler: insan hakları, kent hakkı
Telegram