26/09/2022 | Yazar: Ali Erol

LGBTİ+’ların var olma ve hayat hakkını hedef alan “aile” mitinginin “LGBTdayatması” dezenformasyonuna aracı olan manşetler…

Hükümet medyasının “aile” albümünden ayrımcılık ve nefret suçu kareleri Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

LGBTİ+ onur yürüyüşlerini tehdit etmekten yargılanan ve ceza alan isimlerin Eylül 2021’de “Aileni ve Neslini Koru, Sapkınlığa Dur De” sloganıyla başlattığı homofobik nefret kampanyası kamu temsilcilerinin doğrudan desteğiyle Eylül 2022’de LGBTİ+ karşıtı bir nefret mitingiyle taçlandı.

LGBTİ+’ların var olma ve hayat hakkını hedef alan “Büyük Aile Buluşması” mitingine varan nefret kampanyası süreci, Yesevi Alperenler Derneği’nin “SapkınlığaDurDe” etiketi altında “LGBT Faaliyetlerinin durdurulması ve yasaklanması” hedefiyle 2021’in Eylül ayında ilan edildi.

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanıyken homofobik ve transfobik nefret söylemleriyle 2016 İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü ve Trans Onur Yürüyüşü’nü tehdit etmekten yargılanan ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan ceza alan Kürşat Mican’ın başkanı olduğu Yesevi Alperenler Ocağı’nın oluşturduğu Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu’nun İstanbul Saraçhane’de 18 Eylül’de düzenlediği “LGBTİ karşıtı Büyük Aile Buluşması”nı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) “kamu spotu” olarak tavsiye etti.

RTÜK’ün “tavsiye” ettiği homofobik nefret mitingini örgütleyen Yesevi Alperenler Derneği’yle Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu, Anayasal haklar kapsamında Dernekler Kanunu’na göre kurulmuş LGBTİ+ örgütlerine yönelik doğrudan kurumsal ayrımcılık çağrısı yapan homofobik nefret kampanyasını, “SapkınlığaDurDe! Ailenikoru! Müslümanlar Tek Ses, Tek Yumruk ve Tek Vücut Olmalıyız!” sloganıyla yürütüyor.

“Aileni ve Neslini Koru, Sapkınlığa Dur De” sloganıyla nefret kampanyasına devam ederken, “LGBTİ karşıtı Büyük Aile Buluşması”nın haberini Ağustos ayından veren Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu, nefret kampanyasına, "Sapıklığı savunan STK'lar YASAKLANSIN mal varlıklarına el konulsun" çağrısıyla başladı.

LGBTİ+ karşıtı nefret kampanyasının “faaliyet planı”nda kısa adı “ADAM” olan “Aile Değerlerimizi Araştırma ve Muhafaza Merkezi” kurulması da bulunuyor. “Cinsiyet Eşitliği” ile “LGBTİ Hakları” ise “sapkın fiiller” olarak niteleniyor ve “egemen güçlerin aile yapımızı ve toplumumuzu dinamitlemek adına sergiledikleri ve önlem alınmazsa ilerleyen süreçte başımıza çok işler açacak bir iğrenç oyundur” deniliyor.

“Sapkın LGBTİ örgütünün tüm faaliyetlerinin yasaklanması ve ceza kapsamına alınması için imza kampanyası”yla başlayan “Fikirde Birlik Ve Mücadele Platformu”nun çağrısıyla “Aile Buluşması” adı altında düzenlenen ve RTÜK tarafından da “tavsiye” edilen nefret mitinginin sosyal medya etiketi olarak “LGBT dayatması” ifadesi kullanıldı: “Ailesini seven, ailesini-çocuğunu-neslini korumak isteyen, emperyalist-küresel çetelerin LGBT dayatmasına karşı çıkan, insanlık tarihinin en büyük sapkınlık propagandasına-dayatmasına dur diyen duyarlı tüm halkımızı bekliyoruz..”

LGBTİ+ karşıtı nefret mitinginin ön denemesi ise 9 Eylül’de Giresun’da yapıldı. AKP Giresun İl Başkanı, Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican’ı tebrik etti: “Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu’nun ‘Aileni ve Neslini Koru, LGBT Dayatmasına Dur De’ temalı basın açıklamasına katıldık. Açıklamalarından dolayı Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican’ı tebrik ediyor, tüm çocuklar geleceğimiz dayatmalara HAYIR! diyoruz…”

RTÜK, “İslamofobi”den başka nefret söylemi tanımıyor!

“LGBT örgütünün tüm derneklerinin, yapılanmalarının kapatılması; tüm propaganda faaliyetlerinin durdurulması ve yasaklanması için” 18 Eylül’de İstanbul Fatih’teki Saraçhane Parkı’nda düzenlenen, olmuyorsa “idam”a kadar yolu var söyleminin dillendirilebilmesine imkân sunan mitingin tanıtım videosunu “kamu spotu” olarak televizyon kanallarına ve radyo istasyonlarına tavsiye eden RTÜK, “Aile Buluşması” adlı nefret etkinliğinden üç gün önce, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği’yle (UMED) ortaklaşa “Medyada Nefret Söylemi” paneli gerçekleştirdi.

RTÜK’ün paydaşı Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), “Nefret Söylemine DUR de!” diyor ve bakın nasıl devam ediyor: “Nefret söyleminin ifade olarak bir öneme sahip olmadığı, bu söylemin temel hak ve özgürlüklerle çatışma içerisinde olduğu, dolayısıyla ifade özgürlüğü kapsamında yer almaması gerektiği kabul edilmelidir.”

RTÜK’ün paydaşı, “Nefret Söylemine DUR de!”meye devam ediyor: “Bir grup insanı aşağılamak, bunlara karşı ön yargı oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen söylemler ile hedef alınan gruplara "toplumda size yer yok" mesajını yineleyerek vermek insanın en temel hakkı olan "yaşama ve katılım hakkı"nı ihlal etmektir.”

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “Irkçı, ayrıştırıcı, ötekileştirici ifadeler farkında olmadan da olsa günlük hayatta kullanılabiliyor” dedikten sonra durur mu, panelin açılış konuşmasında hemen ekliyor: “Medyadaki nefret söylemi 'fikir özgürlüğü' parantezine asla alınmamalıdır” diyor. “Irkçı nefret, din ve yabancı düşmanlığı ile toplumsal hoşgörüsüzlüğe karşıyız. En basit tabirle nefret içeren 'ötekiler' söylemine, özellikle medyada telaffuzuna tahammülümüz yoktur” diye de ekliyor.

RTÜK’ün “Medyada Nefret Söylemi Paneli”nde, “nefret söylemi ve fiilleri bugün toplumsal barışı dinamitleyen güvenlik tehdidine dönüşmüş durumdadır” diye konuşan RTÜK Başkanı Şahin, öznesi belirsiz onca söz ve söylemin ardından nihayet sadete geliyor ve nefret söylemine örnek veriyor: “Nefret söylemine en fazla maruz kalanlar ne yazık ki Müslümanlar”

RTÜK’ün, LGBTİ+ toplumuna karşı kurumsal ayrımcılık ve nefret suçu çağrısı yapan “kamu spotu”nu “tavsiye” ettiğini kamuoyuna duyuran isim ise CHP’li RTÜK üyesi İlhan Taşçı oldu: “RTÜK Başkanı, Yesevi Alperenler Ocağının LGBT karşıtı mitingine çağrı spotunu TV ve radyoların bedava yayınlanmasını istedi. Spotu Üst Kurulun onayı olmaksızın yayınlamak yetki gaspıdır. Spotun içeriği halkın bir kesimini aşağılıyıp, kin ve düşmanlığa tahrik edecek nitelikte! LGBT karşıtı miting çağrısının keyfe göre, mevzuata aykırı sisteme yükletmek hukuk tanımamaktır.”

Ebubekir Şahin, İlhan Taşçı’nın açıklamasına, “mevzuata aykırı bir durum yoktur” yanıt verirken, Taşçı, devam etti: “Bir derneğin LGBT karşıtı yapacağı mitinge çağrı spotundaki “aciliyeti” açıklayınız, telaşınızın nedenini bilelim!” Taşçı, gene sosyal medya hesabından, ekledi: “RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Yesevi Alperenler Ocağının LGBT karşıtı mitinge çağrısını TVlerin bedava yayınlamasını istediği spotu bugünkü kurula getirdi! Önce yayınlatıyor, sonra onay alıyor. Şahin geçen hafta kuruldan kaçırdığı minaresine bugün Üst Kurulda kılıf uydurdu!”

Nefret söyleminin medyada farklı kisveler altında, bir de ayrıca bunlar perdelenerek, siyasi ve ideolojik olarak dile getirilmesiyle kurumsal olarak mücadele” ettiklerini söyleyen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in LGBTİ+ karşıtı “tavsiye”sine dair açıklamalarına devam eden İlhan Taşçı, “Yarın LGBTQ+ aleyhtarı hatta onları hedef haline getiren bu kamu spotu sonrası o kesime ya da o kesimden bazı kişilere karşı olumsuz bir durum olsa bunun sorumluluğunu RTÜK Başkanı üstelenecek mi?’’ diye konuştu.

RTÜK’ün paydaşı Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) ise Ebubekir Şahin’in açılış konuşmasını yaptığı “Medyada Nefret Söylemi Paneli” çağrı sürecinde hedef kişi veya kurumu açık olmayan “Nefret söylemine DUR de!” spotları paylaşıyordu: “Nefret söylemi, temel hak ve özgürlükleri yok etmeye yönelik olarak hakkın kötüye kullanımıdır. Nefret içerikli ifadeler ile diğer hak ve özgürlüklerin çatışması nedeniyle, nefret söylemi sınırlandırılmalıdır. Çünkü nefret söyleminin sınırlandırılmamasıyla, aslında bu ifadeler ile hedef alınan kişi veya grubun otonomi ve benliklerine yönelik saldırıların önü açılmış olacaktır. Ayrıca, nefret söylemiyle mücadele edilmemesi, bunun temelindeki ayrımcı davranışın uzun dönemde normalleşmesi sonucunu doğuracaktır.”

Sabah: “Nefret söyleminin normalleştirilmesi kabul edilemez” ama homofobik nefret söylemi serbest!

RTÜK’ün “Nefret Söylemi Paneli”ni, “Nefret söyleminin medya üzerinden normalleştirilmesi kabul edilemez” başlığıyla aktaran Sabah gazetesi, RTÜK’ün “tavsiye” ettiği “Aile Buluşması” adlı mitingin LGBTİ+ karşıtı nefret söylemine ise ilk sayfadan aracı oldu: “LGBT sapkınlığına karşı aile kurumunu korumak isteyen onbinlerce kişi Saraçhane Parkı’nda buluştu.”

LGBTİ+ karşıtı mitinge twitter hesabından aracı olan Sabah gazetesi, nefret mitingi boyunca “LGBTdayatması” etiketi altında paylaşımlar yaptı: “LGBT dayatmasına karşı yapılacak 'Büyük Aile Yürüyüşü'ne katılmak isteyen vatandaşlar Fatih’teki Saraçhane Parkı’na akın etti.”, “RTÜK bu yürüyüşün tanıtım filmini televizyonlarda kamu spotu olarak vereceğini duyurmuştu.”, “Aileler, "Kulak ver bu sese aile hedefte" "cinsiyetsiz toplum projesine dur de" yazılı dövizler taşıyor.”, “'Büyük Aile Yürüyüşü' adıyla buluşan aileler, eşcinsellik dayatmasına dur demek için Beyazıt'a yürüyor.”, “KULAK VER SESE AİLE HEDEFTE! İstanbul Fatih’te Saraçhane Parkı’nda LGBT dayatmasına karşı bir araya gelen binlerce vatandaş, Beyazıt Meydanı'na yürüyor.”, “LGBT dayatmasından, eşcinsellikten toplumu ve çocuklarını korumak isteyen binlerce kişi bugün 'Büyük Aile Yürüyüşü' adı altında Fatih’teki Saraçhane Parkı’nda bir araya geldi. CHP, HDP ve diğer muhalif siyasi ve sivil yapılar bu eyleme tepki gösterdi.”

Sabah gazetesi, homofobik nefret söylemine mikrofon tutuyor: “LGBT'Yİ BU TOPRAKLARDAN SÖKÜP ATANA KADAR DURMAYACAĞIZ! Son dönemde yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Tuğçe Kazaz bugün LGBT dayatmasına 'dur' demek için düzenlenen yürüyüşte muhabirimizin sorularını yanıtladı.”, “LGBT DAYATMASINA KARŞI İLK KEZ BİRLİK OLDUK, BU ÇOK KIYMETLİ”, “BU HAREKETİN TÜM ANADOLUYA YAYILMASINI İSTİYORUZ… Cinsiyetsizleştirme politikası küresel bir oyun, çocuklar üzerine oynanan bir oyun bu noktada susmayacağız.”, “YARATILIŞA AYKIRI YETİŞME TARZININ DAYATILMASINA KARŞIYIM… LGBTdayatması'na yönelik düzenlenen aile yürüyüşüne katılan bir vatandaş çocukların bilinçaltına yönelik yapılan dayatmadan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.”, “LGBT DAYATMASINA HAYIR… LGBT dayatmasından, eşcinsellikten toplumu ve çocuklarını korumak isteyen binlerce kişi 'Büyük Aile Yürüyüşü' adı altında Fatih’teki Saraçhane Parkı’nda bir araya geldi.”, “ŞU AN GENÇ NESİLLERİ HEDEF ALIYORLAR 10-20 YIL SONRA AİLEYİ YOK EDECEKLER!”, “BU SAPKINLIĞA SUSMAMALIYIZ… LGBTdayatması'na 'dur' demek için dün Saraçhane Parkı'nda yürüyen aile: Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz başka bir yerde de olabilirdik fakat evlilik neslin devamı olduğu için bu anlamlı programa gelmek en büyük hediye oldu.”

Yeni Şafak: “LGBT akımı… LGBT lobisi… LGBT dayatması… LGBT faşizmi… Sapkın LGBT’liler…”

Hükümet medyasından Yeni Şafak, LGBTİ+ karşıtı nefret mitingine “Binlerce aile LGBT dayatmalarına karşı yürüdü: Aile kırmızı çizgidir” başlığıyla aracı oldu: “İstanbul Fatih’te binlerce kişi LGBT lobisinin günden güne artan dayatmalarına karşı yürüdü. Fikirde Birlik ve Düşünce Platformu öncülüğünde 150 kadar STK’nın desteklediği “Büyük Aile Birliği Yürüyüşü”… Platform Başkanı Kürşat Mican, “Çocuklarımızı, gençlerimizi LGBT akımından korumak için buradayız” dedi.”

Yeni Şafak, LGBTİ+ karşıtı nefret mitinginden bildiriyor: “Fikirde Birlik Platformu öncülüğünde başlayan 150 toplum kuruluşunun da katılım göstereceği LGBT dayatması karşıtı yürüyüş… 'Büyük Aile Yürüyüşü' adıyla yola çıkan aileler eşcinsellik dayatmasına dur diyecek.”, Küresel bir çeteye dönüşen LGBT lobisinin dayatmasına 'dur' demek için yola çıkan aileler…”, “LGBT propaganda ve dayatmasına dur de, cinsiyetsiz toplum projesine dur de.' yazılı dövizlerle…”, “Küresel sorun haline dönüşen LGBT ile mücadele için kurulan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu…”, “LGBT dayatmasına karşı aileler… İnsanların özel hayatlarıyla bir alıp veremediğimiz yok. Ama ailemizi yok etmelerine izin vermeyeceğiz”, “LGBT dayatmasına, faşizmine hayır demek için buradayız”, “İstanbul Saraçhane'de eşcinsellik dayatmasına karşı düzenlenen 'Büyük Aile Yürüyüşü'nde provokasyona gelen sapkın LGBT'liler, vatandaşlar tarafından yuhalandı.”, “Ailelerin yürüyüşü LGBT’lileri panikletti”, “LGBT lobisi korkuyor…”

HÜDAPAR’ın Doğruhaber’i “yetkililer”i göreve çağırıyor: “Sapkınlığa destek veren her türlü, kurum-kuruluşun kökünü kurutmalı!”

HÜDAPAR’ın yayın organı Doğru Haber gazetesinin LGBTİ+ karşıtı nefret mitingi manşeti, “Sapkınlara karşı durmak insanlık görevi… AİLENE SAHİP ÇIK!” oldu: “HÜDA PAR olarak; sapkınlığa geçit vermeyeceğimizi, gençlerimizi koruyacağımızı açıkça ifade etmek istiyoruz. Çocuklarımızın emniyeti için gösterilen çabaları da önemsiyoruz.”

“Aileyi, gençleri ve çocukları dahi tehdit eden, Batı ve küresel İslam düşmanları tarafından fonlanan, ülke içinde de bazı siyasi partilerin desteğini arkasına alan sapkın gruplar, özgürlük kılıfıyla; festival, konser, dizi, film, reklam vb. araçlarla çocukların ve gençlerin zihinlerini bozarak ifsad etkinliklerini sürdürmeye devam ediyor.”

“Sapkınlık dayatmasına karşı düzenlenen mitinge binlerce vatandaş sosyal medya üzerinden de destek verdi. SapkınlığaDurDe ve LGBTdayatması etiketiyle paylaşılan mesajlarda, meselenin bazı kişilerin sapıklığı değil, sapıklığın birileri tarafından küreselci İslam düşmanlarının desteğiyle dayatılması ve görünür kılınma çabası olduğu belirtildi.”

“‘Aileyi ve çocuklarımızı korumak zorundayız’ diyen sosyal medya kullanıcıları, aileyi yıkmaya yönelik bu girişimlerin kabul edilemeyeceğini ifade ederek; devletin, aileyi hedef alan bu ‘küresel teröre’ dur demesi gerektiğini belirtti.”

Doğruhaber, “Müslüman Türkiye'nin evlatları sapkınlığına karşı toplandı!” ve “Sapkınlığın dayatılmasına her kesimden tepki” başlıklarıyla devam ediyor: “Müslüman Anadolu, üzerine düşeni yapıyor. Yetkililer de gereğini yapıp, sapkın LGBT odaklarına karşı taarruza geçmeli. Bu toprakların evlatlarını Lut Kavmi’nin artıklarına karşı korumalı. Sapkınlığa destek veren her türlü, kurum-kuruluşun kökünü kurutmalı!”

Milat’ın yerli ve milli STK’ları…

Milat’ın “Aileme Dokunma” manşeti, “LGBT fondaşlarının ve savunucularının NefretYürüyüşüneHayır sloganına karşı aileye ve genç nesile sahip çıkan Türk milleti Saraçhane Parkı’nda küresel LGBTdayatması’nda dur” diyerek devam ediyor: “Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu, Türkiye Aile Meclisi, İsmailağa Derneği ve birçok yerli ve milli STK’nın buluştuğu on binlerce kişi Saraçhane Parkı’ndan Beyazıt Meydanı’na sloganlarla yürüdü. Nesilleri tahrip edip aileleri yok etmek isteyen LGBT’nin faaliyetlerinin durdurulması çağrısında bulunularak basın açıklaması yapıldı.”

LGBT dayatması” ve “LGBT terörü” ile devam eden Milat, “Sapkınlığa karşı Saraçhane Parkı'nda dur yürüyüşü” ve gene “LGBT terörüne karşı aileler” başlığı altında nefret nakaratlarını sıralıyor: “LGBT sapkınlığı… LGBT tehdidi… küresel sapkınlık LGBT… çocukları hedef alan LGBT propagandası… küresel güçlerin karanlık örgütü LGBT… LGBT dayatması…” 

Aydınlık: “Talebimiz çok net… Devletimizin gerekli tedbirleri alması…”

Anayasal güvenceyle kurulmuş LGBTİ+ derneklerine “iç düşman” muamelesi çeken hükümet medyasıyla yarışan Aydınlık gazetesi, İstanbul’daki LGBİ+ karşıtı mitingin nefretine aracılıkta muhafazakâr medyayı geride bıraktı.

“LGBT Dayatmasına Karşı Aileler Ayakta!” manşetiyle ilk sayfanın yarısını nefret mitingine ayıran Aydınlık, muhafazakâr hükümet medyası başka gündemlere geçmişken ikinci gün “Yalan Korosunu Çürüten Manifesto – Hangisi Nefret Söylemi” manşetini bu sefer ilk sayfanın dörtte üçüne yaydı.

Aydınlık, LGBTİ+ karşıtı mitinge hazırlanıyor: “LGBT dayatmasına karşı aileler sokağa iniyor” “LGBT dayatmasına karşı… Fikirde Birlik Platformu’nun çağrısıyla 150 sivil toplum örgütünün katılacağı büyük buluşmada Vatan Partisi Öncü Kadın, CKD ve TGB de konuşma yapacak… Emperyalizmin milli kültürümüze yönelik LGBT saldırılarına karşı… Batı’nın dayattığı LGBT saldırısına karşı…”

“Aileler, aileleri için buluşuyor” başlığı altında, Aydınlık, Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican’a aracı oluyor: “Araştırmalarımıza göre LGBT dayatmasının son yıllarda hızla ve rahatça yayılmasının arkasındaki bir diğer sebep küresel güçlerdir. Kurmak istedikleri yeni dünya düzeni için işleme aldıkları planların en büyük parçalarından biri LGBT yayılımıdır.” Aydınlık, araya “bilimsel” parça atarak devam ediyor: “ABD’nin 50 yıllık  hedefi: Cinsiyetsizleştirme”

“Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu’nun çağrısı ile 150 kitle örgütünün destek verdiği 'Büyük Aile Buluşması'nda binlerce aile Saraçhane Parkı’nda bir araya geldi”ğini paylaşan Aydınlık, “Kadın-erkek, 7'den 77'ye tek yürek olan vatandaşlar, 'Aileyi, çocukları, gençleri ideolojik bombardımandan koruyacağız.'” albümü hazırladı: “Allah’ın yarattığı fıtratı bozup kadını erkek erkeği kadın yapmaya çalışan şeytanın oyuncağına alet olmuş LGBT lobilerine karşı meydanı boş bırakmadığımızı göstermek için buradayız.”

Aydınlık’a göre, “Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu’nun öncülüğünde 150 kitle örgütünün düzenlediği Büyük Aile Buluşması, Batı'dan fonlanan LGBT örgütlerini paniklet”miş! “Eylem, sosyal medyada 'nefret yürüyüşü' etiketi ile karalanmak isten”miş, “Oysa ilan edilen manifesto, tam aksini gösteriyor”muş: “Bugün burada; çocuklarımıza, gençlerimize yönelik, LGBT Propaganda ve Dayatmasına Dur Denmesi için bir araya geldik. Toplumu dört bir yandan kuşatan, bireysel hak ve özgürlük kılıfında palazlanarak insanlığa yönelen bu varoluşsal tehdidin bertaraf edilmesini istiyoruz… LGBT propagandasına kapılanlar şiddetten nefretten dem vuruyorlar. Bu propagandaya kapılanlara diyoruz ki; sizin tercihiniz yüzünden yaşam hakkı elinden alınan, hiç doğamayacak olan bebeklerin hayat hakkı için buradayız. Bu varoluşsal şiddete dur denmeli. Tek isteğimiz, insan neslinin varoluşunu tehdit eden bu propaganda ve dayatmaya dur denmesi… Talebimiz çok net. Talebimiz Anayasamızın gereği. Talebimiz; toplumun temeli olan ailenin ve en önemlisi çocuklarımızın, LGBT Propaganda ve Dayatmasından korunması için devletimizin gerekli tedbirleri alması…”

Eylül 2021’de “imza” atan Millî Gazete, Eylül 2022’de yasak savdı

Saadet Partisinin yayın organı Millî Gazete, LGBTİ+ karşıtı nefret mitingini, ilk sayfadan ama en alt köşeden, “LGBT Dayatmasına Dur De” başlığı ile gördü.

Millî Gazete, “İstanbul'da LGBT'ye karşı 'Büyük Aile Buluşması' düzenlendi” başlığı altında düz devam ediyor: “İstanbul'da "Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu" öncülüğünde çok sayıda STK'nın destek verdiği "Büyük Aile Buluşması" adında "LGBT karşıtı" yürüyüş yapıldı.”

Geçen seneden, “Saadet Partisi’nin Millî Gazete’si ayrımcılık ve nefret suçuna imza atıyor!” haberini hatırladığımızda, LGBTİ+ karşıtı mitinge varan süreci başlatan homofobik nefret kampanyası özel “manşet” ile karşılayan ve “imza”sını attığını ilan eden Millî Gazete’nin, “Yesevi Alperenler Ocağı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından hazırlanan video” ve mitingden bir iki dövize “dikkat çekmek”le yetinmesi de bizlerin dikkatini çekebilir. Hükümete muhalif ama LGBTİ+ karşıtlığında muhafazakâr nefret medyasından olan Millî Gazete, Kürşat Mican’ın, “Yesevi Alperenler Derneği Genel Başkanı” sıfatıyla “LGBT Faaliyetlerinin durdurulması ve yasaklanması için” başlattığı “SapkınlığaDurDe” kampanyasını “İmzamızı Atıyoruz” manşetiyle karşılamıştı.

LGBTİ+ karşıtı nefret mitinginden bir gün sonra “Erdoğan çok şaşırttı: LGBT'ye yasal güvence şart” başlığı altında eski nakaratları tekrar etme gereği duymasıyla Millî Gazete bir kez daha “dikkat” çekti: “Erdoğan sapkınlığa böyle destek vermişti: Eşcinsellere yasal güvence şart”

Hükümet medyasının sahiplenip aracı olduğu LGBTİ+ karşıtlığında diğer muhafazakâr nefret medyasından geri kalmamak için olsa gerek “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP’nin ilk kuruluş yıllarında LGBT sapkınlığına sahip çıkarak haklarını yasal güvence altına alınmasını söylediği konuşma sosyal medyada gündem oldu” bahanesiyle geleneksel nakaratlarını böylece tekrar etmiş oldu: “LGBT sapkınlığı… LGBT sapkınlığı… LGBT sapkınlığı…”

Akit bildiğiniz gibi…

Hükümet medyasından Hürriyet, LGBTİ+ karşıtı nefret mitingini ilk sayfadan görmezken, DHA’nın geçtiği “Fatih'te LGBTİ karşıtı 'Büyük Aile Buluşması' gerçekleşti” haberini yayınlamakla yetindi.

TRT Haber, “İstanbul'da LGBT'ye karşı 'Büyük Aile Buluşması': 150 STK mitinge destek verdi” başlığı altında, Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican’ın “açıklama”sına yer verdi: “Toplumun temeli olan aileyi dört bir yandan kuşatan LGBT dayatması tehlikesine dikkat çekiyoruz. Talebimiz, toplumun temeli olan ailenin ve en önemlisi çocuklarımızın, LGBT propaganda ve dayatmasından korunması için devletimizin gerekli tedbirleri alması.” Sonra, “açıklamanın ardından grup dağıldı” diye ekliyor TRT Haber.

Akit ise bildiğimiz gibi: “İstanbul dev protestoya hazır: Sapkınlığa dur de, aileni koru! Kutsal aile yapısını, toplumu ve genç nesli tehdit eden LGBT lobisine karşı harekete geçen sağduyulu STK'lar, bugün İstanbul Saraçhane Parkı'nda "Aileni ve neslini koru: sapkınlığa dur de" sloganıyla… Müslüman Türk toplumunu kültür ve ahlak emperyalizmi etkisi altına alarak eşcinsel sapkınlığı yaymaya çalışan küreselciler…”

Akittv, “İstanbul'da sapkınlığa destek verenlere karşı isyan edildi” derken, Akit ise “LGBT-İ dayatmasına asla geçit vermeyiz” manşetiyle devam etti: “Aileyi ve nesli ifsad eden LGBT sapkınlığı… sapkın dayatmalar… LGBT sapkınlığı…”

Miting öncesinde ise Akit, “RTÜK Başkanı Şahin: Nefret söylemine geçit verilmeyecek” başlığı altında, RTÜK ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) iş birliğiyle İstanbul’da düzenlenen “Medyada Nefret Söylemi Paneli”nde konuşan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in “medyada nefret söylemine asla müsamaha gösteremeyeceklerini ve nefret söyleminin olmadığı bir dünya arzuladıklarını” söylediğini aktarmıştı.

Kaos GL’den nefret söylemi takibi

Kaos GL, sosyal medya ortamları ile internet yayıncılığında cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesi ile LGBTİ+ varoluşlara yönelik ayrımcı yaklaşım, homofobik ve transfobik söylem içeren haber ve gelişmeleri takibe alıyor.

Böylece Kaos GL, internet yayıncılığında dikkat çeken, sosyal medya ortamlarında öne çıkan Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks (LGBTİ+) odaklı homofobik ve transfobik nefret söylemi üreten ve yayan haberler ile mesajların aylık takibini ve irdelemesel kaydını tutuyor.

Ayrımcı, ırkçı, homofobik, transfobik unsurlar taşıyan ifadelere nefret söylemi denilmektedir. Bir gruba ya da o gruba üyeliği nedeniyle bir kişiye yönelik düşmanlıktan kaynaklanan ve o gruba yönelik düşmanlığı gösteren veya cesaretlendiren ifade biçimleridir. Nefret söylemi, nefret suçuna teşvik ya da eşlik edebileceği için, bu iki kavram birbiriyle bağlantılıdır.

Nefret söylemi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tavsiye kararında, “nefret biçimlerini yayan, teşvik eden, savunan ya da haklı gösteren her tür ifade biçimi” olarak tanımlanıyor.

Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks (LGBTİ+) terimleri ile tanımlarını, LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılık ideolojileri ve anlamlarını, insan hakları ve ayrımcılıkla ilgili terimler ve tanımlarını ve daha fazlasını, Kaos GL Derneğince yayınlanmış “LGBTİ Hakkında Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları” kitapçığında bulabilirsiniz.

Not: Bu dizide, internet ortamı ile sosyal medyadan yapılan alıntıların yazım hatalarına dokunulmuyor; olduğu gibi alınıyor.


Etiketler: medya, nefret suçları, aile
nefret