04/03/2022 | Yazar: Ali Erol

Kaos GL Derneği’ni doğrudan hedef alarak düşmanlaştıran hükümet yanlısı ve muhafazakâr nefret medyasının 2021 seyrine Yeni Akit ile başlıyoruz.

Hükümet yanlısı medya 2021 boyunca Kaos GL’yi hedef aldı, başı Yeni Akit çekti Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Fotoğraf: 2001, Ankara, Kaos GL arşivinde

Hükümet yanlısı ve muhafazakâr medya, 2021 boyunca LGBTİ+ toplumu ve kurumlarına yönelik ayrımcı dil ve nefret söylemiyle yetinmedi, düşmanlaştırdığı Kaos GL Derneği’ni doğrudan hedef gösterdi.

Hükümet yanlısı ve muhafazakâr medya, 2020’nin ardından 2021 boyunca da devam eden nefret yayınıyla, LGBTİ+’ların hak ve eşitlik mücadelesini hedef gösterdi, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığını meşrulaştıran homofobik nefret söylemlerine katılmaları yönünde kamu ve siyaset temsilcilerini kışkırtarak devlet destekli kurumsal homofobik nefrete aracılık etti.

Hükümet yanlısı medya organları, İçişleri Bakanlığı’na kayıtlı LGBTİ+ derneklerinin çalışmalarını sanki gizli ve yasadışıymış gibi gösterdi. Nefret yayınlarıyla doğrudan hedef gösterilen LGBTİ+ dernekleri, “nefret” yetmeyince “terör” ile ilişkilendirip kriminalize edildi.

İçişleri Bakanlığı’na mali bildirim zorunluluğu bulunan ve düzenli denetlenen sivil toplum kuruluşlarından olan LGBTİ+ dernekleri hem Anayasal bir hak hem Dernekler Kanunu’na göre kuruldukları bilindiği halde, ifade ve örgütlenme özgürlüklerini inkâr edecek şekilde, “sapkın dernekler” ifadesiyle nitelemekte sakınca görülmedi.

Türkiye’nin de dahil olduğu AB ve BM fonlarından söz konusu Dernekler Kanunu çerçevesinde LGBTİ+ derneklerinin de yararlanmasını çarpıtan ve yalan üreten hükümet yanlısı medya, gene aynı Dernekler Kanunu kapsamında İçişleri Bakanlığının bilgisi ve denetimine tabi oldukları bilindiği halde, kamuoyunu yanıltmaya ve LGBTİ kurumlarını hedef göstermeye devam etti.

LGBTİ+ toplumu ve kurumlarını düşmanlaştıran, manipülasyon, dezenformasyon ve provokasyonlarıyla Kaos GL Derneği’ni hedef gösteren ve doğrudan saldıran nefret medyasının başını Akit çekiyor. İktidarın “yaygın medya organ”ı halini almış olan Yeni Akit, nefret söylemini doğrudan üreten, yayan, okurlarıyla takipçilerini teşvik eden ayrımcı dil ve nefrette sınır tanımıyor.

2021 senesinde Kaos GL Derneğini doğrudan hedef alan hükümet yanlısı ve muhafazakâr medya organları, Akit’in ardından, Yeni Şafak, Milat ve Aydınlık oldu. Karalama kampanyalarına katılan çeşitli muhafazakâr medya organları da kopyala-yapıştır ve çoğalt tekniğiyle LGBTİ+ kurumlarına yönelik söz konusu nefret yayınlarının yayılmasına aracılık ettiler.

Kaos GL Derneği’ni doğrudan hedef alarak düşmanlaştıran hükümet yanlısı ve muhafazakâr nefret medyasının 2021 seyrine Yeni Akit izlemesiyle başlıyoruz.

Ocak 2021: “Ülkemizdeki eşcinsel sapkınların merkez üssü olan KAOS GL isimli sapkın dernek”

LGBTİ+ toplumu ve kurumlarını düşmanlaştıran, manipülasyon, dezenformasyon ve provokasyonlarıyla Kaos GL Derneği’ni hedef gösteren ve doğrudan saldıran nefret medyasının başını 2021 Ocak ayında Akit çekti.

Akit, Kaos GL’nin Medya İzleme Raporu’nu okuyor: Akit, LGBTİ+’ların gazetelerde nasıl yer aldığına ilişkin, Kaos GL Derneği tarafından yayınlanan 2020 Medya İzleme Raporu’nu, “İftihar tablosu haberlerimiz eşcinsel sapkınları zıplattı!” başlığıyla okudu.

Homofobik nefretiyle “gurur” duyan Akit, devam ediyor: “Söz konusu gerçek, ülkemizdeki eşcinsel sapkınların merkez üssü olan KAOS GL isimli sapkın derneğin hazırladığı 2020 yılı medya izleme raporunda gözler önüne seriliyor. Toplumda hiçbir karşılıkları olmadığı halde sapkınlıklarını topluma dayatmak isteyen LGBTİ’li homoların hazırladıkları raporda, önlerindeki en büyük engelin Akit olduğu adeta itiraf ediliyor.”

“Türk toplum ve aile yapısını koruma” amaçlı olduğunu söylediği “haberleri”ni, Kaos GL’nin “çarpıttığını” öne süren Akit, nefret söylemi yaydığını, ayrımcı dil kullandığını, hedef gösterme suçu işlediğini kabul etmeyerek Kaos GL 2020 Medya İzleme Raporu’nu okumaya devam ediyor: “Soros'un çocukları LGBTİ sapkınları”, “Türkiye’deki sapkınların çatı kuruluşu KAOS GL”, “eşcinsel tehlike”, “LGBTİ sapkınlığı”, “KAOS GL isimli fitne yuvası”, “LGBTİ’li sapkınlar”,

Manipülasyon ve dezenformasyonla yetinmeyen Akit, Kaos GL’nin 2020 Medya İzleme Raporu’nu “okur”ken, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırdılar” ara başlığı altında doğrudan yalana ve provokasyona başvurmaktan, Kaos GL’yi hedef göstermekten vazgeçmedi.

“Eşcinsel sapkınlık” söylemi ve “Diyanet’i hedef aldılar” manipülasyonu ve İçişleri Bakanının LGBTİ+ dernekleri hedef alan ifadeleriyle devam eden Akit, Kaos GL’nin 2020 Medya İzleme Raporu’nu bir kez daha doğrulamış oldu.

Akit, Kaos GL’nin öğrenci broşürünü okuyor: LGBTİ+ öğrenciler ve aileleriyle çalışan eğitimciler için yayınlanan “LGBTİ+ Öğrencileri Aile ve Okul Kıskacına Karşı Nasıl Korumalı?” başlıklı Kaos GL yayını, LGBTİ+ toplumu ve kurumlarına doğrudan saldıran, manipülasyon, dezenformasyon ve provokasyonlarıyla hedef gösteren Akit’in 2021 Ocak ayı homofobik ve transfobik nefret bahanesi oldu.

Zekeriya Say imzalı “LGBTi’den ilkokullara sızma klavuzu” başlıklı nefret bülteninde, “eşcinsel sapkınlar” ve “KAOS GL adlı sapkın dernek” nefret söylemleriyle Kaos GL hedef gösterildi: “AB, Alman Vakıfları, Soros ve İsveç Kalkınma İşbirliği Ajansı SIDA’nın fonladığı, Türkiye’de CHP’nin açıktan destek verdiği eşcinsel sapkınlar, şimdi de ilk ve ortaokul çağındaki çocuklarımıza kancayı taktı. KAOS GL adlı sapkın dernek, ‘LGBTİ+ Öğrencileri Aile ve Okul Kıskacına Karşı Nasıl Korumalı?’ adlı bir kılavuz hazırladı. Kılavuzda, ilkokul öğrencileri arasında eşcinselliğin teşvik edilmesi ve öğretmenlerin bu faaliyetleri desteklemesi gerektiği vurgulanıyor.”

LGBTİ+ öğrencilerin haklarını koruma ve gözetme amaçlı Kaos GL Derneği yayınında, “LGBTİ+ çocuklar, yaşamlarının erken dönemlerinden itibaren, toplumsal hayatın hemen her alanında sistematik şekilde görmezden geliniyor, kabul görmüyor, dışlanıyor, ötekileştiriliyor, aşağılanıyor, baskıyla normlara uydurulmaya çalışılıyor ve ayrımcılığa maruz bırakılıyorlar. Bütün bunlar çocuğun insan haklarının ihlali ve şiddettir.” denilirken, Akit’in ayrımcılık ve nefret haberinde, sanki bir illetten bahseder gibi “eşcinsel sapkınlığın ilköğretim çağındaki çocuklara kadar inmesi” ifadesi kullanılıyor.

Akit’in “Sapkın çalışma” ifadesiyle yaftaladığı kılavuza yönelik sarf edilen nefret söylemleri, “Kaos GL adlı sapkın dernek” hedefinin ardından şöyle sıralanıyor: “eşcinsel bataklığa sürüklenen öğrenci”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi adı altında sapkınlıklar”, “bataklığa sürükleyen öğretmen”, “eşcinsel sapkınlar”, “LGBTİ’li sapkınlar”

Yayının künye ve kapak sayfalarını da veren Akit, “Mazluma yok sapkına var” ara başlığının ardından, “İsveç hükümeti tarafından kurulan ve bir devlet kurumu olan SIDA, mazlumlara tek kuruş yardım etmezken, dünyadaki eşcinsel sapkınlara milyonlar aktarıyor.” ifadeleriyle, LGTBİ+ kurumlarıyla faaliyetlerini karalayan, kriminalize eden, düşmanlaştıran ve hedef gösteren nefret bültenini tamamlanırken, sözü okur ve takipçiler devralıyor: “escinsellik artik bir suc olmasi lazim, hepsini hapise, yoksa bütün halki zehirlicekler.”, “Bunlar Türkiye de derhal yasaklanmalı”, “Ülkemizde hala lgbt legal olarak faaliyet gösteriyor sokakları üniversiteleri karıştırıyor. Ancak hükümet bu konuda çok ağır ve aciz davranarak kendi ayaklarına sıkıyor. Lgbt nin bütün faaliyetleri yasaklanmalı ve ağır cezalar verilmeli. Çünkü bu lgbt bir din inanış gelenek değil ; sapkın ve bozguncu bir harekettir.” Akit’in Kaos GL Derneği’ni hedef alan nefret bülteni hertaraf, haberofisi, türkiyehavadis, kamudanhaber ve ümraniyegündemi internet siteleri ve Takvim gazetesi tarafından kopyalandı ve yayıldı. 

Akit, LGBTİ+’ların okumasına ve okullarında örgütlenmesine karşı: Akit’in Ocak ayı ayrımcılık ve nefret seyrinde, gene Zekeriya Say imzalı bir diğer yayında, bu kez üniversiteli LGBTİ+ öğrencilerin kulüpleri hedef alınıyor. “Üniversitelerdeki özgürlük ortamından ve yasal boşluklardan faydalanan sapkın eşçinseller hiçbir hukuki engele takılmadan ahlaksızlıklarının propagandasını yapabiliyor” ifadesiyle, “LGBTi provokasyonu! Üniversiteleri kıskaca almışlar” başlığı altında, LGBTİ+ öğrenciler ve kampüs örgütlenmeleri hedef gösteriliyor ve kriminalize ediliyor. Akit’in hedef gösteren nefret yayını gene haberofisi internet sitesi ile havervitrini sitesi tarafından kopyalandı ve yayıldı.

Akit köşe yazarı Abdurrahman Dilipak’ın da kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı Zekeriya Say imzalı Akit’in LGBTİ+ kurumlarını hedef gösteren nefret bülteni, bir kez daha “Kaos GL adlı sapkın dernek” söylemine dönüyor ve “Akit rezaleti deşifre etmişti” ara başlığıyla, “LGBTİ+ Öğrencileri Aile ve Okul Kıskacına Karşı Nasıl Korumalı?” isimli Kaos GL Derneği yayınıyla sona eriyor.

Akit, Kaos GL ile çalışan Baro’ları, aklı sıra “Baro’n” diye okuyor: Akit’in Zekeriya Say imzalı, Kaos GL Derneğine yönelik hedef gösteren homofobik nefreti, “Baro’nların LGBTİ aşkı bitmiyor” başlığı ile devam etti.

Eskişehir Barosu’nun Ocak ayında, Kaos GL’den Av. Kerem Dikmen ve Genç LGBTİ+’dan Av. Mahmut Şeren’in katılımıyla LGBTİ+ haklarını konuştuğu etkinlik üzerinden, kelime oyunlu “Baro’n” ifadesiyle Eskişehir Barosu’nu da hedef alan Akit’in homofobik nefret nakaratı değişmedi: ““Çağlar ötesinden gelen ses” açıklaması yapan Ankara Barosu’nun ardından, LGBTİ’li sapkınlara bir destek de Eskişehir Barosu’ndan geldi. Kaos GL avukatı, Eskişehir Barosu’na kayıtlı meslektaşlarına LGBTİ’li sapkınlarla ilgili 101 Temel Kavramı anlattı.” Zekeriya Say imzalı Akit’in nefret bülteninin sadece ilk paragrafında LGBTİ+’lar üç kez “sapkınlar” nefret söylemiyle yaftalanıyor: “LGBTİ’li sapkınlar”, “eşcinsel sapkınlar”, “LGBTİ+ sapkınlar”

“Avukatlara sapkınlık öğretildi” ara başlığı ile devam eden homofobik nefret yayınında, seminerin adından kopyalanan “LGBTİ+’ların hakları” ifadesinin hemen ardından “sapkınlar”, “sapkınlığa kalkan olmak isteyen meslektaşlar” gibi homofobik nefret nakaratları tekrar edildi. Akit’in Eskişehir Barosu ile Kaos GL Derneği’ni hedefe alan nefret bülteni, haberofisi internet sitesi tarafından da kopyalandı ve yayıldı.

Sendikal gongo Memur-Sen’e bağlı Eğitim Bir-Sen Eskişehir Şube Başkanlığı imzalı, “Eskişehir Barosu LGBT'yi destekleyen derneklerle işbirliği yaparak internet üzerinden çevrimiçi eğitimler düzenlemektedir. Baro temel hak ve hürriyetler bahanesiyle tarih boyunca semavi inançlar tarafından lanetlenmiş ve toplumun değerleriyle bağdaşmayan bu tip düşünce ve eylemleri normalleştirme ve meşrulaştırma yoluna gitmemelidir. Topluma rağmen kasıtlı olarak desteklenen bu eylemler aynı zamanda genel ahlaki ilkelere yönelik de bir saldırıdır.” söylemli nefret açıklaması, Eskişehir yerel medyası internet sitelerinde paylaşıldı.

Şubat 2021: İçişleri Bakanı’nın ayrımcı diline aracı Akit’in nefret siyaseti

Akit, 2021 Şubat ayında, İçişleri Bakanı’nın ayrımcı diline, LGBTİ+ dernekleri hedef gösteren homofobik nefret söylemine aracılık etti: “LGBTİ'liler bana göre sapkındır. Bu kadar basit.”

Twitter’da “LGBT sapkınları” diyerek nefret söyleminde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gene bir canlı yayında, LGBTİ+’ları hedef aldı: “LGBTİ'liler bana göre sapkındır. Bu kadar basit. Ben inanan bir insanım. Bizim inancımıza göre bu sapkınlıktır. Ben bir Müslüman olarak bu değerlendirmeleri yapmakla mükellefim. Hepimiz de aile yapımızı korumakla mükellefiz.”

Akit’in, “Bakan Soylu yurt dışından LGBTİ derneklerine gönderilen paranın miktarını açıkladı ve sordu: Sizce neden yardım ediyorlar?” başlığı ve “Yurt dışından LGBTİ'ye yapılan nakit yardımının rakamlarını açıkladı”, “'Amaçları İslam'ı bu ülkeden kazımak'”, “'Ben inanan bir insanım ve LGBTİ bana göre sapkınlıktır'” ara başlıklarıyla aktardığı İçişleri Bakanı’nın konuşmasında, Bakan’ın doğrudan LGBTİ+ dernekleri hedef aldığı ve kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği de görülüyor. “Dernekleri denetleme yetkilerinin olmadığını” söyleyen İçişleri Bakanı, “Avrupa ve ABD LGBTİ'yi neden destekler? Türkiye'nin daha fazla özgürlük ve demokrasi içinde olması için mi?” diye soruyor.

LGBTİ+ kurumlarını ve doğrudan Kaos GL Derneği’ni hedef alan Akit’in Şubat ayı nefret siyaseti, “CHP'liler devrede! Boğaziçi'ndeki LGBT eylemlerinin finansörleri ortaya çıktı” başlığı altında devam ediyor: “Boğaziçi Üniversitesi'ndeki LGBT eylemleri devam ederken, CHP'li belediyelerin sapkınları finanse ettiği ortaya çıktı.”

Akit, Yeni Şafak’ın manşetten ve doğrudan Kaos GL Derneği’ni hedef aldığı “İşte finansörler” başlıklı nefret yayını olduğu gibi aldı ve yaydı: “Türkiye’de eşcinselliği “cinsel yönelim” adı altında meşrulaştırmaya çalışan, bu konuda uluslararası düzeyde gerçekleştirilen lobi faaliyetlerini Türkiye’de uygulayan, saha çalışması yapan, yürüyüş ve paneller düzenleyen LGBTİ derneklerinin para kaynakları deşifre oldu. Söz konusu derneklerin fon kaynakları, “Kaos Gey ve Lezbiyen (KAOS GL) Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği”nin hazırladığı, “Türkiye’deki LGBTİ+ Örgütleri İçin Fon Rehberi” başlıklı çalışmada yer aldı. “Sivil Düşün AB Programı” kapsamında Avrupa Birliği desteğiyle hazırlanan fon rehberinin, LGBTİ hareketinin güçlenmesi ve çeşitlenmesine katkıda bulunmak için hazırlandığı kaydedildi.”

Akit, Yeni Şafak’ın ilk sayfadan ve doğrudan Kaos GL Derneği’ni hedef gösteren, karalayan nefret dizisini aktarmaya ve yaymaya devam ediyor: “Yeni Şafak, KAOS GL’nin eşcinsel örgütler için fon alma rehberi hazırladığını ortaya çıkarmıştı. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki provokasyonda sahne alan LGBTİ’lilerin para havuzu deşifre oldu. LGBTİ’lilerin en büyük para kaynağını, söz konusu dernekleri etki ajanı olarak kullanan ABD ile Kabe fotoğrafını yere sererek üzerine LGBT paçavrası yerleştirenlerin gözaltına alınmasına tepki gösteren AB oldu.”

Akit, “Kerimcan Durmaz bilinçaltındaki pisliği kustu!” başlıklı homofobik nefret yayınında da, “eşcinsel sapkınlık”, “LGBT sapkınlığı”, “LGBT propagandası” nakaratlarının ardından “Şeytanı temsil eden "666" rakamının el hareketini yapan Kerimcan Durmaz, nereden fonlandığını ve 'proje'lendirildiğini ıspatladı” diyor ve nihayet “konu”yu gene “Yurtdışından sapkınlara milyonlarca lira para akıtılıyor”, Kaos GL Derneği ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bağlıyor.

Homofobik nefret söylemiyle bendini aşıp “köşe”lerine sığmayan, “nefret kokteyli” ile “terör kokteyli”ni harmanlayan Akit köşe yazarları Şubat ayında Kaos GL Derneği’ni hedef aldılar.

“Feministler ve LGBTİ bireyleri hedeflerine son 20 yılda ulaşmışlardır” diyen Akit yazarı Sefa Saygılı, Ağustos 2020’de yazdığı cinsiyetçi ve homofobik nakaratlarını tekrar ediyor: “İçimizdeki feministler ve LGBTİ sevicileri halen İstanbul Sözleşmesi’ni ve uzantı yasası 6284 sayılı yasayı anlamıyor veya anlamak istemiyor. Halen “Kadın hakları” veya “Kadına şiddeti önleyen sözleşme/yasa” olduğunu zannediyorlar. Feminist önderlerin söylemleri, Mor Çatı Derneği’nin sosyal medya hesapları, LGBTİQ+ dernekleri ile KAOS GL internet sitesi ve kullandıkları slogan ve taşıdıkları dövizler/bayraklar dahi siyasi iradeyi ve bazı çevreleri uyandırmıyor.”

Akit yazarı Dilipak, LGBTİ+ yurttaşların anayasal haklarını kullanmak istemelerinden ne anladığını anlatıyor: “Evet insanlar azar oldu, bu iş azar azar oldu! Bu işler olurken, azarlayan olmadı.” Cinsiyetçi ve homofobik nefret söylemini komployla harmanlayan, hep aynı nakaratla araya LGBTİ+’ları da katmaya devam eden Dilipak, “Bakın biz buraya nasıl geldik” diyor ve devam ediyor: “Kaos GL Derneği, Sovyetlerin dağılmasından hemen sonra, 1994’ün Eylül ayında, Türkiye’deki LGBTQ+ BİREY’lerini, desteklemek ve özgürlük adına bir araya getirmek için Ankara’da kuruldu..”

Nisan 2021: Akit, “homofobik yaftası”ndan yakınıyor!

Ayrımcı dili ve homofobik nefret söylemiyle Kaos GL Derneği’ni doğrudan hedef alan Akit, kaosGL.org haber sitesini dezenforme derken, LGBTİ+ derneklerinin siyaset yapma hakkını karalıyor, LGBTİ+’ların kent hakkını inkâr ediyor. Akit, Kaos GL Derneği’ni doğrudan hedef alan yayınlarına Nisan ayında devam etti.

Akit, kaosGL.org haberlerini dezenforme ediyor: Akit’in, muhabiri Zekeriya Say aracılığıyla, Kaos GL Derneği’nin haber sitesinde başlayan “Sor canım” dizisini okuduğu anlaşılıyor. LGBTİ+’lara dair sıkça üretilen “varsayımlar üzerine düşünmeye”, “yeni sorular sormaya cesareti arttırmaya” ve “kelimelerin anlamlarıyla karşılaşmaya” katkı sunmak adına Dernek yayınlarından “Sıkça Sorulan Sorular” kitapçığından her gün bir “soru”yu paylaşan “Sor canım” dizisinden, “Bir insan lezbiyen, gey, biseksüel ya da trans olduğunu ne zaman anlar?” sorusuna Akit muhabirinin verdiği cevap “Çocuklarımız sapkınların kıskacında” oldu: “Daha önce ‘ilkokullara sızma kılavuzu’ ile öğrencileri hedef alan eşcinsel sapkınların çatı kuruluşu KAOS GL, şimdi de hiçbir bilişsel aidiyeti olmayan çocuklara yönelik propagandayla aymaz tavrını sürdürüyor.”

kaosGL.org’un düzenli takipçilerinden Akit, “Bir insan lezbiyen, gey, biseksüel ya da trans olduğunu ne zaman anlar?” sorusuna verilen cevap ile kırk yıllık bilimsel ortaklaşmayı tekrar eden Kaos GL Derneği’nin “büyük bir skandala imza attı”ğını söylüyor.

“Çocuklar hedefte!” ara başlığı ile önce gelsin başta “AB” olmak üzere “dış mihraklar” nakaratı sonra “İstanbul Sözleşmesi ile eşcinsel ahlaksızlığı toplumsal tabana yayma cesareti bulan homolar” homofobik nefret nakaratıyla “iç mihrak” düşmanlaştırması: “Türkiye’deki sapkınların çatı kuruluşu KAOS GL, internet sitesinden “sor canım” başlığı altında başlattığı soru-cevap uygulamasıyla, eşcinsellik propagandasına devam ediyor.”

Akit muhabirleri ve yazarları için cinsel kimlik gelişimi, cinsel yönelim veya cinsiyet kimliği fark etmez, nasıl olsa her durumda anladıklarının “cinsel davranış” olduğunu açık ederler ve homofobik nefret söylemlerini LGBTİ+’ların üzerine saçarlar: “çocuklarımızı sapkınlıklarının kurbanı haline getirmeye çalışıyor”, “öğrencileri hedef alan sapkın derneğin”, “evlatlarımızı eşcinsel bataklığa sürüklemeye çalışıyor”, “Eşcinsellik propagandası”, “çocuklara eşcinsel propaganda yapan KAOS GL”

Konusu, gündemi fark etmeden her vesileyle ürettikleri, yaydıkları ve teşvik ettikleri cinsiyetçi, transfobik, homofobik nefret söylemleri ile hep aynı nakaratla tekrar ettikleri hakaret ve küfürleri sanki yanlarına kâr kalmıyormuş gibi Akit muhabiri bir kez daha Kaos GL Derneğine onca laf ettikten sonra gene yakınıyor: “Kendilerinden olmayanı ‘homofobik’ yaftasıyla yıldırmaya çalışan sapkınlar…” Akit’in, “eşcinsel sapkınların çatı kuruluşu Kaos GL” ibaresiyle Kaos GL Derneği’ni hedef alan nefret söylemi AnadoluHaber ve Multitv isimli internet sitelerinde de tekrar edildi.

Akit, Denizli’de dört mülteci hakkında İstanbul Sözleşmesi eylemine katıldıkları için ‘kamu düzenine aykırılıktan’ sınırdışı kararı verilmesine dair Denizli Barosu’ndan Av. Yağmur Yalçın ve Kaos GL Mülteci Kaos GL Mülteci Hakları Program Koordinatörü Av. Hayriye Kara ile görüşen kaosGL.org haberini, “Her gün sövdüler bugün övdüler! Eşcinsel göçmen solak medyada baş tacı oldu!” başlığı ile alıp yayınladı.

kaosGL.org’un haberini, “Denizli Barosu’ndan Av. Yağmur Yalçın, KaosGL.org’da yaptığı açıklamada mültecilere yönelik 'kötü muamele' algısında bulunarak Türk polisini karalamaya çalıştı” ifadesiyle veren Akit, “Türk polisini karalamaya çalıştılar” ara başlığını kullandı. “Kaos GL Mülteci Hakları Program Koordinatörü Av. Hayriye Kara ise İstanbul Sözleşmesi'ni savunanlara yaptırım uygulandığına dair algı operasyonu yaparak” ifadesine ise “Sözleşmeyle ilgili algı operasyonu” ara başlığını uygun gördü.

Akit, muhalefeti karalarken LGBTİ+ kurumlarını aradan çıkarıyor: Muhalefet karalama bahaneli homofobik nefret nakaratları Akit yazarlarından gene Zekeriya Say’dan geliyor. Homofobik nefret söylemleri yanlarına kâr kaldığından, Akit yazarı, cinsiyetçi ve homofobik nefret nakaratlarını saydırıyor: “eşcinsel sapkınlar”, “LGBTİ sapkınları”, “sapkınların hamiliği”, “sapkınlar”, “LGBTİ sapkınlar”

Akit yazarı, “Kemal Bey’in, eşcinselliğin meşrulaştırılması için harcadığı çabayı hatırlayınca, insanı; bırakın “fahri üye”liği, “onursal genel başkan” ilan etmediklerine şükredesi geliyor” geyiğine gelene kadar muhalefet partisi genel başkanını aşağılama gayesiyle köşesini gene LGBTİ+ kurumlarının siyaset hakkını karalayarak ve LGBTİ+’ların kent hakkını inkâr ederek dolduruyor: “2012 yılında ise Kemal Bey’in kapıları ardına kadar eşcinsellere açılmıştı. LGBT Derneği’nden trans Kemal Ördek ile Kaos GL Derneği’nden Hayriye Kara’yı kabul eden Kılıçdaroğlu, sapkınları Gazi Meclis’te ağırlayan ilk parti lideri oldu. Kemal Bey’in kabulleri yüzünden Meclis yolgeçen hanı olmuş, LGBTİ’lerin ziyaretleri sıklaşmıştı.”

“KAOS GL tarafından hazırlanan ‘Fon Rehberi’nde, CHP’li Beşiktaş, Kadıköy ve Şişli Belediyeleri, eşcinsellere en çok destek veren belediyeler arasında yer alıyor. CHP’li Tunç Soyer, Müslüman Türk milletinin baş belası olan LGBTİ derneklerinin düzenlediği sapkın organizasyona ev sahipliği yapıp, İzmir Büyükşehir Belediyesi binasının taşıyıcı kolonlarını “Gökkuşağı” renklerine boyarken… Mütedeyyin insanların oylarıyla İBB koltuğuna oturan CHP’li Ekrem İmamoğlu ise işi gücü bıraktı, LGBTİ sapkınlığına kurumsal düzeyde resmiyet kazandırmaya çalışıyor.” LGBTİ+ kurumlarının siyaset hakkını karalayan Akit yazarının ayrımcı dili ve nefret söylemini haber7 isimli internet sitesi de olduğu gibi yayımladı. 

Haziran 2021: “Sapıkların yayın organı 'Kaos GL'”

Akit’in muhalefet karalama bahaneli homofobik nefret siyasetinin “haber” adı altında her seferinde LGBTİ+’ları hedef aldığını, cinsiyetçi ve homofobik nefret söylemini doğrudan üreten, yayan, okurlarıyla takipçilerini teşvik eden Akit’in kadınlara ve LGBTİ+’lara karşı öfkesinin ve de nefretinin dinmediğini kayda geçiren kaosGL.org’un “Akit’in homofobik nefretinin Mayıs seyri” başlıklı dosyasından Yeni Akit’in Haziran ayında okuyup anladığı: “Eşcinsel sapıklar gazetemizi Avrupalı ağababalarına şikayet etti! Aile yapımızı ifsad projesinin en önemli ayaklarından birisi olan Avrupa fonlu eşcinsel sapıkların savunucuları, amaçlarına engel olarak gördükleri gazetemizi hedef aldı.”

Konusu, gündemi fark etmeden her vesileyle ürettikleri, yaydıkları ve teşvik ettikleri cinsiyetçi, transfobik, homofobik nefret söylemleri ile hep aynı nakaratla tekrar ettikleri hakaret ve küfürlerinin yanlarına kâr kalmasının rahatlığıyla Akit gene saydırıyor: “Yazarları eşcinsel sapıklardan oluşan Kaos Gl”, “sapkınlık”, “sapkınlıkla mücadele”, “sapıkların yayın organı 'Kaos Gl'”, “Türk toplumunda küçücük karşılığı olmayan sapıklar”, “Avrupa fonları ile beslenen, tek gayeleri ahlak ve aile yapımızı bozmak olan sapıklar”

Hükümet destekli kurumsal homofobik söylem ve ayrımcı dile aracılık ederken, yetmediğinde muhalefete yönelik karalama kampanyasını doğrudan üreten, yayan, teşvik eden Akit’in manipülasyon, dezenformasyon ve provokasyonla harmanladığı cinsiyetçi ve homofobik nefret siyasetine sardırdığı her seferinde olduğu gibi gene LGBTİ+ kurumları ve doğrudan Kaos GL oluyor. “Kur-an ayeti okuyunca kuduran CHP'li İBB'den LGBT yayını!” başlığı ile devam ediyor Akit: “İstanbul Kitapçısı, LBGT propagandası yapan dergi ve kitapları satış listesine ekledi”, “LBGT yayınları”, “LBGT propagandası yapan dergi ve kitaplar”, “Dergiler arasında en dikkat çekeni Gökkuşağı Projesi kapsamında İsveç Uluslararası Kalkınma ve İş birliği Kurumu SIDA tarafından desteklenen KAOS-GL dergisi. Yayın 24 yıldır Türkiye’de eşcinsellik, trans hakları ve toplumsal cinsiyet propagandası yapıyor.”

İstanbul Kitapçısı'nda satılan bir kitapta, “Modern toplumdaki homofobik, cinsiyetçi, ırkçı, milliyetçi ve diğer ayrımlar egemen sınıfın çıkarlarını yansıtır” deniyormuş, Yeni Şafak’ın haberine göre! Akit’in olduğu gibi aktardığı “İstanbul Kitapçısı’nda LGBT yayını” başlıklı Yeni Şafak haberi, İstanbul Büyükşehir Belediyesine karşı muhalefet bahanesiyle, yasal, kayıtlı Kaos GL Dergisini hedef gösteriyor: “Daha önce terör örgütü PKK’ya müzahir yayın ve kitapları satışa sunduğu için tepki çeken İBB iştiraki Kültür A.Ş.’ye bağlı İstanbul Kitapçısı, bu kez de LBGT yayınları ile gündemde. İstanbul Kitapçısı, LBGT propagandası yapan dergi ve kitapları satış listesine ekledi. Dergiler arasında en dikkat çekeni Gökkuşağı Projesi kapsamında İsveç Uluslararası Kalkınma ve İş birliği Kurumu SIDA tarafından desteklenen KAOS-GL dergisi. Yayın 24 yıldır Türkiye’de eşcinsellik, trans hakları ve toplumsal cinsiyet propagandası yapıyor.”

Temmuz 2021: Akit, “onursuz sapıklar” nakaratını ağzına yakıştırdı

Hükümet yanlısı ve de muhafazakâr medyanın karalama ve nefret kampanyalarıyla işleyen yayınını devralan Milat’ın isim, adres ve fotoğraflarla açıktan ve doğrudan hedef gösteren nefret yayınını yeniden üretme ve yayma işine LGBTİ+ karşıtı yayıncılıkta muhafazakâr iktidarın mainstream’i Akit ortak olmasa olmazdı.

Akit, Temmuz ayının açılışını, Milat’tan olduğu gibi aldığı, “CHP'li Şişli Belediyesi'nden çocuklara mide bulandıran kurs” başlığı altında yaptı. İstanbul Tarlabaşı Toplum Merkezi çalışanlarını fotoğraflarıyla hedef gösteren Milat’ın nefret yayınına ortak olan ve olduğu gibi yayan Akit, daha önce de hedef aldığı, Kaos GL Derneği’nin LGBTİ+ öğrenciler ve aileleriyle çalışan eğitimciler için yayınladığı “LGBTİ+ Öğrencileri Aile ve Okul Kıskacına Karşı Nasıl Korumalı?” isimli kılavuzunu da nefret yayınına dahil etti. 

Akit, gene Milat’tan aktarma açıktan hedef gösteren nefret yayınına bu kez, “Cinsiyetsiz kitaplarla LGBT eğitimi! CHP'den çocuklara sapkın eğitim” başlığı ile devam ediyor. Muhalefet eleştirme bahaneli homofobik nefret söylemi, “Elinde LGBT bayrağıyla poz veren Tunç Soyer'in başkan olduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde skandal!” ifadesiyle devam ederken, kaosGL.org’un logosu ve haber sitesinin “Cinsiyetçi olmayan bir kitaplık için çocuk kitapları” başlıklı haber sayfasından bir görsel kolajın eklendiği “Çocuklara CHP eliyle sapkın eğitim” ara başlığı altında sıra Kaos GL’ye geliyor: “KAOS GL’nin çocuklar için önerdiği tüm LGBT kitaplar İzmir Büyükşehir çocuk birimleri tarafından öneriliyor, kütüphanelere ekleniyor.”

Temmuz ayında Kaos GL’yi doğrudan hedef alan Akit, “Onursuz sapıklar” nakaratını ağzına yakıştırdı. Akit bu kez de, Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu’nun muhalefet karalama bahaneli nefret söylemiyle doldurduğu köşesinde AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın, “LGBTİ+’lar fazla toplumsallaşmasın, hele hele hiç siyasallaşmasın!” ayrımcı dilini tekrar etmesini, LGBTİ+'lara kamusalda görünmeyin, hak ve hürriyetlerinizi talep etmeyin hele bir de anayasal eşit vatandaşlık diye siyasete bulaşmayın demekle yetinmemesini, “mümkünse yok olsunlar” diye de eklemesini kayda geçiren kaosGL.org’un raporunu, “Onursuz sapıklar Ali İhsan Karahasanoğlu'nu ağababalarına şikayet etti!” manşetiyle karşıladı.

Haziran ayında, “Eşcinsel sapıklar gazetemizi Avrupalı ağababalarına şikayet etti!” başlığı atan Akit, Temmuz ayında, “onursuz sapıklar” diyerek nefret söylemiyle yetinmedi, Kaos GL Derneği’nin açık adresini de yayınlayarak kurumsal müdahale çağrısıyla doğrudan hedef gösterdi. Kaos GL Derneği için, “toplumun yapı taşı aileyi dinamitlemek için ülkemize sızan bu tehlikeli yapı” söylemiyle “harekete” geçilmesi çağrısı yaptı.

Kasım 2021: Kaos GL raporunu “haber”leştiren Akit, “nefret söylemi”ni yeniden ve doğrudan üretiyor

Akit, hakaret ve hedef göstermelerine Kasım ayında da devam etti. Kaos GL Derneği’nin, istihdamda LGBTİ+’ların durumunu araştıran, “Türkiye'de Kamu ve Özel Sektör Çalışanı LGBTİ+'ların Durumu Araştırması” başlıklı raporun kamuoyuyla paylaşılmasını “haber”leştiren Akit, Rapor’un ortaya koyduğu “ayrımcılık ve nefret söylemi”ni doğrudan üretiyor: “İsveç destekli Kaos GL sapkınlık çalışmalarına ara vermiyor!”

Kaos GL Derneği’ni doğrudan hedef gösteren “haber” başlığının devamında, raporun açıklamasından alıntı, “'LGBTİ'li bireyler iş yerlerinde kendini saklamak zorunda'” ifadesini kullanan Akit, gecikmeden, “Toplumumuzu Eşcinsel Sapkınlıkla Zehirlemeye Çalışıyorlar” nefret ifadesiyle kolajladığı bir görsel devam ediyor: “"Gökkuşağı Projesi" kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından fonlanan Kaos GL internet sitesi, LGBTİ sapkınlığını meşrulaştırmak için gece gündüz çalışıyor.”

Akit, ayrımcı diliyle, “kamu ve özel sektörde çalışan eşcinsel sapkınlar” şeklinde homofobik nefret söylemini kullanırken, “Türkiye’de Kamu Çalışanı LGBTİ+'ların Durumu” ve “Türkiye’de Özel Sektör Çalışanı LGBTİ+'ların Durumu” başlıkları ile hazırlanan raporu, “eşcinsel sapkınların propaganda aracı Kaos GL yayımladı”ğını belirtiyor.

LGBTİ+ çalışanlarının ayrımcılığa uğrama korkusundan işyerlerinde açık olamadıklarını, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim ve cinsiyet özelliklerin saklamaya zorlandıklarını, işyerinde açık olamamanın kendisinin de bir ayrımcılık olduğunu vurgulayan bölümü, Rapor’dan olduğu gibi alıntılayan Akit, “İsveç fonluyor, Kaos GL çalışıyor” ara başlığı ile devam ediyor: “Eşcinsel sapkınlığı topluma yaymayı hedefleyen Kaos GL, eşcinsellerin kendilerini gizlediklerinden, toplumda rahatça sapkın olduklarını açıklayamamalarından şikayet etti.

Kaos GL, araştırmanın sonuçlarını şöyle aktardı…”

Aralık 2021: Akit, doğrudan hedef gösteren nefret yayınında Aralık ayını da atlamadı

Akit, Kaos GL Derneği’ni doğrudan hedef gösterme işini 2021’in son ayı Aralık’ta da ihmal etmedi.

İzmir’de 2021’in son ayında dört seks işçisi trans kadına yönelik üç ayrı nefret saldırısına karşı LGBTİ+ derneklerinin 17 Aralık’ta, İzmir Barosu’nda yaptıkları ortak basın açıklamasını alan Akit’in, okurlarını nefret söylemine teşvik etmek için tercih ettiği başlık, “İzmir Barosu sapkınlara kucak açtı! Yurt dışından fonlanan derneklerden ortak basın toplantısı” oldu.

Akit, “Yurt dışından fonlanan; Özgür Renkler, Genç LGBTİ+, Pembe Hayat ve Kaos GL, İzmir Barosu'nda "sapkınlık için dayanışma" çağrısı yaptı” diye devam ederken, LGBTİ+ örgütlerini hedef gösterdiği nefret yayınında Bursa Özgür Renkler ile Kaos GL Derneği’ni öne çıkardı. Ortak acıkama yapan LGBTİ+ örgütleriyle birlikte Kaos GL Derneği’ni doğrudan hedef alan Akit, “Eşcinsel sapkınlar”, “Sapkınlıkta direniyorlar!”, “sapkınlıkta direnen eşcinseller” gibi nefret ifadelerinin ardından ortak basın açıklamasını okuyan temsilciyi de “Eşcinsel sapkın” nefret söylemiyle doğrudan adıyla hedef gösterdi.

Akit’in nefrete teşvik ettiği okur ve takipçilerinden “yorum” adı altında gelen cinsiyetçi ve homofobik nefret söylemleri ise şöyle aktı: “şaşırdıkmı hayır sadece izmir barosu değil ankarayıda i....ler doldurdu”, “Pis lgbti”, “solcuyuz halkçıyız diye yola çıktılar, halkı kurtaracaz dediler, yolları sonunda kurtulaşa çıktı..amma beyoglu kurtuluşa!!!!!!”, “inanan insanlarin izmiri terk etmeleri lazim tas yagacak yakinda”, “İzmirdeki barodan ne beklenmeli zaten bütün totoş lar otaya toplanmış”, “Baro, artık sapiklasti. vatan hainliğine doğru ilerliyor.”, “Alın size demokrasi. Kudurmuş domuzlar at oynatıyor Müslüman Türkiye'de”, “Biz adalet dağıtacak hukukçular yetiştirmemişiz,şeytan elemanları yetiştirmişiz.Rabbim bunu tersine çevirsin İnşallah.”, “Gazap yakındır..”, “Haram belli helal belli arkasına avukatları alan Lut kavmi fiilini işleyen güruh her şekilde helak olacak”, “Çocuklarımıza sulanan (lgbt + daki + çocukları temsil ediyor) pislik hayvandan aşağı bir topluluk Lut kavminin fiilini destekleyip islam dairesinde olduğunu sanan cehalet”

***

Kaos GL Derneği’ni doğrudan hedef alarak düşmanlaştıran hükümet yanlısı ve muhafazakâr nefret medyasının 2021 izlemesi, yüzünü Rusya’ya dönerek LGBTİ+ derneklerini “ajan”lıkla karalayan Yeni Şafak ile devam edecek…


Etiketler: medya
İstihdam