29/01/2021 | Yazar: Ali Erol

Kaos GL Derneği, “Homofobik ve Transfobik Nefret Söyleminin İnternet Seyri” başlıklı 2020 Sosyal Medya Raporu’nu yayımladı.

Kaos GL’den 2020 sosyal medya raporu Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL Derneği, “Homofobik ve Transfobik Nefret Söyleminin İnternet Seyri” başlıklı “2020 Sosyal Medya Raporu”nu dijital ortamda yayımladı.

Nefret söylemi, ayrımcı, ırkçı, cinsiyetçi, homofobik, transfobik unsurlar taşıyan ifadelerle tanımlanıyor. Bir gruba ya da o gruba üyeliği nedeniyle bir kişiye yönelik düşmanlıktan kaynaklanan ve o gruba yönelik düşmanlığı gösteren veya cesaretlendiren ifade biçimleri ile üretilen nefret söylemi, nefret suçuna teşvik ya da eşlik edebileceği için, bu iki kavram birbiriyle bağlantılı görülüyor.

Nefret söylemi, Kaos GL Derneğince Türkçeleştirilen, “Cinsel Yönelim veya Cinsiyet Kimliği Temelli Ayrımcılıkla Mücadele: Avrupa Konseyi Standartları” kitabında, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tavsiye kararıyla, “nefret biçimlerini yayan, teşvik eden, savunan ya da haklı gösteren her tür ifade biçimi” olarak tanımlanıyor.

Sosyal medya raporu nasıl hazırlanıyor

Kaos GL, 2018 ve 2019 senelerinde olduğu gibi, 2020 yılı boyunca da sosyal medya ortamları ile internet yayıncılığında cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesi ile LGBTİ+ varoluşlara yönelik ayrımcı yaklaşım, homofobik ve transfobik söylem içeren haber ve gelişmelerin aylık takibini yapıyor.

Medya çalışmaları kapsamında sosyal medya mecrasını izleyen Kaos GL, internet yayıncılığında dikkat çeken, sosyal medya ortamlarında öne çıkan Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks (LGBTİ+) odaklı homofobik ve transfobik nefret söylemi üreten ve yayan haberler ile mesajların sene boyunca takibini ve irdelemesel kaydını tutuyor.

Çalışma kapsamında homofobik ve transfobik nefret söylemi üreten gazete “köşe” yazıları ile nefret söylemi üretmekle kalmayıp yayan, teşvik eden ve LGBTİ+ toplumunu, kişileri be kurumlarını hedef gösteren Akit yayınları da izleniyor ve kaydediliyor.

Sosyal Medya Raporu’nun hazırlanma sürecindeki aylık izlemede, Kaos GL Derneği’nin 2020 Medya İzleme Raporu’nun kayda geçirdiği gibi, LGBTİ+ toplumunu, kişiler ile kurumlarını “ahlaksızlık”, “hastalık”, “sapkınlık”, “suç” ve “günah” olarak gösteren, yetinmeyip düşmanlaştıran homofobik ve transfobik nefret söyleminin sene boyunca sosyal medya ve internet ortamlarında da seyrettiği görüldü.

LGBTİ+’ların hak ve eşitlik mücadelesini hedef gösteren, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığını meşrulaştıran kurumsal homofobik nefret söyleminin seyri özellikle İstanbul Sözleşmesi üzerinden kamu ve siyaset temsilcilerinin doğrudan katılımıyla sene boyunca devam ederken devlet destekli kurumsal homofobik nefret dönem dönem sosyal medyada kampanyalara dönüştü.

Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks (LGBTİ+) odaklı homofobik ve transfobik nefret söylemi üreten ve yayan haberlerin sosyal medya ve internet paylaşımları ile gene aynı ortamlardaki mesajların yıl boyunca aylık takibe alan Kaos GL, böylece sürecin irdelemesel kaydını tutmuş oldu.

kaos-gl-den-2020-sosyal-medya-raporu-1 

Homofobik ve transfobik nefret söyleminin aylık seyri

 “Homofobik ve Transfobik Nefret Söyleminin İnternet Seyri - 2020 Sosyal Medya Raporu” e-broşürüne Kaos GL Derneği’nin resmi sayfasından erişilebileceği gibi, sene boyunca hazırlanan ve her ay kaosGL.org’da yayımlanan dosyalar aylık olarak da takip edilebilir.

OCAK - Homofobik nefret söyleminin Ocak ayı sosyal seyri

Senenin ilk ayından LGBTİ+’lara yönelik cinsiyetçi, transfobik ve homofobik nefret söylemleri…

ŞUBAT - Homofobik nefret söyleminin Şubat ayı sosyal seyri

Şubat ayı internet medyası ile sosyal medya ortamlarından LGBTİ+’lara yönelik cinsiyetçi, transfobik ve homofobik nefret söylemlerini derledik 

MART - Korona günlerinde nefret: “Allahın Gökkuşağına bile karşılar”

Mart ayı internet medyası ile sosyal medya ortamlarından LGBTİ+’lara yönelik cinsiyetçi, transfobik ve homofobik nefret söylemlerini derledik

NİSAN - Diyanet dili ayrımcılık ve nefrete dönüyor!

Diyanet İşleri Başkanı’nın eşcinsellere yönelik sarf ettiği nefret söylemi Nisan ayının homofobik nefret seyrine damgasını vurdu

MAYIS - Nefret söyleminin seyri uzun sürer…

LGBTİ+’lara karşı devlet destekli kurumsal homofobik nefretin sosyal medya seyri Mayıs boyunca sürdü…

HAZİRAN - Onur Ayı Haziran’da homofobik nefret salgını

LGBTİ+’lara karşı devlet destekli kurumsal homofobik nefretin sosyal medya seyri Onur Haftası boyunca salgın halinde seyretti… 

TEMMUZ – AĞUSTOS - Hükümetin homofobik inkârı: LGBTİ+’lar fazla toplumsallaşmasın, hele hele hiç siyasallaşmasın!

LGBTİ+’lara karşı kurumsal homofobik nefret söyleminin sosyal medya seyri Temmuz-Ağustos boyunca mola vermedi…

EYLÜL - “Biz hukuken de ‘eşcinsel dövülsün’ diyemeyiz ama…”

Homofobik Nefret Söyleminin Eylül Ayı Sosyal Seyri: “Lezbiyenlik, homoseksüellik biseksüellik gibi konularda nefret söylemlerine biz de karşıyız ancak…”

EKİM - “İstanbul Sözleşmesi'ni ve savunucularını lânetlemek için…”

Homofobik Nefret Söyleminin Ekim Ayı Sosyal Seyri: “Partisi, akademisi, sendikal gongosu… Dergisi, gazetesi, bütün yayınları Hepsi halka karşıdır” 

KASIM - Muhafazakâr medya nefrete aracı olmakla yetinmiyor, doğrudan üretiyor

Homofobik Nefret Söyleminin Kasım Ayı Seyri: Siyasetçi, transların sağlığa erişim hakkına laf ederse, gazeteci de söylemle yetinmeyip çalışma hakkını engellemeyi maharet beller…

ARALIK - Homofobik nefret Ticaret Bakanlığı’nın ayrımcı kararını takip ediyor

Ticaret Bakanlığı’nın “LGBT ve gökkuşağı” karşıtı ayrımcı kararı Aralık ayı homofobik nefret söyleminin seyrini belirledi

Sene boyunca aylık izleme ile hazırlanan ve kaosGL.org’da yayınlanan “Homofobik ve Transfobik Nefret Söyleminin İnternet Seyri - 2020 Sosyal Medya Raporu” kapsamında, internet ortamı ile sosyal medyadan yapılan alıntıların yazım hatalarına dokunulmuyor; olduğu gibi alıntılanıyor.

Rapor kapsamında kullanılan Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks (LGBTİ+) terimler ile tanımları, LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılık ideolojileri ve anlamları, insan hakları ve ayrımcılıkla ilgili terimler ve tanımları ve daha fazlası, Kaos GL Derneğince yayınlanmış “LGBTİ Hakkında Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları” kitapçığında bulunabilir.


Etiketler: medya
İstihdam