19/08/2021 | Yazar: Ali Erol

Akit muhabir ve yazarları, ettikleri hakaret ve küfürlerin yanlarına kâr kalmasının rahatlığıyla güttükleri nefret siyasetine Temmuz ayında da devam ettiler

Akit’in homofobik nefretinin Temmuz seyri Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Çizim: Berrin Simavlıoğlu, KaosGL.org için stok görsel

Kaos GL Derneği’nin, 2020 Medya İzleme Raporu’na göre, sistematik karalama ve nefret kampanyalarıyla LGBTİ+’ları ve LGBTİ+ örgütlerini hedef haline getiren hükümet yanlısı muhafazakâr medya organlarından Yeni Akit’in ayrımcı diliyle homofobik nefret söylemi Temmuz boyunca sürdü.

Kaos GL, medya çalışmaları kapsamında, cinsiyetçi ve homofobik nefret söylemi üretme, yayma ve teşvik yayın organı Akit’in Temmuz ayı seyrini hazırladı.

Cinsiyetçi ve homofobik dezenformasyona ortak olan, doğrudan üreten ve yayan Akit’in aylık nefret söylemi Temmuz listesi, “Akit, ettiği hakaret ve küfürlerin hukuken yanına kâr kalmasının rahatlığıyla açıkça hedef gösteriyor”, “Akit’in homofobik nefret siyaseti”, “Akit’in homofobik nefret siyaseti sınırları aşıyor”, “Akit’in kültür-sanat ve medyada nefret siyaseti” ve son olarak “Akit yazarlarından homofobik nefret “köşe”leri” başlıklarından oluşuyor.

Akit, ettiği hakaret ve küfürlerin hukuken yanına kâr kalmasının rahatlığıyla açıkça hedef gösteriyor

Akit muhabir ve köşe yazarları, ettikleri hakaret ve küfürlerin yanlarına kâr kalmasının rahatlığıyla güttükleri nefret siyasetine Temmuz ayında da devam ettiler. Konusu, gündemi fark etmeden “haber” adı altında her vesileyle ürettikleri, yaydıkları ve teşvik ettikleri cinsiyetçi, transfobik, homofobik nefret söylemleriyle kadınlara ve LGBTİ+’lara karşı ayrımcı dilini ve nefretini kayda geçiren kaosGL.org’un yaptığı medya izleme ve raporlama her seferinde Akit tarafından tekrar tekrar doğrulanıyor.

Hükümet destekli kurumsal homofobik söylem ve ayrımcı dile aracılık ederken, yetmediğinde siyasi ve toplumsal muhalefete yönelik karalama kampanyasını doğrudan üreten, yayan, teşvik eden Akit, manipülasyon, dezenformasyon ve provokasyonla harmanladığı cinsiyetçi ve homofobik nefret siyasetiyle LGBTİ+’ları, kurumlarını ve doğrudan Kaos GL Derneği’ni hedef göstermekten vazgeçmiyor.

Türkiye’nin uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükleri kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın da tanıdığı ve güvenceye aldığı temel insan hakları ve özgürlüklerini LGBTİ+ yurttaşlara tanımaya yanaşmayınca geriye cinsiyetçi ve homofobik nefret söylemiyle yasakları savunma görevini üstlenen Akit, yetinmiyor, LGBTİ+’lara yönelik kurumsal ayrımcılık çağrısı yaparken, nefret ve şiddet içeren tutum ve davranışları da teşvik etmekte sakınca görmüyor.

Akit, Haziran’ın ardından, Temmuz ayında da Kaos GL’yi doğrudan hedef alırken “Onursuz sapıklar” nakaratını ağzına yakıştırıyor. Akit bu kez de, Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu’nun muhalefet karalama bahaneli nefret söylemiyle doldurduğu köşesinde AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın, “LGBTİ+’lar fazla toplumsallaşmasın, hele hele hiç siyasallaşmasın!” ayrımcı dilini tekrar etmesini, LGBTİ+'lara kamusalda görünmeyin, hak ve hürriyetlerinizi talep etmeyin hele bir de anayasal eşit vatandaşlık diye siyasete bulaşmayın demekle yetinmemesini, “mümkünse yok olsunlar” diye de eklemesini kayda geçiren kaosGL.org’un raporunu, “Onursuz sapıklar Ali İhsan Karahasanoğlu'nu ağababalarına şikayet etti!” manşetiyle karşıladı.

Haziran ayında, “Eşcinsel sapıklar gazetemizi Avrupalı ağababalarına şikayet etti!” başlığı atan Akit, Temmuz ayında, “onursuz sapıklar” diyerek nefret söylemiyle yetinmedi, Kaos GL Derneği’nin açık adresini de yayınlayarak kurumsal müdahale çağrısıyla doğrudan hedef gösterdi. Kaos GL Derneği için, “toplumun yapı taşı aileyi dinamitlemek için ülkemize sızan bu tehlikeli yapı” söylemiyle “harekete” geçilmesi çağrısı yaptı.

Hükümet yanlısı ve de muhafazakâr medyanın karalama ve nefret kampanyalarıyla işleyen yayınını Haziran ayında devralan Milat gazetesi, kadın muhabiri aracılığıyla Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin kadın kurucusunu fotoğraflarıyla hedef gösterirken, Kaos GL Derneği, çalışmaları ve yayınlarını da hedef listesine dahil etmişti.

LGBTİ+’ların hak ve özgürlüklerini tanımayan, eşit yurttaşlık hakkını inkâr yetmeyince yaftalayan, hedef gösteren, kriminalize eden, düşmanlaştıran, cinsiyetçi ve homofobik nefret söylemiyle nihayet “terör” ile ilişkilendiren hükümet yanlısı ve de muhafazakâr medyanın karalama ve nefret kampanyalarıyla işleyen yayınını devralan Milat’ın isim, adres ve fotoğraflarla açıktan ve doğrudan hedef gösteren nefret yayınını yeniden üretme ve yayma işine LGBTİ+ karşıtı yayıncılıkta muhafazakâr iktidarın mainstream’i Akit ortak olmasa olmazdı.

Akit, Temmuz ayının açılışını, “CHP'li Şişli Belediyesi'nden çocuklara mide bulandıran kurs” başlığı altında yaptı. İstanbul Tarlabaşı Toplum Merkezi çalışanlarını fotoğraflarıyla hedef gösteren Milat’ın nefret yayınına ortak olan ve olduğu gibi yayan Akit, daha önce de hedef aldığı, Kaos GL Derneği’nin LGBTİ+ öğrenciler ve aileleriyle çalışan eğitimciler için yayınladığı “LGBTİ+ Öğrencileri Aile ve Okul Kıskacına Karşı Nasıl Korumalı?” isimli kılavuzunu da nefret yayınına dahil etti. 

Akit, gene Milat’tan aktarma açıktan hedef gösteren nefret yayınına bu kez, “Cinsiyetsiz kitaplarla LGBT eğitimi! CHP'den çocuklara sapkın eğitim” başlığı ile devam ediyor. Muhalefet eleştirme bahaneli homofobik nefret söylemi, “Elinde LGBT bayrağıyla poz veren Tunç Soyer'in başkan olduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde skandal!” ifadesiyle devam ederken, kaosGL.org’un logosu ve haber sitesinin “Cinsiyetçi olmayan bir kitaplık için çocuk kitapları” başlıklı haber sayfasından bir görsel kolajın eklendiği “Çocuklara CHP eliyle sapkın eğitim” ara başlığı altında sıra Kaos GL’ye geliyor: “KAOS GL’nin çocuklar için önerdiği tüm LGBT kitaplar İzmir Büyükşehir çocuk birimleri tarafından öneriliyor, kütüphanelere ekleniyor.”

Hızını alamayan Akit’in, “Çekin pis ellerinizi! Sözde çocuk istismarı ile mücadele derneğinden ‘LGBTİ paneli’” başlıklı doğrudan hedef gösteren “haber”i ise “Bu skandal yaklaşık bir yıl önce yaşanırken, yetkililerin gözünden kaçmış olmalı ki hala sosyal mecralarda videoları dolaşıyor” açıklamasıyla biterken, homofobik nefret nakaratları hep aynı: “LGBTİ sapkınlığı özendirmek”, “LGBTİ sapkınlığını dayatmak”, “sapkınlığı meşru göstermek”

Akit’in, LGBTİ+ toplumu, kurum ve kişileri hedef alan Temmuz ayı nefret yayını, “‘Trans’ sapkına yargı tokadı ‘Cinsel yönelim’ sinsiliğine önce TİHEK sonra yargı freni” başlığı altında cinsiyetçi ve transfobik nefret söylemiyle devam etti. Görev alanları arasında “ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik”, “ulusal önleme mekanizması” ve “insan haklarının korunması ve geliştirilmesi” olduğu halde, “Cinsel kimlik ayrımcılık temeli sayılmıyor” (1, 2, 3, 4) marifetiyle LGBTİ+ yurttaşların maruz kaldığı cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılıklarını tanımayan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nu (TİHEK) savunan Akit kendinden geçiyor: “Eşcinsel sapkın”, Eşcinsel sapkınların kamuflaj tabirleri arasında yer alan “cinsel yönelim” ifadesi”, “cinsel yönelim ifadesiyle eşcinselliğin meşrulaştırılma girişimi”

“Can Candan'ın hazırladığı 'Benim Çocuğum' belgeselindeki 'eşcinsellik' güzellemesi akıllara durgunluk verdi” başlığı altında, Akit, kayyum tarafından görevden alınan Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi Can Candan’ı hedef almakla yetinmiyor, Candan'ın, “Benim Çocuğum” adlı belgeselinde LGBTİ+ evlatlarına sahip çıkan ebeveynleri de hedef gösteriyor: “Akılalmaz eşcinsellik güzellemesi! Candan, akılalmaz bir şekilde eşcinsel sapkınlığı güzelledi.”

Can Candan’a nefreti dinmeyen Akit, Boğaziçi kayyumunu savunacam derken kendi lümpen nefret söylemi rekorunu “Can'cıkın arşivinden lağım çıktı” başlığıyla yineledi: “Boğaziçi öğretim görevlisi Can Candan’ın kirli geçmişi”, “Müslüman Türk aile yapısının temeline dinamit koyan LGBT'li sapkınlara methiyeler düzen Can Candan”, “skandal LGBT belgeseli”, “kirli LGBT propagandası”, “PKK ve LGBT seviciler”

Boğaziçi kayyumunun görevden aldığı Can Candan’a karşı Akit’in homofobik nefreti dinmiyor: “LGBT savunucusu… skandal LGBT belgeseli… terör örgütü PKK'ya destek mahiyetindeki "Barış için Akademisyenler" bildirisine imza atan… Boğaziçi Üniversitesi'nden şutlanan LGBT savunucusu… LGBT belgeseli çekerek Müslüman Türk aile yapısının temeline dinamit döşeyen sapkınlara destek veren Can Candan…”

Nefret söylemi üretme, yayma ve teşvik etmede iktidarın yaygın medya organı halini almış olan Akit’in, LGBTİ+’ların anayasal haklarını kullanmak istemelerinin hukuksuzca yasaklanmasına gösterdiği homofobik nefret coşkusu Onur Ayı Haziran’dan Temmuz ayına sarktı: “Sapkınların provokasyonu”, “Sapkın eşcinsellerin sözde onur yürüyüşü”, “Toplum değerlerini altüst ederek sapkınlığı yaymayı amaçlayan ve Türkiye’de de etkin bir faaliyet yürüten LGBTİ hareketi”

Akit’in homofobik nefret siyaseti

LGBTİ+’ların eşit yurttaşlık hakkını inkâr yetmeyince yaftalayan, hedef gösteren, kriminalize eden, düşmanlaştıran Akit, cinsiyetçi ve homofobik söylemlerle ürettiği nefret siyasetini Temmuz boyunca sürdürdü.

Hükümet destekli kurumsal homofobik söylem ve ayrımcı dile aracılık etmekle yetinmeyen Akit, muhalefete yönelik karalama kampanyası bahanesiyle nefreti doğrudan üretiyor, yayıyor ve teşvik ediyor. Akit’in manipülasyon, dezenformasyon ve provokasyonla harmanladığı cinsiyetçi ve homofobik nefret siyasetinin Temmuz ayı seyrinden başlıklar şöyle sıralandı… 

Eşcinsel sapkınlığı meşrulaştıran, toplum ahlak yapımıza adeta dinamit döşeyen” bıktıran cinsiyetçi ve homofobik nefret nakaratı ve “Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden 00:00 itibari ile resmen çekildi!” başlığının hemen ardından Akit’in Temmuz başı İstanbul Sözleşmesi “haber”i, “Eşcinsel seviciler adliyede buluştu! İzmir Barosu'ndan İstanbul Sözleşmesi eylemi” başlığı ile geliyor: “İzmir Barosu'na bağlı eşcinsel sevici avukatlar”

İstanbul Sözleşmesi feshedilse bile cinsiyetçi ve homofobik nefret söylemini doğrudan üreten, yayan, okurlarıyla takipçilerini teşvik eden Akit’in kadınlara ve LGBTİ+’lara karşı dinmeyen öfkesi ve nefreti, “Dertleri bakın neymiş! Arzu Çerkezoğlu'nun amacı deşifre oldu” başlığı ile devam ediyor: “İstanbul Sözleşmesi’nin 1 Temmuz’dan itibaren geçerliliğini kaybetmesi, toplumda sevinçle karşılanırken, LGBT sapkınlarının haklarını savunanları üzdü”

“‘Yandaş denebilecek kadar AK Partili’” olmak da Akit’e yetmez, “İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını eleştirdi” diye, “Madem amaç kadına şiddetin önlenmesi neden bu sözleşmede LGBTİ var?” sorgusunda bulunur, yetinmez, “yandaş denebilecek kadar AK Partili”yi dövemeyeceğine göre homofobik nefret söylemi saçar: “sözleşmenin LGBTİ kanserini nasıl azdırdığı”

“'Melih Bulu' darbesi, CHP'li Faik Öztrak ve LGBT sevicilerini birbirine düşürdü!”: “LGBT sevici vandal grup… Kabe fotoğrafını yere serip üzerine LGBT paçavrası yerleştirerek provokasyona imza atan vandallar…”

“Çarpık zihniyet mide bulandırdı... Bunu ancak CHP’li Tanal yapardı! LGBT’lilerle kolkola girip camiyi savun!”: “eşcinsel sapkınlığın önde gelen savunucusu olan LGBT oluşumlarının sözde ‘onu yürüyüşleri’nde ön saflarsa sapkınlarla birlikte boy gösteren CHP’li Mahmut Tanal”, “İslam’ın dinin lanetlediği LGBT’lilerin yürüyüşlerinde boy gösterirken ‘Allah’ı hatırlamayan Mahmut Tanal”

“Tunç Soyer itiraf etti! 'Gediz'i kirletmeye devam ediyoruz'”: “Eşcinsel sapkınlığa destekte CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yarışan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer…”, “İzmirli çocuklara sapkınlığı aşılama çabası!”

“CHP'li başkanlar eşcinsel sapıklığı yaymak için birbirleri ile yarışıyor!”: “CHP'li başkanlar Tunç Soyer ile Ekrem İmamoğlu, genç nesli eşcinsel sapıklıkla zehirlemek için adeta birbiri ile yarışıyor”

“Sizin Kürtlere yaptığınızı kafir yapmadı! HDP'nin yayın organından ib…lere tam destek”: “Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin yayın organı Yeni Yaşam, eşcinsel sapkınlara arka çıktı.”

“Tevfik Göksu: LGBT toplum ahlakını bozuyor, asla saygı duymam”: “Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, eşcinsel sapkınların (LGBT) toplum ahlakını bozduğunu söyleyerek…”

“Erdoğan dünyaya meydan okurken LGBT destekçisi Kılıçdaroğlu keyif sürdü”: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, KKTC’nin haklarını savunduğu Kurban Bayramı konuşmasında yoğun programlarından dolayı düştüğü yorgunluğu gözlerinden belli olurken, LGBT destekçisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise ‘aile’si ile fotoğraf verip, sefa sürdü.”, “LGBT’lileri destekleyip utanmadan ‘aile’ vurgusu yaptı… Bayram mesajında ‘aile’ vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, aileyi temelden sarsan LGBT oluşumlarına verdiği destekle biliniyor.”

Akit’in homofobik nefret siyaseti sınırları aşıyor

Akit’in cinsiyetçi ve homofobik nefret yayınında sınırları aşan başlıklar Temmuz ayında şöyle listelendi…

“Sapkınların sözcülüğünü yaptı! Avrupa Birliği'nden skandal tehdit”: “LGBT'li sapkınların sözcülüğüne soyunan AB Komisyonu Başkanı…”

“Macaristan’da sapkın eşcisenllik krizi büyüyor!O politikacıdan sert tepki: Kafayı yemiş sapıklar!”: “'eşcinsellik krizi'”, “kafayı yemiş sapıklar, ahlaksız deliler" 

“Viktor Orban'dan Avrupa Parlamentosu'na LGBT tepkisi”: “Macaristan Başbakanı Viktor Orban, LGBT'lilerin okullara giremeyeceğini ve bunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını…”

“AB’de sapkın LGBT yasası çatlağı! Net sözlerle karşı çıktı”: “…Avrupa Birliği’nin (AB) ülkesine dayatmak istediği LGBT sapkınlığına ilişkin yasa…”

“AİHM’den Rusya’ya sapkınlık baskısı: Eşcinsel evlilikleri tanıyın”: “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Rusya'yı eşcinsel evlilikleri tanımaya zorluyor. Kararın emsal teşkil edip Türkiye'yi de zorlamaya neden olabileceği belirtiliyor.”

“Polanya’dan dikkat çeken AB çıkışı: Bu açıklama birliği dağıtır!”: “eşcinsel evlilikleri tanıması baskısı”, “eşcinsel evlilikleri meşrulaştırma

“LGBTİ sapkınlığına destek veren kameramanı döve döve öldürdüler”: “LGBTİ+ sapkınlarına destek veren”, “LGBTİ+ sapkınları”, “ahlaksızlık eylemi sözde “Onur Yürüyüşü” organizasyonu”, “sapkınlık karşıtlarının dövdüğü kameraman”, “Merdivenden aşağı yuvarladılar”

Eşcinsel sapkınlara büyük şok! Ünlü mobil uygulama, LGBT'lilerin hesabını kapattı!”: “…WeChat'in, sapkın LGBT paylaşımları yapan… Ülke çapında yapılan anketlerde Çin'de yaklaşık 70 milyon eşcinsel sapkın LGBT'linin bulunduğu…”

“Çocuklar için büyük tuzak! O ifadeler kaldırıldı”: “LGBT'ye açıkça destek veren Disney… LGBT gibi sapkın oluşumlar…”

Akit’in kültür-sanat ve medyada nefret siyaseti

Akit, kültür-sanat, eğitim ve medya alanında cinsiyetçi ve homofobik sansür savunuculuğuna devam ederken, ayrımcı uygulamalar ile homofobik nefret siyasetine de aracılık ediyor. 

“Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu dehşet saçtı”: “‘eşcinsel’ sapkınlığın pençesindeki isim”

'Eşcinsel sapkın' fenomen Murat Övünç'ün oğlu yakalanıp serbest bırakıldı”: “'eşcinsel sapkın' Murat Övünç’ün oğlu…” 

“Şirin Payzın'dan şaşırtan eşcinsel tepkisi! O bile isyan etti”: “Bugüne kadar eşcinsel seviciliği yaptığı açıklamaları ile gündeme gelen Payzın bile sosyal medyada zehir saçan eşcinsel sapkın Murat Övüç'e…”

“TRT yönetimine atanan Hilal Kaplan neden mi hedefte? İşte cevabı...”: “LGBTİ lobisinin cinsiyetsiz bir toplum kurmak istediğini, İstanbul Sözleşmesi ile aile yapısının dönüştürülmeye çalışıldığını…”

“Özdemir Erdoğan'dan o isme olay sözler!”: “Yeniakit.com.tr’ye açıklamalarda bulunan sanatçı Özdemir Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi ile dayatılan sapkınlık hakkında hakkında konuştu… O uluslararası anlaşmanın içinde türlü melanetler var. LGBT’ler var şunlar var bunlar… Bir zaman sonra bir bakmışsın Türk milletinin yarısı LGBT, Allah koru yarabbi… Anlatabiliyor muyum…”

“Yusuf Kaplan 'Çocuklarımızı kaybediyoruz' dedi ve ekledi: Sapkınlığın karşısında sadece İslam dimdik durabilir”: “Eşcinsel sapkınlığın yayılması için adeta birbirleri ile yarışarak çalışanlara dikkat çeken Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan… Eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırıp, yaymak için çalışanlara karşı…”

“Melih Bulu neden görevden alındı?”: “Rektör atanmasını bahanesiyle yapılan protestolar LGBT ve terör örgütlerine destek gösterilerine…”

“Sakarya Üniversitesi'nden sonra Osmangazi Üniversitesi de tehlikeyi fark etti! Eşcinsel sapkınlığa geçit yok”: “Eşcinsel sapkınlığı yaygınlaştırmak amacı ile Hipokrat yemininin satır aralarına eklenen 'cinsiyet, etnik kimlik ve cinsel yönelim ayrımı yapılamayacağı' ifadeleri… Eşcinsel sapkınlığın baş savunucularından Türkiye Tabipler Birliği’nin tıp fakültesi mezunlarına dayattığı sapkın yemin metni…”

Eşcinsel sevicilerden mezuniyet töreninde Madımak provokasyonu!”: “Eşcinsel sevici birkaç öğrenci, üzerinde, 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' ve 'unutMADIMAKlımda' yazılı tişörtlerle sahneye çıkmak istedi.” 

Rektör Kızılay açıkladı: mezuniyet törenindeki yeminde "Cinsel yönelim"e inceleme başlatıldı!”: “Tıp Fakültesi mezuniyetinde okunan "Hipokrat Yemini" metninin toplumun değerleriyle örtüşmediğini ve bundan büyük üzüntü duyduğu…

“Rektörden ‘cinsel yönelim’ açıklaması: İdeolojik bir amaçla bilinçli olarak konuldu!”: “İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kızılay, Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde okunan "Hipokrat Yemini" metnini yaygınlaştırmaya çalışanların ideolojik amaç gütmeye çalıştıklarını… Dünya Hekimler Birliği'nin önerdiği yeminde tasvip etmediğimiz, ülkemizin, milletimizin değerlerine aykırı bazı kelimeler (Cinsiyet, cinsel yönelim) yer almakta. Toplumumuzun, milletimizin hassas olduğu bu tür konular…”

“Rektör Kızılay örnek alınsın”: “TTB ve LGBT’ci medya… Metne ‘cinsel yönelim’ ifadesini sokmanın tıp mezunu öğrencilerinde kafa karışıklığına sebep olacağını vurgulayan…”

“Sapkın yemine ‘senato’ freni!”: “Hipokrat metnine sonradan sokuşturulan ‘’Cinsiyet, etnik kimlik ve cinsel yönelim ayrımı yapılmayacağına’ dair sapkınlık yanlısı ifadeye… Yemin metnindeki cinsel yönelim ifadesi buraya bilinçli olarak, gereksiz yere sokuşturulmuştur. Tümüyle toplum ve aile değerlerimizi aşındırmaya hatta tahrip etmeye yönelik girişim olarak değerlendiriyorum… İnönü Üniversitesi’nde rektör olarak benim ve idareci arkadaşlarımın hassasiyeti, toplumumuzun değerleri, İslami değerlerin, ülkemizin aile yapısının korunması ve muhafazasıdır…”

“ABD'nin fonladığı medya kuruluşlarına tokat gibi cevap: Gavurun ekmeğini yiyen gavurun kılıcını sallar”: “Demokrasi bu devletler için bir kılıftır. Amaçları bölücülüğe destek çıkmak, LGBT’yi meşrulaştırmak, Ezan, bayrak ve cumhuriyete saldırmaktır…” 

“Haçlı fonları denetlensin!”: “aile düşmanı sapkın vakıf ve dernekler…”

“Bir ülke daha milyon dolarlar akıtmış! İşte besleme medyanın en bonkör foncu ülkesi”: “Batı ülkelerinin Türkiye'deki tetikçiliğini üstlenen ve ortak özellikleri feminizm ve LGBT propagandasıyla nesli ifsat etmek başta olmak üzere milletin manevi değerlerini hedef almak olan fondaş medyanın…”

Akit yazarlarından homofobik nefret “köşe”leri

Akit’in cinsiyetçi ve homofobik nefreti, Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin feshine rağmen dinmiyor.

Nefret söylemi üretme, yayma ve teşvik yayın organı Akit’ten Murat Alan, “Sözleşme gitti, karanlık çağdan gelen sesleri kaldı..” başlıklı köşe yazısında “kim daha gerici” atışması yapıyor…

Akit’ten Alan, “Kesin fonu, kesilsin 5. kol faaliyeti” başlığı altında devam ediyor: “Eşcinsel LGBT derneklerini Norveç fonluyor. Terör örgütü PKK ve DHKP-C’nin legal sahaya sızmak için…”

Cinsiyetçi ve homofobik nefret nakaratlarıyla “köşe”leri dolduran Akit yazarlarının Temmuz ayı manipülasyon muhabbetlerinin tamamına buradan bakılabilir.

Muhafazakâr iktidarın mainstream’i…

Nefret söylemi üretme, yayma ve teşvik etmede iktidarın “yaygın medya organı” halini almış olan Akit’in aylık nefret söylemi listesi, LGBTİ+’lara (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks) yönelik ayrımcı dil, cinsiyetçi, transfobik ve homofobik nefret söylemleri içeren “haber” ve “köşe” yazılarının takibi ve kaydından oluşuyor.

Nefret söylemini doğrudan üreten, yayan, okurlarıyla takipçilerini teşvik eden muhafazakâr medya organlarından Akit, iktidarın yaygın medya organı olmasından kaynaklı rahatlıkla ayrımcı dil ve nefrette sınır tanımıyor.

En son savcılığın, “ifade özgürlüğü” bahanesiyle, LGBTİ+’lara yönelik nefretini görmezden gelmesinin getirdiği güvence ve iktidara yakınlığın sağladığı ayrıcalık ile homofobik hoyratlığını iyice arttıran Akit, LGBTİ+’ların hak ve eşitlik mücadelesini hedef gösteren, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığını meşrulaştıran Devlet kaynaklı kurumsal homofobik nefret söyleminin de ayyuka çıkmasıyla “köşe” yazıları ve “haber” adı altında hazırladığı nefret yayınını sürdürüyor.


Etiketler: medya
İstihdam