12/02/2021 | Yazar: Ali Erol

Nefret söylemi üretme, yayma ve teşvik etmede iktidarın “yaygın medya organı” haline gelen Akit’in 2021 Ocak ayı homofobik nefret seyri…

Akit’in homofobik nefretinin Ocak hedefi Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL, medya çalışmaları kapsamında, cinsiyetçi ve homofobik nefret söylemi üretme, yayma ve teşvik yayın organı Akit’in 2021 Ocak ayı listesini hazırladı.

Cinsiyetçi ve homofobik dezenformasyona ortak olan, üreten ve yayan Akit’in aylık nefret söylemi Ocak listesi, “LGBTİ+ toplumu ve kurumlarına doğrudan saldırı”, “Akit’in homofobik nefretinin Ocak hedefi: “Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT bayrakları dalgalandı”, “Akit’in homofobik nefret siyaseti”, “Akit’in homofobik nefret siyaseti sınırları aşıyor”, “Akit’in kültür-sanat ve medya siyaseti: Sansür ve nefrete teşvik!” ve son olarak “Akit yazarlarının homofobik nefret “köşe”leri” başlıklarından oluşuyor.

LGBTİ+ toplumu ve kurumlarına doğrudan saldırı

LGBTİ+ toplumu ve kurumlarına doğrudan saldıran, manipülasyon, dezenformasyon ve provokasyonlarıyla hedef gösteren Akit’in 2021 Ocak ayı homofobik ve transfobik nefret bahanesi, LGBTİ+ öğrenciler ve aileleriyle çalışan eğitimciler için yayınlanan “LGBTİ+ Öğrencileri Aile ve Okul Kıskacına Karşı Nasıl Korumalı?” başlıklı Kaos GL yayını oldu.

Zekeriya Say imzalı “LGBTi’den ilkokullara sızma klavuzu” başlıklı nefret bülteninde, “eşcinsel sapkınlar” ve “KAOS GL adlı sapkın dernek” nefret söylemleriyle Kaos GL hedef gösterildi: “AB, Alman Vakıfları, Soros ve İsveç Kalkınma İşbirliği Ajansı SIDA’nın fonladığı, Türkiye’de CHP’nin açıktan destek verdiği eşcinsel sapkınlar, şimdi de ilk ve ortaokul çağındaki çocuklarımıza kancayı taktı. KAOS GL adlı sapkın dernek, ‘LGBTİ+ Öğrencileri Aile ve Okul Kıskacına Karşı Nasıl Korumalı?’ adlı bir kılavuz hazırladı. Kılavuzda, ilkokul öğrencileri arasında eşcinselliğin teşvik edilmesi ve öğretmenlerin bu faaliyetleri desteklemesi gerektiği vurgulanıyor.”

LGBTİ+ öğrencilerin haklarını koruma ve gözetme amaçlı Kaos GL Derneği yayınında, “LGBTİ+ çocuklar, yaşamlarının erken dönemlerinden itibaren, toplumsal hayatın hemen her alanında sistematik şekilde görmezden geliniyor, kabul görmüyor, dışlanıyor, ötekileştiriliyor, aşağılanıyor, baskıyla normlara uydurulmaya çalışılıyor ve ayrımcılığa maruz bırakılıyorlar. Bütün bunlar çocuğun insan haklarının ihlali ve şiddettir.” denilirken, Akit’in ayrımcılık ve nefret haberinde, sanki bir illetten bahseder gibi “eşcinsel sapkınlığın ilköğretim çağındaki çocuklara kadar inmesi” ifadesi kullanılıyor.

Akit’in “Sapkın çalışma” ifadesiyle yaftaladığı kılavuza yönelik sarf edilen nefret söylemleri, “Kaos GL adlı sapkın dernek” hedefinin ardından şöyle sıralanıyor: “eşcinsel bataklığa sürüklenen öğrenci”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi adı altında sapkınlıklar”, “bataklığa sürükleyen öğretmen”, “eşcinsel sapkınlar”, “LGBTİ’li sapkınlar”

Yayının künye ve kapak sayfalarını da veren Akit, “Mazluma yok sapkına var” ara başlığının ardından, “İsveç hükümeti tarafından kurulan ve bir devlet kurumu olan SIDA, mazlumlara tek kuruş yardım etmezken, dünyadaki eşcinsel sapkınlara milyonlar aktarıyor.” ifadeleriyle, LGTBİ+ kurumlarıyla faaliyetlerini karalayan, kriminalize eden, düşmanlaştıran ve hedef gösteren nefret bültenini tamamlanırken, sözü okur ve takipçiler devralıyor: “escinsellik artik bir suc olmasi lazim, hepsini hapise, yoksa bütün halki zehirlicekler.”, “Bunlar Türkiye de derhal yasaklanmalı”, “Ülkemizde hala lgbt legal olarak faaliyet gösteriyor sokakları üniversiteleri karıştırıyor. Ancak hükümet bu konuda çok ağır ve aciz davranarak kendi ayaklarına sıkıyor. Lgbt nin bütün faaliyetleri yasaklanmalı ve ağır cezalar verilmeli. Çünkü bu lgbt bir din inanış gelenek değil ; sapkın ve bozguncu bir harekettir.”

Akit’in Zekeriya Say imzalı, Kaos GL Derneğine yönelik hedef gösteren homofobik nefret “Baro’nların LGBTİ aşkı bitmiyor” başlığı ile devam etti.

Eskişehir Barosu’nun Ocak ayında, Kaos GL’den Av. Kerem Dikmen ve Genç LGBTİ+’dan Av. Mahmut Şeren’in katılımıyla LGBTİ+ haklarını konuştuğu etkinlik üzerinden, kelime oyunlu “Baro’n” ifadesiyle Eskişehir Barosu’nu da hedef alan Akit’in homofobik nefret nakaratı değişmedi: ““Çağlar ötesinden gelen ses” açıklaması yapan Ankara Barosu’nun ardından, LGBTİ’li sapkınlara bir destek de Eskişehir Barosu’ndan geldi. Kaos GL avukatı, Eskişehir Barosu’na kayıtlı meslektaşlarına LGBTİ’li sapkınlarla ilgili 101 Temel Kavramı anlattı.”

Zekeriya Say imzalı Akit’in nefret bülteninin sadece ilk paragrafında LGBTİ+’lar üç kez “sapkınlar” nefret söylemiyle yaftalanıyor: “LGBTİ’li sapkınlar”, “eşcinsel sapkınlar”, “LGBTİ+ sapkınlar”

“Avukatlara sapkınlık öğretildi” ara başlığı ile devam eden homofobik nefret yayınında, seminerin adından kopyalanan “LGBTİ+’ların hakları” ifadesinin hemen ardından “sapkınlar”, “sapkınlığa kalkan olmak isteyen meslektaşlar” gibi homofobik nefret nakaratları tekrar edildi.

“Adalet bunun neresinde?” başlıklı gene Zekeriya Say imzalı Akit manipülasyonunda ise İzmir Bölge İdare Mahkemesi’nin, 7. İzmir Onur Yürüyüşü’nün (2019) İzmir Valiliği tarafından yasaklanmasını hukuka aykırı bularak kesin olarak kaldırması “skandal karar” olarak sunulurken, ardından, “İstanbul’da yolda yürüyen başörtülüye tokat atan saldırgan kadın beraat ettirildi” ifadesiyle provokasyon eklemesi yapıldı.

Mahkeme’nin, “LGBTİ yürüyüşünü temel hak ve hürriyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetmesi”ni “büyük tepki çekti” uydurmasıyla aktaran Akit, ardından homofobik nefret nakaratlarına geçti: “Onursuzluklarını onur adı altında pazarlama küstahlığı”, “LGBTİ sapkınların sözde onur yürüyüşü”, “sözde onur yürüyüşü”, “LGBTİ’li sapkınlar”

LGBTİ+’ların hak arayışlarını “Müslüman Türk milletinin baş düşmanlarından LGBTİ’li sapkınlar rahat durmuyor” nefretiyle aktaran Akit, “İstediklerini aldılar” ara başlığı altında gene bildik nefret nakaratlarını sıraladı: “sözde onur yürüyüşü”, “eşcinsel sapkınlar”, “sapkınlar”, “sapkın eşcinsellerin ekmeğine yağ süren ve gayri ahlaki onur yürüyüşlerinin önünü açacak skandal karar”, “eşcinsel sapkınlığın propaganda aracı olan sözde ‘Onur Yürüyüşü”

Akit, Mahkeme’nin, LGBTİ+ toplumunun Onur Yürüyüşleri için “çoğulculuğa ve barış içinde bir arada yaşamaya katkı sağlayacağı için demokratik toplumda korunması gereken bir temel hak ve hürriyet kullanımı olduğu” kararını, “Mahkemenin skandal tavrı” ifadesiyle aktardı.

Akit’in Ocak ayı ayrımcılık ve nefret seyrinde, gene Zekeriya Say imzalı bir diğer yayında, bu kez üniversiteli LGBTİ+ öğrencilerin kulüpleri hedef alınıyor. “Üniversitelerdeki özgürlük ortamından ve yasal boşluklardan faydalanan sapkın eşçinseller hiçbir hukuki engele takılmadan ahlaksızlıklarının propagandasını yapabiliyor” ifadesiyle, “LGBTi provokasyonu! Üniversiteleri kıskaca almışlar” başlığı altında, LGBTİ+ öğrenciler ve kampüs örgütlenmeleri hedef gösteriliyor ve kriminalize ediliyor.

Önce odası saldırıya uğrayan ardından atanmış rektör tarafından kapatılan Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü bu kez de Akit’in nefretinin hedefinde: “Eşcinsel sapkınlar “öğrenci kulüpleri” adı altında örgütlenerek üniversiteleri nasıl işgal ettiği bir kez daha gözler önüne serildi. Rektör ataması bahanesiyle Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden olan Boğaziçi Üniversitesi’nde protesto eylemi kılıfıyla Kâbe fotoğrafını yere serip üzerine LGBT paçavrası yerleştiren sapkınlar, “LGBTİ Çalışmaları Kulübü” adıyla örgütlendikleri kampüs çatısı altında yıllardır her türlü rezilliğe imza atıyor.”

Hedef gösterilen Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü’nün ardından “Sapkınlar”, “sapkınlar kulübü”, “sapkınlık propagandası”, “ahlaksızlar sürüsü”, “sapkınlar ordusu” ifadeleriyle Akit, nefret listesine Hacettepe Kuir Araştırmaları Topluluğu, İTÜ CİNS ARI (Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Kulübü), Bilgi Üniversitesi Gökkuşağı ile Bilkent Üniversitesi Renkli Düşün Kulübü’nü de ekliyor. “Liselere de sıçradılar” ara başlığı ile nefret söylemi, düşmanlaştırma ve hedef gösterme devam ediyor: “sapkınlar gencecik dimağları zehirliyor”, “Haçlı ülkelerinden aldıkları destekle”, “LGBTİ’li ahlaksızlar”, “eşcinsel sapkınlar çocuklarımızı da ağlarına çekmeye çalışıyor”

Akit köşe yazarı Abdurrahman Dilipak’ın da kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı Zekeriya Say imzalı Akit’in LGBTİ+ kurumlarını hedef gösteren nefret bülteni, bir kez daha “Kaos GL adlı sapkın dernek” söylemine dönüyor ve “Akit rezaleti deşifre etmişti” ara başlığıyla, “LGBTİ+ Öğrencileri Aile ve Okul Kıskacına Karşı Nasıl Korumalı?” isimli Kaos GL Derneği yayınıyla sona eriyor.

Akit’in homofobik nefretinin Ocak hedefi: “Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT bayrakları dalgalandı”

LGBTİ+ toplumu ve kurumlarını düşmanlaştıran Akit, Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü’ne yönelik Aralık ayında başlattığı homofobik nefret yayınını, atanmış rektör protestolarına polisin saldırısıyla başlayan süreçte, Ocak ayı boyunca ayyuka çıkardı.

Atanmış rektöre itirazla başlayan öğrenci protestolarında Akit’in homofobik nefretinin hedefi, Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü üzerinden LGBTİ+ öğrenciler ve gökkuşağı bayrağı oldu. Homofobik hedef göstermelere ve nefret saldırılarına doyamayan Akit, polis bültenleri ile hazırladığı “nefret kokteyli”ne LGBTİ+ öğrencileri ve kurumlarını da katarak temel haklar kapsamındaki öğrenci protestolarını “terör” ile ilişkilendirip kriminalize ederken kendinden geçti.

“Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT bayrakları açıldı”, “Boğaziçi Üniversitesi'nde provokasyon”, “LGBT bayraklarıyla dans ettiler” başlık ve ara başlıklı servisler bir kez de “Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Katil polis' sloganından sonra şimdi de LGBT bayrakları açıldı” söylemiyle sunuldu: “provokatif eylemlere LGBT üyeleri de kafa sallayarak eşlik etti”, “HDP ve CHP'lilerin desteğini arkasına alan eylemcilere, LGBT üyeleri de katıldı.”

Aynı yayın, bir kez de Akittv’den tekrar edildi: “Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT bayrakları dalgalandı: Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine katılan LGBT üyeleri bayrak açıp, kafa sallamaya başladı.”

Akit, “Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör protestosunda 'Çav Bella' marşı” başlığı altında gökkuşağı bayrağı “suç unsuru”muymuş gibi gösterme hazırlıklarına katkıya devam etti: “LGBT bayrakları ile İtalyan komünist marşı ‘Çav Bella’ marşı söyledi”, “DHKP-C marşlarıyla halay çektiler”, “Öğrenciler okul içerisinde LGBT bayrakları ile metallica eşliğinde dans etti”, “Bir grup provokatör, ellerinde taşıdıkları dövizler ve LGBT bayrakları ile Kadıköy'de protesto yaptı”

“Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'ya öğrencilerden büyük saygısızlık” başlığı ile Akit daha fazla dayanamadı: “terör marşları eşliğinde halaylar çekildi. sapkın LGBT bayrakları açılarak metellica şarkıları eşliğinde dans edildi”

“'Rektör' bahane! Boğaziçililerin rezil klibinde LGBTİ furyası” başlığı altında Akit, “Klipte, LGBTİ'li sapkınları temsil eden renklerle boyanmış bez parçalarının ön plana çıkması” ifadeleriyle Boğaziçi LGBTİ+ topluluğuna yönelik doğrudan nefret söylemine devam etti: Pek yaratıcı “Ellerinden düşmüyor!” ara başlığı altında gene “LGBTİ'li sapkınların bez parçası”

Akit’in geleneksel homofobik nefret nakaratlarından olan “LGBTİ’li sapkınlar” söylemi “Dertleri neymiş hala anlamadınız mı? Rektör istifa diyenlerin son pozu bu oldu!” başlığı ile devam etti: “LGBTİ'li sapkınları temsil eden renklerin olduğu bez parçası”, “LGBTİ'li sapkınları temsil eden renklerin olduğu afişler”

“Bir yanda 28 Şubat, diğer yanda Boğaziçi… Karanlık Oda TV’den ahlaksız benzetme” başlığı altında Odatv sitesi ile atışırken, “devlete yönelik hiçbir tehdit içermedikleri halde üvey evlat muamelesi gören başörtülü öğrenciler” ifadelerinin ardından Boğaziçi Üniversiteli öğrencilerin itirazlarını “gayrimeşru” ilan ederken, “ahlaksız LGBT’nin bayrakları” söylemleri ile “Boğaziçi Üniversitesi’nde DHKP-C’lilerle birlikte terör marşları söyleyip LGBT bayrağı açanlar” ifadesi altında gene hedef gösteren ve krimanlize eden yayınına devam etti.

Öğrencilerin ardından akademisyenler de Akit’in hedefinde: “Boğaziçi Üniversitesi’ndeki akademisyenler rektörlüğe sırtını dönüp LGBT bayrağının altına sığındı!” “Akademisyenler LGBT bayrağına sığındı!” ara başlığı altında “eşcinsel sapkınların (LGBT) renklerinin bulunduğu şemsiyeler” söylemi tekrar edildi.

LGBTİ'lisi TTB'lisi aynı çukurda buluştu: Boğaziçi provokasyonu devam ediyor!” başlığı altında bu kez homofobik nefret söyleminin hedefi Türk Tabipler Birliği oldu: “CHP, HDP ve yasa dışı örgütleri arkasına alarak Boğaziçi provokasyonuna soyunan gruba medet umdukları LGBTİ ile birlikte bir destek de Türk Tabipler Birliği'nden geldi.” Akit, aynı başlığın sonunda, Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü’nün (BÜLGBTİ+), kulüp odasının kapısındaki çıkartmaların sökülmesini “hem açıkça fiziksel bir şiddet hem de yaşam alanına yöneltilen ciddi bir tehdit” olarak duyurması ve “Alışın, buradayız, gitmiyoruz” açıklamasını “Eşcinsel sapkınlar meydan okudu!” ara başlığı ile servis etti.

Akit’in homofobik nefret siyaseti

Atanmış rektöre itiraz eden Boğaziçi Üniversiteli öğrencilerin protestolarına karşı manipülasyon, dezenformasyon ve provokasyon yayınında Akit, Zekeriya Say imzasıyla, “İkinci Gezi rüyaları ellerinde patladı” başlığı altında ikinci aşamaya geçiyor: “CHP, HDP, İYİ Parti ve marjinal sol örgütlerin desteklediği eylemler, daha 2. haftasında protestodan çok komediye dönüştü.” Hedef göstermenin, kriminalizasyonunun ardından aşağılama, alay ve karalama bekleneceği gibi gene homofobik nefret söylemi ile geldi: “LGBTİ bayrakları altında eşcinsel sapkınların desteğiyle sesini duyurmaya çalışan göstericiler”

Boğaziçi Üniversitesi atanmış rektör protestoları sürecinde açılan sergideki bir kolaj eserin hedef gösterilmesiyle başlayan, ardından iki öğrencinin tutuklanmasıyla devam eden süreçteki Akit’in nefret yayını “Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe üzerinden büyük provokasyon! LGBT paçavrası yerleştirdiler” başlığı ile geldi: “Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi.” Gene, “eşcinsel sapkınların (LGBT) kullandığı renklerle açtıkları şemsiyeler” ifadesi de tekrar ediliyor.

Nefret siyasetinin homofobik söylemine aracılık eden Akit, “Boğaziçi'ndeki provokasyona tepki yağıyor!” başlığı altında “LGBT sapkınlarının paçavrası” ifadesini tekrarlıyor. İçişleri Bakanının, “4 LGBT sapkını gözaltına alındı!” paylaşımını aktarıyor. AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu’nun homofobik nefret söylemi “Soysuz sapkınlar” ifadesini de ekliyor.

Adalet Bakanlığı’na çağrı yapan “Kabe'yi savunan Boğaziçili öğrenciler fişleniyor” başlıklı Akit dezenformasyonunda, “sapkınlar”, “LGBTİ'li azgın azınlık” ifadeleri tekrar ediliyor.

Akit, “LGBTİ'li azgınlara tepki yağdı: 'Bu ülkenin çocukları olamazlar'” başlığı altında bu kez sosyal medyadan homofobik nefret söylemlerine aracılık ediyor: “LGBTİ'li sapkınlar”, “Boğaziçi'nin LGBTİ'li sapkınları”, “Lut Kavmi'nin torunları”, “LGBTİ rezaleti”. Daha önce de, sosyal medyada nefret kampanyaları ile birlikte LGBTİ+’ları hedef gösteren kamu görevlileri arasında yer alan AKP Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın “sapkınlık” paylaşımı, Akit’in nefret yayınına, “eşcinsel sapkınların hakkındaki davanın takipçisi olacakları” duyurusu ile dahil oldu. 

Sosyal medyadan homofobik nefret söylemlerine aracılık eden Akit yayını, Resul Ekrem Şahan imzalı, “Sapkın azgınlara devlet ‘dur’ desin Boğaziçi’ndeki Kabe’ye hakaret içeren LGBT provokasyonuna tepki çığ gibi” başlığı altında devam ediyor: “Boğaziçi Üniversitesi’nde Kâbe fotoğrafının yere serilmesine ve üzerine LGBT paçavraları atılmasına tepki gösteren siyasetçiler ve dini STK’lar, “Kutsal değerlerimize yönelik bu provokasyon cezasız kalmayacak” dedi.” Gene “sapkınlar” söylemi ile devam eden “dini STK’lar”ın çağrıları: “Bu düpedüz hadsizliktir ve haddini bilmeyenlere bu halk gayet güzel haddini bildirecektir”, “sapkın ruhlara gereken cezalar verilmeli!”

“Bir grup sapkın”, “eşcinsel sapkınlar (LGBT)” ve “LGBT’li sapkınlar” ifadeleriyle tekrar edilen homofobik nefret söylemli “Boğaziçi’nde Kabe'ye saldıranlar gözaltına alındı mı?” yayının ardından “Bakan Soylu duyurdu! Kabe'ye hakaret eden o alçaklar gözaltına alındı” başlığı altında, “LGBT sapkınlarının paçavrası” ve “4 LGBT sapkını” ifadeleri yineleniyor.

Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör atamasını protesto eyleminin ardından evlerinden gözaltına alınan LGBTİ+ aktivistlerine çıplak arama yapıldığı, cinsel şiddetle tehdit edildiği haberleri gelirken, Akit’in “eşcinsel sapkın”lı başlığı: “Boğaziçi provokatörleri sapkınlardan medet umuyor: Şerefli Türk polisine alçak iftira!”

Akit’in polis bültenleri “Boğaziçi Üniversitesi LGBT Kulüp Odasına yapılan aramalar polis kamerasında” ve “Kabe'ye hakaret eden LGBT'li sapkınların evinden PKK dokümanları çıktı!” başlıklarıyla devam etti: “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, ayrıca "LGBTİ+" isimli sapkınların odasında arama kararına istinaden yapılan aramada PKK terör örgütüne ait örgütsel doküman ele geçirilmesi üzerine resen bir soruşturma daha başlatıldığı belirtildi.”

Milletin aklı ile alay ediyorlar: Bir yandan kınama, bir yandan destek diğer yandan sessizlik!” başlığı altında, “LGBTİ'li sapkınlar” söylemiyle nefret yayınına devam eden Akit’e, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın sözleri yetmeyince, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen’i hedefine aldı. Gökçen’in twitter hesabından yaptığı “LGBTİ Hakları İnsan Haklarıdır” paylaşımını, “LGBTİ'li sapkınlara destek verdi” diye aktardı.

“Kilise saldırısını kınayan Solcu Gazete Kabe provokasyonuna destek verdi!” başlığı altında homofobik nefret yayınına devam eden Akit, sol düşmanı geleneksel nefretini de araya katmayı ihmal etmedi: “eşcinsel sapkınların (LGBT)”, “LGBT eşcinsel sapkınların bayrağını”, “CHP'li Gökçen'de eşcinsel sapkınlara destek”, “Eşcinsel sapkınlara bir destek de sol medyadan”

Akit’in nefret siyaseti, “Tam bir gezizekalı! Canan Kaftancıoğlu'ndan 'aşağılık' paylaşım” başlığı ile devam ediyor: “Kaftancıoğlu mesajına Boğaziçi provokatörlerinin yayımladığı LGBTİ'li soytarıların ön plana çıktığı klibi de ekledi.”

Akit, nefret siyaseti için “Boğaziçi” bahanesine ihtiyaç duymaz, yeter ki muhalif bir ses olsun: “Saadet Partisi'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Aktaş… Kur'an-ı Kerim ayetlerini nefret söylemi olarak ilan eden ve eşcinsel sapkınlara arka çıkan baroları sahiplenmesiyle tepki çekmişti.”

“Ahmet Davutoğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara destek”: “eşcinsel sapkınlık LGBT bayrakları ile dans edilerek rektör protesto edildi” Gene Davutoğlu, bu kez de Ocak ayı biterken, Rabia Ateş imzalı, “Boğaziçi'ni destekleyen Ahmet Davutoğlu 'Kabe' provokasyonunda duyar kastı!” başlıklı Akit yayınıyla: “LGBT bayrakları açan gruba destek veren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kabe provokasyonunda duyar kastı.”

LGBTİ'li alçaklara bir tepki de Temel Karamollaoğlu'ndan: 'Bu çirkin provokasyonu esefle kınıyorum'”: “LGBTİ'li sapkınların”

“Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Boğaziçi'ndeki 'Kabe' provokasyonuna tepki”: “LGBT paçavrası”

“Bakan Soylu’yu hedef alan sapkın severler yine aynı alçak ifadelerle hortladı”: “LGBT’li sapkınlar”, “4 LGBT sapkını”

Akit’in homofobik nefret siyaseti sınırları aşıyor

Akit’in manipülasyon, dezenformasyon ve provokasyonla kurguladığı cinsiyetçi ve homofobik nefret yayınında sınırları aşan başlıklar 2021’in ilk ayı Ocak’ta şöyle listelendi…

“Biden'dan ABD ordusunu yumuşatacak karar: Artık eşcinsel sapkınlar da yer alacak!” başlığı altında, yeni seçilmiş “ABD Başkanı Joe Biden, trans sapkınların orduya alınmasının önünü açan kararnameyi imzaladı” deniliyor ve cinsiyetçi, transfobik nefret söylemi devam ediyor: “eşcinsel sapkınlar”, “Sapkınlar da orduya alınacak”, “sapkın translar”

“'Demirtaş serbest bırakılmalı' diyen AİHM'den eşcinsel sapkınlara skandal destek!”: “Romanyalı iki sapkın travesti”, “Sapkınlar AİHM'e koştu”

“İsrailli haham, 'koronavirüs aşısı eşcinsel yapabilir' diyerek uyardı” başlığı altında Akit bu kez söz konusu “haber”i homofobik nefret söylemiyle yeterince harmanlamaya vakit bulamadan yayınladı: “İsrail'de koronavirüs (Kovid-19) aşısının eşcinsel yapabileceğine dair açıklamada bulunan Ultra-Ortodoks Daniel Asor adlı haham, aşılama ile yeni bir dünya düzeninin kurulmaya çalışıldığını söyledi.”

Akit’in kültür-sanat ve medya siyaseti: Sansür ve nefrete teşvik!

Akit, kültür, sanat, medya ve akademi alanında cinsiyetçi ve homofobik sansür savunusuna devam ederken, ayrımcı uygulamalar ile homofobik nefret siyasetine de aracılık ediyor.

Eğitim neden mi değerlerimizden uzak? 69 yıldır ABD kontrolünde! O anlaşmanın iptali için kritik çağrı” başlığı altında, Akit, cinsel yönelim üzerinden, “Geleneğimize aykırı, dinimize düşman ve aileyi derinden yaralayan antlaşmalar” şeklinde ifade edilen İstanbul Sözleşmesi’nin “bir an önce iptal edilmesi” çağrısına aracılık ediyor.

“Skandal ifadelerin kullanıldığı çocuk kitabına sınırlama!” başlığında “Yeni Akit yazdı, bakanlık engelledi” deniliyor: “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eşcinsel içeriğe sahip olduğunu tespit ettiği 'Büyülü gökkuşağı' adlı çocuk kitabına sınırlama getirdi.

“Armağan Çağlayan'dan "reform ayarlı" LGBTİ naraları” başlığı altında, Armağan Çağlayan’ın “LGBTİ Hakları İnsan Haklarıdır” paylaşımına önce kendi homofobik nefret söylemini saydıran Akit, ardından sosyal medyadan derlediği homofobik nefret söylemlerine aracılık ediyor: “kokuşmuş Batı zihniyetinin mahsülü olan LGBTİ'li sapkınlar”, “Boğaziçi Üniversitesi’nde terör estiren ve Müslümanların kıblesi olan Kabe'yi alçakça hedef alan azgın güruh”, “Eşcinsel sapkınların sözcülüğüne soyunan Çağlayan”

“Herkes bir bir safını tutuyor: T24 yazarı Kabe'ye hakaret eden alçakları seçti” başlığı altında, “Gökkuşağını silemezsiniz” köşe yazısını kaleme alan T24 yazarı Pınar Doğu’yu hedef alıyor; tabii ki gene homofobik nefret nakaratıyla: “LGBTİ'li sapkınlar”

“Akit yazdı prangalar kırıldı Mağdur ve mazlumlardan teşekkür: İyi ki Akit var” başlığı altında, aracılık ettiği sansür, yasak ve ayrımcı uygulamalara güzelleme çekiyor: “Sapkın kitaplar toplatıldı”, “Netflix’e ayar verdik!”

Akit yazarlarından homofobik nefret “köşe”leri

Nefret söylemi üretme, yayma ve teşvik etmede iktidarın “yaygın medya organı” halini almış olan Akit’ten köşe yazarı, aynı zamanda Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bezdirici tekrarlarıyla sündürdükçe sündürdüğü “konu”su fark etmez köşe yazılarının Ocak ayındaki cinsiyetçi ve homofobik nefret nakaratları da değişmedi: “O Ekrem İmamoğlu, gaylere sahip çıkıp, “Eşcinsel evliliklere toplumu hazırlayacağız” dedi.”

Akit’ten Zekeriya Say, cinsiyetçi ve homofobik tahrik ile siyaset aklı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve takipçilerini kışkırtmaya çalıyor: “Meral Akşener’in genel başkan yarımcısının LGBTİ'leri savunuyor olması ne garip..”

Haftanın gündemi, karaladıkları “köşe”nin konusu fark etmeksizin ırkçı, cinsiyetçi, homofobik nefret söylemi üretmeye devam eden Akit yazarlarından Abdurrahman Dilipak, komployla karışık köşe yazılarında, nefret söylemine bahaneye ne hacet, hep aynı nakaratla araya LGBTİ+’ları da katmaya Ocak ayında da devam etti.

“Köşe”leri ayrımcılık ve nefretle dolduran Akit’in 2021 Ocak ayı manipülasyon muhabbetlerinin tamamına buradan bakılabilir.

Muhafazakâr iktidarın mainstream’i…

Nefret söylemi üretme, yayma ve teşvik etmede iktidarın “yaygın medya organı” halini almış olan Akit’in aylık nefret söylemi listesi, LGBTİ+’lara (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks) yönelik ayrımcı dil, cinsiyetçi, transfobik ve homofobik nefret söylemleri içeren “haber” ve “köşe” yazılarının takibi ve kaydından oluşuyor.

Nefret söylemini doğrudan üreten, yayan, okurlarıyla takipçilerini teşvik eden muhafazakâr medya organlarından Akit, iktidarın yaygın medya organı olmasından kaynaklı rahatlıkla ayrımcı dil ve nefrette sınır tanımıyor.

En son savcılığın, “ifade özgürlüğü” bahanesiyle, LGBTİ+’lara yönelik nefretini görmezden gelmesinin getirdiği güvence ve iktidara yakınlığın sağladığı ayrıcalık ile homofobik hoyratlığını iyice arttıran Akit, LGBTİ+’ların hak ve eşitlik mücadelesini hedef gösteren, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığını meşrulaştıran Devlet kaynaklı kurumsal homofobik nefret söyleminin de ayyuka çıkmasıyla “köşe” yazıları ve “haber” adı altında hazırladığı nefret bültenleriyle yayına devam ediyor.

Benzer içerik

Akit’in Aralık ayı nefret söylemi listesi

https://kaosgl.org/haber/akit-in-aralik-ayi-nefret-soylemi-listesi


Etiketler: medya
Telegram