15/02/2022 | Yazar: Ali Erol

Homofobik nefret söylemi üretme, yayma ve teşvik yayın organı Akit’in Ocak ayı ayrımcı dil ve nefret seyri

Akit’in homofobik nefret siyasetinin Ocak seyri Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Homofobik nefret söylemi üretme, yayma ve teşvik yayın organı Akit’in, Anayasal haklar kapsamında Dernekler Kanunu’na göre kurulmuş LGBTİ derneklerinin ifade ve örgütlenme özgürlüklerinin “Milli Güvenlik sorunu” haline geldiğini buyuran, “haber” adı altında kurumsal ayrımcılık ve nefret suçu çağrısı yapan Ocak ayı yayınlarında tekrar ettiği nefret söylemi nakaratlarından saydırdığı en çok “sapkın” oldu.

Akit’in homofobik nefret nakaratlarından “sapkın” ve “sapkınlar” söylemi “eşcinsel sapkınlar”, “sapkınların sesi”, “eşcinsel sapkınlar”, “sapkın savunucuları”, “eşcinsel sapkınların temsilcisi dernekler”, “eşcinsel sapkınları temsil eden LGBT dernekleri”, “sapkınlığı yaymak”, “eşcinsel sapkınlara kıyak”, “eşcinsel sapkınların savunuculuğu”, “sapkın platform”, “LGBT tapar-sapık”, “cinsel sapma”, “cinsel kimlik sapması”, “LGBT'li sapkınlar”, “LGBT’li sapkınları savunan”, “CHP ve avanelerinin eşcinsel sapkınlara olan desteği”, “LGBTİ sapkınlar” ifadeleriyle sıralandı.

Akit, LGBTİ+’lara yönelik nefret nakaratlarını sıralarken bu kez gerekçelerini din ile bilimden harmanlayarak meşrulaştırıyor: “İslam’ın yasakladığı LGBT’i sapkınlığı”, “Allah’ın lanetlenmiş fiillerden saydığı eşcinsellik”, “Lutilik”, “Lut a.s. kavmi”, “toplumu ifsad projesi”, “Batı tarafından fonlanan LGBT yani ‘eşcinsellik’ kanser haline dönüşmüş”, “her türlü çirkefliği yaymayı amaçlayan LGBT dernekleri”, “eşcinsellik hastalık değil sapkınlıktır”, “normalleştirilmeye çalışılan eşcinselliğin ‘hastalık’ olmadığına inandırılmaya çalışılsa da yapılan araştırmalar tam aksini söylüyor”, “cinsiyet değiştirmenin özendirilmesi ve benimsetilmeye çalışılması”, “eşcinselliğin tedavisi”, “eşcinselliğin özendirilmesi”, “cinsel taciz gibi travmatik yaşantılar”, “cinsel kimlik bunalımı”,

Akit’i din ve bilim kesmeyince doğrudan homofobik nefret siyasetine bağlıyor: “Sapkın dernekler kapatılsın”, “eşcinsellik tehdidi”, “İBB yönetiminin 'LGBT' planı”, “LGBT yasaklansın”, “LGBTİ kabul edilebilir değil”, “eşcinselliği toplumda yaygınlaştırmak”, “meşruiyet kazandırma”, “eşcinsel sapkınları İBB’de istihdam eden”, “LGBT renkleri”, “eşcinselliği ve toplumsal cinsiyet projesini meşrulaştırma mesajı”

Polonya’nın katolik kurumsal homofobik siyaseti ve yandaş medyasının nefret diliyle dolaşıma giren, devlet başkanı Duda’nın nefreti körüklemek için 2020 başkanlık kampanyasında sarf ettiği, “bayanlar baylar, bize onların [LGBT] insan oldukları söyleniyor, bu yalnızca bir ideoloji” söyleminden, Putin’in (1, 2) “propaganda” söylemine cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına bahane, LGBTİ+’ların varoluşunu ve eşit haklarını tanımayan nefret siyasetinin nakaratları ise Akit “haber”lerinde şöyle sıralandı: “Lobi”, “eşcinselliğin ne kadar büyük bir lobi tarafından desteklendiği”, “LGBT propagandası”, “LGBT ideolojisi”, “LGBT propagandası … LGBT propagandası… LGBT propagandası”, “LGBT haklarına sahip çıkmaya devam edecekmiş”, “LGBT propagandası … LGBT propagandası… LGBT propagandası… LGBT propagandası…”, “Eşcinsellik propagandası”, “eşcinsel lobiler”, “eşcinsellik propagandası”

Kaos GL, medya çalışmaları kapsamında, cinsiyetçi ve homofobik nefret söylemi üretme, yayma ve teşvik yayın organı Akit’in 2022 Ocak ayı seyrini hazırladı.

Kaos GL Derneği’nin Medya İzleme Raporu’na göre, sistematik karalama ve nefret kampanyalarıyla LGBTİ+’ları ve LGBTİ+ örgütlerini hedef haline getiren hükümet yanlısı muhafazakâr medya organlarından Yeni Akit, ayrımcı diliyle homofobik nefret söylemini 2022’nin ilk ayında da sürdürdü.

Cinsiyetçi ve homofobik dezenformasyona ortak olan, doğrudan üreten ve yayan Akit’in aylık nefret söylemi Ocak listesi, “Akit “haber”inin karakteristiği: Hakaret et, hedef göster, nefret suçuna teşvik et”, “Akit’in homofobik nefret siyaseti”, “Akit’in homofobik nefret siyaseti sınırları aşıyor”, “Akit’in kültür-sanat ve medyada nefret siyaseti” ve son olarak “Akit yazarlarından homofobik nefret “köşe”leri” başlıklarından oluşuyor.

Akit “haber”inin karakteristiği: Hakaret et, hedef göster, nefret suçuna teşvik et

LGBTİ+ toplumu ve kurumlarını düşmanlaştıran, manipülasyon, dezenformasyon ve provokasyonlarıyla hak savunucularına, LGBTİ+’lara ve örgütlerine doğrudan saldıran nefret medyasının başını çeken Akit, hakaret ve hedef göstermelerine 2022’nin ilk ayında da devam etti.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şube’de LGBTİ+ Hakları Komisyonu kurulması ve “Ayrımcılığa ve nefrete uğrayan her bireyin hakkını koruyan, hak ve insan temelli olan tüm eksikliklerin karşısında olan İHD, LGBTİ+’ların yaşadığı tüm hak ihlallerinin karşısında duracaktır” açıklamasını karşılayan Akit’in “haber” başlığı: “İnsan Hakları Derneği sapkınlar için komisyon kurdu! 'Bizler dönme Hasanlarız'”

“İHD, Eşcinsel Sapkınlar İçin Komisyon Kurdu!” söylemiyle devam eden Akit, “LGBTİ+’lar Yalnız ve Yanlış Değildir” sözlerine “insanlık dışı sloganlar” derken, homofobik nefret söylemlerini “sapkınlar”, “sapkınların sesi”, “eşcinsel sapkınlar” ve “sapkın savunucuları” şeklindeki nefret nakaratlarıyla sıraladı.

Akit’in, Anayasal haklar kapsamında kurulmuş, Dernekler Kanunu’na göre faaliyet yürüten LGBTİ+ derneklerine karşı ayrımcılık ve nefret suçu işlemeye doymayan sendikal gongosu yılın ilk ayını da boş geçmedi: “Mil-Diyanet Sen'den açık çağrı! 'Eşcinselleri temsil eden dernekler kapatılsın'

Sendikal gongo sözcüsünün sendikal faaliyet niyetine alışkanlık haline getirip her ay tekrar ettiği kurumsal ayrımcılık ve nefret suçu çağrısına aracı ve ortak olan Akit, “Eşcinsel sapkınların derneği SPOD'un faaliyetlerine dikkat çeken Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, eşcinselleri temsil ederek onlara öncülük yapan derneklerin kapatılması çağrısında bulundu” buyuruyor.

Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kapsadığı ve güvenceye aldığı ifade özgürlüğünü LGBTİ+ yurttaşlara ve derneklerine tanımayarak kurumsal ayrımcılık ve nefret suçu çağrısına aracı ve ortak olan Akit’in “haber”inde sayılan nefret söylemleri şöyle sıralandı: “Eşcinsel sapkınlar”, “eşcinsel sapkınların temsilcisi dernekler”, “eşcinselliği toplumda yaygınlaştırmak”, “Sapkınlığı yaymak”, “her türlü çirkefliği yaymayı amaçlayan LGBT dernekleri”

Akit’in, “Klinik Psikolog Merve Keser eşcinselliği değerlendirdi” başlıklı “haber”inin linkine yansıyan ifade “Eşcinsellik hastalık değil sapkınlıktır” oldu.

“Helak”, “hastalık”, “sapkınlık” derken LGBTİ+’lara yönelik nefret söylemi sarmalında Akit’in kafasının karıştığı anlaşılıyor. 2016’da, “Eşcinsellik tedavisi mümkün olan bir sapkınlıktır” diyen Akit, 2020’de, “LGBTİ’li sapkınların tezleri çürütüldü! Eşcinsellik tedavi edilebilir bir hastalık” derken, 2022 Ocak ayında ise “Eşcinsellik Hastalık Değil Cinsel Kimlik Sapmasıdır”da karar kıldı.

Akit’ten Rabia Ateş (1, 2), “eşcinselliğin ailevi, sosyal ve kültürel boyutlarını” değerlendirsin diye “Parem Psikoloji Kliniği’nden Uzman Klinik Psikolog Merve Keser” ile görüşmüş. “Sapkın dernekler kapatılsın” nefret manşetleriyle süslenmiş Merve Hanım röportajından saçılan ayrımcı dil, önyargı ve nefret söylemleri şöyle sıralanmış: “toplumu ifsad projesi”, “Batı tarafından fonlanan LGBT yani ‘eşcinsellik’ kanser haline dönüşmüş”, “normalleştirilmeye çalışılan eşcinselliğin ‘hastalık’ olmadığına inandırılmaya çalışılsa da yapılan araştırmalar tam aksini söylüyor”, “cinsiyet değiştirmenin özendirilmesi ve benimsetilmeye çalışılması”, “eşcinselliğin ne kadar büyük bir lobi tarafından desteklendiği”, “Eşcinselliğin tedavisi”, “eşcinselliğin özendirilmesi”, “Cinsel sapma”, “cinsel taciz gibi travmatik yaşantılar”, “cinsel kimlik bunalımı”, “Lut a.s. kavmi”, “eşcinsel lobiler”, “eşcinsellik propogandası”

Akit’in, “Eşcinselliğin tedavisi mümkün mü?” sorusuna, Merve Hanım, “Evet mümkün ama maalesef eşcinsel eğilimlerinin üstesinden gelmeye çalışan bireyler dünyada hızla yayılan eşcinsel hakları hareketleri tarafından görmezden gelinmektedir” diye dert yanarken, sadete geliyor: “Eşcinselliğin normal kabul edilerek hastalık kategorisinden çıkarılması tedavi ve araştırmaların önünün kesilmesine neden olmuştur. Konuyla ilgi çalışma yapmak isteyen akademisyenler ‘ayrımcılıkla’ yaftalandığı için konunun bilimsel zeminde ele alınması ve psikolojik yardım seçeneklerinin geliştirilmesi gittikçe zorlaşmıştır.”

Akit’in homofobik nefret siyaseti

LGBTİ+’ların eşit yurttaşlık hakkını inkâr yetmeyince yaftalayan, hedef gösteren, kriminalize eden, düşmanlaştıran Akit’in cinsiyetçi ve homofobik söylemlerle ürettiği nefret siyasetinin Ocak seyri…

Hükümet destekli kurumsal homofobik söylem ve ayrımcı dile aracılık etmekle yetinmeyen Akit, muhalefete yönelik karalama kampanyası bahanesiyle nefreti doğrudan üretiyor, yayıyor ve teşvik ediyor. Akit’in manipülasyon, dezenformasyon ve provokasyonla harmanladığı cinsiyetçi ve homofobik nefret siyasetinin Ocak ayı seyrinden başlıklar şöyle sıralandı…

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanıyken homofobik ve transfobik nefret söylemleriyle 2016 İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü ve Trans Onur Yürüyüşü’nü tehdit etmekten yargılanan ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan ceza alan Kürşat Mican’ın, “Yesevi Alperenler Derneği Genel Başkanı” sıfatıyla “LGBT Faaliyetlerinin durdurulması ve yasaklanması için” başlattığı “SapkınlığaDurDe” etiketli nefret kampanyasına “destek” vermiş, Akit de kurumsal ayrımcılık ve nefret suçuna aracılık ediyor: “Erbakan: LGBTİ yasaklansın

Saadet Partisinin yayın organı Millî Gazete’nin ayrımcılık ve nefret suçuna imza atmasının ardından, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’dan, Akit’in aracı olduğuna göre, “LGBTİ aktivizminin yasaklanmasına yönelik kampanyaya tam destek” (1, 2) gelmiş: “Allah’ın lanetlenmiş fiillerden saydığı eşcinsellik”, “LGBTİ sapkınlar”, “Lutilik" 

Zekeriya Say ve Resul Ekrem Şahan imzalı Akit’in, “Özgür Özel’in dili Kur’an’ı yasaklayan CHP’nin tâ kendisi” başlıklı “haber”inde, muhalefet karalama bahaneli nefret siyasetinin hedefi gene LGBTİ+’lar oldu: “LGBT'li sapkınlar”, “LGBT’li sapkınları savunan”

Akit, “Yavrularımız anne şefkatiyle yetişiyor” başlığı altında Zekeriya Say imzasıyla devam ediyor: “LGBTİ kabul edilebilir değil”

“"Trans çocuklar vardır" diyen Feyza Altun'a Çelik'ten tokat gibi cevap… KADEM: "Trans çocuk yoktur! Çocukları, geleceğin LGBT bireyleri olarak görmeyi hedefleyen lobi vardır! Çocuklar LGBT propagandasına malzeme ya-pı-la-maz!”

“Enes Kara üzerinden kara propogandaya devam ediyorlar! CHP'li, eşcinsel sapkınların savunuculuğuna soyundu.”

“Bakan Soylu eşcinsellik tehdidine dikkat çekti! Yine hedefe kondu… eşcinsel sapkınları temsil eden LGBT dernekleri… sapkınlar… eşcinsel sapkınlar…”

“Göksu, İBB yönetiminin 'LGBT' hedefini açıkladı… İBB yönetiminin 'LGBT' planı… LGBT müdürlüğü… CHP'nin LGBT meselesi… LGBT ile ilgili şeyler…”

Akit’in homofobik nefret siyaseti sınırları aşıyor 

Akit’in cinsiyetçi ve homofobik nefret yayınında sınırları aşan başlıklar Ocak ayında şöyle listelendi…

“O ülkede eşcinsel sapkınlara kıyak! İsrail… eşcinsel sapkınlar… Sapkınlara kıyak… eşcinsel sapkınlar… eşcinsel sapkınlar…”

“Türkiye dostundan eşcinsel sapkınlara şok! Senegal'de eşcinsel sapkınlara 5 yıl hapis… eşcinsel sapkınlar… eşcinsel sapkınlık…”

“Samsung’dan skandal reklam! Müslümanlar ayağa kalktı… skandal reklam… Müslüman bir annenin travesti oğluna verdiği destek… akıl almaz reklam… LGBT ideolojisi…” 

“LGBT propagandası içeren formayı giymeyi reddetti… LGBT propagandası… LGBT propogandası… LGBT haklarına sahip çıkmaya devam edecekmiş…”

“LGBT propagandasına alet olmayan oyuncuyu linç ettiler… LGBT propagandası… LGBT propagandası… LGBT propagandası…”

Akit’in kültür-sanat ve medyada nefret siyaseti

Akit, kültür-sanat, spor, eğitim ve medya alanında cinsiyetçi ve homofobik sansür savunuculuğuna devam ederken, ayrımcı uygulamalar ile homofobik nefret siyasetine Ocak ayında da aracılık etmeyi sürdürdü.

“'Etekli kokainman' Tarkan'a bak hele! Sana mı kaldı anne babalara ve gençlere yol göstermek! Eşcinsellik propagandası… Bir zamanlar 'eşcinsel' olduğu iddiaları… LGBT renklerinin bulunduğu bir tişört giyen Tarkan… "eşcinselliği ve toplumsal cinsiyet projesini meşrulaştırma" mesajı…”

“Merhum Hasan Karakaya'nın sözlerini yine hak etti! Fatih Altaylı ağza alınmayacak sözlerle AK Partili Demirbağ'ı hedef aldı… CHP ve avanelerinin eşcinsel sapkınlara olan desteği…”

“Cem Yılmaz eleştirileri kaldıramadı! Beğenmeyenleri böyle tiye aldı… sapkın platform Netflix… LGBT tapar-sapık Netflix…”

“Namaz kılanı kovdu dine küfreden Sezen Aksu’ya sahip çıktı… CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu… büyük bir skandal… İslam’ın yasakladığı LGBT’i sapkınlığı… meşruiyet kazandırma… eşcinsel sapkınları İBB’de istihdam eden…”

Akit’in Ocak ayı homofobik nefret köşeleri

“Türkiye’nin en büyük sorunu enflasyondaki artış veya döviz kurlarındaki dalgalanma” yani yol açtığı yoksullaşma ve hayat pahalılığı olduğunu sanıyorsanız, Akit yazarlarından Zekeriya Say’a göre yanılıyorsunuz. “Cem Yılmaz bu defa düşündürdü!” başlıklı köşe yazısında, Akit yazarı Say, “ülkemizin geleceğine yönelik en büyük tehdidin, Türk aile ve toplum yapısının ruh kökünü hedef alan eşcinsel sapkınlığın olduğunu” düşünüyormuş. Akit yazarı, muhalefet karalama bahaneli homofobik nefret nakaratlarıyla devam ederken hem Anayasal bir hak hem Dernekler Kanunu’na göre kurulmuş LGBTİ derneklerinin ifade ve örgütlenme özgürlüklerinin “Milli Güvenlik sorunu” haline geldiğini buyuruyor ve yetinmeyerek kurumsal ayrımcılık ve nefret suçu çağrısında bulunuyor: “Bu saatten sonra “gay”, “lezbiyen” gibi kavramlarla kafa ütülemek yerine doğrudan harekete geçmek gerekiyor. LGBT aktivizminin yasaklanmadığı her gün ülkemizi biraz daha dipsiz bir uçuruma yaklaştırıyor.”

Nefret söylemi üretme, yayma ve teşvik yayın organı Akit’in köşe yazarlarının nefret nakaratlarıyla doldurdukları Ocak ayı “köşe”lerinin tamamına buradan bakılabilir.

Muhafazakâr iktidarın mainstream’i…

Nefret söylemi üretme, yayma ve teşvik etmede iktidarın “yaygın medya organı” halini almış olan Akit’in aylık nefret söylemi listesi, LGBTİ+’lara (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks) yönelik ayrımcı dil, cinsiyetçi, transfobik ve homofobik nefret söylemleri içeren “haber” ve “köşe” yazılarının takibi ve kaydından oluşuyor.

Nefret söylemini doğrudan üreten, yayan, okurlarıyla takipçilerini teşvik eden muhafazakâr medya organlarından Akit, iktidarın yaygın medya organı olmasından kaynaklı rahatlıkla ayrımcı dil ve nefrette sınır tanımıyor.

En son savcılığın, “ifade özgürlüğü” bahanesiyle, LGBTİ+’lara yönelik nefretini görmezden gelmesinin getirdiği güvence ve iktidara yakınlığın sağladığı ayrıcalık ile homofobik hoyratlığını iyice arttıran Akit, LGBTİ+’ların hak ve eşitlik mücadelesini hedef gösteren, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığını meşrulaştıran Devlet kaynaklı kurumsal homofobik nefret söyleminin de ayyuka çıkmasıyla “köşe” yazıları ve “haber” adı altında hazırladığı nefret yayınını sürdürüyor.


Etiketler: medya, nefret suçları
nefret